Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

Nybyggnad av husfabrik i Eksjö
Nybyggnad av industrilokaler för hustillverkning samt kontor, matsal och lager.

Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt punkthus på ca 55-60 tal bostäder.

Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Omfattar nybyggnad av industrihus i Vallnäs.

Ombyggnad, tillbyggnad och renovering av Prästängsskolan
Projektet avser ombyggnad för anpassning till sex förskoleavdelningar samt ett tilllagningskök.

Uppförande av barnfilmbyn i Mariannelund, Eksjö
Uppförande av utställningslokal samt en filmstudio. Markområdet är på 17.000 kvm. Snickarboa Mariannelund AB kommer att driva verksamheten. Nytt fastighetsbolag kommer att bildas för att bygga barnfilmbyn av Eksjö Industrilokaler AB, Snickarboa AB samt Peab.

Nybyggnad av kontor i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. Expl.arbetet är klart. Planområde ca 6200 m2.

Nybyggnad av parhus i Eksjö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av par/radhus.

Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Eksjö
Detaljplan som syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Området ligger nordost om I12-området intill Sjöängen.

Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av 13 radhus i bostadsrätt.

Åtgärdande av tak och fasader m.m. på flerbostadshus i Eksjö, etapp 5
Åtgärdande av tak, fasader, fönster och balkonger. Kostnad okänd.

Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokaler på 2200 kvm.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Sjövik, Eksjö
Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nyb av verksamhetsomr (trafikplats Eksjö centrum) i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark

Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.

Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö
Ej planlagt område. Uppskattad start och kostnad. 2,5 hektar mark.

Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.

Nybyggnad och rivning av avloppspumpstation i Mariannelund
Projektet avser innehållande av markarbeten, anläggande och byggnation av avloppspumpstation, demontering av befintlig avloppspumpstation, installationsarbeten och utbildning av driftspersonal. Avloppspumpstationen i Rälen ska ersättas med en nybyggd avloppspumpstation med överbyggnad.

Relining av spillvattenledningar vid Höglandssjukhuset, Eksjö
Relining av spillvattensammar med infordringsmetod på Hus 26 som består av 5 plan. Plan 2: Avfallsanläggning och Friskhus. Plan 3: Medicinsk vårdenhet D. Plan 4: Intensiv vårdsavdelning. Plan 5: Ortopedisk vårdenhet. Plan 6: Jourrum och fläktrum. Uppskattad kostnad.

Anläggande av brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp, Eksjö kommun
Objektet avser schakt, anläggning och återställning för brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp i Eksjö kommun.

Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser ombyggnad i restaurangköket på campingen i Eksjö.

Ombyggnad av cafeteria, duschar och bastu i Eksjö simhall
Objektet avser ombyggnad av cafeteria, duschar och bastu i Eksjö simhall.

Nybyggnad av minsökbana för hund på Ränneslätts skjutfält, Eksjö Garnison
Objektet avser en inhägnad minsökbana för hundar med tillhörande kabeldragning för att koppla upp anläggningen med fiber, beläget inom Eksjö garnisonsområde, på Ränneslätts skjutfält.

Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Avser ändrad användning från lagerlokal till affärslokaler.

Utvändigt underhåll av restaurang i Eksjö
Bygglov utvändig ändring restaurang.

Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov ändrad användning av lokaler till skola.

Ombyggnad av gruppbostad i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till lss.

Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg från Hult till Movänta.

Ombyggnad av Stora Torget i centrala Eksjö, Etapp 1
Ombyggnation delar av torget inklusive ny möblering.

Ombyggnad av studentlägenhet i Eksjö
Ändrad användning av kontorslokaler till studentboende.

Nybyggnad av lager i Eksjö
Omfattar nybyggnad lager.

Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Avser schaktning av marknivå ca halv meter intill industribyggnaden.

Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Avser ändrad användning kontor till en lägenhet.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av två pumpstationer Mariannelund 9:1, Stocksnäs 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av två transformatorstationer Åsarp 2:1, Prosttorp 1:3.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov nybyggnad garage och carport, ändring av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Tillbyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad.

Ombyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning enbostadshus.

Ombyggnad av konserthus i Eksjö
Bygglov ändrad användning från växthus till evenemangslokal.

Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler till bostad.

Nybyggnad av lager i Eksjö
Nybyggnad av lagertält.

Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokal med ett elverk.

Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser tillbyggnad av uteservering av restaurang.

Ombyggnad av gym i Eksjö
Omfattar ändrad användning förråd till träningslokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Planer för ändring av byggnads planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Anmälan installation eller ändring av hiss samlingslokaler.

Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Avser ändrad användning i affärslokaler.

Bygg- och målningsarbeten på Allégården i Kråkshult, Mariannelund

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: