Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Högsby

Ombyggnad av flerbostadshus
Avser ombyggnad av två stycken flerbostadshus som omfattar bl.a tillgänglighetsanpassningar till boende för äldre som nya planlösningar, installation av hiss och stambyten m.m.
Ombyggnad av skollokaler till flerbostadshus i Högsby
Avser ombyggnad av en äldre skolbyggnad till 5 st lägenheter, förråd på vinden samt arbeten i källarplan.
Ny överföringsledning och råvattenbrunn mellan Ruda-Högsby
Projektet avser markarbete och yttre ledningsarbeten. Sju kilometer VA-ledning. Rivning av Ruda reningsverk samt nyanläggning av två pumpstationer. Anslutning av ledningar till högsby reningsverk.
Inköp av digital LED-skylt vid rondell i Högsby
Avser upphandling av en digital LED-skylt till Frövirondellen i Högsby.
Rivning av Polishuset i Högsby
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Konstgräsplan i Högsby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av affärshus i Högsby
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av affärshus.
Rivning av garage i Högsby
Ansökan om rivningslov för garagebyggnad.
Rivning av soprum i Högsby
Ansökan om rivningslov för soprum.
Nybyggnad av barack i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för barack.
Ombyggnad av affärshus i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från affärshus till lokal.
Ombyggnad av skola
Anmälan om ändrad planlösning. Det ska ritas in en handikapp wc.
Nybyggnad av kontor i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.
Nybyggnad av lager i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation - avlopp.
Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av hembygdsgård i Högsby
Ombyggnad av entré för ökad tillgänglighet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: