Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sävsjö

Spårbyte mellan Aleholm-Grevaryd
Rälsbyte på sträckan Aleholm-Grevaryd (uppspår).
Anläggande av VA-ledning Sävsjö-Landsbro
Avser nybyggnad av vattenledning mellan Sävsjö-Landsbro i Jönköping.
Ombyggnad av lokaler för tekniska förvaltningen i Sävsjö
Lokalen byggs om för att tekniska förvaltningens verksamheter ska inrymmas. Oviss byggstart.
Omläggning av idrottsplats i Sävsjö
Omfattar ombyggnad av idrottsarena, löparbana, höjdhopp, stavhopp, 3 steg samt kulstötning.
Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.
Hyra av moduler till förskola i Rörvik, Sävsjö
Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, yta ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 år och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.
Uppförande av biltvättanläggning i Sävsjö
Projektet avser byggnation av en anläggning med 4 platser och 3,5 meters frihöjd. Anläggningen får också utrustning för eftervård. Leverantör och entreprenör för anläggningen blir ett polskt-tyskt företag.
Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Omfattar ombyggnation av kontor.
Hyra av moduler till förskola i Stockaryd
Hyra av moduler för lokalkomplettering av förskola i Stockaryd. Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 jår och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.
Utvändig renovering av Hjärtlanda kyrka
Omfattar utvändig renovering av kyrka samt klocktornet.
Utökning av fjärrvärmenät i Sävsjö
Befintligt fjärrvärmenät förstärks med nya ledningar mellan befintligt nät vid Odenplan och Lundbergsplan. Schaktlängd ca 850 m.
Ombyggnad av samlingslokal i Sävsjö
Installation av nytt ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sävsjö
Fasadförändring byte från tegel till puts.
Utvändigt underhåll av kyrka i Sävsjö
Omfärgning av Höglandskyrkan.
Tillbyggnad av värdshus i Sävsjö
Tillbyggnad av Vrigstad värdshus.
Tillbyggnad av idrottsplats i Sävsjö
Uppförande av måltorn/speakertorn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sävsjö
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av scen i Sävsjö
Uppförande av scen på stora torget.
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av samlingslokal i Sävsjö
Stolpe avväxlas med stålbalk.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggna av 2 transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Horsaryd 1:5, Hag 1:3, Susingstorp 1:2, Fageräng 1:6, Hjälmseryds-Anderstorp 1:4.
Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Nybyggnad av grillhus.
Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Ersättning av bärande vägg med stålbalk.
Installation av reningsanläggning för fordonstvätt i Sävsjö
Avser installation av reningsanläggning för fordonstvätt vid Gatukontorets verkstad i Sävsjö kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av lagerhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: