Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Emmaboda

Nybyggnad av brandstation i Emmaboda
Nybyggnad av brandstation.
Ombyggnad till vårdscentral i Emmaboda, Kalmar
Avser ombyggnad av befintliga förskolelokaler till lokaler för den centrala barn och elevhälsan.
Ombyggnad av bibliotek i Emmaboda
Planer finns för ombyggnad av bibliotek samt konsthall.
Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Emmaboda
Näktergalen 15, bygglovsansökan för byte av köks- och källarstammar.
Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.
Rivning av enbostadshus i Emmaboda
Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Ombyggnad av förskola i Emmaboda
Emmaboda 5:2, bygglovsansökan för ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Emmaboda
Nötskrikan 9, bygglovsansökan för ombyggnad, fasadändring.
Nybyggnad av växthus i Emmaboda
Långasjö 8:5, bygglovsansökan för växthus.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Backabo 3:1, bygglovsansökan för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Brändemåla 1:6, bygglovsansökan för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Bygglovsansökan för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Åby 1:25, bygglovsansökan för transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Emmaboda
Ringblomman 21, ansökan om rivningslov för enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: