Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hultsfred

Sluttäckning av deponiavfallsområde i Hultsfred
Totalt ca 30 mkr fördelat på 10 år.
Renovering av bibliotek i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras.
Sanering av förorenad mark i Hultsfred
Avser rivning av byggnad samt sanering av bly.
Sanering av vatten-avloppsledningar i Hultsfred
Sanering vatten- och avloppsledningar utmed Viserumsvägen, Fabriksgatan samt Västra tvetavägen.
Rivning av vägbroar i Jönköping/kalmar län
Rivning av Harghult VB, Ryningsnäs VB, Vallnäs VB och Yxanshult VB.
Ny dagvattendamm samt upprustning av park i Hultsfred
Objektet avser ny dagvattendamm samt försköning av Hagadalsparken.
Tillbyggnad av hiss vid skola i Hultsfred
Avser tillbyggnad av hiss vid Mörlunda skola.
Takrenovering på skola i Mörlunda
Projektet avser byte av yttertak på hus A och nytt snörasskydd mot väster på hus B. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av gatubelysning längs Strandpromenaden i Hultsfred, etapp 2
Avser utbyggnad av gatubelysning längs befintlig gc-väg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: