Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borgholm

Ombyggnad av väg 136 förbi Glömminge
1,7 km, gc-väg, mittseparering. Sträckan Ekerum-Borgholm.

Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.

Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningen i Borgholm
Projektet omfattar ombyggnad av lokaler för socialförvaltningen samt in- och utvändig renovering av huvudbyggnaden på kv Höken 2 i Borgholm. Invändigt omfattas cirka 1415 kvm samt vissa arbeten på vinden.

Ny va-ledning i Djupvik-Lofta, etapp 4

Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Sandvik och Hjälmstad.

Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.

Ombyggnad av korsning i Ekerum
Ombyggnad av befintlig korsning mellan väg 136 och enskild väg 19269 vid Ekerum. Mitträcken, flytt av busshållplatser, ny belysning mm.

Sanering av förorenad mark i Borgholm

Om- och tillbyggnad av vattenverk i Borgholm
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Avhärdning.

Ny vattentäkt i Rullbackarna i Borgholm

Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.

Värmepumpsinstallation i skola och äldreboende, Borgholm
Planerna ligger för närvarande på is. Ej beslutat. Oviss byggstart och kostnad.

Ombyggnad av församlingshus i Borgholm
Bygglov för ändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.

Nybyggnad av cistern i Borgholm
Bygglov för inrättande av fast cistern och silo.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
bygglov för nybyggnad av 2 transformatorstationer Norrby 2:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 8 st transformatorstationer Sjöstorp 1:4, Källingemöre 6:1, Öj 1:11, Pinnekulla 2:11, Hässleby 1:7, Unnestad 7:1, Haglunda 11:1, Haglunda 12:1.

Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.

Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod Böda-torp 26:1, Mellböda 7:45.

Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av radio/telemast.

Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av kiosk i Borgholm
Bygglov för nybyggnad/flytt av kiosk.

Tillbyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för tillfällig åtgärd parkeringsplats plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Nybyggnad av transformatorstation.

Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådet.

Rivning av transformatorstation i Borgholm
Rivningslov för rivning transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: