Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sävsjö

Spårbyte mellan Aleholm-Grevaryd
Rälsbyte på sträckan Aleholm-Grevaryd (uppspår).

Anläggande av VA-ledning Sävsjö-Landsbro
Avser nybyggnad av vattenledning mellan Sävsjö-Landsbro i Jönköping.

Utbyggnad av VA Vallsjöområdet Sävsjö
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.

Anläggande av spåranläggning vid terminal i Stockaryd
Ett 30 000 kvm stort område för terminalverksamhet samt anläggande av ca 300 m spår.

Tillbyggnad av förskola i Vrigstad
Avser tillbyggnad av Förkolna Paletten i Vrigstad.

Ombyggnad av lokaler för tekniska förvaltningen i Sävsjö
Lokalen byggs om för att tekniska förvaltningens verksamheter ska inrymmas. Oviss byggstart.

Omläggning av idrottsplats i Sävsjö
Omfattar ombyggnad av idrottsarena, löparbana, höjdhopp, stavhopp, 3 steg samt kulstötning.

Hyra av moduler till förskola i Rörvik, Sävsjö
Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, yta ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 år och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.

Uppförande av biltvättanläggning i Sävsjö
Projektet avser byggnation av en anläggning med 4 platser och 3,5 meters frihöjd. Anläggningen får också utrustning för eftervård. Leverantör och entreprenör för anläggningen blir ett polskt-tyskt företag.

Byte av ventilationsanläggning, Familjebadet Sävsjö kommun
Projektet avser tekniskt byte av ventilationsaggregat inom befintlig badanläggning, Familjebadet Sävsjö. Två ventilationsaggregat typ Menerga skall bytas, samtidigt med detta ska även befintligt aggregat för allmänventilation av omklädningsrum bytas, aggregaten har på befintliga ritningar beteckningen TA1, TA1B samt TA2.

Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Omfattar ombyggnation av kontor.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sävsjö
Avser en tillbyggnad med två lägenheter till med en yta på ca 147 m2

Hyra av moduler till förskola i Stockaryd
Hyra av moduler för lokalkomplettering av förskola i Stockaryd. Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 jår och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.

Utökning av fjärrvärmenät i Sävsjö
Befintligt fjärrvärmenät förstärks med nya ledningar mellan befintligt nät vid Odenplan och Lundbergsplan. Schaktlängd ca 850 m.

Utvändig renovering av Hjärtlanda kyrka
Omfattar utvändig renovering av kyrka samt klocktornet.

Exploatering av bostäder och industri
Upptaget i investeringsbudget 2017-2019

Tillbyggnad av värdshus i Sävsjö
Tillbyggnad av Vrigstad värdshus.

Tillbyggnad av personallokal i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal med personalrum.

Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av nytt ventilationssystem.

Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av oljeavskiljare.

Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggna av 2 transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Horsaryd 1:5, Hag 1:3, Susingstorp 1:2, Fageräng 1:6, Hjälmseryds-Anderstorp 1:4.

Nybyggnad av förråd i Sävsjö
Nybyggnad av grillhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Ersättning av bärande vägg med stålbalk.

Tillbyggnad av idrottsplats i Sävsjö
Uppförande av måltorn/speakertorn.

Nybyggnad av scen i Sävsjö
Uppförande av scen på stora torget.

Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.

Rivning av telestation i Sävsjö
Rivning för bortforsling av teknikbod.

Ombyggnad av samlingslokal i Sävsjö
Stolpe avväxlas med stålbalk.

Installation av reningsanläggning för fordonstvätt i Sävsjö
Avser installation av reningsanläggning för fordonstvätt vid Gatukontorets verkstad i Sävsjö kommun.

Byte av brand- och inbrottslarm i skola, Sävsjö

Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av lagerhall.

Utbyggnad av Vallsjöskolans kök i Sävsjö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: