Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

Nybyggnad av volymhusfabrik i Eksjö

Nybyggnad av flerbostadshus i kv. Lunden, etapp 2, Eksjö

Nybyggnad av industrihus i Eksjö

Ombyggnad, tillbyggnad och renovering av Prästängsskolan

Nytt handelsområde i Eksjö

Uppförande av barnfilmbyn i Mariannelund, Eksjö

Nybyggnad av bostäder i Eksjö

Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Eksjö

Ev. anläggande av ledning för dricksvatten från Eksjö till Höreda

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö

Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö

Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö

Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö

Nybyggnad av verksamhetsområde i Sjövik, Eksjö

Nybyggnad av handelsområde i Eksjö

Nyb av verksamhetsomr (trafikplats Eksjö centrum) i Eksjö

Anslutning till kommunalt avlopp i Mariannelund

Tillbyggnad av förskola i Eksjö

Nybyggnad av kontor i Eksjö

Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö

Ombyggnad av befintliga lokaler dagsuppvakningsavdelning, Eksjö

Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö

VA-utbyggnad Norra Hunsnäsen i Eksjö

Relining av spillvattenledningar vid Höglandssjukhuset, Eksjö

Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö

Åtgärdande av tak på flerbostadshus i Eksjö

Ombyggnad av fastighet till HVB-hem i Eksjö

Nybyggnad av tvätthall i Eksjö

Nybyggnad av kontor och verkstad i Kvarnarp, Eksjö

Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö

Tillbyggnad av restaurang i Eksjö

Tillbyggnad av skola i Eksjö

Utbyggnad av fiber för bredband Härstorp-Grimmestorp, Eksjö

Utökning av parkeringsplatser i Eksjö

Anläggande av GC-väg, Hunsnäsen, Eksjö

Renovering av idrottshall vid skola i Eksjö

Till- och Ombyggnad av gymnastiksal i Eksjö

Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö

Omläggning av tak på fastighet i Eksjö

Inventering av potentiella förorenade områden, Eksjö kommun

Nybyggnad av lager i Eksjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö

Nybyggnad av parhus i Eksjö

Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö

Ombyggnad av förskola i Eksjö

Ombyggnad av gruppbostad i Eksjö

Ombyggnad av gym i Eksjö

Ombyggnad av skola i Eksjö

Ombyggnad av Stora Torget i centrala Eksjö, Etapp 1

Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 2

Takrenovering Räddningstjänsten i Eksjö

Utbyggnad av fiber för bredband m.m. i Hult, etapp 4, Eksjö

Tilläggsisolering tak idrottshall i Eksjö

Ombyggnad av affärshus i Eksjö

Ombyggnad av musiksal i Eksjö

Tillbyggnad av förråd i Eksjö

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eksjö

Nybyggnad av skola i Eksjö

Nybyggnad av telestation i Eksjö

Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö

Nybyggnad av campingstuga i Eksjö

Nybyggnad av nätstation i Eksjö

Montage av solceller på industribyggnad, Eksjö

Bygg- och målningsarbeten på Kaffestugan i Järnvägsparken i Eksjö

Tillbyggnad av industrihus i Eksjö

Trafikomläggningar vid Torget i Ingatorp, Eksjö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: