Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borgholm

Ombyggnad av väg 136 förbi Glömminge
1,7 km, gc-väg, mittseparering. Sträckan Ekerum-Borgholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningen i Borgholm
Projektet omfattar ombyggnad av lokaler för socialförvaltningen samt in- och utvändig renovering av huvudbyggnaden på kv Höken 2 i Borgholm. Invändigt omfattas cirka 1415 kvm samt vissa arbeten på vinden.
Nybyggnad av naturum i Trollskogens naturreservat på norra Öland
Projektet omfattar nybyggnad av ett naturum på norra Öland i Trollskogens naturreservat. Byggnaden innehåller café, utställningslokal, filmsal, personalytor, kontor och kök. I anslutning till byggnaden uppförs ett väderskydd samt markarbeten för parkering och angöring till byggnaden.
Nybyggnad av stugby i Borgholm, etapp 3
Totalt i alla etapper ca 70 stugor.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger vid reningsverk i Borgholm
Objektet avser ombyggnad av process för upptagning och vidare transport av slam från botten av sedimenteringsbassängerna.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Kulturskolan i Borgholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av lokaler för kulturskolan Kv Engelen 1 i Borgholm. Tillbyggnad av ca 23 m2, samt ombyggnation i tidigare tillbyggd del om ca 240 m2, samt ändringsarbeten i magasinet.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Avser ändring i restaurang till en ny restaurangdel i befintlig restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser nybyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Borgholm
Bygglov för inrättande av fast cistern och silo.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
bygglov för nybyggnad av 2 transformatorstationer Norrby 2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 4 st transformatorstationer Skogsby 1:5, Högby-sandby 4:47, Skriketorp 2:59, Högby 4:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 8 st transformatorstationer Sjöstorp 1:4, Källingemöre 6:1, Öj 1:11, Pinnekulla 2:11, Hässleby 1:7, Unnestad 7:1, Haglunda 11:1, Haglunda 12:1.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod Böda-torp 26:1, Mellböda 7:45.
Nybyggnad av plank i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av plank affärshus.
Nybyggnad av plank i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av plank skola.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av radio/telemast samt 3 st teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av radio/telemast.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Amundsmosse 1:12, Åstad 2:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kiosk i Borgholm
Bygglov för nybyggnad/flytt av kiosk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för parkeringsplats.
Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådet.
Rivning av transformatorstation i Borgholm
Rivningslov för rivning transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm, Etapp 2
Avser tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: