Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Emmaboda

Nybyggnad av brandstation i Emmaboda
Nybyggnad av brandstation.
Renovering av bro i Emmaboda
Avser renovering av bro till angiven standard inklusive räcken.
Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.
Ombyggnad till elevhälsa i Emmaboda, Kalmar
Avser ombyggnad av befintliga förskolelokaler till lokaler för den centrala barn och elevhälsan. Elevhälsa dvs kontor, mottagning mm för skolelever.
Rivning av enbostadshus i Emmaboda
Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Nybyggnad av förråd i Emmaboda
Vissefjärda 1:171, periodiskt tidsbegränsat bygglov, komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Emmaboda
Karsamåla 2:2, bygglovsansökan för teknikbod.
Rivning av klockstapel i Emmaboda
Emmabo 1:408, rivningsansökan för klockstapel.
Fönsterbyte av Allégården i Emmaboda
Upptaget i kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Utvändigt underhåll av Kyrka
Tjärning av spåntak. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: