Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Högsby

Nybyggnad av markbostäder i Högsby

Underhåll av Fågelfors skola i Högsby

Nytt insamlingssystem hushållsavfall i Högsby

Ombyggnad av kontor i Högsby
Anmälan för ändrad planlösning.

Reservvattentäkt & vattenverk i Trånshult

Omläggning av tak på skola i Högsby
Avser byte av befintliga yttertak med betongtakpanner samt plåtarbeten. Arbetena ska utföras på 3 byggnader, hus A, hus C och hus D.

Ombyggnad av ventilation på förskola i Högsby
Avser ventilationsbyte på Lillebo förskola.

Ny råvattenbrunn Högsby kommun

Ny råvattenbrunn i Björkshult

Upprustning av utemiljö vid skola i Högsby
Avser upprustning av utemiljö på Fröviskolan inklusive ny angöring. Upprustningen omfattar såväl grönytor som hårdgjorda ytor, nya lekredskap, idrottsytor samt nya sittplatser.

Ombyggnad av restaurang i Högsby
Ansökan om bygglov för resturangverksamhet.

Nybyggnad av parkeringsplats i Högsby
Ansökan om marklov för anläggande av bussparkering.

Rivning av panncentral i Högsby
Ansökan om rivning, panncentral.

Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.

Nybyggnad av förråd i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Asfaltering på Storgatan i Högsby
Asfaltbeläggning på Storgatan i Högsby.

Rivning av lager i Högsby
Avser rivning av lager.

Ombyggnad av förråd i Högsby
Ansökan om bygglov för flytt av ängslada.

Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Århult 1:5,4:2,Näshult 2:4,Fagerhult 5:14,Näshult 1:6.

Ombyggnad av sportall på Ruda skola i Högsby kommun

Ombyggnad av skola i Högsby
Anmälan om byte av ventilation- koek.

Ombyggnad av kök på Fröviskolan i Högsby

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: