Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Aneby

Nybyggnad av vindkraftverk i Bordsjö, Aneby
Planerat projekt. HS Kraft AB utreder på uppdrag av Bordsjö Fideikommiss AB möjligheter att uppföra ca 10 vindkraftverk i Bordsjö. Uppskattad byggstart och byggtid.

Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 1
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Etapp 2: 1326021

Nybyggnad av trygghetsboende i Aneby
Omfattar nytt trygghetsboende.

Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 2
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Etapp 1: 1321797

Upprustning av Parkskolans skolgård, Aneby
Projektet avser upprustning av Parkskolans skolgård på Kv Hillerstorp 1:76. Upprustningen omfattar bland annat annat omhändertagande av massor som ligger på fastigheten som används till ny pulkabacke och ny läktarvall samt nya sportplaner, ny gräsyta mm.

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät, Haurida-Vireda Framtidsfiber Ekonomisk Förening

Nybyggnad av aktivitetscenter i Aneby
Ansökan bygglov och nybyggnad av aktivitetshall på ca 230 kvm.

Ombyggnad av kontor i Aneby
Ansökan bygglov ändrad användning hvb-hem till kontor och korttidsboende för funktionsnedsatta barn.

Rivning av stall i Aneby
Ansökan rivningslov stallbyggnad.

Ombyggnad av butik i Aneby
Avser endast ändrad användning av kontorslokal till butikslokal.

Rivning av transformatorstation i Aneby
Ansökan rivningslov transformatorkiosk.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Aneby
Ansökan tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från utbildning och konferens till korttidsboende.

Nybyggnad av transformatorstation i Aneby
Ansökan bygglov transformatorstation Katrineholm 1:1,Gärde 1:1.

Utvändigt underhåll av kontor i Aneby
Ansökan bygglov utvändig ändring (spiraltrappa).

Nybyggnad av återvinningsstation i Aneby
Ansökan bygglov återvinningsstation.

Rivning av förråd i Aneby
Anmälan rivning av lada.

Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansöjkan bygglov nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Aneby
Ansökan bygglov enbostadshus och carport.

Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation Tockarp 1:1,2:1.

Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation, Dagstorp 2:1.

Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation.

Rivning av skorsten på tomten, Aneby Frinnaryd
Omfattar följande: Selektiv rivning av skorsten. Med selektivt menas att allt material som ligger på tomten och som härrör branden ska sorteras och separeras innan skorstenen rivs. Därefter ska allt material transporteras bort till närmaste godkända återvinningscentral.

Ombyggnad av industrihus i Aneby
Anmälan installation av maskinlinje och entresol.

Upprustning av kommunens lekplatser, Aneby
Uttaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser upprustningar av kommunens lekplatser.

Trafiksäkerhetsåtgärder i kommunen, Aneby
Uttaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Trafiksäkerhetsåtgärder i Aneby kommun.

Ombyggnad av flerbostadshus i Aneby
Anmälan ändring av butikslokal till en frisör, byte av ventilation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: