Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tranås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad flerbostadshus i Tranås
Avser nybyggnad av bostäder, 30 lägenheter. Projektet är upphandlat på hyreskontrakt.
Rälsbyte mellan Tranås-Vimnarp
Tranås-Flisby, uppspår rälsbyte och Tranås-Gripenberg nedspår rälsbyte.
Nybyggnad av förskola i Tranås
Avser nybyggnad av förskola samt garanti för nybyggnad av bostäder, minst 30 lägenheter finns på projekt ID 1485876.
Nybyggnad av bostäder i Tranås
Nybyggnad gruppbyggda hus med 12 st lägenheter samt garage.
Ombyggnad av kontor i Tranås
Avser ändrad användning av folkhögsskola till kontor, ombyggnad av omklädningsrum samt insättning av utrymningsdörr.
Ombyggnad till LSS-boende i Tranås
Avser ombyggnad till gruppbostäder med totalt sex lägenheter för personer inom LSS.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, Norr om Tranås
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Kostnad ca 10-12 mkr.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, söder om Tranås
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Kostnad ca 10-12 mkr.
Sanering av mark i Sommen
Geoundersökningar är utförda. Ansöker om medel hos Naturvårdsverket. Oviss byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lokal till byggvaruhus i Tranås
Avser ombyggnad av lokal till byggvaruhus.
Nybyggnad av mobilscen i Tranås
Avser upphandling av en mobilscen.
Nybyggnad av lager, magasin i Tranås
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av förskola och fritids i Tranås
Avser ny paviljong för förskola/fritidsverksamhet vid Linderås skola.
Ombyggnad av förskola i Tranås
Ändrad användning kontor till förskola.
Utbyggnad av hamnområde i Tranås
Avser nya bryggor som ska byggas dit.
Nybyggnad av lager i Tranås
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Tranås
Nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av förråd i Tranås
Ändrad användning, kiosk till förråd.
Tillbyggnad av förråd i Tranås
Tillbyggnad förråd.
Ombyggnad av samlingslokal i Tranås
Tillgänglighet i offentlig lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av utbildningslokal i Tranås
Utbildningslokal, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av lager i Tranås
Nyggnad lager/kontor.
Ombyggnad av industrihus i Tranås
Avser fasadändring på industrihus.
VA-sanering i Hubbarp, Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser VA-sanering i Hubbarp.
Anläggande av gc-väg Mjölbyvägen mot Romanäs i Tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnad av GC-väg, Mjölbyvägen-Romanäs. 2km Lång.
Ombyggnad av vandrarhem i Tranås
Ändrad användning till bed & breakfast.
Ombyggnad av gata
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser stensättning på Kimarpsgatan i Tranås.
Isolering av GC-tunnel i
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser ny isolering i befintlig GC-tunnel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: