Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gnosjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors,
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Om- och tillbyggnad av grundskola i Gnosjö
Avser nybyggnad av förskola och gymnastikhall samt om- och tillbyggnad av en befintlig 0-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnosjö
Avser nybyggnad av 12 lägenheter. SABO kombohus.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri med produktionslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnosjö
Nybyggnation av flerbostadshus 4 lägenheter i Hillerstorp.
Ombyggnad av folktandvården i Gnosjö
Entreprenaden avser ombyggnad av Folktandvården i Gnosjö som inryms på del plan 2. Vidare ingår komplett värmekonvertering från direktverkande el till vattenburet värmesystem inom del av byggnaden i tre plan.
Fiberutbyggnad i Åsenhöga, Gnosjö
Projektet omfattar markarbeten och nedläggning av kanalisation (tomrör) och ledningsmarkeringsnät för utbyggnad av fibernät i området Åsenhöga församling med omnejd i Gnosjö kommun, Jönköpings län och i norra delen av projektområdet även i Gislaved och Vaggeryds kommun
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser till -och ombyggnad av industri.
Tillbyggnad med träningslokal i Töllstorpshallen i Gnosjö
Avser en ny studio/träningslokal för spinning osv.
Anbud - fjärrvärmeleverans Gnosjö
Avser leverans av fjärrvärme som skall tillgodose behovet av värme till befintliga och tillkommande direktägda kommunala byggnader. Avser även bla installation av en fjärrvärmecentral i varje leveranspunkt som överför energin från fjärrvärmekulverten.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ett lager till deras industrilokal.
Nybyggnad av lager i Hillerstorp
Bygglov sökt. Tillbyggnad av industrihus.. Även del av Hillerstorp 1:6. Byggstart troligen under hösten 2017. Kostnad okänd.
Nybyggnad av parkeringsplats
Planer finns på att detta kommer att bli en parkeringsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Förhandsbesked för tillbyggnad av höglager.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri, Rivningslov för rivning av industri Hillerstorp 3:109.
Tillbyggnad av lasthus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av lasthus samt parkeringsutrymme, Anmälan om installation av solceller Gårö 1:377.
Rivning av förråd i Gnosjö
Rivningslov för rivning av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gnosjö
Bygglov för fasadändring (uppsättning av solceller).
Nybyggnad av förråd i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av förråd/ skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av miljöhus Töllstorp 1:595,Hillerstorp 11:20.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Rivning av kontor i Gnosjö
Rviningslov för rivning av kontorsbyggnad.
Renovering av kyrka i Gnosjö
Avser renovering av tornets nedre del med målningsarbeten.
Landskapsförskönade åtgärder, Gnosjö
upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: