Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gnosjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors,
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.

Flerbostadshus vid Åkeritomten i Gnosjö.
Marken kan användas till bostäder, handel och kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av gymnasieskola i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.

Ny studio i Töllstorpshallen i Gnosjö
Omfattar träningslokal för spinning osv.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Tillbyggnad av industri på 8000 m2.

Sanering av markområde i Gnosjö
Start av sanering tidigast 2017. Kostnad okänd.

Exploatering för industriområde i Gnosjö
Byggstart och kostnad kan ej anges.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet omfattar tillbyggnad av industrihus i Gnosjö.

Utbyte av tak samt utv ommålning på flerbostadshus mm i Hillerstorp
Avser byte av takpannor, läkt samt papp på 7 huskroppar med tillhörande carportar/förråd, samt utvändig ommålning av träfasader mm.

Utbyggnad av VA i Hären-Målskog
Planerat projekt. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet avser tillbyggnad av befintligt industrihus, flyttning av befintligt kallförråd samt markarbete med sprängning.

Utbyggnad av väg i Gnosjö
Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av järnvägskorsning Malmbron-Stråkeved väg 634
Ombyggnad väg 634 ca 1,3 km, plankorsningen med järnvägen ska stängas och en ny bro byggs, ersättningsvägar längs sträckan Hörle-Klevshult, ny bro vid Ådalen/Hörle.

Energiinvesteringar i Gnosjö kommun.
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019

Utbyggnad av VA i Käringagärde i Gnosjö

Tillbyggnad av bensinstation i Gnosjö
Avser tillbyggnad av bensinstation.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri på ca 500-600 kvm.

Byte av takpannor mm på kommunhuset i Gnosjö
Objektet avser byte av takpannor, läkt, papp samt plåt på delar av byggnaden.

Förnyelse av VA-ledningar, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019

Ombyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för ändrad användning från lager till lokal.

Ombyggnad av en GC-väg i Gnosjö centrum

Ombyggnad av enbostadshus i Gnosjö
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.

Nybyggnad av parkeringsplats i Gnosjö
Bygglov för anläggning av parkeringsplatser.

Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för lagertält.

Nybyggnad av lager i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av industritält.

Nybyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.

Rivning av tennishall i Gnosjö
Bygglov för rivning av tennisstuga.

Tillbyggnad av skärmtak i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.

Rivning av carport i Gnosjö
Rivningslov för rivning av carport.

Rivning av garage i Gnosjö
Rivningslov för rivning av garage.

Tjärning och målning samt renovering av tak och fasader på Kävsjö kyrka

Blåsning av fiber mm i Gnosjö kommun
Avser att blåsa i fiber och installera FOS skåp samt gräva in till vissa verksamheter.

Tillbyggnad av förråd samt nybyggnad av carport i Kittlakull
Omfattar till- och ombyggnad av förråd samt nybyggnad av carport. Objektet är beläget inom Stora Mosse Nationalpark.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Omfattar en tillbyggnad av en kontorslokal på ca 15 kvm.

Asfaltering inom Gnosjö kommun.
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019

Klimatsystem, Kävsjö kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag sökt för klimatsystem samt kompletterande klimatförbättrande åtgärder.

Klimatåtgärder i Källeryds kyrka
Avser klimatstyrsystem och kompletterande klimatförbättrande åtgärder.

Avloppsanläggning vid Flaten i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2018.

Om- & utbyggnad av gatljus, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019.

Rivning av industrihus i Gnosjö
Anmälan för rivning av industri.

Tjärning av tak på Kulltorp kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: