Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Jönköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 312 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2013-2017 (möjligt bostadsbyggande). Stadsbyggnadsvisionen. Byggstart tidigast 2016. Kostnad kan ej anges.

Uppförande av flerbostadshus i Munksjö, Jönköping, etapp 2 mfl
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Det planeras för 17 kvarter med en byggnation om ca 150 000 BTA innefattande 1500 bostäder och kommersiella lokaler. Första delen av projektet se objektnummer 938150, nybyggnad av lägenheter som kommer att byggas av Gärahovs Bygg.

Nybyggnad av sjukhus i Jönköping
Förslag finns för att uppföra en helt ny fristående byggnad till Ryhov sjukhus, kallad D1, omfattande 34300 m2 nya sjukhusytor på sjukhusområdet. Avser bla akutvårdsavdelning med 48 vårdplatser, 2 medicinvårdsavdelningar med tillhörande dagsjukvård och mottagningar, mammografimottagning samt utbildningslokaler för bla läkarutbildningen.

Basunderhåll på järnväg, Jönköpingsbanan

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, Jönköping
Idéstadiet. Uppskattad byggstart och byggkostnad.

Nybyggnad av fotbollsarena Jordbrovallen i Jönköping
Enligt förslag kan hallen komma att byggas i Jordbro, men inget är fastställt.

Byte av styr- och övervakningsinstallation på gård 403 & 408, Öxnehaga
Projektet avser byte av gammal styr- och övervakningsinstallation.

Nybyggnad av bostäder på Östra Kålgården i Jönköping
Projektet omfattar uppförande av fyra bostadsbyggnader i fyra till fem våningar - ca 206 lägenheter samt fyra lokaler i bottenplan.

Om- och nybyggnad av bostäder i Jönköping
Projektet avser 260 lägenheter som är fördelat i 1 befintlig huskropp samt 2 stycken huskroppar som skall nybyggas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Detaljplanen avser 1000 - 1200 lägenheter som kommer att utföras i 3 etapper. Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Etapp2: 1407018 Etapp3: 1407019

Nybyggnad av affärs/kontorshus i Jönköping
Projektet omfattar kontorslokaler 4.800 kvm, affärslokaler 4.800 kvm, parkeringshus 4.400 kvm, 177 parkeringsplatser samt 1.000 kvm trapphus, fläktrum m.m. I markplan finns 70 parkeringsplatser för besökare.

Utbyggnad av hotell i Jönköping
Planer finns för utbyggnad med 300 nya hotellrum, en cocktailbar och en restaurang. Uppskattad byggstart och kostnad. Några beslut om byggnation har ej fattats.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munksjöstaden, Jönköping etapp 1
Projektet avser nybyggnation av 150 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nummer: 1410872

Nybyggnad av flerbostadshus, Jönköping etapp 2
Tosito skall etablera sig i området Munksjön. Projektet avser nybyggnation av 100 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nr: 1410869

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 75 lägenheter i 4-8 våningar i 8 huskroppar. Nybyggnad av en förskola ska också var med där 90 barn ska få plats i uppdelat i 6 avdelningar samt 2 våningar.

Nybyggnad av bostäder på Maden i Huskvarna
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Rivning samt Nybyggnad av sporthall och parkeringshus i Jönköping
Gamla A-hallen i Idrottshuset ska rivas och istället göra plats för parkeringshus med 264 platser uppdelat i 4st våningar samt en sporthall.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planerat projekt efter etapp 1. Avser flerbostadshus med 100 lägenheter mellan 4-8 våningar i 4 huskroppar. Detta ska även bestå av 3 hyreshus samt 2 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer innefatta sex stycken huskroppar, 52 lägenheter, med 3-5 våningar. Under marken kommer det finnas garage.

Nybyggnad av kontorslokaler vid Högskolan i Jönköping
Hus 10 omfattar nybyggnad för ServiceCenter, Tentamensalar och adm lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 Byggnaden ska ha garage, tekn. utrymmen och förråd i plan 0 Plan 1 ska ha huvudentrè med allmänt tillgängliga, publika lokaler med Entrèhall, ServiceCenter, Tentamensalar och Studiemiljö. Plan 2, 3 och 4 ska rymma adm. och personallokaler för högskolan. Plan 2, 3, och 4 ska vara generellt och flexibelt utformade Totalt omfattar byggnaden c:a 7200 m2 BTA.

Nybyggnad av bostäder i Huskvarna
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2015-2020(möjligt bostadsbyggande)

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus 50 mindre lägenheter. Byggstart oktober/november 2016.

Tillbyggnad av Ica maxi i Jönköping
Ny detaljplan krävs. Sanering av mark krävs innan tillbyggnaden kan påbörjas. Tillbyggnad i entrésolplan. Även en stor parkeringsyta kommer att byggas.. Uppskattad kostnad och byggstart. Marksaneringen har objekt nummer 561148.

Nybyggnad av flerbostadshus på Österängen, Jönköping
Uppförande av 55 bostäder fördelade på 6 huskroppar med 3-5 våningar.

Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2016. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av ca 60-70 lägenheter. En del lägenheter får egna terrasser och på taket planeras en gemensam inglasad takträdgård 40 meter över marken som kan användas året runt.

Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som innehåller 80 lägenheter med ca 4-6 våningar.

Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Hedenstorp 2:24). Markanläggningen ligger på 1426267.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna, om planen går som det ska beräknas det bli 120-180 lägenheter, 12 våningar i 2-3 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 588826. Ett kvarter med ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, omfattar i 3 huskroppar, 45 lägenheter samt i 4-5 våningar.

Nyb av villor i Jönköping, etapp 5 och 6
Etapp 5 och 6 är sammanslaget och omfattar ca 40 radhus och kedjehus. Byggstart planeras för våren 2017. Et5 - 29 enheter. Et2 - 11 enheter.

Nybyggnad av terminal i Jönköping
Nybyggnad av terminalbyggnad för bussar.

Ombyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Ändrad användning av byggvaruhandel.

Nybyggnad av förskola, skola och sporthall i Fagerslätt, Jönköping
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, nybyggnad av skola, 2 paralleller (14 klasser) samt 1 sporthall.

Nybyggnad av affärshus i Jönköping
Marklov samt nybyggnad av affärshus, flerbostadshus och garagebyggnad.

Nybyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Avser nybyggnad av byggvaruhus i 1 plan +sutterängplan. yta: 15000-15500.

Nybyggnad av djursjukhus på Hedenstorps industriområde i Jönköping

Nybyggnad av bilhall i Jönköping
Nybyggnad av personbilsanläggning samt bilverkstad.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Dalvik, Jönköping
Riksbyggen planerar att bygga ett höghus med ca 38 lägenheter.

Förtätning med bostäder i Jönköping
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020.

Nybyggnad av bostäder vid Huskvarna stadshus
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020.

Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2017. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av lägenheter och radhus i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2017. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av bostäder i Lekeryd
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2015-2020. (möjligt bostadsbyggande). Byggstart tidigast 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen, Jönköping
Tomten medger uppförande av flerbostadshus eller stadsradhus i 3 våningar.

Nybyggnad av kyrka i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av kyrka samt ett mindre café.

Nybyggnad av kontor/lager i Jönköping
Projektet avser tillbyggnad för lager 1 våning och kontor 5 våningar. Hyresgäst för lagret är Mellby. Kontraktering av hyresgäster för kontorsdelen pågår.

Nybyggnad av Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av skolkök, matsal, sporthall samt fritidshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Samset, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av 45 stycken hyreslägenheter.

Tillbyggnad av Hisingstorpsskolan, Västra Höjderna, Jönköping, etapp 1
I projektet ingår även ombyggnad av kök, toaletter, administrations- och verksamhetsytor.

Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av stängsel i Småland

Ny gång- och cykelväg längs väg 132 mellan Huskvarna-Lekeryd
3 m bred, gc-bro över Huskvarnaån.

Nybyggnad av flerbostadshus, Centrum i Jönköping.
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Attarp med 15-20 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, Attarp i Jönköping.
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Attarp med 15-20 lägenheter.

Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.

Sanering av mark i Jönköping
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av bro i Jönköping
Planskildhet för gående & cyklister.

Nybyggnad av bostäder (hyresrätt/äganderätt) i Jönköping
Upptaget i projektplan för åren 2015-2020.

Nybyggnad förskola i Gränna, i Jönköping
Uppförande av ca 30 bostäder samt förskola.

Nybyggnad av radhus i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av prefabricerad förskola för permanent uppställning i två plan Total bruttoarea 800 m2

Nybyggnad av kedjehus på Tallkullen, etapp 1
Detta projekt avser etapp 1 ( etapp 2 =1079145) och omfattar 17 st kedjehus som byggs i 1 våning med souterräng. Husen kommer att få trästomme och träfasad med betong i souterrängdel.

Nybyggnad av kallbadhus och restaurang i Jönköping
Beslut saknas. Projektet är vilande.

Nybyggnad av förskola i Jönköping
Förskolan kommer att få 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Jönköping
Huset uppföres i 3 våningar + indragen vind. Grundläggning: platsgjuten.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Jönköping,Etapp1
Projektet avser nybyggnad av 15 bostadsrätter i flerbostadshus. Anläggande av 20 stycken parkeringar kommer även att ingå.

Nybyggnad av lägenheter och radhus i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2016. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Uppförande av vindkraftverk i Jönköping
Uppförande av 4 st vindkraftverk (höjd 150 meter).

Nybyggnad av flerbostadshus/studentlägenheter i Bymarken, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av 16 stycken lägenheter i 1 huskropp uppdelat på 3 stycken våningar.

Nybyggnad av kedjehus i Tallkullen, etapp 2
Detta projekt avser etapp 2 ( etapp 1 =1146838) och omfattar 11 st kedjehus som byggs i 1 våning med souterräng. Husen kommer att få trästomme och träfasad med betong i souterrängdel.

Nybyggnad av radhus i Ekhagen Jära, Jönköping
Avser nybyggnad av 12 radhus i maximalt 2 våningar.

Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser en förskola med 8 avdelningar och med plats för 70 barn. Byggstart tidigast 2017. Uppskattad kostnad.

Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.

Nybyggnad av bostäder i Drättinge, Jönköping
Avser nybyggnad av ca 14 nya bostäder i Drättinge.

Förlängning av gata i Jönköping
Skapande av en förbindelse mellan Odengatan och Östra Strandgatan. Byggstart planeras för 2017-

Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 3
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.

Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.

Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 2
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum. Projektet är uppdelat i 4 stycken etapper.

Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Hyresrätter/bostadsrätter/äganderätter.

Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.

Nybyggnad av tryckstegring- och avloppspumpstationer, Värnamo/Bredaryd
Projektet avser markarbeten, VA-arbeten, byggnadsarbeten, maskinella installationer, VVS-installationer, elinstallationer samt styr-installationer. Objektet avser nybyggnad av: Forsheda VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd VPU, Tryckstegringsstaion Bredaryd SPU, Avloppspumpstation Forsheda SPU, Avloppspumpstation Kärda SPU, Avloppspumpstation Forsheda Ån SPU, Avloppspumpstation Kärda Lillsjön SPU, Avloppspumpstation

Anläggande av VA-ledningar på Torpa, Jönköping
Avser förnyelseområde i Torpa.

Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av förskola i Tenhult, Jönköping
Nybyggnad av förskola med 3 avdelningar. Avser en modulbyggnad för permanent uppställning inkl. kompletta installations- och markarbeten.

Nybyggnad av radhus i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2017. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av kontor och produktionslokaler i Jönköping
Nybyggnad av kontor och produktionslokaler med en total BTA på 2000 m2. 1400 m2 varmlager och 600 m2 kontor.

Utbyggnad av förskola i Jönköping

Nybyggnad av bostäder (äganderätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av bostäder i Jönköping.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping.
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar.

Nybyggnad av förskola Rosenlund, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av prefabricerad förskola för permanent uppställning med en yta på 350 m2.

Tillbyggnad av lager och kontor i Jönköping
Yta kontor 250 m2 samt 9000 m2 varmlager. Angiven kostnad är uppskattad av redaktör.

Nybyggnad av förskola i Huskvarna , Jönköping
Omfattar nybyggnad av förskola med fyra avdelningar och ca 60 barn. Det ska utgöras av en tvåvåningsbyggnad på 500 kvm på en tomt på 3500 kvm.

Nybyggnad av förskola i Ölmstad, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Ej beslutat. Oviss byggstart.

Nya gator med va-ledningar m.m i Fagerslätt.
Exploatering för ett nytt bostadsområde med anslutande gata ca 810 m med en sidogata på 100m. Avser även gång och cykelväg.

Nybyggnad av ridhus mm i Jönköping
Finansieringsfrågan ej löst. Utföres till viss del genom ideellt arbete. Avser nybyggnad av länga med 2 ridhus, ombyggnad av stall samt rivning av gammalt ridhus.

Nybyggnad av bostäder på Herrgårdsgärdet i Tenhult
Antal lägenheter, byggstart, kostnad m.m. kan för dagen ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: