Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gnosjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors,
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnosjö
Nybyggnation av flerbostadshus 4 lägenheter i Hillerstorp.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri med produktionslokal.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ett lager till deras industrilokal.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet omfattar tillbyggnad av industrihus i Gnosjö.

Utbyte av tak samt utv ommålning på flerbostadshus mm i Hillerstorp
Avser byte av takpannor, läkt samt papp på 7 huskroppar med tillhörande carportar/förråd, samt utvändig ommålning av träfasader mm.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet avser tillbyggnad av befintligt industrihus, flyttning av befintligt kallförråd samt markarbete med sprängning.

Nybyggnad av tvätthall i Gnosjö
Bygglov för biltvättsanläggning, Rivningslov för rivning av biltvättsanläggning Gårö 1:265.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri på ca 500-600 kvm.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri, Marklov för höjning av mark Töllstorp 1:622.

Nybyggnad av tvätthall i Gnosjö kommun
Avser nybyggnad av mindre biltvättsanläggning.

Tillbyggnad av bensinstation i Gnosjö
Avser tillbyggnad av bensinstation.

Byte av takpannor mm på kommunhuset i Gnosjö
Objektet avser byte av takpannor, läkt, papp samt plåt på delar av byggnaden.

Förnyelse av VA-ledningar, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av entre samt fasadändring.

Ombyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från lager till lokal.

Ombyggnad av en GC-väg i Gnosjö centrum

Ombyggnad av gymnastiksal i Skillingaryd

Ombyggnad av enbostadshus i Gnosjö
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.

Utvändigt underhåll av kontor i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av balkong.

Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad.

Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för lagertält.

Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt l -stöd.

Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gårö 1:231,Töllstorp 1:495,Brännehylte 1:39.

Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av markanläggning i Gnosjö
Marklov för höjning av mark.

Rivning av garage i Gnosjö
Rivningslov för rivning av garage.

Rivning av kiosk i Gnosjö
Rivningslov för rivning av kiosk.

Rivning av lastkaj i Gnosjö
Rivningslov för rivning av utlastningsbrygga.

Tjärning och målning samt renovering av tak och fasader på Kävsjö kyrka

Blåsning av fiber mm i Gnosjö kommun
Avser att blåsa i fiber och installera FOS skåp samt gräva in till vissa verksamheter.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Omfattar en tillbyggnad av en kontorslokal på ca 15 kvm.

Ombyggnad av kontor i Gnosjö
Bygglov för ombyggnad av kontor.

Renovering av kyrka i Gnosjö
Avser renovering av tornets nedre del med målningsarbeten.

Landskapsförskönade åtgärder, Gnosjö
upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019

Tjärning av tak på Kulltorp kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: