Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Håbo

Nybyggnad av flerbostadshus, äldreboende och förskola i Bålsta
Avser nybyggnad av ca 380 bostadsrätter, 72 st äldrebostäder samt förskola. Projektet kommer att delas in i etapper. Rivning av silor sker på separat projekt: 1417501

Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9
Ca 2000 nya bostäder, servicelokaler mm planeras. Kommer att byggas etappvis under 20 års tid. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram.

Nybyggnad av flerbostadshus i Håbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 1

Nybyggnad av förskola i Bålsta
Avser förskola med 6-8 avdelningar i området Frösundavik, Bålsta.

Nybyggnad av parhus och kedjehus i Bålsta
Nybyggnad av 6 st parhus samt 24 st kedjehus.

Tillbyggnad av skola i Bålsta

Nybyggnad av bostäder i Bålsta, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus på Västerängen, Bålsta

Nybyggnad av hamn och kaj i Bålsta

Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Avser 6 enheter med 10 lägenheter i vardera, samt ett korttidsboende upp till 8 lägenheter. Byggnaden ska ha ett tillagningskök per två enheter.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Bålsta
270 hyresrätter planeras, små lägenheter på 30-60 kvm/styck.

Nybyggnad av skola i Bålsta
Nybyggnad av skol- och administationsbyggnad.

Renovering av skola i Bålsta
Renovering av skola efter fuktskada.

Nybyggnad av va-ledningar i Håbo kommun
Avser nybyggnad av VA-ledningar för spillvatten och vatten på sträckan Kivinge-Biskops Arnö. Projektet innefattar i huvudsak följande: Utbyggnad av ytligt förlagt ledningsnät, ca 4900 m 2. Svavelreducerare, 1st.

Nybyggnad av tillfälligt parkeringsdäck i Bålsta
Avser komplett leverans av tillfälligt parkeringsdäck som ska monteras nära Bålsta centrum under sommaren 2017. Det ska demonteras av annan leverantör om ca 10 till 15 år och ska därför vara så demonterbart som möjligt.

Utvändig- och invändig renovering av kontorshus i Bålsta
In- och utvändig renovering av kontorslokaler.

Installation av trygghetslarm i särskilt boende, Håbo kommun
Behovet avser trygghetslarm till Pomona Hus 2 och Hus 4: Särskilt boende med totalt 64 st lägenheter, Dalängens demensboende: Särskilt boende i ett plan med 18 st lägenheter samt ev option på Särskilt boende i planeringsfas om 60 st lägenheter, ska driftsättas 2018/2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bålsta
Väsentlig ändring av en byggnads utseende flerbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Bålsta
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Bålsta
Nybyggnad av förråd.

Rivning av silo i Bålsta
Rivning av silo inför byggnation.

Rivning av förråd i Bålsta
Rivning övrigt.

Nybyggnad av skärmtak i Bålsta
Nybyggnad av vindskydd.

Nybyggnad av växthus i Bålsta
Avser rivning av 2st växthus samt flytt av befintliga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: