Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Aneby

Nybyggnad av skola i Aneby
Avser nybyggnad av skola som kommer innefatta en förskola samt en lågstadieskola.
Nybyggnad av trygghetsboende i Aneby
Planer finns på nytt trygghetsboende. Omfattning är i dagsläget oklar.
Nybyggnad av blåljushus i Aneby
Nybyggnad av räddningsstation med lokaler för räddningstjänst, polis och ambulans.
Nybyggnad av kapell i Aneby
Avser nybyggnad av kapell med förvaring av stoft och urnor samt ett kallförråd.
Upprustning av Parkskolans skolgård, Aneby
Projektet avser upprustning av Parkskolans skolgård på Kv Hillerstorp 1:76. Upprustningen omfattar bland annat annat omhändertagande av massor som ligger på fastigheten som används till ny pulkabacke och ny läktarvall samt nya sportplaner, ny gräsyta mm.
Tillbyggnad av kontor i Aneby
Ansökan förhandsbesked tillbyggnad av lager- och kontorsbyggnad.
Rivning av lager i Aneby
Ansökan rivningslov industri- och lagerbyggnader.
Rivning av industrihus i Aneby
Ansökan rivningslov industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av missionshus i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad missionshus.
Ombyggnad av förskola i Aneby
Avser ombyggnad en del av fasaden.
Nybyggnad av transformatorstation i Aneby
Ansökan bygglov transformatorstation.
Tillbyggnad av servering i Aneby
Ansökan bygglov uteservering.
Rivning av skorsten i Aneby
Anmälan rivning av skorsten.
Nybyggnad av busshållplats i Aneby
Ansökan bygglov busskur.
Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation.
Ombyggnad av förråd i Aneby
Ansökan bygglov ombyggnation förråd.
Nybyggnad av busshållplats i Aneby
Ansökan bygglov solskydd och busskur.
Tillbyggnad av förråd i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av flislager i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad fliscontainer.
Nybyggnad av paviljong i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad kök och nybyggnation paviljong.
Ombyggnad av kursgård i Aneby
Ansökan bygglov ändrad användning av lokaler från bostad till kursgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: