Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mullsjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 172 lägenheter i Mullsjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Avser nybyggnad av 48 lägenheter fördelade på 3 huskroppar i 3-5 våningar.
Nybyggnad av industriområde i Gunnarsbo
Planprocessen beräknas kunna påbörjas under 2'a halvåret 2017. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Avser nybyggnad av 10 st hyresrättslägenheter.
Tillbyggnad av hotell i Mullsjö
Avser tillbyggnad av 10-12 hotellrum. Eventuellt kan fler delar ingå i detta projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Nybyggnad av markanläggning i Mullsjö
Enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder, planteringsanläggning samt plank runt uteplats.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mullsjö
Marklov, iordningställande av ÅVC.
Nybyggnad av mast i Mullsjö
Nybyggnad av fackverkstorn (antennbärare) 42 m samt teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Mullsjö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Mullsjö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av scen i Mullsjö
Nybyggnad av scen för sång- och musikunderhållning i mindrre skala.
Rivning av skorsten i Mullsjö
Rivning av betongskorsten.
Nybyggnad av gc-väg i Mullsjö
Anläggning av ny G/C-väg, pendlar-parkering samt ny bussgata på v. industriområdet i Mullsjö. Kostnad för gång- och cykelvägen är 250 000 kr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: