Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje. Byggherre för projektet är ej beslutat.
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Nybyggnad av industriområde, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ca 3000 kvm.
Ev. renovering av flerbostadshus i Vetlanda
Stambyte i flerbostadshus, 1 huskropp 98 lägenheter. Nya kök samt badrum.
Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Ölandsgatans förskola har idag 3 avdelningar. En av dessa avdelning ska rivas. De övriga 2 avdelningarna ska behållas och renoveras. Tillbyggnaden skall innehålla 4 avdelningar och tillagningskök. Skolgården utökas och ny parkering med tillfart ska anläggas.
Nybyggnad av radhus i Bäckseda, Vetlanda
Uppförande av 16 radhuslägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Planerat projekt. 4 vindkraftverk, Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Byggnadslov sökt för uppförande av 3 verk. Uppskattad kostnad
Nybyggnad av gruppbostad i Vetlanda
Bygg, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad.
Anläggande av allmänt VA i Kristinelund, Vetlanda
Omfattar schaktning, förläggning av ledningar, fyllning och återställning av markytor. Förläggning av ledningar avser vatten- och spillvattenledningar samt utbyte av befintlig rååvattenledning. Spillvatten ska hanteras i ett trycksatt system – tryckavlopp med LTA-teknik samt en del med självfall till två pumpstationer. Samförläggning av 400 V elkabel på delar av sträckorna där vatten- och spillvatten-ledningar läggs.
Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.
Ny restaurang vid Nydalarondellen, Vetlanda
Avser ny hamburgerrestaurang, Burger King i Vetlanda alldeles vid Nydalarondellen.
Tillbyggnad av avfallsanläggning i Vetlanda
Tillbyggnad för förbehandling av matavfall. Markentreprenaden utförs i egen regi.
Ombyggnad av korsningar, Västerleden förbi Vetlanda
Projektet avser ombyggnad av korsningarna Snickarvägen/Västerleden, Östanåvägen/Västerleden och Stålvägen/Västerleden.
Nybyggnad av grupphus i Vetlanda
Avser nybyggnation av bostadsrätter i en- och två-planshus i Vaggeryd.
Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Avser nybyggnad av panncentral med 2 st pannor.
Installation av nätverksuttag mm för utbyggnad av fastighetsdatanät till skolor i Vetlanda kommun
Entreprenaden omfattar installation av nätverksuttag samt montering av accesspunkter inför utbyggnad av fastighetsdatanät vid Vetlanda kommuns samtliga grundskolor och Njudungsgymnasiet.
Om- och tillbyggnad av storkök i Vetlanda
Objektet avser tillbyggnad av storkök för utbildning och restaurang med tillhörande utrustning, va-installationer, fettavskiljare och ny ventilation. I entreprenaden ingår även markarbeten för ny fettavskiljare och justering av parkerings- och körytor i anslutning till tillbyggnaden samt återställande av grönytor.
Byte av plåttak på Ökna kyrka
Avser byte av tak till plåttak på Ökna Kyrka, i Jönköping.
Utvändigt underhåll av hotell i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för målning av fasad.
Ombyggnad av väg i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ny trafiklösning med parkeringsplats.
Nybyggnad av panncentral i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnation av restauranglokal.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ombyggnad från lastvagnshall till kontor och lagar, tillbyggnad av entré, ny hiss, entresol, ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring samt tillkommande bostad.
Tillbyggnad av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad på affärshus.
Ombyggnad av folkhögskola i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning, Bygg, ansökan om bygglov för skylt samt utvändig ändring Huskvarn 1:133.
Tillbyggnad av matsal i Vetlanda
Omfattar en mindre tillbyggnad i matsal.
Utvändigt underhåll av skola i Vetlanda
Avser en utvändigt underhåll av fasad.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Avser ändrad användning av kontorsutrymme.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 6 transformatorstationer Skirö-löneberg 1:2,Skirö-sjöarp 2:4,Skirö-gatu 1:2,Skönberga 3:5.
Utvändigt underhåll av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för att bygga större port.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för borttagning av kullar.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för cykelförråd.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ett tält.
Nybyggnad av friggebod i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för friggebod/förrådsbod.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för marknadsbod.
Nybyggnad av elverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för reservelverk.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad till kylrum.
Tillbyggnad av fritidshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt anmälan om attefallsåtgärd av garage.
Tillbyggnad av fritidshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av lastkaj i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av nytt tak över innegård.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nytt enbostadshus och maskinhall.
Nybyggnad av nätstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nätstationer,Torpa 2:4,Emhult 3:2,Repperda 4:3,Repperda 2:13,Ämmaryd 2:6.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad och eldstad samt rivning av befintlig stuga.
Nybyggnad av gatukök i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av bredbandsnod.
Utvändigt underhåll av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ventilation.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillfälligt lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation i plåt.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktarbete.
Rivning av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för brandskadat hus.
Rivning av mast i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för telemast.
Rivning av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för transformatorstation.
Rivning av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för äldre garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation.
Installation av återluftsaggregat för kylning av arkiv i Vetlanda stadshus
Entreprenaden omfattar installation av ett nytt återluftsaggregat inkl. kylbatteri för att sänka temperaturen i ett av kommunens arkiv i stadshusets källare.
Tillbyggnad av idrottsplats i Vetlanda
Avser tillbyggnad av två paddeltennisbanor på Arvikas tennisklubb.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: