Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

Nybyggnation av industri, Smålandsstenar
Projektet avser nybyggnation av anläggning med en BTA på 23.000 m2 vid Kärrvägen.

Ny multiarena för jakt o. fiske i Hedenstorp
Restaurang/Cafe/Butik kommer ha en yta på 2500 m2. Även 2 stycken skyttehallar skall byggas inne i arenan. En stor castingbana skall anläggas ute för syftet sportfiske. Samt konferenslokaler & Konstgräshall för agility.

Nybyggnad av fastbränslepanna i Gislaved
Avser tillbyggnad för ny fastbränslepanna (FB2) vid Gislaveds Energirings fjärrvärmecentral mellan Gislaved och Anderstorp. Entreprenaden omfattar leverans av en komplett pannanläggning from bränslelager (planlager) tom skorstensmynningen. Kringutrustning såsom kanaler, rör, isolering, armaturer, pumpar, elkraft, instrument, styr- och övervakningssystem ingår.

Nybyggnad av samlingslokal i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av samlingslokal.

Ombyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020. Etapp 2 omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.

Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.

Ombyggnad till lokaler för förskola, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Ombyggnaden av huvudbyggnaden vid Johan Orre till lokaler för förskolan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Anderstorp
Nybyggnad av ett punkthus, 4 våningar, 16 lägenheter, kooperativa hyresrätter samt vindsvåning med förråd och teknik samt miljöhus.

Ombyggnad av hus C, Åsenskolan till förskola i Anderstorp
4 förskoleavdelningar, 1 fritidsavdelning samt personalutrymmen, gemensamma utrymmen och teknikutrymmen. En förskoleavdelning skall vara dragspelsavdelning. Även tillbyggnad med 225 kvm i 1 våning. Byggnaden har 4 plan och alla berörs av åtgärderna.

Nybyggnad av hamburgerbar i Gislaved

Nybyggnad av fritidshusby i Gislaved
Avser nybyggnad av fritidshusby. Omfattning oklar.

Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 för planerad byggstart 2017. Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.

Ombyggnad av skolkök & diskrum i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök samt diskrum.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.

Ombyggnad av äldreboende i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Små- landsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Reftele, Gislaved
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar med souterräng.

Ombyggnad/renovering av simhall i Smålandsstenar
Utredning skall utföras. Omfattning oklar. Byggstart kan ej anges. Förslag finns för profilering mot rehabiliteringsbad.

Nybyggnad av produktionslokal i Gislaved
Förhandsbesked för nybyggnad av produktionslokal.

Ombyggnad av bibliotek i Gislaved
Avser ändrad användning från banklokal till bibliotek.

Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ändrad användning från lokaler till bostäder. Planer finns att det ska vara 70 + bostäder.

Ombyggnad av förskolan Kastanjegården till HBV-hem, Reftele
Ombyggnad av förskola till bostäder för ensamkommande barn, Hbv-hem, Järnvägsgatan 26. Ombyggnad av personalutrymmen till administrationslokaler, Järnvägsgatan 22, Mindre renoveringsåtgärder i fritidslokal, Järnvägsgatan 24.

Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av Valdshult Kyrka
Avser renovering av Valdhults kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Byggstart tidigast hösten 2016. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats för lagning av läckage i tornspira, tillgänglighetsanpassning samt utvändig renovering av fönster, tak och träfasad.

Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser tillbyggnad av verkstadslokal med kontor, personalutrymmen och skärmtak.

Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.

Pumpar till VA-verk i Gislaved
Gislaveds kommun har ålderstigen pumputrustning och budgeterar att köpa in pumpar och kringrörande tjänster för ca 1 000 000 kr per år där 50 % till service, reparationer mm.

Ombyggnad av konferenslokal i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från verkstad till konferensrum och wc.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med skärmtak.

Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan för väsentlig ändring av va för bensinstation.

Ombyggnad av läkarcentral i Gislaved
Avser en ändrad användning från kontor till kiropraktor i läkarcentralen i Gislaved.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Reftele
I entreprenaden ingår att utföra projektering (med beaktande av bl.a. gasledning i området), grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för fasadändring (montering solceller på tak).

Ombyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för flyttning av lagertält.

Nybyggnad av paviljong i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 3 st paviljonger och 4 st förråd.

Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enkel bod.

Nybyggnad av fritidshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av industri med lagertält.

Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Reftele 2:5,3:1,Rosendal 1:7,Sibbo 1:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Vä 5:3,6:5,6:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärmtak.

Utvändigt underhåll av förskola i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av förskola (2 st nya fönster).

Nybyggnad av vindkraftverk i Gislaved
Anmälan för nybyggnad av 2 st vindkraftverk.

Rivning av gatukök i Gislaved
Rivningslov för rivning av gatukök.

Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av personallokal i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbyggnad ( 6 st moduler).

Ombyggnad av expedition i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från skolverksamhet till kontor/expedition, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från f.d skolgårdsplan till parkering Centrum 2.

Anläggande av gc-väg i Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Trafikverket ansvarar för projektet och kommunen delfinansierar.

Anläggande av gc-väg i Gislaved
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Ny belysning i sporthallar i Gislaved
Avser byte av belysning i hall C,D och E på Gisle Sportcenter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Avser fasadändring på flerbostadshus.

Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Avser väsentlig ändring av va för drivmedelsanläggning.

Fönsterrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad 2017. Projektet avser renovering av fönster på kapellet. Totalt 15 stycken fönster.

Renovering av klockstapel i Gislaved
Projektet avser renovering av klockstapel. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser en förhöjning av tak på industrihus i Gislaved.

Byte av klimatstyrsystem i Villstads kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad 2017. Avser byte av klimatstyrsystem i Villstads kyrka.

Renovering av fönster på kyrka i Gislaved
Projektet avser renovering av fönster inkl målning av takfot.

Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning av industri (virkesförråd).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: