Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser stycke bebyggelse, med 13 villor. När husen är färdigbyggda kommer byggherren sälja samtliga hus.
Anläggande av passivt fibernät i Vaggeryds kommun
Avser utbyggnad i nodområde Åker, Bondstorp och Bratteryd/Ekeryd.
Passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vaggeryds kommun
Upphandlingen gäller område Krängshult - huvuddel 1, Svenarum - huvuddel 2 samt Tofteryd - huvuddel 3. Passivt fiberoptiskt nät för bredband för östra delen av Vaggeryds kommun. Omfattning: ca 800 abonnenter, 25 mil fiberkanalisation samt ca 40 mil fiberkabel.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser uppförande av villor, ca 12 stycken i äganderätt via infarten från Östermovägen.
Nybyggnad av vattenverk, Vaggeryds tätort
Projektet avser nybyggnad av vattenverk som kommer bli beläget i korsningen Jönköpingsvägen och Badplatsvägen.
Nybyggnad av förskola Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola i Vaggeryd med 5 nya avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Vaggeryd
Markstart planeras för augusti 2016.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.
Komplettering av gc-vägar i Södra Park-området, Vaggeryd
Avser komplettering gc-vägarna 3 ställen i Södra Park-området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av kyrka i Vaggeryd
Avser nybyggnad av kyrka på ca 600kvm.
Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd, etapp 2
Avser nybyggnad av 3 st friståendehus. Option ifrån etapp 1 ; 1404227
Nybyggnad av 7-9 skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av en lågstadieskola på ca 400 kvm, det kommer få plats 50 elever.
Ny luftavfuktning till ishallen Movalla, Vaggeryd
Entreprenaden omfattar utbyte av utrustning för avfuktning av Movlla ishall samt option på byte av köldbärare.
Fönsterbyten på fastighet i Skillingaryd
Avser fönsterbyte och balkongdörrar i 32 lägenheter.
Tillbyggnad av missionshus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av missionshus.
Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 10 st. enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av kontorslokaler i två moduler.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st skärmtak Sörgården 1:4, Klevshult 1:168 ,Haren 14, Magistern 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st transformatorstationer Rastad 1:54, Götastrand 1:1, Frostås 1:1.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 5 st skärmtak Bokhållaren 1, Åker 1:12, Götastrand 1:1, Morarp 2:69, Götastrand 1:17.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak (gullbäcken).
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gärahov 1:50,1:51.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av flyttbara provisoriska skollokaler.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för installation av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av skärmtak Svenarum 2:9, Utsikten 16.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vaggeryd
Marklov för anläggande av bullervall och transport inom exploateringsområde stigamo.
Ombyggnad av markanläggning i Vaggeryd
Marklov för terrassering av tomtmark.
Installation av solcellssystem på matsal i Vaggeryd
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsystem.
Installation av solcellssystem på sim- och sporthall i Vaggeryd
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsystem.
Installation av solcellssystem på Skillingaryds Arena, Skillingaryd
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsystem.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser Fönsterbyte i 28 lägenheter på Kv. Eken 4, 2 huskroppar inkl. källarfönster. Sanering asbest på balkonger Dalagatan 1-3. Fönsterbyte i ett 2-vånings bostadshus Utsikten 1, 2 lägenheter + källare.
Utbyte av gatubelysning i Vaggeryds kommun
Projektet omfattar armaturbyte för gatubelysning på angivna primärgator, lokalgator, villagator, gång- och cykelvägar samt parkbelysning i Vaggeryds kommun. Följande orter i Vaggeryds kommun ingår i entreprenaden: Bondstorp, Byarum, Hok, Hagafors samt Klevshult.
Utbyggnad av kapprummet i församlinghem, Vaggeryd
Kapprummet kommer att bli dubbelt så stort.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: