Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Totalt planeras det ca 160 lägenheter att utföras i etapper. Första delen kan komma att omfatta 100 lägenheter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Vaggeryd
3 verk planeras.

Påbyggnad med lägenheter i Vaggeryd
Planer finns för uppförande av 2 huskroppar med en innergård emellan. Ca 25-40 lägenheter. Ev byggstart slutet av 2016 eller början av 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser stycke bebyggelse, med 13 villor. När husen är färdigbyggda kommer byggherren sälja samtliga hus.

Passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vaggeryds kommun
Upphandlingen gäller område Krängshult - huvuddel 1, Svenarum - huvuddel 2 samt Tofteryd - huvuddel 3. Passivt fiberoptiskt nät för bredband för östra delen av Vaggeryds kommun. Omfattning: ca 800 abonnenter, 25 mil fiberkanalisation samt ca 40 mil fiberkabel.

Nybyggnad av vattenverk, Vaggeryds tätort
Projektet avser nybyggnad av vattenverk som kommer bli beläget i korsningen Jönköpingsvägen och Badplatsvägen.

Exploateringsarbeten för industriområde Logpoint Stigamo, Vaggeryd
I projektet ingår gator, gc-vägar, busshållsplats, naturmark, avvattning och grundvattensänkning. Objektet är beläget öster om E4:an och väster om väg 846 i Stigamo Projektet planeras att delas in i etapper. Etapp 2 på objekt nummer: 1431276

Exploateringsarbeten för industriområde Logpoint Stigamo, Vaggeryd
I projektet ingår gator, gc-vägar, busshållsplats, naturmark, avvattning och grundvattensänkning. Se även etapp 1 1095295 .

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser uppförande av 12 lägenheter, hyres- eller bostadsrätter, via infart från Östermovägen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.

Komplettering av gc-vägar i Södra Park-området, Vaggeryd
Avser komplettering gc-vägarna 3 ställen i Södra Park-området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd, etapp 1
Avser nybyggnad av 3 st friståendehus. Se även etapp 2: 1417843

Nybyggnad av gc-väg Skillingaryd-Tofteryd
Ev kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.

Anläggande av ny markanläggning av GC-väg mellan Skillingaryd och Linnsjön

Ny bro vid Kvarnen i Vaggeryd

Tillbyggnad av kyrka i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av kyrka.

Tillbyggnad av missionshus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av missionshus.

Anläggande av gc-väg utmed Hjortsjön i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. (Alt. enkelriktning del av Boarpsvägen och anläggande av gc-väg där.) Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Ev. anläggande av gc-väg utmed Södra Parkvägen i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Breddning av gångbana till gång- och cykelväg mellan Fågelåsvägen och Vårbäcksstigen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg i Bondstorp, Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg till Lindevallen i Hok
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed Badplatsvägen i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed Fabriksgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed Linnarvägen i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed lv 645 i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed lv 651 i Bondstorp, Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed Långgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed Stationsgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed Valdshultsvägen i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed Östra Allégatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg vid Skillingehus i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Ev. anläggande av gc-väg i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Ev. anläggande av gc-väg utmed Smålandsgatan i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Ev. nybyggnad av gc-väg och bro i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Fförlängning av gc-väg i Klevshult
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av gc-väg och bro i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av gc-väg och bro över Lagan i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Planfri korsning och komplettering GC-väg i Klevshult
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg i Skillingaryd
Inga beslut fattade, endast förslag. GC-väg från Alshultsområdet ut till GC-väg utmed länsväg 846. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg i Hok
Inga beslut fattade, endast förslag. Gc-väg mellan stationen och "affären", utmed delar av Lindegatan och Sågverksvägen. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Anläggande av gc-väg utmed Odengatan i Vaggeryd
Inga beslut fattade, endast förslag. Utmed Odengatan och del av Ödestuguvägen fram till Hjortsjöskolan. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Om- och tillbyggnad av Bondstorpsskolan, Vaggeryd
Projektet avser till- och ombyggnad av Bondstorpsskolan med en yta på 200 m2.

Anläggande av gc-väg utmed lv 846 i Skillingaryd
Upptaget i investeringsbudget för åren 2015-2018.

Ev. anläggande av gc-väg utmed rv 30 i Hok
Upptaget i investeringsbudget för åren 2015-2018.

Anläggande av ny råvattenbrunn i Vaggeryd
Upptaget i investeringsplanen.

Värmekonvertering i Hagshults Kyrka
Uppvärmning idag är olja.

Nybyggnad av kyrka i Vaggeryd
Nybyggnad av kyrka.

Renovering av Byarums kyrka
Renovering av lanternin och förgyllning av kors, underhåll av tornfasad. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser fasadändring nya ytterdrörrar ska in

Tillbyggnad av skärmtak på förskola i Vaggeryd
Projektet avser tillbyggnad av skärmtak på förskola.

Tillbyggnad av lager i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av tält för lager.

Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Anordnande av parkeringsplats.

Nybyggnad av kiosk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av blockkiosk.

Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation Kohult 1:6,Mörhultamålen 1:5, 1:2, Mörhult 1:14, 1:29, 1:28, Ekesås 1:14.

Nybyggnad av elverk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av reservelverk Pålen 2:1, Klevshult 1:25.

Nybyggnad av elverk i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.

Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Byarums-bäck 1:9, Nöthult 1:18.

Utbyte av gatubelysning i Vaggeryds kommun
Projektet omfattar armaturbyte för gatubelysning på angivna primärgator, lokalgator, villagator, gång- och cykelvägar samt parkbelysning i Vaggeryds kommun. Följande orter i Vaggeryds kommun ingår i entreprenaden: Bondstorp, Byarum, Hok, Hagafors samt Klevshult.

Invändigt underhåll av skola i skillingaryd
Projektet avser invändigt underhåll av träslöjdslokalen beläget i Fågelforsskolan. Nya spånsugar, målning samt upprustning av hela salen. Även toaletterna i skolan skall renoveras.

Anläggande av gc-väg och bro i Vaggeryd
Ev. byggstart under 2017 och kommer att utföras av ramavtalad entreprenör.

Renovering av bodar
Renovering av bodar.

Utbyggnad av kapprummet i församlinghem, Vaggeryd
Kapprummet kommer att bli dubbelt så stort.

Avfuktningsanläggning
Kyrkoantikvarisk ersättning 2017

Klimatsystem på kyrkor i Vaggeryd.
Klimatsystem för Hagshults kyrka och Tofteryds kyrka.

Klimatstyrsystem
Kyrkoantikvarisk ersättning 2017

Byte av fem bärlinor i bjälklaget
Kyrkoantikvarisk ersättning 2017

Utvändigt underhåll av skola i Vaggeryd
Fasadändring av skola samt tillbyggnad med skärmtak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: