Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Emmaboda

Nybyggnad av hälso/familjecentral i Emmaboda

Nybyggnad av lager i Emmaboda
Bygglovsansökan för lagerhall.

Tillbyggnad av restaurang och kök i Långasjö

Tillbyggnad av virkesterminal i Emmaboda
Strängsmåla 1:51, bygglovsansökan för tillbyggnad av råsorteringshall.

Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.

Rivning av industrihus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för industri/lagerbyggnad.

Ombyggnad för polis och ambulans i Emmaboda

Nybyggnad av spill- och vattenledning samt kanalisation för opto i Lindehult, Emmaboda
Avser nyförläggning av ca 325 meter spill- och vattenledning samt förläggning av kanalisation för Opto i Lindhult, Emmaboda.

Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.

Utvändigt underhåll av personallokal i Emmaboda
Bygglovsansökan för utvändig ändring, solcellsanläggning.

Ombyggnad av utställningshall i Emmaboda
Förlångskvarn 1:86, bygglovsansökan för ändring, konstutställning med neonskyltar.

Nybyggnad av skärmtak i Emmaboda
Skinnabo 1:9, bygglovsansökan för uppförande av skärmtak.

Nybyggnad av enbostadshus i Emmaboda
Skäppebo 1:1, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Rivning av taxistation i Emmaboda
Björken 1, ansökan om rivningslov för taxistation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: