Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

Nybyggnation av industri, Smålandsstenar
Projektet avser nybyggnation av anläggning med en BTA på 23.000 m2 vid Kärrvägen.
Nybyggnad av fastbränslepanna i Gislaved
Avser tillbyggnad för ny fastbränslepanna (FB2) vid Gislaveds Energirings fjärrvärmecentral mellan Gislaved och Anderstorp. Entreprenaden omfattar leverans av en komplett pannanläggning from bränslelager (planlager) tom skorstensmynningen. Kringutrustning såsom kanaler, rör, isolering, armaturer, pumpar, elkraft, instrument, styr- och övervakningssystem ingår.
Nybyggnad av bilservice mm i Gislaved
Förhandlingar pågår med intresserad byggherre. Uppskattad start och kostnad. Exploateringen är klar.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Reftele, Gislaved
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 14 lägenheter, i 2 våningar med souterräng.
På- och tillbyggnad av kontorslokaler i Smålandsstenar
På- och tillbyggnad av kontorslokaler, ca 5-6.000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.
Nybyggnad av produktionslokal i Gislaved
Förhandsbesked för nybyggnad av produktionslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Tillbyggnad av butik i Gislaved
Avser tillbyggnad (påbyggnad) av butikslokal.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luftbehandlingssystem, demontering av befintliga till- och frånluftsdon och kanaler enl. ritningar. Nytt luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad av Valdshult Kyrka
Avser renovering av Valdhults kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Byggstart tidigast hösten 2016. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats för lagning av läckage i tornspira, tillgänglighetsanpassning samt utvändig renovering av fönster, tak och träfasad.
Ombyggnad av kyrka i Öreryd Kyrka
Avser renovering av Öreryds kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Omläggning av tak på Mariagården i Smålandsstenar
Avser takomläggning på äldreboendet Mariagården.
Installation av värmesystem i Gislaved
Avser installation av vattenburet värmesystem till Gisletorp lokaler AB.
Ombyggnad av bibliotek i Gislaved
Avser ändrad användning från banklokal till bibliotek.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager ca 1500 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser tillbyggnad av verkstadslokal med kontor, personalutrymmen och skärmtak.
Anläggande av gång- och cykelväg Glasbruksgatan i Gislaved
Längd 220 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Ombyggnad av konferenslokal i Gislaved
Avser ändrad användning från verkstad till konferensrum och wc.
Nybyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med skärmtak.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan för väsentlig ändring av va för bensinstation.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Fasadrenovering av Töråshallen i Anderstorp
Avser fasadrenovering på Töråshallen.
Invändigt underhåll av hotell i Gislaved
Avser väsentlig ändring av va för hotell.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Gislaved
Omfattar endast ändrad användning från livsmedelsbutik till konditori.
Rivning av garage i Gislaved
Rivningslov för rivning av garage.
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Ombyggnad av expedition i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från skolverksamhet till kontor/expedition, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från f.d skolgårdsplan till parkering Centrum 2.
Nybyggnad av vindkraftverk i Gislaved
Anmälan för nybyggnad av 2 st vindkraftverk.
Nybyggnad av gäststuga i Gislaved
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad ( gäststuga).
Nybyggnad av ställverk i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av plank i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Tillbyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för påbyggnad av tak på garage och förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med skärm samt utvändig ändring (dörrar).
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärm.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för ändring (utökning) av parkeringsplats.
Nybyggnad av carport i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplats och nybyggnad av carport och cykelskjul.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för fasadändring (montering solceller på tak).
Ombyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för flyttning av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enkel bod.
Nybyggnad av fritidshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation.
Anläggande av gc-väg i Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Trafikverket ansvarar för projektet och kommunen delfinansierar.
Anläggande av gc-väg i Gislaved
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.
Ny belysning i sporthallar i Gislaved
Avser byte av belysning i hall C,D och E på Gisle Sportcenter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Avser utvändig ändring av flerbostadshus samt utökning av en parkeringsplats.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Avser väsentlig ändring av va för drivmedelsanläggning.
Fönsterrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad 2017. Projektet avser renovering av fönster på kapellet. Totalt 15 stycken fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Renovering av klockstapel i Gislaved
Projektet avser renovering av klockstapel. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat 2017.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser en förhöjning av tak på industrihus i Gislaved.
Byte av klimatstyrsystem i Villstads kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad 2017. Avser byte av klimatstyrsystem i Villstads kyrka.
Renovering av fönster på kyrka i Gislaved
Projektet avser renovering av fönster inkl målning av takfot.
Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning av industri (virkesförråd).
Rivning vid Villstadsskolan, Gislaved
Omfattar en mindre rivning av ventilation intill villstadsskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: