Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Hastighetsanpassning på järnvägssträckan Sandhem-Nässjö
Hastighetsanpassning, signalåtgärder, spåråtgärder samt plankorsningar. De stationer som omfattas av arbetet är Vartofta, Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Uppförande av flerbostadshus med 56 st lägenheter. 13 st av lägenheterna ska reserveras för socialförvaltningen som bostäder till personer med funktionsnedsättning.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Nässjö
Avser tillbyggnad med 4 våningar i anslutning till den befintliga skolan. En ny förbindelsegång samt mediatek mellan ny och befintlig skola. Diverse ombyggnad av befintlig skola. VA-ledningar i mark byts ut enda till anslutningspunkt i öster. Utbyten av ventilationsaggregat m.m
Nybyggnad av bostäder i Norra Alsberg, Nässjö
Omfattar nybyggnad av 26 st bostadsrätter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Nässjö
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av villor i Norra Alsberg, Nässjö
Omfattar nybyggnad av 10 stycken villor i 2 våningar.
Nybyggnad av verksamheter, handel, kontor m.m.
Planen medger nybyggnad av verksamheter, skrymmande handel, kontor och drivmedelsförsäljning.
Ledningsåtgärder, ny reaktor mm i Anneberg
Ledningsåtgärder, ny reaktor, ny 400 kv brytare.
Nybyggnad al LSS-boende i Nässjö
Avser nybyggnad av guppbostäder med totalt sex lägenheter för personer inom LSS. Lägenheterna planeras bli tvårumslägenheter om 40 kvadratmeter med eget kök och uteplats. Fastigheten ska man bygga i ett plan med tillhörande gemensamhetsutrymmen som kök, allrum, uteplats och tv-rum.
Ombyggnad av Hultetskolan i Nässjö till förskola, etapp 2
Etapp 2 omfattar 5 avdelningar, delarna 1,2,3,4 och 5. Total kostnad för etapp 1 och 2 är ca 18 miljoner kronor.
Tillbyggnad av bilhall i Nässjö
Tillbyggnad av, Er Bil i Nässjö. Tillbyggnaden kommer vara tillför för uppställning av bilar.
Anläggande av skatepark i Nässjö centrum
Projektet avser nybyggnad av skatepark.
Anläggande av konstgräsplan på Skogsvallen i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2018.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nässjö
Ändrad användning från kontor till tandläkarmottagning.
Takbyte på radhus, Nässjö kommun
Avser takbyte på radhus.
Utvändig ombyggnad av gruppboende i Nässjö
Avser takbyte samt byte av gammal träfasad till fasadskivor och byte av fönster.
Utvändigt underhåll av fasad mm i Nässjö
Avser renovering och ommålning av fasad på 3 st byggnader vid Lövhults fritidsområde.
Tillbyggnad av garage i Nässjö
Avser garageplatser för grävmaskiner.
Installation av ljud- och ljusteknik i Nässjö
Avser inköp av varor och tjänster. Möjlighet till förlängning upp till 36 månader.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Nässjö
Projektet avser exploatering för bostäder. Anläggning av: ◾VA-ledningar ◾Elnät ◾Fibernät ◾Gator ◾Gång- och cykelvägar ◾Grönområde Etapp 1: 1326401
Byte av ventilation och styr- och övervakning servicehus i Bodafors, Nässjö
Avser byte av luftbehandlingsaggregat och styr- och övervaknings-installationer
Grimstorp förskola i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nässjö
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av skola i Nässjö
Utvändig ändring samt ombyggnad av skola.
Ombyggnad av vårdcentral i Nässjö
Ändrad användning från vård till träningsskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Nässjö
Uppförande av arbetsbodar.
Rivning av enbostadshus i Nässjö
Rivning av bostadshus.
Utökning av förskolegård i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Utvändigt underhåll av enbostadhus i Nässjö
Uppförande av solcellsanläggning.
Nybyggnad av barack i Nässjö
Uppställande av baracker.
Nybyggnad av förråd i Nässjö
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nässjö
Byte av entréparti samt uppsättande av skyltar.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nässjö
Fönsterbyte inom Kv. Soldaten 2, Brinellgatan 30 och 20, totalt 600 fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nässjö
Inredande av ny bostadslägenhet samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Byte av markiser på äldreboende i Nässjö
Avser byte av markiser på på fastigheterna Åkersborg i Nässjö och Malmåkra i Malmbäck äldreboenden. Omfattar demontage av utslitna kassettmarkiser och montering av nya kassettmarkiser med sol- och vindstyrning samt styrning med fjärrkontroll. Avtalet omfattar komplett el-installation och intrimning i samband med montering av nya kassettmarkiser. I Malmåkra finns det 2 st altanmarkiser och 2 st kassettmarkiser
Nybyggnad av tvätthall i Nässjö
Uppförande av miljöbiltvätt.
Nybyggnad av panncentral i Nässjö
Uppförande av panncentral och vandringstork.
Fönsterbyte på radhuslägenheter i Nässjö
Avser byte fönster fönsterdörrar samt förrådsdörr på 20 radhuslägenheter.
Byte av fettavskiljare mm Annebergs skola i Nässjö
Byte av fettavskiljare, renovering av avloppsstam under husgrund. Bla VS-arbeten såsom inkoppling av ny fettavskiljare, inskärning av nya rens på avloppsstam etc. Relining eller liknande metod för rörrenovering. Anläggningsarbeten såsom grävning, återfyllning, asfaltering etc. Byggnadsarbeten såsom grävning, bilning, golvgjutning etc. El/styr-arbeten, nivålarm fettavskiljare mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: