Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar län

Borgholm (31)
Emmaboda (17)
Hultsfred (9)
Högsby (14)
Kalmar (149)
Nybro (30)
Oskarshamn (59)
Torsås (28)
Vimmerby (12)
Västervik (82)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 485 st.

Nybyggnad för psykiatrin på Kalmar sjukhus
Projektet kommer att delas in i flera faser.

Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Nybro
Planerat tidigt projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av kraftledning mellan Nybro-Hemsjö
Planerat tidigt projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vimmerby
Väglängd 1171 km samt 55 km gc-väg.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västervik

Ombyggnad av väg 136 förbi Glömminge
1,7 km, gc-väg, mittseparering. Sträckan Ekerum-Borgholm.

Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 2
I denna etapp är det främst bostäder som ska planeras. Förslaget visar omkring 50 småhus men även några flerbostadshus i anslutning till den stadsmässiga gatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.

Nybyggnad av hotell och parkeringsplats i Kalmar

Nybyggnad av hälso/familjecentral i Emmaboda

Ev. sanering av förorenad mark i Hultsfred

Nytt handelsområde i Oskarshamn

Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar
Projektet omfattar nybyggnad av: Personalbyggnad, byggnad A; Personalbyggnaden skall certifieras som miljöbyggnad nivå silver; Service-, tvätthall-, kärltvätt och kallförråd, byggnad B; Carportbyggnad inklusive närförråd, byggnad C; Carport tjänstefordon, byggnad D; Tillhörande mark-, installationsarbeten och servisledningar.

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av sportcamp, hotell, andelshus mm i Västervik

Nybyggnation av förskola m.m. i Mönsterås
4-6 avdelningar. Eventuellt byggs äldreboende på samma tomt.

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 27 stugor. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 40 stugor.

Om och tillbyggnad av familjecentral i Mönsterås

Nybyggnad av industribyggnader i Vimmerby

Nybyggnad av industrihusi i Vimmerby

Nybyggnad av handel och lättare industri i Vimmerby

Nybyggnad av handelscentrum i Oskarshamn, etapp 2

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av ett 40-tal lägenheter i radhusform. Detaljplan finns. Markköp förestår. Byggstart i bästa fall sent 2017, alternativt 2018.

Sanering av glasbruk i Kalmar län
Geohydrologi, förorenad mark, sediment samt åtgärdsteknik.

Nybyggnad av bostäder i Mönsterås

Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.

Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Igångsättning planeras under vecka 25 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av hyresrätter i Oskarshamn

Nybyggnad av frysanläggning i Nybro, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Nybro
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad av kulturens hus i Kalmar, etapp 2
Avser upprustning av befintliga byggnader, samt en eventuell tillbyggnad. Detaljplanen är under bearbetning.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av butik.

Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².

Nybyggnad av flerbostadshus för äldre i Målilla

Anpassning av fastighet till livsmedelsbutik i Västervik

Nybyggnad av bostäder på Tändsticksområdet i Västervik

Integrerat brounderhåll inom Kalmar/Blekinge län

Om- och tillbyggnad till bostäder och butik i Kalmar

Nybyggnad av vattenverk i Mörbylånga

Nybyggnad av överföringsledning för avlopp i Mörbylånga

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.

Nybyggnad av vattenverk i Degerhamn
Nybyggnad av vattenverk.

Till- och ombyggnad av tingsrätten i Kalmar
Avser tillbyggnad av två stycken tingssalar inklusive samtalsrum. Dessutom byggs en ny häktesdel.

Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.

Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Upphandling av totalentreprenör för konkurrenspräglad dialog ligger stilla. Väntar beslut från länsstyrelsen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Sluttäckning av soptipp i Mörbylånga

Ny återvnningscentral vid travbanan, Kalmar

Nybyggnad av GC-väg från Mönsterås till Timmernabben

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser F - 6 skola.

Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.

Nybyggnad av förskola i Västervik
1000-1200 m2.

Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Oskarshamn
utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.

Nybyggnad av kedjehus i Djurängen, etapp 1
Väntar kommunala beslut.

Sluttäckning av deponi i Oskarshamn, etapp 3-5
Planerat projekt efter etapp 2.

Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad med kontor och butik samt skärmtak/kallförråd (del av dokumentet 5, ny fastighet blir dokumentet 8 efter avstyckning).

Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.

Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 48 styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av hästgårdar i Mönsterås

Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.

Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.

Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.

Ombyggnad till familjecentral mm i Torsås

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.

Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningen i Borgholm
Projektet omfattar ombyggnad av lokaler för socialförvaltningen samt in- och utvändig renovering av huvudbyggnaden på kv Höken 2 i Borgholm. Invändigt omfattas cirka 1415 kvm samt vissa arbeten på vinden.

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn
Nytt trapphus utvändigt.

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av befintligt ventilationssystem.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.

Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort

Nybyggnad av serviceanläggning i Västervik

Nybyggnad av förskola i Melby

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Bulleråtgärder längs sträckan Kalmar-Växjö

Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 54-60 lgh.

Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: