Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Högsby

Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av skolpaviljong.

Omläggning av tak på skola i Högsby
Avser byte av befintliga yttertak med betongtakpanner samt plåtarbeten. Arbetena ska utföras på 3 byggnader, hus A, hus C och hus D.

Upprustning av utemiljö vid skola i Högsby
Avser upprustning av utemiljö på Fröviskolan inklusive ny angöring. Upprustningen omfattar såväl grönytor som hårdgjorda ytor, nya lekredskap, idrottsytor samt nya sittplatser.

Ombyggnad av restaurang i Högsby
Ansökan om bygglov för resturangverksamhet.

Nybyggnad av parkeringsplats i Högsby
Ansökan om marklov för anläggande av bussparkering.

Rivning av panncentral i Högsby
Ansökan om rivning, panncentral.

Rivning av plank i Högsby
Ansökan om rivningslov för - vindskydd.

Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.

Ombyggnad av skola i Högsby
Anmälan för ändring av brandskydd.

Ombyggnad av förråd i Högsby
Ansökan om bygglov för flytt av ängslada.

Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Århult 1:5,4:2,Näshult 2:4,Fagerhult 5:14,Näshult 1:6.

Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nätstation Äskebäck 3:1,2:3.

Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nätstation Övraholm 3:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: