Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sävsjö

Spårbyte mellan Aleholm-Grevaryd
Rälsbyte på sträckan Aleholm-Grevaryd (uppspår).

Anläggande av VA-ledning Sävsjö-Landsbro
Avser nybyggnad av vattenledning mellan Sävsjö-Landsbro i Jönköping.

Utbyggnad av VA Vallsjöområdet Sävsjö
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.

Omläggning av idrottsplats i Sävsjö
Omfattar ombyggnad av idrottsarena, löparbana, höjdhopp, stavhopp, 3 steg samt kulstötning.

Tillbyggnad av förskola i Vrigstad
Avser tillbyggnad av Förkolna Paletten i Vrigstad.

Hyra av moduler till förskola i Rörvik, Sävsjö
Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, yta ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 år och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.

Uppförande av biltvättanläggning i Sävsjö
Projektet avser byggnation av en anläggning med 4 platser och 3,5 meters frihöjd. Anläggningen får också utrustning för eftervård. Leverantör och entreprenör för anläggningen blir ett polskt-tyskt företag.

Byte av ventilationsanläggning, Familjebadet Sävsjö kommun
Projektet avser tekniskt byte av ventilationsaggregat inom befintlig badanläggning, Familjebadet Sävsjö. Två ventilationsaggregat typ Menerga skall bytas, samtidigt med detta ska även befintligt aggregat för allmänventilation av omklädningsrum bytas, aggregaten har på befintliga ritningar beteckningen TA1, TA1B samt TA2.

Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal.

Ny gång- och cykelväg i Rörvik
Sträckan på gång & cykelvägen är ca 400 meter.

Ombyggnad av högreservoar på Höga gärde i Sävsjö
Projektet avser byte av tak och rörgaller. Byggstart framflyttad till 2018-2019.

Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Omfattar ombyggnation av kontor.

Nybyggnad av gevärsskyttebana i Sävsjö
Gevärsskyttebanan omfattar bla en skjuthall, parkering, ett tavelhus och bullervallar. Det tillkommer även anpassning av pistolskytteklubbens lokaler i form av två nya omklädningsrum samt en wc.

Hyra av moduler till förskola i Stockaryd
Hyra av moduler för lokalkomplettering av förskola i Stockaryd. Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 jår och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.

Utvändig renovering av Hjärtlanda kyrka
Omfattar utvändig renovering av kyrka samt klocktornet.

Utökning av fjärrvärmenät i Sävsjö
Befintligt fjärrvärmenät förstärks med nya ledningar mellan befintligt nät vid Odenplan och Lundbergsplan. Schaktlängd ca 850 m.

Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av nytt ventilationssystem.

Tillbyggnad av personallokal i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal med personalrum.

Ombyggnad av samlingslokal i Sävsjö
Stolpe avväxlas med stålbalk.

Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av oljeavskiljare.

Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggna av 2 transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Horsaryd 1:5, Hag 1:3, Susingstorp 1:2, Fageräng 1:6, Hjälmseryds-Anderstorp 1:4.

Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Nybyggnad av grillhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av transformatorstation.

Rivning av telestation i Sävsjö
Rivning för bortforsling av teknikbod.

Installation av reningsanläggning för fordonstvätt i Sävsjö
Avser installation av reningsanläggning för fordonstvätt vid Gatukontorets verkstad i Sävsjö kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av lagerhall.

Utbyggnad av Vallsjöskolans kök i Sävsjö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: