Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gnosjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 9 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Om- och tillbyggnad av grundskola i Gnosjö
Avser nybyggnad av förskola och gymnastikhall samt om- och tillbyggnad av en befintlig 0-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnosjö
Avser nybyggnad av 12 lägenheter. SABO kombohus.
Tillbyggnad av industri med kontorslokaler i Gnosjö
Projektet avser tillbyggnad av kontor och ombyggnad av befintligt kontor och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av folktandvården i Gnosjö
Entreprenaden avser ombyggnad av Folktandvården i Gnosjö som inryms på del plan 2. Vidare ingår komplett värmekonvertering från direktverkande el till vattenburet värmesystem inom del av byggnaden i tre plan.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Avser tillbyggnad av höglager.
Tillbyggnad med träningslokal i Töllstorpshallen i Gnosjö
Avser en ny studio/träningslokal för spinning osv.
Anbud - fjärrvärmeleverans Gnosjö
Avser leverans av fjärrvärme som skall tillgodose behovet av värme till befintliga och tillkommande direktägda kommunala byggnader. Avser även bla installation av en fjärrvärmecentral i varje leveranspunkt som överför energin från fjärrvärmekulverten.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet omfattar tillbyggnad av industrihus i Gnosjö.
Nybyggnad av parkeringsplats
Planer finns på att detta kommer att bli en parkeringsplats.
Nybyggnad av VA-verk, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019
Nybyggnad av kontor i Gnosjö
Avser nybyggnad av kontor och personallokal.
Nybyggnad av campingplats i Gnosjö
Ansökan om bygglov för campingverksamhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gnosjö
Bygglov för fasadändring, Rivningslov för rivning av industri Töllstorp 1:378.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av kontor i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från lager till kontor.
Rivning av industrihus i Gnosjö
Rivningslov för rivning av industri.
Nybyggnad av förskola i Gnosjö
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av förskolelokaler.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagertält.
Ombyggnad av fritidshus i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från lokal till fritidshus/ bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från omklädningsrum/ badrum till bostad.
Tillbyggnad av kallager i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av kallager.
Rivning av barack i Gnosjö
Rivningslov för rivning av baracker.
Ombyggnad av markanläggning i Gnosjö
Marklov för borttagning av schakt.
Nybyggnad av paviljong i Gnosjö
Bygglov för uppförande av paviljonger.
Nybyggnad av mur i Gnosjö
Bygglov för uppsättning av skyltar samt murar.
Nybyggnad av kvarn i Gnosjö
Avser återuppbyggnad av kvarn efter brand vid Töllstorps industrimuseum.
Nybyggnad av brygga i Gnosjö
Bygglov för anläggande av brygga.
Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för lagertält.
Nybyggnad av telestation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av mur i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av stödmur m.m.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gnosjö
Bygglov för parkering.
Tillbyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad industri.
Utvändigt underhåll av kontor i Gnosjö
Bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av förskola i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från samlingslokal till förskola.
Ombyggnad av församlingshus i Gnosjö
Anmälan för ändring i planlösning. tillbyggnad av kontorsyta.
Ljussättning till simbassäng i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
GC-vägar i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för byggstart under 2018.
Invändigt underhåll av Kulltorp kyrka
Invändigt underhåll av väggar, tak och golv. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres under 2018

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: