Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Högsby

Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av vattenverk i Högsby
Ansökan om marklov för nybyggnad av fördröjningsmagasin.
Omläggning av tak på skola i Högsby
Avser byte av befintliga yttertak med betongtakpanner samt plåtarbeten. Arbetena ska utföras på 3 byggnader, hus A, hus C och hus D.
Upprustning av utemiljö vid skola i Högsby
Avser upprustning av utemiljö på Fröviskolan inklusive ny angöring. Upprustningen omfattar såväl grönytor som hårdgjorda ytor, nya lekredskap, idrottsytor samt nya sittplatser.
Ny väg samt åtgärder på gc-väg i Högsby
Objektet avser ny väg till Mogården samt åtgärder avseende gc-väg.
Ombyggnad av restaurang i Högsby
Ansökan om bygglov för resturangverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvätthall och kontor.
Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nätstation Äskebäck 3:1,2:3.
Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nätstation Övraholm 3:1.
Ombyggnad av skola i Högsby
Anmälan för ändring av brandskydd.
Ombyggnad av idrottshall i Högsby
Anmälan om ändring av brandskydd för sporthall.
Ombyggnad av förråd i Högsby
Ansökan om bygglov för flytt av ängslada.
Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Århult 1:5,4:2,Näshult 2:4,Fagerhult 5:14,Näshult 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av panncentral i Högsby
Ansökan om rivning, panncentral.
Rivning av plank i Högsby
Ansökan om rivningslov för - vindskydd.
Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om tidbegränsat bygglov för skolmodul - sfi.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: