Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Värnamo

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Nybyggnad av bilhall, restaurang m.m. i Värnamo
Avser nybyggnad av bilanläggning, ca 3000 kvm, ytterligare byggnad i anslutning för däckhotell och liknande, 1000 kvm samt restaurang ca 200 kvm. Stora asfalterade ytor för parkering. Tomten är totalt 18400 kvm stor. Markarbeten har påbörjats under sommaren 2017.
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser nybyggnad av 10 enbostadshus med carport. Husen byggs i 2 våningar, 5 av dem har BOA-yta på 152 kvm/hus och 5 har 116 kvm/hus. Total BOA 1340 kvm.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Omfattar nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Ombyggnad av kök och matsal. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Ombyggnad av kök och matsal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Nybyggnad av värmeverk i Värnamo
Nybyggnad av flisångpanna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 6-7 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.
Uppförande av pannanläggningar i Bor och Lanna, Värnamo Energi
Objektet omfattar produktionsanläggning med pellets och oljereserv/spets. Samt anläggning för distribution av producerad värme (option) .
Nybyggnad av bilhall i Bredasten, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av bilhall i Värnamo på området Bredasten. Omfattning, kostnad samt byggstart är uppskattat av redaktör.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Översvämningsåtgärder Område 2a, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
GC-bro över Lagan, Värnamo
Planer finns för nybyggnad av bro över Lagan, söder som Apladalen.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på 700 kvm.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av kall-lager för virkes förvaring.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Utbyte av ventilationsaggregat på Värnamo Sjukhus
Ombyggnaden avser att byta ut befintliga aggregat som numera är uttjänta, dessa aggregat kommer att ersättas med nya. Detta medför en del ändringar på kanalsystemet samt rörinstallationer.
Utförande av sluttäckning av avfallsanläggning i Stomsjö, Värnamo
Avser entreprenad för duk på avfallsanläggning. Utförande av sluttäckning i etapper på en fyraårs period.
Ny ventilation i Ekbackens förskola i Värnamo
Avser ny ventilation i Ekbackens förskola.
Stadsutvecklingsprojekt för del av centrala Värnamo Stad
Avser en stadsutvecklingsstudie för västra Värnamo. Området är under stor utveckling och studien avser att ta fram olika lösningar för att sammanbinda områden, trafiklösningar, parkeringslösningar och eventuell förtätning.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser utvändig ändring på industribyggnad. (målning av fasader)
Renovering av tak på Nydala klosterkyrka, Värnamo
Avser renovering och tjärning av spåntak på Nydala klosterkyrka.
Ombyggnad för kontaktcenter i Värnamo stadshus
Avser bla ombyggnad av foaje och reception.
Ombyggnad av restaurang i Värnamo
Ombyggnaden avser en ny badanläggning med spa och relaxavdelning. Huset har tidigare varit ett sommarcafé.
Rivning av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Rivning av kontor i Värnamo
Ansökan om rivningslov av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från samlingslokal till gym, skyltnordning.
Tillbyggnad av vattenverk i Värnamo
Avser utbyte av turbiner vilket kräver en ny byggnad ovanför sumpen.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagerbyggnad/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad av industri med kontor.
Rivning av kontor i Värnamo
Rivning av kontorsdel på industribyggnad.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ändrad användning.
Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
Omfattar avsmalning av väg för en hastighetsåtgärd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av enbostadshus, samt rivning.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av industri med skärmtak samt tillfälligt bygglov för lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av industri med skärmtak.
Ombyggnad av butik i Värnamo
Tillbyggnad med skärmtak, ändring av planlösning samt ändring av brandskyddet.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfälligt bygglov för skolpaviljong.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillfälligt bygglov för tillbyggnad av idrottshall med förråd.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd Prästen 5,Kolonien 2.
Nybyggnad av mur i Värnamo
Nybyggnad av mur, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation, sn 803007 r 308, ib 322071.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till lägenhet.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning. Kontakta inkopplad företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om lov transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om marklov för parkering.
Rivning av förråd i Värnamo
Ansökan om rivning av förråd.
Rivning av ställverk i Värnamo
Ansökan om rivning av ställverksbyggnad.
Ombyggnad av pizzeria i Värnamo
Ändrad användning.
Trafikmiljö, Figy-Esteten/Kulturskolan, Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av gata i Bredaryd
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av gatusektion i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Nybyggnad av toaletter vid skatepark i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2021.
Nytt låssystem till idrottsanläggningar i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av Nygrens gärde i Rydaholm
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2019-2021.
Ombyggnad av sjukhus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av entré och centralhall i sjukhus.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning.
Installation av brandlarm, Rydaholms kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till underhåll/ installation av brandlarm.
Utvändig renovering av Rydaholms kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till underhåll och tjärning av tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: