Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hultsfred

Upprustning och ombyggnad av äldreboende i Hultsfred

Nybyggnad av handelsområde i Målilla

Nybyggnad av flerbostadshus för äldre i Målilla

Tillbyggnad av pensionärs och äldreboende i Målilla

Exploatering för nytt handelsområde i Målilla
Ca 4 hektar mark.

Nybyggnad av vindkraftverk och väg i Holm
2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Sanering av förorenad mark i Hultsfred
Avser rivning av byggnad samt sanering av bly.

Nybyggnad av överföringsledning i Hultsfred
Reserv. vattentäkt

Nybyggnad av simhall/badhus/spa i Hagadal

Ombyggnad av el- och automatikdel, Hultsfreds avloppsreningsverk

Nybyggnad av fibernät i Mörlunda etapp 2

Nybyggnad av fibernät i Mörlunda etapp 3

Nybyggnad av fibernät i Mörlunda etapp 4

Ombyggnad av el- och automatik Hultsfreds och Målilla vattenverk

Nybyggnad av brandstation i Järnforsen

Takrenovering på skola i Mörlunda
Avser byte av befintliga yttertak med betongtakpannor samt plåtarbeten.

Ny omlastningsanläggning vid avfallsanläggning i Hultsfred
Avser omlastningsanläggning med 8 stycken omlastningsfack bestående av 4 m höga väggar av betongblock som grundläggs på befintlig asfaltyta.

Relining av avloppsstammar i flerbostadshus i Hultsfred
Avser 79 lägenheter och 19 lokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hultsfred
Ändrad användning och ombyggnad av förskola till 3 st lägenheter.

Tillbyggnad av skärmtak i Hultsfred
Tillbyggnad av skärmtak på industrilokal.

Nybyggnad av lager i Hultsfred
Uppförande av två tält.

Nybyggnad av transformatorstation i Hultsfred
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Hultsfred
Nybyggnadav 4 st transformatorstationer Ålhult 3:1, Låxbo 1:10, Ramsefall 1:3 (2st).

Rivning av flerbostadshus i Silverdalen, Hultsfred
Objektet avser rivning av hyresfastighet med adress Mejerigatan 6 i Silverdalen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: