Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Ekenässjön i Vetlanda
Projektet avser nybyggnad av SABO-kombohus Flex, 30-40 lägenheter i 1 huskropp. Referenshus: JSB:s typhus - Trygga boendet.
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Nybyggnad av industribyggnad, Vetlanda
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Avser stambyte, ombyggnad och renovering av lägenheter och lokaler i del 1-6 och del 9-16. Ombyggnad av 7-8 har utförts under hösten 2016 och dessa arbeten utgör referensobjekt för denna entreprenad. För rör- och luftinstallationer byggs nya fläktrum och kopplingsrum på vindar. I källare och övriga allmänna utrymmen utförs viss ombyggnad av installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ca 3000 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Planer finns för en stor om- och tillbyggnad av hela skolan. Ev kommer projekteringen att utföras av ramavtalade konsulter.
Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.
Fönsterbyte (pcb-sanering) på stadshus i Vetlanda
Projektet är framflyttat till 2018.
Renovering av idrottshall i Vetlanda
Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. Anläggande av nytt sportgolv med undertrycksventilering. Samt omfattande åtgärder i redskapsrum, lärarrum och i 4 st omklädningsrum.
Fönster- och dörrbyten Smörsoppen 1 och 2, Vetlanda
Avser fönster och dörrbyten på fastigheten Smörsoppen 1 och 2 och omfattar 160 lägenheter.
Anläggande av vatten- och spillvattenledningar, Vetlanda
Projektet avser ny överförningsledning i Vetlanda, ca 4 km.
Ramavtal avseende målningsarbeten, Vetlanda kommun
Avser ramavtal avseende målningsarbeten för Vetlanda kommun och de kommunala bolagen Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler.
Byte av plåttak på Ökna kyrka
Avser byte av tak till plåttak på Ökna Kyrka, i Jönköping.
Takrenovering på flerbostadshus i Myresjö, Vetlanda
Avser byte av yttertak på 3 st punkthus.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på äldreboendet Norrgården i centrala Vetlanda. Se även objekt nummer 1397976.
Installation av sprinkler i äldreboende i Korsberga
Upptaget i investeringsbudget. Avser installation av sprinkler på Österängs äldreboende i Korsberga. Se även objekt nummer: 1064989.
Installation av sprinkler i äldreboende i Vetlanda
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2013-2017.
Invändigt underhåll vid Bäckseda kyrka
Avser invändigt underhåll och ombyggnad av koret.
Nybyggnad av lokstall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall med spårdragningar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nytt fallskyddssystem på stadshus i Vetlanda
Avser installation av nytt fallskyddssytem på Vetlanda stadshus.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av parhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st parhus med äganderätter.
Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i Hallsnäs, Ramkvilla
Entreprenaden omfattar anslutning av vatten- och spillvatten för 7-8 fastigheter/tomter med anslutningspunkt vid tomtgräns. Totalt ca 1,2 km ledningsschakt.
Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Nytt lastbilsgarage, skärmtak samt kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring samt skyltar.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktning.
Rivning av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov av brygghus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av enplansvilla med garage.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Sprinklerinstallation i flerbostadshus i Vetlanda
Avser sprinklerinstallation i flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av rökhus.
Nybyggnad av plank i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för plasttält.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för påbyggnad av en våning över befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för solpaneler.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tidsbegränsat uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av inglasad balkong och utökning av ett omklädningsrum.
Rivning av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, anmälan om rivning nerbrunnet hus.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktning.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för bredbandsnod.
Utvändigt underhåll av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för en port.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ett förråd.
Tillbyggnad av pumphus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för förlängning av pumphus.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för installation av ny gasoltank.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Vetlanda
Anmälan, kabeldragning inom skede vattenskyddsområde.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till tandvårdsklinik.
Tillbyggnad av samlingslokal i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus i Vetlanda
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus. Totalt skall det bli 4 stycken etapper. Varje etapp utförs under 1år. Samma entreprenörer i alla etapper.
Renovering av stenmur, Vetlanda
Avser renovering av stenmur.
Tjärning av spåntak på Korsberga kyrka, Vetlanda
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Uppskattad start.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: