Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sävsjö

Nybyggnad av bostäder i centrala delen av Sävsjö tätort
Avser nybyggnad av 24 stycken lägenheter i 2 st loftgångshus om 4 våningar i Centrala Sävsjö.
Spårbyte mellan Aleholm-Grevaryd
Rälsbyte på sträckan Aleholm-Grevaryd (uppspår).
Nybyggnad av markbostäder i Sävsjö
Planerat projekt som är vilande. Byggstart tidigast Q4 2017.
Ombyggnad av lokaler för tekniska förvaltningen i Sävsjö
Lokalen byggs om för att tekniska förvaltningens verksamheter ska inrymmas. Oviss byggstart.
Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.
Ombyggnad/Utökning av förskola i Sävsjö
Avser ombyggnad av 2 lägenheter till förskolelokaler, bef avdelningar kommer att anpassas och renoveras. Ombyggnad och utökning av mottagningskök, förråd och personalrum.
Uppförande av biltvättanläggning i Sävsjö
Projektet avser byggnation av en anläggning med 4 platser och 3,5 meters frihöjd. Anläggningen får också utrustning för eftervård. Leverantör och entreprenör för anläggningen blir ett polskt-tyskt företag.
Tillbyggnad Jobbhuset/integration i Sävsjö
För att kunna utveckla Integrationsenheten behövs lokaler. Förslaget är att bygga ut Jobbhusets lokaler för att få plats med Integrationsenheten.
Hyra av moduler till förskola i Stockaryd
Hyra av moduler för lokalkomplettering av förskola i Stockaryd. Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 jår och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.
Utökning av fjärrvärmenät i Sävsjö
Befintligt fjärrvärmenät förstärks med nya ledningar mellan befintligt nät vid Odenplan och Lundbergsplan. Schaktlängd ca 850 m.
Nybyggnad av gevärsskyttebana i Sävsjö
Gevärsskyttebanan omfattar bla en skjuthall, parkering, ett tavelhus och bullervallar. Det tillkommer även anpassning av pistolskytteklubbens lokaler.
Ombyggnad av samlingslokal i Sävsjö
Installation av nytt ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sävsjö
Fasadförändring byte från tegel till puts.
Utvändigt underhåll av kyrka i Sävsjö
Omfärgning av Höglandskyrkan.
Tillbyggnad av värdshus i Sävsjö
Tillbyggnad av Vrigstad värdshus.
Tillbyggnad av idrottsplats i Sävsjö
Uppförande av måltorn/speakertorn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sävsjö
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Sävsjö
Uppförande av pumphus.
Nybyggnad av scen i Sävsjö
Uppförande av scen på stora torget.
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Ersättning av bärande vägg med stålbalk.
Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Nybyggnad av förråd/garage.
Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av lagerhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: