Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tranås

Nybyggnad av äldreboende i Junkaremålen, Tranås
Projektet omfattar ett särskilt boende med 54 platser i 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås
Ett 50-tal kooperativa hyresrätter planeras i Tranås.

Nybyggnad av flerbostadshus Hamnparken i Tranås
Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås. 6 stycken våningar med 4 lägenheter på varje plan. Lägenheterna kommer att bli 3:or och 4:or i samma utförande på varje våning med stora inglasade balkonger. Längst ner i huset blir det souterrängplan och 4 stycken mindre lägenheter (varav en gästlägenhet) samt tillgång till en mysig uteplats.

Utbyggnad/ombyggnad för utbildningslokaler, Holavedsgymnasiet, hus A1, Tranås

Nybyggnad av industrilokaler på Västra industriområdet i Tranås
Planer finns för nybyggnad av industrilokaler.

Utveckling av idrottshus och simhall, Tranås
Projektet omfattar en tillbyggnad av en multiarena som även inrymmer lokaler för restaurang, restaurangutbildning, café, konferens, omkädning m.m.

Nybyggnad av parhus i Tranås
Avser fyra parhus, totalt åtta bostäder, i markplan.

Nybyggnad av bostäder i Tranås
Avser nybyggnation av 4-5 nya bostäder i en sammanhållen bebyggelse i två kvarter.

Om- och Tillbyggnad av kontor i Tranås
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymmen på reningsverkets område i Tranås. Tillbyggnad 545 m2(exl fläktrum). Ombyggnad 1450 m2. I entreprenaden ingår även ett nytt tak över befintlig byggnad.

Anläggande av va-ledningar i Tranås
Projektet utföras i egen regi.

Exploatering för mark och VA i bostadsområde i Jönköping
Omfattar exploatering för mark och va i bostadsområde i Jönköping.

Exploatering för nytt industriområde i Tranås, etapp 2
Planerat projekt efter objektnummer 910833.

Exploatering för nytt industriområde i Tranås, etapp 3
Planerat projekt efter objektnummer 919561

Återuppbyggnad av nedbrunnen ladugård med loge i Linderås

Exploatering för bostäder i Tranås

Exploatering för nytt industriområde i Tranås, etapp 1

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Tranås
Avser ett exploateringsarbete för bostadsområde med ca 15 st enfamiljshus i Tranås.

Nybyggnad av bron över svartån på Falkgatan i Tranås
Projektet omfattar ny Bro 687-30-1, Tingshusbron och rivning av bef. bro över Svartån samt gatuarbeten på Falkgatan i Tranås kommun.

Ombyggnad av väg 133 och 1007 i Gripenbergs tätort
Kollektivtrafik och gc-åtgärder.

Avser tillbyggnad av ett lagertält i Tranås
Avser en tillbyggnad av ett lagertält på ca 700kvm i Tranås.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tranås
Ändrad användning kontor till bostadslägenheter.

Ombyggnad av gata i Tranås
Upptaget i investeringsplanen.

Rivning av industrihus i Tranås
Rivning av industribyggnad.

Telegrafen 8
Rivning.

Nybyggnad av grupphus i Tranås
Nybyggnad enbostadshus, 3 st.

Anläggande av cykelväg Verkstadsg./Fraktg. i Tranås, etapp 3
Kostnad okänd.

Ombyggnad av kontor i Tranås
Ombyggnad från befintliga lokaler till kontorslokal.

Ev. anläggande av cykelväg utmed Svartån i Tranås
Planerad cykelväg. Kostnad okänd.

Ombyggnad av industrihus i Tranås
Avser en mindre tillbyggnad av en entrébyggnad i huvudentre.

Nybyggnad av förråd i Tranås
Nybyggnad förråd, tillfälligt.

Nybyggnad av kontor i Tranås
Nybyggnad kontorsbarack.

Nybyggnad av kontor i Tranås
Nybyggnad kontorsbaracker.

Nybyggnad av parkeringsplats i Tranås
Nybyggnad parkering.

Nybyggnad av telestation i Tranås
Nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation (åsens hagar).

Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad, transformatorstation.

Tillbyggnad av väg i Tranås
Projektet avser en tillbyggnad av befintlig väg på ca 30 meter.

Ombyggnad av markanläggning i Tranås
Markarbeten.

Ombyggnad av markanläggning i Tranås
Marklov.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tranås
Modernisering hiss.

Nybyggnad av mur i Tranås
Mur.

Nybyggnad av förråd i Tranås
Förrådsbyggnad.

Tillbyggnad av garage i Tranås
Tillbyggnad garage, samt cykelförråd.

Ombyggnad av bilhall i Tranås
Ändrad användning till husbilsförsäljning.

Tillbyggnad av lägenhet i Tranås
Tillbyggnad och ombyggnad gårdshus, utökning av lägenhet.

Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Tillbyggnad industribyggnad med carport, 2 platser.

Rivning av fastighet i Tranås.
Omfattar rivning av byggnader inom fastigheten Telegrafen 8. Rivningsmassorna ska källsorteras. Telegrafen 8 har en total byggnadsyta på ca 1350 kvm och tomtyta på ca 4185 kvm

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: