Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nässjö

Nybyggnad av bostadsområde i Nässjö
Avser nybyggnad av 15 radhus och ca 16 bostadsrättslägenheter ett bostadsområde på ca 3500 kvm .

Nybyggnad av flerbostadshus, i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö med 5 huskroppar och totalt 48 lägenheter samt 2-3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 4 huskroppar med en byggyta på ca 2150 kvm, 32 stycken lägenheter med 2 våningar.

Rivning samt nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser rivning av bef förskola och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt iordningställande av en större lekyta för förskolan Duvan.

Nybyggnad av seniorvillor i Nässjö
Avser för nybyggnad av 6-8 seniorvillor inom gamla folkparken.

Tillbyggnad med en tredje våning på skola i Nässjö
Avser tillbyggnad med en trejde våning på brinellskolan.

Ombyggnad av Hultetskolan i Nässjö till förskola, etapp 2
Etapp 2 omfattar 5 avdelningar, delarna 1,2,3,4 och 5. Total kostnad för etapp 1 och 2 är ca 18 miljoner kronor.

Spåruppbyggnad efter sanering i Nässjö
Två elektrifierade uppställningsspår på fd saneringsområdet i Nässjö.

Tillbyggnad av industrihus och lager, magasin i Nässjö
Tillbyggnad av industri/lager.

Tillbyggnad av industri i Bodafors
Projektet vilar för närvarande. Produktionslokaler ca 1500 kvm.

Nybyggnad av parhus i Nässjö
Uppförande av 3 stycken parhus.

Anläggande av skatepark i Nässjö centrum
Projektet avser nybyggnad av skatepark.

Sanering av Lillesjön i Nässjö

Nybyggnad av tvättstugor i Nässjö
Projektet avser nybyggnad av 2 stycken huskroppar som innehåller 8 stycken tvättstugor på innergård vid flerbostadshus.

Ombyggnad för café, personallokaler mm vid gymnasieskola i Nässjö
Entreprenaden avser att i hus 1 bygga om centrala delar i byggnaden som används för skolmatsal, elevrum, café mm.

Dörr, fönster- och takbyte på Malmbäcksskolan, Nässjö
Projektet avser fönster, dörr samt takbyte på Malmbäckensskola, Ombyggnad av glasparti samt lagning av tak inkl alla arbeten som är förenade med bytet.

Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Nässjö
Projektet avser exploatering för bostäder. Anläggning av: ◾VA-ledningar ◾Elnät ◾Fibernät ◾Gator ◾Gång- och cykelvägar ◾Grönområde Etapp 2:1326402

Utbyte av ställverk vid vårdcentrum i Nässjö
Objektet avser demontering av 2 st befintliga ställverk och ersätta dessa med 2 st nya ställverk i hus 05 vid Nässjö Vårdcentrum.

Ombyggnad till kontor och personallokaler vid Nässjö Vattenverk
Entreprenaden avser att bygga om delar av den bef. byggnaden. Personalutrymmen byggs om delvis i bottenvåningen och i det övre planet byggs rum för kontor, konferensrum och personal i utrymmen för tidigare vattenreningsbassänger.

ATC och hastighetshöjning på järnväg mellan Nässjö-Eksjö

Tillbyggnad av ny avdelning Trollebo förskola, Forserum
Projektet avser byggnation av av modul/paviljong ink grund, förbindelsegång, skärmtak samt installationer. Byggnaden utgör en avdelning till förskolan Trollebo och skall inhysa 20 stycken elever i åldrarna 1-5 år med personal.

Renovering av yttertak på förvaltningsbyggnad i Nässjö
Entreprenaden avser att renovera/ lägga om yttertaket på den berörda byggnaden. Alla takbeläggningar renoveras.

Anläggande på industrimark i Gamlarp
Projektet avser nyläggning på ca 250 meter lång vägsträcka i Gamlarp utkanten av Nässjö tätort.

Beläggning av väg 40 mellan Nässjö-Öggestorp

Byte av fasadpanel på flerbostadshus i Nässjö
Avser byte av fasadpanel inom kv Turkosen: Källängsgatan 12-14, 16-18, Skungelidsvägen 25-27 och 29-33 samt Källängsgatan 9-11 och 13-15.

Fönsterbyte mm på flerbostadshus i Nässjö
Byte av 200 fönster på kv pan.

Ombyggnad av vandrarhem i Nässjö
Avser ändrad användning från stall till bed & breakfast 5 rum och en större lägenhet skall renoveras. Lokalfirma kommer att bygga.

Toppbeläggning på allvädersbana i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2018.

Ombyggnad av kök i Nyhemsskolan, Nässjö
Avser renovering av tre mottagningskök i fastigheterna: Snövit förskola, Ängs skola och Nyhemsskolan.

Toppbeläggning allvädersbanor i Nässjö
Byggstart sommar 2017.

Ramavtal; Avseende Ramavtal

Anläggande av GC-väg i Nässjö, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg från korsningen vid Fridhemsgatan till Sporthallsrondellen. Byggstart tidigast våren 2017.

Tillbyggnad av mejeri i Nässjö
Tillbyggnad av mejeribyggnad.

Stensättning på del av gata i Nässjö
Objektet avser utförande av stensättning med smågatsten på del av Rådhusgatan i Nässjö. Avser en 1262 m2 stor yta.

Översiktlig geoteknisk undersökning av markområde i Nässjö
Avser översiktlig geoteknisk undersökning av ca 28 ha på kv Hultet i Nässjö.

Åtgärder vid friluftsanläggning i Nässjö
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015-2017. Ej fastställt vilka åtgärder som skall vidtas.

Rivning av byggnader i Nässjö och Forserum
Rivning av bostadshus (småhus) och gårdshus i Nässjö och Forserum. Rosenborg 3 är belägen i Nässjös vid Fiskaregatan 9. Fastighetsbeteckning är Rosenborg 3. Tryggarp är beläget i Forserums västra utkant. Fastighetsbeteckning är Tryggarp 1:26.

Åtgärdande av idrottsplats i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.

Utveckling av kickbike- och skateboardbana i Äng
Projektet omfattar en kickbike- och skateboardbana att byggas och lekplatsen utvecklas. Byggstart under 2017.

Uppfräschning av lekplats i Solberga
Projektet omfattar uppfräschning av lekplats samt en del nya redskap. Byggstart under 2017.

Utveckling av Sjöparken
Projektet omfattar uppförande av en träbrygga och en brygga med plats för båtar, samt en grillplats. Byggstart under 2017.

Tjärning av spåntak

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: