Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö
Omfattar elektrifiering av bandelarna Värnamo–Vaggeryd, Vaggeryd–Nässjö, Vaggeryd–Byarum samt Byarum–Torsvik samt ny bansträckning mellan Byarum och Tenhult, totalt 24 kilometer. Objektet omfattar även bullerskyddsåtgärder.
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av bilhall i Bredasten, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av bilhall i Värnamo på området Bredasten.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Om- och tillbyggnad av Östboskolan i Värnamo
Om-och tillbyggnad av 4-6 skola. Tillbyggnad omfattar ca 590 kvm (BTA) Ombyggnad omfattar ca 2900 kvm (BTA) . Samt skolgårdsmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Ombyggnad MR-kamera Värnamo Sjukhus
Avser ombyggnad av röntgenavdelningen i Värnamo. Ombyggnader sker i flera etapper med pågående sjukvårdsverksamhet. Lokaler byggs om till en MR-enhet med en 1,5T och en 3T med tillhörande kringlokaler. Mammografi lab. ska omlokaliseras. Ombyggnad av reception, expeditionsdelar mm.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Nybyggnad av värmeverk i Värnamo
Nybyggnad av flisångpanna.
Ombyggnad till tillagningskök, Rörstorpsskolan, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 6-7 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av seniorbostäder, tre st parhus i en våning.
Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Översvämningsåtgärder Område 2a, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk.
Upprustning av avloppspumpstation i Värnamo
Projektet avser upprustning av avloppspumpstation P4.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Utförande av sluttäckning av avfallsanläggning i Stomsjö, Värnamo
Avser entreprenad för duk på avfallsanläggning. Utförande av sluttäckning i etapper på en fyraårs period.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av kallager, höjning av tak, samt anläggande av parkering.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser ombyggnad av industribyggnad, samt målning av fasader.
Renovering av tak på Nydala klosterkyrka, Värnamo
Avser renovering och tjärning av spåntak på Nydala klosterkyrka.
Ombyggnad för kontaktcenter i Värnamo stadshus
Avser bla ombyggnad av foaje och reception.
Exploateringsarbeten för bostäder i Bredaryd
Avser exploateringsarbeten inför bostäder på Häggegård. Området styckas sedan upp och säljs till privatpersoner.
Ombyggnad av utemiljö i kv. Skytten, Vråen, Värnamo
Avser ombyggnad av utemiljön för kv. Skytten och Spettet. Projektet är uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 är ca 20 000 kvm och etapp 2 ca 16 000 kvm. Objektets läge är vid Malmgatan och Birger Jarlsgatan.
Partiell renovering av koppartak på Kärda kyrka
Renovering av koppartak. Byte av underpapp och snickeri på takstolar. Renoveringen är 80 cm från ränndal och in på taket.
Upprustning av utemiljö i Bor, Värnamo
Avser upprustning av utemiljö med aktivitetsytor i anslutning till Bors högstadieskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus med uterum, utvändig ändring, nybyggnad av garage, rivning, samt anläggande av parkering och installation av eldstad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av idrottshall i Värnamo
Ändrad användning från industri till idrottshall.
Ombyggnad av vind i Värnamo
Ändrad användning från vind till lägenhet i flerbostadshus mm.
Ombyggnad av personallokal i Värnamo
Ändrad användning från omklädningsrum till lunchrum.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Sökt bygglov. Tillbyggnad av lager.Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Värnamo
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagertält.
Rivning av omklädningsrum i Värnamo
Nybyggnad av servicebyggnad för idrottsplats, samt rivning av omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation Långshult 1:14,1:18.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation Sölaryd 1:3,2:13,1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation Valkö 1:11,1:3,1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation, n148441.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation, n148442.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av ytterligare parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om marklov för parkering.
Rivning av fritidshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av affärshus i Värnamo
Del av gammal blomsterhandel rivs, tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av transformatorstation i Värnamo
Flytt av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelgarage, pergola samt anläggande av parkering mm.
Ombyggnad av gata i Bredaryd
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från bostad till kontor.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.
Rivning av kontor i Värnamo
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från samlingslokal till gym, skyltnordning.
Installation av brandlarm, Rydaholms kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till underhåll/ installation av brandlarm.
Utvändig renovering av Rydaholms kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till underhåll och tjärning av tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: