Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

Nybyggnad av sjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö
Uppförande av en ny huskropp som innefattar ny huvudentré med tillhörande funktioner, restaurang och café, operationsavdelning med IVA m.m. samt teknisk försörjning . Huset ska sammanbyggas med befintligt sjukhus via en ljusgård. Även ombyggnad av befintlig anslutning mot resterande sjukhus ska ske, t.ex. yttervägg, ytor i plan 2 och 3. Total bruttoarea ca 29.000 kvm. Bruttovolym ca 120.000 kbm. Behandlad tomtarea ca 10.000 kvm. Markarbetet påbörjas i februari 2016. ALT Hiss upphandlad för hissar och rulltrappor.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i form av punkthus, ca 50-60 tal bostäder.
Ombyggnad, tillbyggnad och renovering av Prästängsskolan
Projektet avser ombyggnad för anpassning till sex förskoleavdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i form av punkthus, ca 20 tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder, Eksjö
Avser nybyggnad av 20 radhus i bostadsrätt.
Nybyggnad av parhus i Eksjö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av par/radhus.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns. Projektet i tidigt skede.
Anslutning till kommunalt VA i Mycklaflon m fl, Eksjö
Projektet omfattar att förse Förnäs, Mycklaflons camping, Gumarp och Näset med kommunalt VA. Ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Totalt handlar det om ca 70 fastigheter och Mycklaflons camping.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av radhus i bostadsrättsform.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Kvarnarp, Eksjö
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Ombyggnad av röntgenarkivet, Eksjö
Projektet innebär ombyggnation av befintligt röntgenarkiv till ny avdelning för demonstration och samtalsrum för röntgen.
Åtgärdande av tak och balkonger på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Utföres under 2018-2019. Kostnad okänd.
Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö
I etapp 2 berörs ombyggnad av Teknikum till förskola med 3 avdelningar.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
VA-utbyggnad Södra Hunsnäsen i Eksjö
Omfattar schakt, anläggning och återställning för vatten- och tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan för åren 2014-2019 med planerad byggstart 2018. Uppskattad kostnad.
Renovering av hygienutrymmen i Eksjö
Projektet omfattar renovering av hygienutrymmen och WC-grupp på 3 st våningsplan. Ytskikt ska bytas samt nya avlopps- och vattenstammar. Uppskattad kostnad.
Åtgärdande av fasader och balkonger på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan för planerad byggstart under 2018-2019
Ombyggnad av vårdhem Långanäs i Eksjö
Avser helrenovering av fristående byggnad inom SiS ungdomshem Långanäs, samt nybyggnad av intilliggande rastgård med ytan ca 140 kvm. Bl a ytskiktsrenovering, vissa planlösningsändringar, installationsarbeten, ny sprinklerinstallation, nya säkerhetspartier och fönster.Berörd yta entréplan är ca 700 kvm, vissa arbeten kommer att behöva utföras på vinds- och källarplan.
Tillbyggnad av verkstad i Eksjö
Avser tillbyggnad med däcklager (kall-lager).
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser renovering av husfabrik samt tillbyggnad med ca 200 kvm.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - bygg, Eksjö Kommun
Löpande underhåll av ca 125 fastigheter. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Åtgärdande av fönster i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart under 2018. Kostnad okänd.
Åtgärdande av tak på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart under 2018. Kostnad okänd.
Installation av domstolstele, Eksjö Tingsrätt
Avser domstolstele till Eksjö tingsrätt
Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Avser ett provhus från den nya fabriken i Eksjö.
Nybyggnad av förråd/maskinhall i Eksjö
Avser nybyggnad av förråd/maskinhall.
Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg från Hult till Movänta.
Nybyggnad av bensinstation i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta Nybyggnad Bensinstation.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad lagerlokal.
Åtgärdande av garage i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan för planerad byggstart 2018-2019. Kostnad okänd.
Takrenovering Räddningstjänsten i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd.
Nybyggnad av toalett i Eksjö
Strandskyddsdispens nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Strandskyddsdispens nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad återvinningsstation.
Nybyggnad av automatstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad automatstation för drivmedel.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov nybyggnad cykelgarage.
Nybyggnad av cistern i Eksjö
Bygglov nybyggnad montering av underjordisk cistern, ovanjordisk cistern samt oljeavskiljare.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat för nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av samlingslokal i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat tillbyggnad samlingslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Eksjö
Bygglov ändrad användning av kontor/butik till restaurang/butik.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov ändrad användning vårdlokaler till kontor.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Förhandsbesked nybyggnad förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Anmälan om tillbyggnad av förskola - sovalkov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eksjö
Avser utvändig ändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Målningsrenovering fasad på stadshuset i Eksjö
Planerade underhållsåtgärder. Byggstart tidigast 2018. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av kontor i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad kontorslokaler.
Ny belysningsinstallation i Norrtullskolan, Eksjö vid skola i Eksjö
Avser ny belysning i 10 klassrum i Norrtullskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser ändrad användning av kontorslokaler till övernattningsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: