Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tranås

Nybyggnad av förskola och flerbostadshus i Tranås
Avser nybyggnad av förskola samt garanti för nybyggnad av bostäder, minst 30 lägenheter.
Nybyggnad av grundskola i Tranås
Ny skola för årskurs F-6, ca 400 elever. Detaljplanearbete pågår och planen beräknas bli klar sommaren 2018. Byggstart tidigast 2020. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad till mötesseparerad väg med mitträcke mellan Traneryd-Tranås Södra
6 km lång sträcka. Ombyggnad korsning väg 32 i Katarp.
Nybyggnad av industri i Stoeryds industriområde, Tranås
Planer finns för nybyggnad av industrilokaler. Det blir även tillåtet att bygga till med en nockhöjd på 15 meter respektive 12 meter. Planområdet omfattar ungefär 7,6 hektar.
Ombyggnad av kontor i Tranås
Avser ändrad användning av folkhögsskola till kontor, ombyggnad av omklädningsrum samt insättning av utrymningsdörr.
Nybyggnad av parhus i Tranås
Avser fyra parhus, totalt åtta bostäder, i markplan.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, Norr om Tranås
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Kostnad ca 10-12 mkr.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, söder om Tranås
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Kostnad ca 10-12 mkr.
Utvidgning av Höganloft industriområde i Tranås
Utvidgning av industriområdet med ungefär 50 hektar. Projektet kommer att etappindelas.
Sanering av mark i Sommen
Geoundersökningar är utförda. Ansöker om medel hos Naturvårdsverket. Oviss byggstart och kostnad.
Exploatering för bostäder i Tranås
Avser utbyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar inom Junkarmålens strand i Tranås kommun.
Exploatering för nytt industriområde i Tranås, etapp 2
Planerat projekt efter objektnummer 910833.
Nybyggnad av kontor i Tranås
Nybyggnad kontor-lagerbyggnad.
Utbyggnad av fibernät i Tranås tätort
I början av 2017 kommer boende att få anmäla intresse och under förutsättning att det är tillräckligt stort planerar det kommunala elbolaget att starta grävarbetena hösten 2017.
Sanering av förorenad mark i Tranås kommun
Det för aktuella schaktområdet omfattar en yta av ca 2000 m2. Efterbehandling utförs genom schaktsanering och omfattar schaktmassor om totalt ca 2100 m3.
Nybyggnad av trädäck i tranås
Projektet avser Tillbyggnad med ett trädäck till Tranås stadshus.
Ombyggnad av kontor i Tranås
Ändrad användning av lokal, från butik till körskola.
Nybyggnad av lager i Tranås
Nyggnad lager/kontor.
Tillbyggnad av lager i Tranås
Om- och tillbyggnad lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås
Nybyggnad flerbostadshus,garage.
Nybyggnad av förskola och fritids i Tranås
Avser ny paviljong för förskola/fritidsverksamhet vid Linderås skola.
Ombyggnad av samlingslokal i Tranås
Tillgänglighet i offentlig lokal.
Ombyggnad av butik i Tranås
Ändrad användning till butik.
Utbyggnad av hamnområde i Tranås
Avser nya bryggor som ska byggas dit.
Nybyggnad av idrottshall i Tranås
Nybyggnad boulehall.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation/ rivningslov.
Nybyggnad av skärmtak i Tranås
Nybyggnad,skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Tranås
Ändrad användning butik till lägenhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Tranås
Tidsbegränsat bygglov. ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av toalett i Tranås
Tillbyggnad 3 st wc.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Tillbyggnad av plåtskjul.
VA-sanering i Hubbarp, Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser VA-sanering i Hubbarp.
Anläggande av gc-väg Mjölbyvägen mot Romanäs i Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnad av GC-väg, Mjölbyvägen-Romanäs. 2km Lång.
Rivning av industrihus i Tranås
Projektet avser rivning av en industribyggnad.
Ombyggnad av gata
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser stensättning på Kimarpsgatan i Tranås.
Isolering av GC-tunnel i
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser ny isolering i befintlig GC-tunnel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: