Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Emmaboda

Ombyggnad av industrihus i Emmaboda
Nötskrikan 9, bygglovsansökan för ombyggnad, fasadändring.
Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.
Nybyggnad av spill- och vattenledning samt kanalisation för opto i Lindehult, Emmaboda
Avser nyförläggning av ca 325 meter spill- och vattenledning samt förläggning av kanalisation för Opto i Lindhult, Emmaboda.
Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Emmaboda
Näktergalen 15, bygglovsansökan för byte av köks- och källarstammar.
Tillbyggnad av industrihus i Emmaboda
Bygglovsansökan för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Emmaboda
Anmälan för nybyggnad av kontor med personalutrymme.
Ombyggnad av äldreboende i Emmaboda
5 små lägenheter ska bli 2 större lägenheter.
Rivning av förråd i Emmaboda
Emmabo 1:493, ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Emmaboda
Emmabo1:493, bygglovsansökan för tillbyggnad av pannrum för flispanna.
Nybyggnad av parkeringsplats i Emmaboda
Bygglov, tidsbegränsat, för parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Emmaboda
Bygglovsansökan för inbyggnad under skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Konvaljen 7, bygglovsansökan för ombyggnad av källare.
Rivning av förråd i Emmaboda
Örnen 6, ansökan om rivningslov för tre byggnader.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: