Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tranås

Nybyggnad av äldreboende i Junkaremålen, Tranås
Projektet omfattar ett särskilt boende med 54 platser i 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus Hamnparken i Tranås
Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås. 6 stycken våningar med 4 lägenheter på varje plan. Lägenheterna kommer att bli 3:or och 4:or i samma utförande på varje våning med stora inglasade balkonger. Längst ner i huset blir det souterrängplan och 4 stycken mindre lägenheter (varav en gästlägenhet) samt tillgång till en mysig uteplats.

Utbyggnad/ombyggnad för utbildningslokaler, Holavedsgymnasiet, hus A1, Tranås

Utveckling av idrottshus och simhall, Tranås
Projektet omfattar en tillbyggnad av en multiarena som även inrymmer lokaler för restaurang, restaurangutbildning, café, konferens, omkädning m.m.

Nybyggnad av parhus i Tranås
Avser fyra parhus, totalt åtta bostäder, i markplan.

Om- och Tillbyggnad av kontor i Tranås
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymmen på reningsverkets område i Tranås. Tillbyggnad 545 m2(exl fläktrum). Ombyggnad 1450 m2. I entreprenaden ingår även ett nytt tak över befintlig byggnad.

Anläggande av va-ledningar i Tranås
Projektet utföras i egen regi.

Exploatering för mark och VA i bostadsområde i Jönköping
Omfattar exploatering för mark och va i bostadsområde i Jönköping.

Exploatering för nytt industriområde i Tranås, etapp 3
Planerat projekt efter objektnummer 919561

Återuppbyggnad av nedbrunnen ladugård med loge i Linderås
Avser återuppbyggnad av en ladugård som brann ner i Linderås.

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Tranås
Avser ett exploateringsarbete för bostadsområde med ca 15 st enfamiljshus i Tranås.

Nybyggnad av kedjehus i Tranås
Nybyggnad av ett par hus med 2 lägenheter i.

Nybyggnad av bron över svartån på Falkgatan i Tranås
Projektet omfattar ny Bro 687-30-1, Tingshusbron och rivning av bef. bro över Svartån samt gatuarbeten på Falkgatan i Tranås kommun.

Ombyggnad av väg 133 och 1007 i Gripenbergs tätort
Väg 133 (Jönköpingsvägen) och väg 1007 (Stationsvägen/Månstorpsvägen). Nya gc-vägar, belysning och beläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tranås
Ändrad användning kontor till bostadslägenheter.

Avser tillbyggnad av ett lagertält i Tranås
Avser en tillbyggnad av ett lagertält i Tranås.

Utbyggnad av fibernät i Tranås.

Utbyggnad av fibernät i Tranås tätort
I början av 2017 kommer boende att få anmäla intresse och under förutsättning att det är tillräckligt stort planerar det kommunala elbolaget att starta grävarbetena hösten 2017.

Ombyggnad av vind i Tranås
Avser ändring flerbostadshus, vindsvåning till 2 st studentlägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Tranås
Nybyggnad enbostadshus, 3 st.

Ombyggnad av kontor i Tranås
Avser ändrad användning av folkhögsskola till kontor.

Nybyggnad av kontor i Tranås
Nybyggnad kontor-lagerbyggnad.

Nybyggnad av verkstad i Tranås
Verkstad,kallager.

Ombyggnad av industrihus i Tranås
Ändrad användning.

Utbyggnad av hamnområde i Tranås
Avser nya bryggor som ska byggas dit.

Ombyggnad av industrihus i Tranås
Avser en mindre tillbyggnad av en entrébyggnad i huvudentre.

Nybyggnad av förråd i Tranås
Nybyggnad förråd, tillfälligt.

Nybyggnad av förråd i Tranås
Förrådsbyggnad.

Ombyggnad av markanläggning i Tranås
Marklov.

Nybyggnad av parkeringsplats i Tranås
Nybyggnad parkering.

Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation (åsens hagar).

Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad, transformatorstation.

Ombyggnad av industrihus i Tranås
Ombyggnad industrilokal, nya portar.

Rivning av mast i Tranås
Rivning mast och teknikhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tranås
Skyddstak.

Nybyggnad av skola i Tranås
Tidsbegränsat lov 2027-07-30, skolmoduler.

Tillbyggnad av enbostadshus i Tranås
Tillbyggnad enbostadshus, carport.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tranås
Tillbyggnad flerbostadshus, nya balkonger till lgh på vindsplan Duvan 15,16.

Tillbyggnad av lägenhet i Tranås
Tillbyggnad och ombyggnad gårdshus, utökning av lägenhet.

Nybyggnad av GC-vägs överfart i Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnad av GC-vägs överfart på Majorsgatan/Västravägen i Tranås.

Rivning av fastighet i Tranås.
Omfattar rivning av byggnader inom fastigheten Telegrafen 8. Rivningsmassorna ska källsorteras. Telegrafen 8 har en total byggnadsyta på ca 1350 kvm och tomtyta på ca 4185 kvm

Underhåll av GC-tunnlar i Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser underhåll av 3 stycken befintliga GC-tunnlar belägna på Toståsväg/Vädergatan/Sävängsvägen/Åsvallehultsvägen.

Nybyggnad av parkeringsplats i Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av parkeringsplats vid Hamiltonsväg i Tranås.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: