Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tranås

Nybyggnad av äldreboende i Junkaremålen, Tranås
Projektet omfattar ett särskilt boende med 54 platser i 3 våningar.
Ombyggnad till mötesseparerad väg med mitträcke mellan Traneryd-Tranås Södra
6 km lång sträcka. Ombyggnad korsning väg 32 i Katarp.
Nybyggnad av parhus i Tranås
Avser fyra parhus, totalt åtta bostäder, i markplan.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, Norr om Tranås
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Kostnad ca 10-12 mkr.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, söder om Tranås
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Kostnad ca 10-12 mkr.
Tillbyggnad av studentlägenhet i Tranås
Avser ombyggnad av brand med tillbyggnad av 9 st studentlägenheter som ska vara längst upp i fastigheten.
Exploatering för mark och VA i bostadsområde i Jönköping
Omfattar exploatering för mark och va i bostadsområde i Jönköping.
Exploatering för bostäder i Tranås
Avser utbyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar inom Junkarmålens strand i Tranås kommun.
Återuppbyggnad av nedbrunnen ladugård med loge i Linderås
Avser återuppbyggnad av en ladugård som brann ner i Linderås.
Nybyggnad av kontor i Tranås
Nybyggnad kontor-lagerbyggnad.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Tranås
Avser ett exploateringsarbete för bostadsområde med ca 15 st enfamiljshus i Tranås.
Sanering av förorenad mark i Tranås kommun
Det för aktuella schaktområdet omfattar en yta av ca 2000 m2. Efterbehandling utförs genom schaktsanering och omfattar schaktmassor om totalt ca 2100 m3.
Nybyggnad av kedjehus i Tranås
Nybyggnad av ett par hus med 2 lägenheter i.
Ombyggnad av väg 133 och 1007 i Gripenbergs tätort
Väg 133 (Jönköpingsvägen) och väg 1007 (Stationsvägen/Månstorpsvägen). Nya gc-vägar, belysning och beläggning.
Nybyggnad av bron över svartån på Falkgatan i Tranås
Projektet omfattar ny Bro 687-30-1, Tingshusbron och rivning av bef. bro över Svartån samt gatuarbeten på Falkgatan i Tranås kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tranås
Ändrad användning kontor till bostadslägenheter.
Tillbyggnad av ett lagertält i Tranås
Avser en tillbyggnad av ett lagertält i Tranås.
Utbyggnad av fibernät i Tranås tätort
I början av 2017 kommer boende att få anmäla intresse och under förutsättning att det är tillräckligt stort planerar det kommunala elbolaget att starta grävarbetena hösten 2017.
Ombyggnad av vind i Tranås
Avser ändring flerbostadshus, vindsvåning till 2 st studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås
Nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Tranås
Ändrad användning lager/industri till träningslokal.
Nybyggnad av verkstad i Tranås
Verkstad,kallager.
Ombyggnad av industrihus i Tranås
Ändrad användning.
Tillbyggnad av förråd i Tranås
Utbyte av befintlig förrådsbyggnad.
Rivning av mast i Tranås
Rivning mast och teknikhus.
Nybyggnad av skola i Tranås
Tidsbegränsat lov 2027-07-30, skolmoduler.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tranås
Tillbyggnad enbostadshus, carport.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tranås
Tillbyggnad flerbostadshus, nya balkonger till lgh på vindsplan Duvan 15,16.
Tillbyggnad av skärmtak i Tranås
Tillbyggnad industri (skärmtak).
Nybyggnad av telestation i Tranås
Nybyggnad nodhus Tranåskvarn 1:1,Stoeryd 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation Övrarp 2:43,Krämarp 1:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation, rivning av gamla.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Tranås
Ombyggnad industrilokal, nya portar.
Nybyggnad av GC-vägs överfart i Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnad av GC-vägs överfart på Majorsgatan/Västravägen i Tranås.
Underhåll av GC-tunnlar i Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser underhåll av 3 stycken befintliga GC-tunnlar belägna på Toståsväg/Vädergatan/Sävängsvägen/Åsvallehultsvägen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av parkeringsplats vid Hamiltonsväg i Tranås.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: