Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Aneby

Nybyggnad av skola på Furulidsområdet i Aneby
Uppförande av en ny skola på Furulidsområdet med fyra förskoleavdelningar, förskoleklass, fritidsverksamhet samt plats för årskurs 1-3.
Nybyggnad av skola i Aneby
Avser nybyggnad av skola som kommer innefatta en förskola samt en lågstadieskola.
Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 1
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Etapp 2: 1326021
Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 2
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Option från etapp 1: 1321797
Nybyggnad av blåljushus i Aneby
Nybyggnad av räddningsstation med lokaler för räddningstjänst, polis och ambulans.
Nybyggnad av kapell i Aneby
Avser nybyggnad av kapell med förvaring av stoft och urnor samt ett kallförråd.
Upprustning av Parkskolans skolgård, Aneby
Projektet avser upprustning av Parkskolans skolgård på Kv Hillerstorp 1:76. Upprustningen omfattar bland annat annat omhändertagande av massor som ligger på fastigheten som används till ny pulkabacke och ny läktarvall samt nya sportplaner, ny gräsyta mm.
Tillbyggnad av missionshus i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad missionshus.
Ombyggnad av kontor i Aneby
Ansökan bygglov ändrad användning hvb-hem till kontor och korttidsboende för funktionsnedsatta barn.
Tillbyggnad av kontor i Aneby
Ansökan förhandsbesked tillbyggnad av lager- och kontorsbyggnad.
Rivning av lager i Aneby
Ansökan rivningslov industri- och lagerbyggnader.
Rivning av industrihus i Aneby
Ansökan rivningslov industri/lagerbyggnad.
Rivning eller ombyggnad av flerbostadshus i Aneby
Omfattar större renovering på Linden 2.
Tillbyggnad av industrihus i Aneby
Aver en tillbyggnad av en lagerbyggnad
Ombyggnad av förskola i Aneby
Avser ombyggnad en del av fasaden.
Rivning av stall i Aneby
Avser rivning av stallbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Aneby
Ansökan tillfälligt bygglov ändrad användning kontor till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Aneby
Ansökan marklov för pulkabacke.
Nybyggnad av transformatorstation i Aneby
Ansökan bygglov transformatorstation.
Tillbyggnad av servering i Aneby
Ansökan bygglov uteservering.
Rivning av skorsten i Aneby
Anmälan rivning av skorsten.
Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation.
Ombyggnad av förråd i Aneby
Ansökan bygglov ombyggnation förråd.
Nybyggnad av garage i Aneby
Ansökan bygglov rullstolsgarage.
Nybyggnad av busshållplats i Aneby
Ansökan bygglov solskydd och busskur.
Tillbyggnad av förråd i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av flislager i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad fliscontainer.
Nybyggnad av paviljong i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad kök och nybyggnation paviljong.
Tillbyggnad av kök i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad kök.
Rivning av skorsten på tomten, Aneby Frinnaryd
Omfattar följande: Selektiv rivning av skorsten. Med selektivt menas att allt material som ligger på tomten och som härrör branden ska sorteras och separeras innan skorstenen rivs. Därefter ska allt material transporteras bort till närmaste godkända återvinningscentral.
Ombyggnad av kursgård i Aneby
Ansökan bygglov ändrad användning av lokaler från bostad till kursgård.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: