Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vaggeryd

Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Totalt planeras det ca 160 lägenheter att utföras i etapper. Första delen kan komma att omfatta 100 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser stycke bebyggelse, med 13 villor. När husen är färdigbyggda kommer byggherren sälja samtliga hus.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser uppförande av villor, ca 12 stycken i äganderätt via infarten från Östermovägen.
Nybyggnad av vattenverk, Vaggeryds tätort
Projektet avser nybyggnad av vattenverk som kommer bli beläget i korsningen Jönköpingsvägen och Badplatsvägen.
Nybyggnad av förskola Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola i Vaggeryd med 5 nya avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Vaggeryd
Markstart planeras för augusti 2016.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.
Komplettering av gc-vägar i Södra Park-området, Vaggeryd
Avser komplettering gc-vägarna 3 ställen i Södra Park-området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd, etapp 2
Avser nybyggnad av 3 st friståendehus. Option ifrån etapp 1 ; 1404227
Nybyggnad av äldrebostäder i Skillingaryd
Planerat projekt. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av radhus i Vaggeryd
På området finns möjlighet att bebygga området med radhus i en eller två våningar. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av 7-9 skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av en lågstadieskola på ca 400 kvm, det kommer få plats 50 elever.
Ny luftavfuktning till ishallen Movalla, Vaggeryd
Entreprenaden omfattar utbyte av utrustning för avfuktning av Movlla ishall samt option på byte av köldbärare.
Fönsterbyten på fastighet i Skillingaryd
Avser fönsterbyte och balkongdörrar i 32 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 10 st. enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av flyttbara provisoriska skollokaler.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vaggeryd
Marklov för anläggande av bullervall och transport inom exploateringsområde stigamo.
Ombyggnad av markanläggning i Vaggeryd
Marklov för terrassering av tomtmark.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st transformatorstationer Rastad 1:54, Götastrand 1:1, Frostås 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Installation av solcellssystem på matsal i Vaggeryd
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsystem.
Installation av solcellssystem på sim- och sporthall i Vaggeryd
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsystem.
Installation av solcellssystem på Skillingaryds Arena, Skillingaryd
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsystem.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser Fönsterbyte i 28 lägenheter på Kv. Eken 4, 2 huskroppar inkl. källarfönster. Sanering asbest på balkonger Dalagatan 1-3. Fönsterbyte i ett 2-vånings bostadshus Utsikten 1, 2 lägenheter + källare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: