Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sävsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad al LSS-boende i Sävsjö
Avser nybyggnad av guppbostäder med totalt sex lägenheter för personer inom LSS. Lägenheterna planeras bli tvårumslägenheter om 40 kvadratmeter med eget kök och uteplats. Fastigheten ska man bygga i ett plan med tillhörande gemensamhetsutrymmen som kök, allrum, uteplats och tv-rum.
Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.
Ev. anläggande av VA för nytt handels- o industriområde,Sävsjö
VA-verksamhetsområde för nytt handels- och industriområde öster Södra Stambanan.
Ombyggnad/Utökning av förskola i Sävsjö
Avser ombyggnad av 2 lägenheter till förskolelokaler, bef avdelningar kommer att anpassas och renoveras. Ombyggnad och utökning av mottagningskök, förråd och personalrum.
Ombyggnad av högreservoar på Höga gärde i Sävsjö
Projektet avser byte av tak och rörgaller. Byggstart framflyttad till 2018-2019.
Ombyggnad av stationsområde i Sävsjö, etapp 2
Hissar båda sidor bef. gångbro samt inbyggnad av trappor och passage över järnvägen. Projektet förutsätter samfinansiering med Trafikverket.
Exploatering av industriområde i Sävsjö
Avser markexplpatering för nytt industriområde.
Takrenovering Hofgårsskolan, Sävsjö
Avser takrenovering av hus B inom befintlig skola Hofgårdsskolan. Avser även Installation av ett solcellssystem på taket.
Nybyggnad av gevärsskyttebana i Sävsjö
Projektet avser anläggning av ny gevärsskyttebana med 10 skjutplatser vid Skrapstad, i Sävsjö kommun. Gevärsskyttebanan omfattar bla en skjuthall, ett tavelhus, parkering och bullervallar Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll på Stockaryds kyrka
Avser underhåll av träfasad, trappor och stuprör. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändigt underhåll på Stockaryds kyrka
Avser byter av ståndrännor och renovering av koppartak. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Anpassning av avloppsreningsverk i Stockaryd
Anpassning av bef. avloppsreningsverk till bräddverk för överförande av spillvatten till Djupadalsverket i Sävjö.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Västerkvarn 1:2, 1:15 (2 st) Hjälmseryd 7:3.
Nybyggnad av nätstation i Sävsjö
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av förråd i Sävsjö
Rivning av bef byggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Sävsjö
Ändring av bef bensinstation samt montering av AdBlue container.
Nybyggnad av nätstation i Sävsjö
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Uppförande av transformatorstationer.
In- och ttvändigt underhåll på Stockaryds kyrka
Avser underhåll och ommålning av fönster och dörrar. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av kontor i Sävsjö
Tillbyggnad av kontorsdel.
Utbyte vissa sträckor av råvattenledning i Sävsjö
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018
Renovering av värmesystem, Vallsjö nya kyrka
Avser renovering av värmesystem. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ev. anläggande av våtmark vid avloppsreningsverk i Vrigstad
Inga beslut fattade. Utredningar ska utföras under 2017. Byggstart ev. 2018-2019.
Åtgärder f.mottagning spillavloppsvatten vid ren.verk i Sävsjö
Åtgärder för mottagning av spillavloppsvatten från Stockaryd. Utföres ev. under 2018.
Omläggning av tak på Hägneskolan i Sävsjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2018. Utföres under 2018.
Nybbyggnad av kök, mm
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: