Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borgholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 54 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av naturum i Trollskogens naturreservat på norra Öland
Projektet omfattar nybyggnad av ett naturum på norra Öland i Trollskogens naturreservat. Byggnaden innehåller café, utställningslokal, filmsal, personalytor, kontor och kök. I anslutning till byggnaden uppförs ett väderskydd samt markarbeten för parkering och angöring till byggnaden.
Nybyggnad av stugby i Borgholm, etapp 3
Totalt i alla etapper ca 70 stugor.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.
Renovering av våtrum i fastighet i Borgholm
Avser renovering av våtrum i huvudbyggnaden på Horns Kungsgård.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger vid reningsverk i Borgholm
Objektet avser ombyggnad av process för upptagning och vidare transport av slam från botten av sedimenteringsbassängerna.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Kulturskolan i Borgholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av lokaler för kulturskolan Kv Engelen 1 i Borgholm. Tillbyggnad av ca 23 m2, samt ombyggnation i tidigare tillbyggd del om ca 240 m2, samt ändringsarbeten i magasinet.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Avser ändring i restaurang till en ny restaurangdel i befintlig restaurang.
Ramavtal Vinterväghållning i Borgholm
Upphandlingen avser maskintjänster, inkl. förare för vinterväghållning på kommunala gator, gång- och cykelvägar samt enskilda vägar i större delen av Borgholms kommun. Upphandlingen avser inte halkbekämpning eller bortforsling av snömassor.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av skola.
Nybyggnad av restaurang i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser nybyggnad av vattenverk.
Rivning av restaurang i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av scen i Borgholm
Tillfällig åtgärd, anordnande av scen.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 4 st teknikbodar Vi 4:4, Stenninge 3:61, Dödevi 12:1, Långlöt 2:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 4 st transformatorstationer Skogsby 1:5, Högby-sandby 4:47, Skriketorp 2:59, Högby 4:6.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av gäststuga i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av plank i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av plank affärshus.
Nybyggnad av plank i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av plank skola.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av radio/telemast samt 3 st teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Amundsmosse 1:12, Åstad 2:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för parkeringsplats.
Tillbyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Rivning av gym i Borgholm
Rivningslov för rivning del av byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm, Etapp 2
Avser tillbyggnad av entré.
Byte av trapp-partier i markbostäder i Löttorp, Borgholm
Projektet avser att byta 19 st utvändiga trapp-partier vid lägenhetsentréer samt 5 st trapppartier utan tak till tvättstuga, förråd m m. Objektet avser att byta trapp-partier i sin helhet, tak exluderat. Byte av pelare, handledare m m, rivning, gjutningsarbeten m m ingår i entreprenaden. Objektet är beläget på 2 fastigheter: Högby 2:21, Borgholms kommun. Adress: Löttorpsvägen 13a-i, Löttorp. samt: Högby 2:8 (del av), Borgholms kommun Adress: Löttorpsvägen 9a-j, Löttorp
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: