Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borgholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 54 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av lekpark i Borgholm
Nybyggnad av lekpark för yngre barn.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Tillbyggnad av förråd, garage, spolhall samt verkstad och spolplatta. Entreprenaden omfattar även mark och byggnadsarbeten, samt installationsarbeten.
Renovering av lekplatser och aktivitetsparker i Borgholm
Upprustning utav 3 lekplatser för en mer åldersinriktad lekpark.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.
Utvändigt underhåll av markbostad i Köpingsvik
Avser byte av tegeltak, läkt och takpapp samt byte av ventilationshuvar m.m. på två byggnader i markplan.
Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad. Ingen byggstart under 2018.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Avser ändring i restaurang till en ny restaurangdel i befintlig restaurang.
Renovering av fönster i Kyrka
Renovering av blyinfattade fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av personalutrymmen och personallokal samt rivning av befintligt personalutrymme.
Nybyggnad av allaktivitetslekparker i Borgholm
Förhandsbesked anordnande av allaktivitetspark för äldre barn. Högby 8:1,Borgholm 11:1.
Nybyggnad av grupphus i Borgholm
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus, 8 stycken stycktomter som kommer säljas till privatpersoner.
Nybyggnad av personallokal i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av personalboende. 10 moduler komplett med el vs och ventilation på 21kvm styck.
Nybyggnad av pumpstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för parkeringsplats skylt.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser nybyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av affärshus, ombyggnad till flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av toalett i Borgholm
Nybyggnad av toalettbyggnad samt rivningslov.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Obligatorisk ventilationskontroll flerbostadshus bostadshus.
Utvändigt underhåll församlingshem i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.
Fasadmålning av strömgården i Borgholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Målningsarbete av köpings skola i Borgholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Rivning av enbostadshus i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Inglasning av befintlig veranda.
Ombyggnad av skola i Börgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.
Utvändigt underhåll av särskilt boende i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.
Målning av Rälla skola och sporthall
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Renovering av lanternin på Löts Kyrka
Renovering av lanterning av Löts Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhållsarbete av tak på Borgholms bibliotek
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Upprustning av tak för Ölandslego
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utvändigt underhåll av kontor i Borgholm
Bygglov för insättning av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: