Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, äldreboende och förskola i Bålsta
Avser nybyggnad av ca 380 bostadsrätter, 72 st äldrebostäder samt förskola. Projektet kommer att delas in i etapper. Rivning av silor sker på separat projekt: 1417501
Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Avser 6 enheter med 10 lägenheter i vardera, samt ett korttidsboende upp till 8 lägenheter. Byggnaden ska ha ett tillagningskök per två enheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 2
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck. Etapp 1: 929181
Ny simhall i Håbo kommun
Projektering för ny simhall.
Ombyggnad av skola i Bålsta
Avser bl a renovering efter fuktskada.
Nybyggnad av matsal och tillagningskök i Bålsta
Avser nybyggnad av matsal, soprum, tillagningskök och andra byggnads- och installationsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Väppeby
Förskola med fyra avdelningar för ca 80 barn.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Bålsta
270 hyresrätter planeras, små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Nybyggnad av skola i Bålsta
Nybyggnad av skol- och administationsbyggnad.
Rivning och nybyggnad av ridhus i Bålsta
Rivning och nybyggnad av ridhus med personallokal och omklädningsrum.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av gymnasium i Bålsta
Tillbyggnad av 3 klassrum, 1 grupprum och 1 arbetsrum.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Verksamhetsanpassning på skola i Skokloster
Utemiljö och förråd till träslöjden.
Byte av hissar på äldreboende i Bålsta
Projektet avser att byta ut 2 st befintliga hissar inkl maskiner på Pomona äldreboende.
Ny fotbollsanläggning i Håbo kommun
Ny fotbollsanläggning.
Nybyggnad av kontor i Bålsta
Nybyggnad av kontorslokaler, Tidsbegränsat bygglov för korttidsboende Bålsta 2:29.
Nybyggnad av handelshus i Frösundavik, Bålsta
En handelstomt på etapp 1 Frösundavik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parkering i Bålsta
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Ombyggnad av affärshus i Bålsta
Väsentlig ändring av en byggnads utseende Affärslokaler.
Ombyggnad av skola i Bålsta
Ändrad användning av en byggnad skola.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Bålsta
Renovering av fasaden och skalskydd.
Rivning av industrihus i Bålsta
Rivning av industrilokaler.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bålsta
Tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Uppförande av ny skylt/ljusanordning samt tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av nätstation i Bålsta
Nybyggnad av nätstation.
Upprustning av markområde i Håbo kommun
Upprustning av Dumpersbacken.
Upprustning av lekplatser i Håbo kommun
Upprustning av lekplatser. Projektering 2018, genomförande 2019-2020.
Ny gångbro mm i Håbo kommun
Ny gångbro till Svanholmen och ny skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: