Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nässjö

Hastighetsanpassning på järnvägssträcka Sandhem-Nässjö
Hastighetsanpassning, signalåtgärder, spåråtgärder samt plankorsningar. De stationer som omfattas av arbetet är Vartofta, Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng.

Ombyggnad till trygghetsboende i Nässjö
Totalrenovering av del av Parkgården till trygghetsboende med 71 lägenheter. Projektet kommer att utföras i etapper men upphandlas som ett projekt.

Nybyggnad av flerbostadshus, i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö med 5 huskroppar och totalt 48 lägenheter samt 2-3 våningar.

Nybyggnad av kedje/radhus/hyresrätter/, Handskeryd i Nässjö
Projektet omfattar nybyggnad av 3 hus i 2 eller 3 våningar med 36 lägenheter.

Uppförande av Logistiklager i Nässjö
Nybyggnad av logistikanläggning i direkt anslutning till kombiterminalen i Nässjö och i nära anslutning till Rv 40. Ca 8.800 kvm lager och ca 400 kvm kontorslokaler. Höglands Logistik AB i Nässjö kommer att hyra ca 6.800 kvm.

Nybyggnad av 2 förskolor i Nässjö
Projektet omfattar nybygganation av 2 st förskolor med tillhörande mark och VA-arbeten, samt arbeten med utemiljö inom kv. Koronan 1 och kv. Zodiaken 2. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1: Förskolan Bullerbyn 1, Zodiaken 3 Huvuddel 2: Förskolan Koronan 1, Zodiaken 2. Huvuddel 3: Utökning och komp

Rivning samt nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser rivning av bef förskola och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt iordningställande av en större lekyta för förskolan Duvan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 4 huskroppar med en byggyta på ca 2150 kvm, 32 stycken lägenheter med 2 våningar.

Nybyggnad av seniorvillor i Nässjö
Avser för nybyggnad av 6-8 seniorvillor inom gamla folkparken.

Nybyggnad av kedjehus Gambrinus Sjösida, etapp 2, Nässjö
Avser nybyggnad av 8 kedjehus.

Tillbyggnad med en tredje våning på skola i Nässjö
Avser tillbyggnad med en trejde våning på brinellskolan.

Nybyggnad av varuhus i Nässjö

Ombyggnad av Hultetskolan i Nässjö till förskola, etapp 2
Etapp 2 omfattar 5 avdelningar, delarna 1,2,3,4 och 5. Total kostnad för etapp 1 och 2 är ca 18 miljoner kronor.

Tillbyggnad av skola i Nässjö
Entreprenaden avser tillbyggnad av skola i tre (3) plan: källare/suterräng,matsal,textilslöjd,klassrum, grupprum, teknikrum m.m.)

Tillbyggnad av industrihus och lager, magasin i Nässjö
Tillbyggnad av industri/lager.

Eventuell ombyggnad av Norråsaskolan
Nässjö kommun planerar för en eventuell ombyggnation av högstadieskolan Norråsaskolan belägen i centrala Nässjö. Ombyggnationen ska i första hand ske av befintliga lokaler men om det anses nödvändigt för att kunna skapa en funktionell skola kan tillbyggnad bli aktuell. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av järnvägstunnel i Forserum
Upptaget i investeringsbudget 2016-2018.

Nybyggnad av tvättstugor i Nässjö
Projektet avser nybyggnad av 2 stycken huskroppar som innehåller 8 stycken tvättstugor på innergård vid flerbostadshus.

Ombyggnad för café, personallokaler mm vid gymnasieskola i Nässjö
Entreprenaden avser att i hus 1 bygga om centrala delar i byggnaden som används för skolmatsal, elevrum, café mm.

Nybyggnad av infrastruktur industrimark i Nässjö
Avser nybyggnad av infrastruktur industrimark på ca 15 HA.

Dörr, fönster- och takbyte på Malmbäcksskolan, Nässjö
Projektet avser fönster, dörr samt takbyte på Malmbäckensskola, Ombyggnad av glasparti samt lagning av tak inkl alla arbeten som är förenade med bytet.

Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Nässjö
Projektet avser exploatering för bostäder. Anläggning av: ◾VA-ledningar ◾Elnät ◾Fibernät ◾Gator ◾Gång- och cykelvägar ◾Grönområde Etapp 2:1326402

Utbyte av ställverk vid vårdcentrum i Nässjö
Objektet avser demontering av 2 st befintliga ställverk och ersätta dessa med 2 st nya ställverk i hus 05 vid Nässjö Vårdcentrum.

ATC och hastighetshöjning på järnväg mellan Nässjö-Eksjö

Ev. utbyggnad av kommunalt VA i Hansarp/Skärsboda, Nässjö
Avser utbyggnad i Hansarp/Skärsboda

Ombyggnad till kontor och personallokaler vid Nässjö Vattenverk
Entreprenaden avser att bygga om delar av den bef. byggnaden. Personalutrymmen byggs om delvis i bottenvåningen och i det övre planet byggs rum för kontor, konferensrum och personal i utrymmen för tidigare vattenreningsbassänger.

Spåruppbyggnad efter sanering i Nässjö
Två elektrifierade uppställningsspår på fd saneringsområdet i Nässjö.

Anläggande på industrimark i Gamlarp
Projektet avser nyläggning på ca 250 meter lång vägsträcka i Gamlarp utkanten av Nässjö tätort.

Renovering av yttertak på förvaltningsbyggnad i Nässjö
Entreprenaden avser att renovera/ lägga om yttertaket på den berörda byggnaden. Alla takbeläggningar renoveras.

Tillbyggnad av ny avdelning Trollebo förskola, Forserum
Projektet avser byggnation av av modul/paviljong ink grund, förbindelsegång, skärmtak samt installationer. Byggnaden utgör en avdelning till förskolan Trollebo och skall inhysa 20 stycken elever i åldrarna 1-5 år med personal.

Byte av fasadpanel på flerbostadshus i Nässjö
Avser byte av fasadpanel inom kv Turkosen: Källängsgatan 12-14, 16-18, Skungelidsvägen 25-27 och 29-33 samt Källängsgatan 9-11 och 13-15.

Beläggning av väg 40 mellan Nässjö-Öggestorp

Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Nässjö
Projektet avser exploatering för bostäder. Anläggning av: ◾VA-ledningar ◾Elnät ◾Fibernät ◾Gator ◾Gång- och cykelvägar ◾Grönområde Etapp 1: 1326401

Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Nässjö
Ombyggnad av ventilation. Kostnad kan ej anges.

Ombyggnad av vandrarhem i Nässjö
Avser ändrad användning från stall till bed & breakfast 5 rum och en större lägenhet skall renoveras. Lokalfirma kommer att bygga.

Toppbeläggning på allvädersbana i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2018.

Anläggande av skatepark i Nässjö centrum
Projektet avser nybyggnad av skatepark.

Ombyggnad av kök i Nyhemsskolan, Nässjö
Avser renovering av tre mottagningskök i fastigheterna: Snövit förskola, Ängs skola och Nyhemsskolan.

Fönsterbyte mm på flerbostadshus i Nässjö
Byte av fönster samt ytterdörrar på kv Pan 3.

Ramavtal; Avseende Ramavtal

Anläggande av GC-väg i Nässjö, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg från korsningen vid Fridhemsgatan till Sporthallsrondellen. Byggstart tidigast våren 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Nässjö
Tillbyggnad av industri med lokaler för automatsvarvning.

Tillbyggnad av mejeri i Nässjö
Tillbyggnad av mejeribyggnad.

Rivning av byggnader i Nässjö och Forserum
Rivning av bostadshus (småhus) och gårdshus i Nässjö och Forserum. Rosenborg 3 är belägen i Nässjös vid Fiskaregatan 9. Fastighetsbeteckning är Rosenborg 3. Tryggarp är beläget i Forserums västra utkant. Fastighetsbeteckning är Tryggarp 1:26.

Åtgärder vid friluftsanläggning i Nässjö
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015-2017. Ej fastställt vilka åtgärder som skall vidtas.

Åtgärdande av idrottsplats i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.

Uppfräschning av lekplats i Solberga
Projektet omfattar uppfräschning av lekplats samt en del nya redskap. Byggstart under 2017.

Utveckling av Sjöparken
Projektet omfattar uppförande av en träbrygga och en brygga med plats för båtar, samt en grillplats. Byggstart under 2017.

Utveckling av kickbike- och skateboardbana i Äng
Projektet omfattar en kickbike- och skateboardbana att byggas och lekplatsen utvecklas. Byggstart under 2017.

Tjärning av spåntak

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: