Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Aneby

Nybyggnad av skola på Furulidsområdet i Aneby
Uppförande av en ny skola på Furulidsområdet med fyra förskoleavdelningar, förskoleklass, fritidsverksamhet samt plats för årskurs 1-3.

Nybyggnad av skola i Aneby
Avser nybyggnad av skola som kommer innefatta en förskola samt en lågstadieskola.

Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 1
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Etapp 2: 1326021

Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 2
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Option ifrån etapp 1: 1321797

Nybyggnad av kapell i Aneby
Avser nybyggnad av kapell/bårhus och förråd.

Upprustning av Parkskolans skolgård, Aneby
Projektet avser upprustning av Parkskolans skolgård på Kv Hillerstorp 1:76. Upprustningen omfattar bland annat annat omhändertagande av massor som ligger på fastigheten som används till ny pulkabacke och ny läktarvall samt nya sportplaner, ny gräsyta mm.

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät, Haurida-Vireda Framtidsfiber Ekonomisk Förening

Nybyggnad av aktivitetscenter i Aneby
Ansökan bygglov och nybyggnad av aktivitetshall på ca 230 kvm.

Tillbyggnad av industrihus i Aneby
Aver en tillbyggnad av en lagerbyggnad

Ombyggnad av butik i Aneby
Avser endast ändrad användning av kontorslokal till butikslokal.

Ombyggnad av förskola i Aneby
Avser ombyggnad en del av fasaden.

Rivning av stall i Aneby
Avser rivning av stallbyggnad.

Nybyggnad av garage i Aneby
Ansökan bygglov rullstolsgarage.

Tillbyggnad av kök i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad kök.

Nybyggnad av transformatorstation i Aneby
Ansökan bygglov transformatorstation Katrineholm 1:1,Gärde 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Aneby
Ansökan bygglov transformatorstation.

Utvändigt underhåll av kontor i Aneby
Ansökan bygglov utvändig ändring (spiraltrappa).

Nybyggnad av återvinningsstation i Aneby
Ansökan bygglov återvinningsstation.

Ombyggnad av markanläggning i Aneby
Ansökan marklov för pulkabacke.

Rivning av transformatorstation i Aneby
Ansökan rivningslov transformatorkiosk.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Aneby
Ansökan tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från utbildning och konferens till korttidsboende.

Ombyggnad av lägenhet i Aneby
Ansökan tillfälligt bygglov ändrad användning kontor till bostad.

Rivning av förråd i Aneby
Anmälan rivning av lada.

Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansöjkan bygglov nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Aneby
Ansökan bygglov enbostadshus och carport.

Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation Tockarp 1:1,2:1.

Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation, Dagstorp 2:1.

Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation.

Rivning av skorsten på tomten, Aneby Frinnaryd
Omfattar följande: Selektiv rivning av skorsten. Med selektivt menas att allt material som ligger på tomten och som härrör branden ska sorteras och separeras innan skorstenen rivs. Därefter ska allt material transporteras bort till närmaste godkända återvinningscentral.

Ombyggnad av industrihus i Aneby
Anmälan installation av maskinlinje och entresol.

Ombyggnad av flerbostadshus i Aneby
Anmälan ändring av butikslokal till en frisör, byte av ventilation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: