Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hultsfred

Renovering av bibliotek i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras.
Sanering av förorenad mark i Hultsfred
Avser rivning av byggnad samt sanering av bly.
Sanering av vatten-avloppsledningar i Hultsfred
Sanering vatten- och avloppsledningar utmed Viserumsvägen, Fabriksgatan samt Västra tvetavägen.
Ombyggnad av lokaler i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras för Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- & Integrationsenheten (AME). Nytt fläktrum på befintligt tak. Ny interntrappa mellan plan 2 och 3, vid hiss.
Ombyggnad av el- och automatikdel, Hultsfreds avloppsreningsverk
Avser ombyggnad och renovering av delar av el- och styrsystem vid Hultsfreds Avloppsreningsverk. Befintligt system ska kompletteras med nya moduler.
Ny dagvattendamm samt upprustning av park i Hultsfred
Objektet avser ny dagvattendamm samt försköning av Hagadalsparken.
Takrenovering på skola i Mörlunda
Projektet avser byte av yttertak på hus A och nytt snörasskydd mot väster på hus B. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av gatubelysning längs Strandpromenaden i Hultsfred, etapp 2
Avser utbyggnad av gatubelysning längs befintlig gc-väg.
Modernisering av nödljussystem i sportcentrum i Hultsfred
Avser modernisering av nödljus i Hagadals sportanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: