Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tranås

Nybyggnad av äldreboende i Junkaremålen, Tranås
Projektet omfattar ett särskilt boende med 54 platser i 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås
Ett 50-tal kooperativa hyresrätter planeras i Tranås.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tranås
Nybyggnad av 24 bostadsrätter i 6 våningar. planeras. Trots att det ännu inte finns något bygglov för det planerade sexvåningshuset i hamnen har markarbetet på platsen inletts.

Nybyggnad av flerbostadshus Hamnparken i Tranås
Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås. 6 stycken våningar med 4 lägenheter på varje plan. Lägenheterna kommer att bli 3:or och 4:or i samma utförande på varje våning med stora inglasade balkonger. Längst ner i huset blir det souterrängplan och 4 stycken mindre lägenheter (varav en gästlägenhet) samt tillgång till en mysig uteplats.

Nybyggnad av industrilokaler på Västra industriområdet i Tranås
Planer finns för nybyggnad av industrilokaler.

Utbyggnad/ombyggnad för utbildningslokaler, Holavedsgymnasiet, hus A1, Tranås

Utveckling av idrottshus och simhall, Tranås
Projektet omfattar en tillbyggnad av en multiarena som även inrymmer lokaler för restaurang, restaurangutbildning, café, konferens, omkädning m.m.

Nybyggnad av parhus i Tranås
Avser fyra parhus, totalt åtta bostäder, i markplan.

Nybyggnad av bostäder i Tranås
Avser nybyggnation av 4-5 nya bostäder i en sammanhållen bebyggelse i två kvarter.

Anläggande av va-ledningar i Tranås
Projektet utföras i egen regi.

Om- och Tillbyggnad av kontor i Tranås
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymmen på reningsverkets område i Tranås. Tillbyggnad 545 m2(exl fläktrum). Ombyggnad 1450 m2. I entreprenaden ingår även ett nytt tak över befintlig byggnad.

Exploatering för mark och VA i bostadsområde i Jönköping
Omfattar exploatering för mark och va i bostadsområde i Jönköping.

Exploatering för nytt industriområde i Tranås, etapp 2
Planerat projekt efter objektnummer 910833.

Exploatering för nytt industriområde i Tranås, etapp 3
Planerat projekt efter objektnummer 919561

Återuppbyggnad av nedbrunnen ladugård med loge i Linderås
Avser återuppbyggnad av en ladugård som brann ner i Linderås.

Exploatering för bostäder i Tranås

Exploateringsarbeten för bostadsområde i Tranås
Avser ett exploateringsarbete för bostadsområde med ca 15 st enfamiljshus i Tranås.

Nybyggnad av bron över svartån på Falkgatan i Tranås
Projektet omfattar ny Bro 687-30-1, Tingshusbron och rivning av bef. bro över Svartån samt gatuarbeten på Falkgatan i Tranås kommun.

Nybyggnad av kedjehus i Tranås
Nybyggnad av ett par hus med 2 lägenheter i.

Ombyggnad av väg 133 och 1007 i Gripenbergs tätort
Kollektivtrafik och gc-åtgärder.

Avser tillbyggnad av ett lagertält i Tranås
Avser en tillbyggnad av ett lagertält på ca 700kvm i Tranås.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tranås
Ändrad användning kontor till bostadslägenheter.

Ombyggnad av gata i Tranås
Upptaget i investeringsplanen.

Ombyggnad av vind i Tranås
Avser ändring flerbostadshus, vindsvåning till 2 st studentlägenheter.

Anläggande av cykelväg Verkstadsg./Fraktg. i Tranås, etapp 3
Kostnad okänd.

Ev. anläggande av cykelväg utmed Svartån i Tranås
Planerad cykelväg. Kostnad okänd.

Ombyggnad av kontor i Tranås
Ombyggnad från befintliga lokaler till kontorslokal.

Nybyggnad av grupphus i Tranås
Nybyggnad enbostadshus, 3 st.

Rivning av industrihus i Tranås
Rivning av industribyggnad.

Telegrafen 8
Rivning.

Ombyggnad av kontor i Tranås
Ändrad användning av folkhögsskola till kontor.

Ombyggnad av industrihus i Tranås
Avser en mindre tillbyggnad av en entrébyggnad i huvudentre.

Ombyggnad av markanläggning i Tranås
Markarbeten.

Ombyggnad av markanläggning i Tranås
Marklov.

Nybyggnad av mur i Tranås
Mur.

Nybyggnad av förråd i Tranås
Förrådsbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Tranås
Nybyggnad förråd, tillfälligt.

Nybyggnad av kontor i Tranås
Nybyggnad kontorsbarack.

Nybyggnad av parkeringsplats i Tranås
Nybyggnad parkering.

Nybyggnad av telestation i Tranås
Nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation (åsens hagar).

Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad, transformatorstation.

Ombyggnad av industrihus i Tranås
Ombyggnad industrilokal, nya portar.

Tillbyggnad av väg i Tranås
Projektet avser en tillbyggnad av befintlig väg på ca 30 meter.

Nybyggnad av skola i Tranås
Tidsbegränsat lov 2027-07-30, skolmoduler.

Tillbyggnad av enbostadshus i Tranås
Tillbyggnad enbostadshus, carport.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tranås
Tillbyggnad flerbostadshus, nya balkonger till lgh på vindsplan Duvan 15,16.

Tillbyggnad av garage i Tranås
Tillbyggnad garage, samt cykelförråd.

Tillbyggnad av lägenhet i Tranås
Tillbyggnad och ombyggnad gårdshus, utökning av lägenhet.

Rivning av mast i Tranås
Rivning mast och teknikhus.

Ombyggnad av bilhall i Tranås
Ändrad användning till husbilsförsäljning.

Nybyggnad av GC-vägs överfart i Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnad av GC-vägs överfart på Majorsgatan/Västravägen i Tranås.

Underhåll av GC-tunnlar i Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser underhåll av 3 stycken befintliga GC-tunnlar belägna på Toståsväg/Vädergatan/Sävängsvägen/Åsvallehultsvägen.

Rivning av fastighet i Tranås.
Omfattar rivning av byggnader inom fastigheten Telegrafen 8. Rivningsmassorna ska källsorteras. Telegrafen 8 har en total byggnadsyta på ca 1350 kvm och tomtyta på ca 4185 kvm

Nybyggnad av parkeringsplats i Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av parkeringsplats vid Hamiltonsväg i Tranås.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: