Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Emmaboda

Ny bro eller tunnel på stationsområdet i Emmaboda
Tidiga planer som ligger långt fram. Omfattning oklar. Uppgifter om byggstart och kostnad kan ej anges.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Emmaboda
Näktergalen 15, bygglovsansökan för byte av köks- och källarstammar.
Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.
Ombyggnad av förskola i Emmaboda
Emmaboda 5:2, bygglovsansökan för ändrad användning.
Nybyggnad av växthus i Emmaboda
Långasjö 8:5, bygglovsansökan för växthus.
Ombyggnad av industrihus i Emmaboda
Nötskrikan 9, bygglovsansökan för ombyggnad, fasadändring.
Rivning av enbostadshus i Emmaboda
Ringblomman 21, ansökan om rivningslov för enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Åby 1:25, bygglovsansökan för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Backabo 3:1, bygglovsansökan för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Brändemåla 1:6, bygglovsansökan för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Emmaboda
Bygglovsansökan för inbyggnad under skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Bygglovsansökan för transformatorstation.
Ombyggnad av äldreboende i Emmaboda
5 små lägenheter ska bli 2 större lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: