Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borgholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Ekerum
Omfatttar hotellprojekt med 200 dubbelrum, konferenslokaler med plats för 400 personer, spa, restaurang m m.

Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.

Nybyggnad av parstugor på camping, Borgholm
Etapp 2 omfattar 17 parhus.

Nybyggnad av restaurang, småbåtshamn mm i Borgholm

Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningen i Borgholm
Projektet omfattar ombyggnad av lokaler för socialförvaltningen samt in- och utvändig renovering av huvudbyggnaden på kv Höken 2 i Borgholm. Invändigt omfattas cirka 1415 kvm samt vissa arbeten på vinden.

Nybyggnad av stugby i Borgholm, etapp 3
Totalt i alla etapper ca 70 stugor.

Vattenskyddsåtgärder längs väg 136 på Öland
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av vägtunnel under väg 136 samt uppsättande av mitträcke.

Utvänding upprustning på Borgholms kyrka

Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Sandvik och Hjälmstad.

Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.

Ombyggnad av vattenverk i Köpingsvik
Frågor gällande kommunens VA-verk är under utredning. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande.

Ombyggnad av korsning i Ekerum
Ombyggnad av befintlig korsning mellan väg 136 och enskild väg 19269 vid Ekerum. Mitträcken, flytt av busshållplatser, ny belysning mm.

Ombyggnad av kommunförråd i Borgholm
Placering är ej klar. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Sanering av förorenad mark i Borgholm

Om- och tillbyggnad av vattenverk i Borgholm
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Avhärdning.

Ny vattentäkt i Rullbackarna i Borgholm

Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.

Värmepumpsinstallation i skola och äldreboende, Borgholm
Planerna ligger för närvarande på is. Ej beslutat. Oviss byggstart och kostnad.

Ombyggnad av församlingshus i Borgholm
Bygglov för ändring.

Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.

Tillbyggnad av restaurang i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av restaurang ändrad planlösning, utvändig ändring, eldstad, ventilation.

Nybyggnad av affärshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av affärshus.

Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.

Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod Böda-torp 26:1, Mellböda 7:45.

Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av radio/telemast.

Nybyggnad av sjöbod i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av sjöbod.

Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av kiosk i Borgholm
Bygglov för nybyggnad/flytt av kiosk.

Tillbyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av servicebyggnad i Borgholm
Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för nybyggnad av servicehus.

Tillbyggnad av förråd i Borgholm
Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för tillbyggnad av förrådsbyggnad/bod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för tillfällig åtgärd parkeringsplats plank.

Nybyggnad av cistern i Borgholm
Bygglov för inrättande av fast cistern och silo.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
bygglov för nybyggnad av 2 transformatorstationer Norrby 2:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 8 st transformatorstationer Sjöstorp 1:4, Källingemöre 6:1, Öj 1:11, Pinnekulla 2:11, Hässleby 1:7, Unnestad 7:1, Haglunda 11:1, Haglunda 12:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Nybyggnad av transformatorstation.

Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådet.

Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådsbyggnad/bod.

Rivning av transformatorstation i Borgholm
Rivningslov för rivning transformatorstation.

Invändigt underhåll av samlingslokal i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.

Ombyggnad av skola i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.

Utvändigt underhåll av skola i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.

Utvändigt underhåll av skola i Borgholm
Fasadmålning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: