Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Aneby

Nybyggnad av skola i Aneby
Nybyggnad av Tallbackaskolan med 4 stycken förskoleavdelningar samt klassrum för föreskoleklass till och med årskurs 3 samt för fritids, på del av Kv. Häggen 6.
Nybyggnad av blåljushus i Aneby
Nybyggnad av räddningsstation med lokaler för räddningstjänst, polis och ambulans.
Nybyggnad av trygghetsboende i Aneby
Planer finns på nytt trygghetsboende. Omfattning är i dagsläget oklar.
Ny råvattenledning till Aneby vattenverk, Jönköping
Avser anläggande avledningsförläggning mellan råvattenbrunn och vattenverk.
Nybyggnad av kapell i Aneby
Avser nybyggnad av kapell med förvaring av stoft och urnor samt ett kallförråd.
Nybyggnad av värmeverk i Aneby
Ansökan bygglov värmecentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Aneby
Ansökan förhandsbesked ändrad användning av lokal från hvb till bostäder.
Rivning eller ombyggnad av flerbostadshus i Aneby
Omfattar större renovering på Linden 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Aneby
Ansökan bygglov bostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Aneby
Ansökan bygglov idrottshall.
Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nodstation.
Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Aneby
Ansökan bygglov transformatorstation.
Ombyggnad av ventilation i kommunhuset i Aneby
Upptaget i investeringsbudget för 2015-2018.
Byte av utvändig panel matsal i Aneby
Upptaget i investeringsbudget för 2015-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: