Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gnosjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors,
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.
Nybyggnad av förskola samt om- och tillbyggnad av grundskola
Avser nybyggnad av förskola samt om- och tillbyggnad av en befintlig 0-6 skola.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri med produktionslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnosjö
Nybyggnation av flerbostadshus 4 lägenheter i Hillerstorp.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser till -och ombyggnad av industri.
Ny studio i Töllstorpshallen i Gnosjö
Omfattar träningslokal för spinning osv.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ett lager till deras industrilokal.
Utbyte av tak samt utv ommålning på flerbostadshus mm i Hillerstorp
Avser byte av takpannor, läkt samt papp på 7 huskroppar med tillhörande carportar/förråd, samt utvändig ommålning av träfasader mm.
Nybyggnad av lager i Hillerstorp
Bygglov sökt. Tillbyggnad av industrihus.. Även del av Hillerstorp 1:6. Byggstart troligen under hösten 2017. Kostnad okänd.
Ombyggnad av folktandvården i Gnosjö
Entreprenaden avser ombyggnad av Folktandvården i Gnosjö som inryms på del plan 2. Vidare ingår komplett värmekonvertering från direktverkande el till vattenburet värmesystem inom del av byggnaden i tre plan.
Byte av takpannor mm på kommunhuset i Gnosjö
Objektet avser byte av takpannor, läkt, papp samt plåt på delar av byggnaden.
Tillbyggnad av bensinstation i Gnosjö
Avser tillbyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av tvätthall i Gnosjö kommun
Avser nybyggnad av mindre biltvättsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri på ca 500-600 kvm.
Förnyelse av VA-ledningar, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019
Rivning av kontor i Gnosjö
Rviningslov för rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Gnosjö
Förhandsbesked för tillbyggnad av höglager.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri, Rivningslov för rivning av industri Hillerstorp 3:109.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av lasthus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av lasthus samt parkeringsutrymme, Anmälan om installation av solceller Gårö 1:377.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ny enté.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gnosjö
Bygglov för fasadändring (uppsättning av solceller).
Nybyggnad av förråd i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av förråd/ skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av miljöhus Töllstorp 1:595,Hillerstorp 11:20.
Nybyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av skärmtak samt l -stöd.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av carport i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri med carport.
Ombyggnad av markanläggning i Gnosjö
Marklov för höjning av mark.
Rivning av förråd i Gnosjö
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av kiosk i Gnosjö
Rivningslov för rivning av kiosk.
Rivning av lastkaj i Gnosjö
Rivningslov för rivning av utlastningsbrygga.
Nybyggnad av kontor i Gnosjö
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av kontorspaviljong.
Ombyggnad av kontor i Gnosjö
Bygglov för ombyggnad av kontor.
Renovering av kyrka i Gnosjö
Avser renovering av tornets nedre del med målningsarbeten.
Landskapsförskönade åtgärder, Gnosjö
upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019
Tjärning av tak på Kulltorp kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres under 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: