Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borgholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av 12 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 54 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av naturum i Trollskogens naturreservat på norra Öland
Projektet omfattar nybyggnad av ett naturum på norra Öland i Trollskogens naturreservat. Byggnaden innehåller café, utställningslokal, filmsal, personalytor, kontor och kök. I anslutning till byggnaden uppförs ett väderskydd samt markarbeten för parkering och angöring till byggnaden.
Nybyggnad av stugby i Borgholm, etapp 3
Totalt i alla etapper ca 70 stugor.
Nybyggnad av lekpark i Borgholm
Nybyggnad av lekpark för yngre barn.
Ombyggnad av kommunförråd i Borgholm
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger vid reningsverk i Borgholm
Objektet avser ombyggnad av process för upptagning och vidare transport av slam från botten av sedimenteringsbassängerna.
Renovering av lekplatser och aktivitetsparker i Borgholm
Upprustning utav 3 lekplatser för en mer åldersinriktad lekpark.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.
Ramavtal Vinterväghållning i Borgholm
Upphandlingen avser maskintjänster, inkl. förare för vinterväghållning på kommunala gator, gång- och cykelvägar samt enskilda vägar i större delen av Borgholms kommun. Upphandlingen avser inte halkbekämpning eller bortforsling av snömassor.
Renovering av fönster i Kyrka
Renovering av blyinfattade fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av affärshus, ombyggnad till flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Borgholm
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av allaktivitetslekparker i Borgholm
Förhandsbesked anordnande av allaktivitetspark för äldre barn. Högby 8:1,Borgholm 11:1.
Nybyggnad av affärshus i Borgholm
Förhandsbesked nybyggnad affärshus.
Nybyggnad av grupphus i Borgholm
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus, 8 stycken stycktomter som kommer säljas till privatpersoner.
Nybyggnad av stugby i Borgholm
Förhandsbesked nybyggnad fritidshus, 3 styck.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall/industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för parkeringsplats skylt.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, uterum.
Tillbyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikskåp.
Nybyggnad av pumpstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Förhandsbesked nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus, förrådsbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av gäststuga i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 4 st teknikbodar Vi 4:4, Stenninge 3:61, Dödevi 12:1, Långlöt 2:9.
Nybyggnad av cistern i Borgholm
Bygglov för cistern.
Utvändigt underhåll av förråd i Borgholm
Bygglov för utvändig ändring av förrådsbyggnad/bod.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Nybyggnad av fritidshus.
Invändigt underhåll av vårdhem i Borgholm
Obligatorisk ventilationskontroll vårdlokaler.
Rivning av enbostadshus i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad enbostadshus.
Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådsbyggnad/bod Borgholm 11:1, 11:42.
Rivning av komplementbyggnad i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad.
Målningsarbete av köpings skola i Borgholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utvändigt underhåll församlingshem i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.
Fasadmålning av strömgården i Borgholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm, Etapp 2
Avser tillbyggnad av entré.
Byte av trapp-partier i markbostäder i Löttorp, Borgholm
Projektet avser att byta 19 st utvändiga trapp-partier vid lägenhetsentréer samt 5 st trapppartier utan tak till tvättstuga, förråd m m. Objektet avser att byta trapp-partier i sin helhet, tak exluderat. Byte av pelare, handledare m m, rivning, gjutningsarbeten m m ingår i entreprenaden. Objektet är beläget på 2 fastigheter: Högby 2:21, Borgholms kommun. Adress: Löttorpsvägen 13a-i, Löttorp. samt: Högby 2:8 (del av), Borgholms kommun Adress: Löttorpsvägen 9a-j, Löttorp
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Inglasning av befintlig veranda.
Ombyggnad av skola i Börgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.
Utvändigt underhåll av särskilt boende i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.
Målning av Rälla skola och sporthall
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Renovering av lanternin på Löts Kyrka
Renovering av lanterning av Löts Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhållsarbete av tak på Borgholms bibliotek
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Upprustning av duschar i Åkerbohallen
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Upprustning av tak för Ölandslego
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Borgholm
Bygglov för insättning av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: