Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tranås

Ombyggnad till mötesseparerad väg med mitträcke mellan Traneryd-Tranås Södra
6 km lång sträcka. Ombyggnad korsning väg 32 i Katarp.
Ombyggnad av kontor i Tranås
Avser ändrad användning av folkhögsskola till kontor, ombyggnad av omklädningsrum samt insättning av utrymningsdörr.
Nybyggnad av parhus i Tranås
Avser fyra parhus, totalt åtta bostäder, i markplan.
Utvidgning av Höganloft industriområde i Tranås
Utvidgning av industriområdet med ungefär 50 hektar. Projektet kommer att etappindelas.
Sanering av mark i Sommen
Geoundersökningar är utförda. Ansöker om medel hos Naturvårdsverket. Oviss byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lokal till byggvaruhus i Tranås
Avser ombyggnad av lokal till byggvaruhus.
Nybyggnad av kontor i Tranås
Nybyggnad kontor-lagerbyggnad.
Exploatering för bostäder i Tranås
Avser utbyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar inom Junkarmålens strand i Tranås kommun.
Exploatering för nytt industriområde i Tranås, etapp 2
Planerat projekt efter objektnummer 910833.
Nybyggnad av mobilscen i Tranås
Avser upphandling av en mobilscen.
Utbyggnad av fibernät i Tranås tätort
I början av 2017 kommer boende att få anmäla intresse och under förutsättning att det är tillräckligt stort planerar det kommunala elbolaget att starta grävarbetena hösten 2017.
Ombyggnad av gata i Tranås
Upptaget i investeringsplanen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås
Nybyggnad flerbostadshus,garage.
Ombyggnad av förskola i Tranås
Ändrad användning kontor till förskola.
Nybyggnad av lager i Tranås
Nyggnad lager/kontor.
Tillbyggnad av lager i Tranås
Om- och tillbyggnad lagerbyggnad.
Nybyggnad av förskola och fritids i Tranås
Avser ny paviljong för förskola/fritidsverksamhet vid Linderås skola.
Ombyggnad av butik i Tranås
Ändrad användning till butik.
Utbyggnad av hamnområde i Tranås
Avser nya bryggor som ska byggas dit.
Nybyggnad av idrottshall i Tranås
Nybyggnad boulehall.
Nybyggnad av lager i Tranås
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation/ rivningslov.
Ombyggnad av samlingslokal i Tranås
Tidsbegränsat bygglov. ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av förråd i Tranås
Tillbyggnad förråd.
Ombyggnad av samlingslokal i Tranås
Tillgänglighet i offentlig lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Tranås
Ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av förråd i Tranås
Ändrad användning, kiosk till förråd.
Ombyggnad av utbildningslokal i Tranås
Utbildningslokal, tidsbegränsat lov.
VA-sanering i Hubbarp, Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser VA-sanering i Hubbarp.
Anläggande av gc-väg Mjölbyvägen mot Romanäs i Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnad av GC-väg, Mjölbyvägen-Romanäs. 2km Lång.
Ombyggnad av vandrarhem i Tranås
Ändrad användning till bed & breakfast.
Ombyggnad av gata
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser stensättning på Kimarpsgatan i Tranås.
Isolering av GC-tunnel i
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser ny isolering i befintlig GC-tunnel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: