Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd etapp 1
Nybyggnad av bostäder i 2 huskroppar. Ett flerbostadshus med 6 våningar samt punkthus med 8 vån för LSS boende med gemensamhetslokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av bostadshus i Vaggeryd
75 st enbostadshus/radhus/kedjehus/flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggaryd
Avser nybyggnad av 32 lägenheter i 2 huskroppar samt 5 våningar med enbart förråd på våning 5.
Anläggande av passivt fibernät i Vaggeryds kommun
Avser utbyggnad i nodområde Åker, Bondstorp och Bratteryd/Ekeryd.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser uppförande av villor, ca 12 stycken i äganderätt via infarten från Östermovägen.
Nybyggnad av förskola Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola i Vaggeryd med 5 nya avdelningar samt ett mottagningskök.
Nybyggnad av förskola i Skillingaryd
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.
Avvattning för industriområde Logpoint Stigamo, Vaggeryd
I projektet ingår avvattning för nytt industriområde. Se även etapp 1 1095295 .
Tillbyggnad av Byarums kyrka i Vaggeryd
Avser omfattande invändig renovering med bla nytt värmesystem och konservatorarbeten samt tillbyggnad av samlingsrum, toalett och kök.
Nybyggnad av förskola i Hok, Vaggeryd
Uppförande av en ny förskola med 1 avdelning i Hok. Tidsplan och detaljer fastslås när kommunfullmäktige godkänner förslaget.
Anläggande av gata och VA i Vaggeryd
Projektet är framflyttad på obestämd tid.
Nybyggnad av gc-väg Skillingaryd-Tofteryd
Ev kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.
Ombyggnad av 7-9 skola i skillingaryd
Avser ombyggnad av Fågelforsskolan. Entreprenader som t.ex. bygg, golv och målniing m.m. kommer att utföras som sidoentreprenader av de entreprenörer som Vaggeryds kommun har ramavtal med.
Uppförande av ersättninglokaler i Skillingaryd
Avser ersättningslokaler för Bullerbyns förskola med moduler för lokalkomplettering.
Nybyggnad av parhus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny bro vid Kvarnen i Vaggeryd
Planerat projekt, byggstart tidigast vår 2019.
Utvändig renovering på byggnader i Skillingaryd
Avser målningsarbeten på hela eller delar av byggnader. Byggnaderna är statliga byggnadsminnen och skall underhållas i enligt av regeringen fastställda skyddsföreskrifter.
Underhållsarbete av apparater i elnät för Vaggeryds elverk
Avser service och underhåll av förekommande apparater i elnät enligt underhållsplan.
Rivning av förskola i Vaggeryd
Avser rivning av Bullerbyns förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st modul lägenheter.
Nybyggnad av silo i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av materialsilo.
Nybyggnad av stall i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av stall och förråd samt kontor med lager.
Anläggande av gc-väg utmed lv 846 i Skillingaryd
Upptaget i investeringsbudget för åren 2015-2018.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Anläggande av gc-väg utmed Hjortsjön i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. (Alt. enkelriktning del av Boarpsvägen och anläggande av gc-väg där.) Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg till Lindevallen i Hok
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed Fabriksgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed lv 651 i Bondstorp, Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed Långgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed Stationsgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed Valdshultsvägen i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg utmed Östra Allégatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg vid Skillingehus i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Fförlängning av gc-väg i Klevshult
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av gc-väg och bro i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av gc-väg och bro över Lagan i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Anläggande av gc-väg i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. GC-väg från Alshultsområdet ut till GC-väg utmed länsväg 846. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med tak över brygga.
Ombyggnad av lägenhet i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning av en del av butik till bostad.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av regnskydd samt skyltanordning vid vandringsled.
Ombyggnad av vårdcentral i Vaggeryd
Bygglov för ombyggnad/ändradanvändning av apotek till ungdomsmottagning.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av modulhus.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av gammal nätstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av bostadsmoduler.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av cistern med mätarplattform och servicerum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av garage i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 12 st garage samt rivningslov för rivning av nuvarande byggnad.
Köp av begagnad Modulbyggnad till Båramo
Avser köp av begagnad modulbyggnad till Båramo terminalområde.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser rivning av 18 st balkonger för att ersättas med 18 st nya inglasade.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av industrilokaler /kallager.
Ombyggnad av vårdbostad i Vaggeryd
Bygglov för ombyggnad av befintlig byggnad till utslussningsboende.
Tillbyggnad av restaurang i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av befintlig restaurang.
Ombyggnad av förskola i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kyrkans lokaler till förskoleverksamhet.
Tjärning av spåntak på Hagshults Kyrka
Avser även renovering av hängränna och stuprör.
Utvändigt underhåll Svenarums kyrka
Avser omläggning av 35 meter stenmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: