Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nässjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 4 huskroppar med en byggyta på ca 2150 kvm, 32 stycken lägenheter med 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Uppförande av flerbostadshus med 56 st lägenheter. 13 stav lägenheterna ska reserveras för socialförvaltningen som bostäder till personer med funktionsnedsättning.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Nässjö
Avser tillbyggnad med 4 våningar i anslutning till den befintliga skolan. En ny förbindelsegång samt mediatek mellan ny och befintlig skola. Diverse ombyggnad av befintlig skola. VA-ledningar i mark byts ut enda till anslutningspunkt i öster. Utbyten av ventilationsaggregat m.m
Ombyggnad av skola i Bodafors,Nässjö
Innan planerad byggnation så måste byggnaden PCB-saneras. Ombyggnationen av skolan sker 2018.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser nybyggnad av förskola med 6 st avdelningar á 20 elever. Samt 26 personal med tillhörande personalutrymmen och ett mottagningskök.
Ledningsåtgärder, ny reaktor mm i Anneberg
Ledningsåtgärder, ny reaktor, ny 400 kv brytare.
Tillbyggnad av skola i Nässjö
Avser tillbyggnad med en ny huskropp i 4 våningar i anslutning till befintlig byggnad.
Ombyggnad av Hultetskolan i Nässjö till förskola, etapp 2
Etapp 2 omfattar 5 avdelningar, delarna 1,2,3,4 och 5. Total kostnad för etapp 1 och 2 är ca 18 miljoner kronor.
Tillbyggnad av bilhall i Nässjö
Tillbyggnad av, Er Bil i Nässjö. Tillbyggnaden kommer vara tillför för uppställning av bilar.
Anläggande av konstgräsplan på Skogsvallen i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2018.
Nybyggnad av infrastruktur industrimark i Nässjö
Avser nybyggnad av infrastruktur industrimark på ca 15 HA.
Utvändig ombyggnad av gruppboende i Nässjö
Avser takbyte samt byte av gammal träfasad till fasadskivor och byte av fönster.
Installation av ljud- och ljusteknik i Nässjö
Avser inköp av varor och tjänster. Möjlighet till förlängning upp till 36 månader.
Fyrklövern förskola i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Uppskattad kostnad.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Nässjö
Projektet avser exploatering för bostäder. Anläggning av: ◾VA-ledningar ◾Elnät ◾Fibernät ◾Gator ◾Gång- och cykelvägar ◾Grönområde Etapp 1: 1326401
Byte av ventilation och styr- och övervakning servicehus i Bodafors, Nässjö
Avser byte av luftbehandlingsaggregat och styr- och övervaknings-installationer
Ugglan förskola i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Byggstart och byggkostnad uppskattad.
Grimstorp förskola i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte och förnyelse av larm i fastigheter i Nässjö
Berörda objekt: Rosenholmsskolan, Kyrkogatan 35, Forserum Måsen, Minkstigen 2, Nässjö Mumindalen, Herrgårdsv 8, Fredriksdal Herden 13, Skogsborg, Myrgatan 33, Bodafors
Nybyggnad av grupphus i Nässjö
Uppförande av 10 enbostadshus och komplementbyggnad Ivalde 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Uppförande av flerbostadshus.
Takbyte på äldreboende i Nässjö
Avser takbyte på två vingar samt byte av skärmtak.
Nybyggnad av kontor i Nässjö
4.2 handlägga lovärenden nybyggnad kontor/handel.
Utökning av förskolegård i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Fönsterbyte på radhuslägenheter i Nässjö
Avser byte fönster fönsterdörrar samt förrådsdörr på 20 radhuslägenheter.
Takbyte på radhus, Nässjö kommun
Avser takbyte på radhus.
Byte av fettavskiljare mm Annebergs skola i Nässjö
Byte av fettavskiljare, renovering av avloppsstam under husgrund. Bla VS-arbeten såsom inkoppling av ny fettavskiljare, inskärning av nya rens på avloppsstam etc. Relining eller liknande metod för rörrenovering. Anläggningsarbeten såsom grävning, återfyllning, asfaltering etc. Byggnadsarbeten såsom grävning, bilning, golvgjutning etc. El/styr-arbeten, nivålarm fettavskiljare mm.
Byte av port mm i Nässjö
Avser byte av en befintlig port samt utrusta befintliga portar med fjärrstyrning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: