Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hultsfred

Sanering av förorenad mark i Hultsfred
Anbudsförfrågan till saneringsentreprenörer lämnas troligen ut hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Målilla
Nybyggnad av flerbostadshus för bland annat äldre.
Nybyggnad av förskola i Hultsfred
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av en förskola i två våningar.
Renovering av bibliotek i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras.
Nybyggnad av vindkraftverk och väg i Holm
2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Hultsfred
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 360 st fastigheter inom området Hultsfred landsbydg.
Sanering av förorenad mark i Hultsfred
Avser rivning av byggnad samt sanering av bly.
Nybyggnad av bostäder i Hultsfredsbyn, Hultsfred
Planer finns för att förtäta området med 5-6 nya bostadtomter.
Sanering av vatten-avloppsledningar i Hultsfred
Sanering vatten- och avloppsledningar utmed Viserumsvägen, Fabriksgatan samt Västra tvetavägen.
Tillbyggnad av hiss vid skola i Hultsfred
Avser tillbyggnad av hiss vid Målilla skola.
Tillbyggnad av hiss vid skola i Hultsfred
Avser tillbyggnad av hiss vid Mörlunda skola.
Ny dagvattendamm samt upprustning av park i Hultsfred
Objektet avser ny dagvattendamm samt försköning av Hagadalsparken.
Takrenovering på skola i Mörlunda
Projektet avser byte av yttertak på hus A och nytt snörasskydd mot väster på hus B. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av gatubelysning längs Strandpromenaden i Hultsfred, etapp 2
Avser utbyggnad av gatubelysning längs befintlig gc-väg.
Tillbyggnad av förråd i Hultsfred
Bygglov, komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: