Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Högsby

Nybyggnad av vattenverk i Högsby
Ansökan om marklov för nybyggnad av fördröjningsmagasin.
Omläggning av tak på skola i Högsby
Avser byte av befintliga yttertak med betongtakpanner samt plåtarbeten. Arbetena ska utföras på 3 byggnader, hus A, hus C och hus D.
Upprustning av utemiljö vid skola i Högsby
Avser upprustning av utemiljö på Fröviskolan inklusive ny angöring. Upprustningen omfattar såväl grönytor som hårdgjorda ytor, nya lekredskap, idrottsytor samt nya sittplatser.
Ny väg samt åtgärder på gc-väg i Högsby
Objektet avser ny väg till Mogården samt åtgärder avseende gc-väg.
Ombyggnad av restaurang i Högsby
Ansökan om bygglov för resturangverksamhet.
Ombyggnad av va-ledning i Högsby
Anmälan av västentlig ändring av avlopp.
Nybyggnad av automatstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av kontor i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvätthall och kontor.
Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nätstation Äskebäck 3:1,2:3.
Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nätstation Övraholm 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av idrottshall i Högsby
Anmälan om ändring av brandskydd för sporthall.
Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Rivning av garage i Högsby
Ansökan om rivningslov för garagebyggnad.
Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om tidbegränsat bygglov för skolmodul - sfi.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: