Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borgholm

Nybyggnad av hotell i Ekerum
Omfatttar hotellprojekt med 200 dubbelrum, konferenslokaler med plats för 400 personer, spa, restaurang m m.

Ombyggnad av väg 136 förbi Glömminge
1,7 km, gc-väg, mittseparering. Sträckan Ekerum-Borgholm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.

Nybyggnad av parstugor på camping, Borgholm
Etapp 2 omfattar 17 parhus.

Nybyggnad av restaurang, småbåtshamn mm i Borgholm

Nybyggnad av naturum i Trollskogens naturreservat på norra Öland
Projektet omfattar nybyggnad av ett naturum på norra Öland i Trollskogens naturreservat. Byggnaden innehåller café, utställningslokal, filmsal, personalytor, kontor och kök. I anslutning till byggnaden uppförs ett väderskydd samt markarbeten för parkering och angöring till byggnaden.

Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningen i Borgholm
Projektet omfattar ombyggnad av lokaler för socialförvaltningen samt in- och utvändig renovering av huvudbyggnaden på kv Höken 2 i Borgholm. Invändigt omfattas cirka 1415 kvm samt vissa arbeten på vinden.

Vattenskyddsåtgärder längs väg 136 på Öland
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av vägtunnel under väg 136 samt uppsättande av mitträcke.

Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Sandvik och Hjälmstad.

Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.

Ombyggnad av vattenverk i Köpingsvik
Frågor gällande kommunens VA-verk är under utredning. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande.

Ombyggnad av korsning i Ekerum
Ombyggnad av befintlig korsning mellan väg 136 och enskild väg 19269 vid Ekerum. Mitträcken, flytt av busshållplatser, ny belysning mm.

Ombyggnad av kommunförråd i Borgholm
Placering är ej klar. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Sanering av förorenad mark i Borgholm

Om- och tillbyggnad av vattenverk i Borgholm
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Avhärdning.

Ombyggnad av väg 136 mellan Rälla-Ekerum
Mittseparering, trafiksäkerhetsåtgärder/ombyggnad till mötesfri 2+1 väg samt gc-väg.

Ny vattentäkt i Rullbackarna i Borgholm

Värmepumpsinstallation i skola och äldreboende, Borgholm
Planerna ligger för närvarande på is. Ej beslutat. Oviss byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av restaurang i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av restaurang ändrad planlösning, utvändig ändring, eldstad, ventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Borgholm
Nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av kontor i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av kontorshus.

Ombyggnad av församlingshus i Borgholm
Bygglov för ändring.

Utvändigt underhåll av skola i Borgholm
Bygglov för byte av fönster på skola.

Nybyggnad av affärshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av affärshus.

Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.

Nybyggnad av pumpstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av radio/telemast.

Nybyggnad av sjöbod i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av sjöbod.

Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av kiosk i Borgholm
Bygglov för nybyggnad/flytt av kiosk.

Tillbyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av cistern i Borgholm
Bygglov för inrättande av fast cistern och silo.

Nybyggnad av servicebyggnad i Borgholm
Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för nybyggnad av servicehus.

Tillbyggnad av förråd i Borgholm
Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för tillbyggnad av förrådsbyggnad/bod.

Ombyggnad av fritidshus i Borgholm
Förhandsbesked ändrad användning fritidshus.

Ombyggnad av hembygdsgård i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av hembygdsgård.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för tillfällig åtgärd parkeringsplats plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
bygglov för nybyggnad av 2 transformatorstationer Norrby 2:3.

Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådet.

Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådsbyggnad/bod.

Rivning av transformatorstation i Borgholm
Rivningslov för rivning transformatorstation.

Tillbyggnad av industrihus i Borgholm, Etapp 1
Bygglov för tillbyggnad av lager och lokal i industribyggnad.

Utvändigt underhåll av skola i Borgholm
Fasadmålning.

Invändigt underhåll av industrihus i Borgholm
Bygglov för invändig ändring av industribyggnad.

Invändigt underhåll av samlingslokal i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.

Ombyggnad av skola i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.

Utvändigt underhåll av skola i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.

Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: