Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Jönköpings län

Aneby (43)
Eksjö (66)
Gislaved (96)
Gnosjö (39)
Habo (31)
Jönköping (327)
Mullsjö (12)
Nässjö (50)
Sävsjö (30)
Tranås (55)
Vaggeryd (73)
Vetlanda (78)
Värnamo (75)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 926 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2013-2017 (möjligt bostadsbyggande). Stadsbyggnadsvisionen. Byggstart tidigast 2016. Kostnad kan ej anges.

Uppförande av flerbostadshus i Munksjö, Jönköping, etapp 2 mfl
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Det planeras för 17 kvarter med en byggnation om ca 150 000 BTA innefattande 1500 bostäder och kommersiella lokaler. Första delen av projektet se objektnummer 938150, nybyggnad av lägenheter som kommer att byggas av Gärahovs Bygg.

Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 1000 lägenheter, 3-6 våningar.

Nybyggnad av sjukhus i Jönköping
Förslag finns för att uppföra en helt ny fristående byggnad till Ryhov sjukhus, kallad D1, omfattande 34300 m2 nya sjukhusytor på sjukhusområdet. Avser bla akutvårdsavdelning med 48 vårdplatser, 2 medicinvårdsavdelningar med tillhörande dagsjukvård och mottagningar, mammografimottagning samt utbildningslokaler för bla läkarutbildningen.

Basunderhåll på järnväg, Jönköpingsbanan

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, Jönköping
Idéstadiet. Uppskattad byggstart och byggkostnad.

Nybyggnad av fotbollsarena Jordbrovallen i Jönköping
Enligt förslag kan hallen komma att byggas i Jordbro, men inget är fastställt.

Byte av styr- och övervakningsinstallation på gård 403 & 408, Öxnehaga
Projektet avser byte av gammal styr- och övervakningsinstallation.

Nybyggnad av bostäder på Östra Kålgården i Jönköping
Projektet omfattar uppförande av fyra bostadsbyggnader i fyra till fem våningar - ca 206 lägenheter samt fyra lokaler i bottenplan.

Ombyggnad av väg och broar längs väg 26/47 mellan Mullsjö-Månseryd
Ombyggnad av väg 26/47 till mittseparerad 2+1 väg, ca 16,8 km lång sträcka. En del av sträckan blir 3+1 körfält. 15 nya broar/portar, ombyggnad 2 befintliga broar, 2 nya trafikplatser vid Risbro och Bäckebo, viltstängsel, busshållplatser och pendlarparkeringar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Detaljplanen avser 1000 - 1200 lägenheter som kommer att utföras i 3 etapper. Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Etapp2: 1407018 Etapp3: 1407019

Om- och nybyggnad av bostäder i Jönköping
Projektet avser 260 lägenheter som är fördelat i 1 befintlig huskropp samt 2 stycken huskroppar som skall nybyggas.

Nybyggnad av affärs/kontorshus i Jönköping
Projektet omfattar kontorslokaler 4.800 kvm, affärslokaler 4.800 kvm, parkeringshus 4.400 kvm, 177 parkeringsplatser samt 1.000 kvm trapphus, fläktrum m.m. I markplan finns 70 parkeringsplatser för besökare.

Nytt naturgasnät mellan Reftele & Jönköping, etapp 1

Utbyggnad av hotell i Jönköping
Planer finns för utbyggnad med 300 nya hotellrum, en cocktailbar och en restaurang. Uppskattad byggstart och kostnad. Några beslut om byggnation har ej fattats.

Hastighetsanpassning på järnvägssträcka Sandhem-Nässjö
Hastighetsanpassning, signalåtgärder, spåråtgärder samt plankorsningar. De stationer som omfattas av arbetet är Vartofta, Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munksjöstaden, Jönköping etapp 1
Projektet avser nybyggnation av 150 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nummer: 1410872

Nybyggnad av flerbostadshus, Jönköping etapp 2
Tosito skall etablera sig i området Munksjön. Projektet avser nybyggnation av 100 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nr: 1410869

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 75 lägenheter i 4-8 våningar i 8 huskroppar. Nybyggnad av en förskola ska också var med där 90 barn ska få plats i uppdelat i 6 avdelningar samt 2 våningar.

Ombyggnad till trygghetsboende i Nässjö
Totalrenovering av del av Parkgården till trygghetsboende med 71 lägenheter. Projektet kommer att utföras i etapper men upphandlas som ett projekt.

Nybyggnad av bostäder på Maden i Huskvarna
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Rivning samt Nybyggnad av sporthall och parkeringshus i Jönköping
Gamla A-hallen i Idrottshuset ska rivas och istället göra plats för parkeringshus med 264 platser uppdelat i 4st våningar samt en sporthall.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planerat projekt efter etapp 1. Avser flerbostadshus med 100 lägenheter mellan 4-8 våningar i 4 huskroppar. Detta ska även bestå av 3 hyreshus samt 2 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer innefatta sex stycken huskroppar, 52 lägenheter, med 3-5 våningar. Under marken kommer det finnas garage.

Nybyggnad av kontorslokaler vid Högskolan i Jönköping
Hus 10 omfattar nybyggnad för ServiceCenter, Tentamensalar och adm lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 Byggnaden ska ha garage, tekn. utrymmen och förråd i plan 0 Plan 1 ska ha huvudentrè med allmänt tillgängliga, publika lokaler med Entrèhall, ServiceCenter, Tentamensalar och Studiemiljö. Plan 2, 3 och 4 ska rymma adm. och personallokaler för högskolan. Plan 2, 3, och 4 ska vara generellt och flexibelt utformade Totalt omfattar byggnaden c:a 7200 m2 BTA.

Nybyggnad av bostäder i Huskvarna
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2015-2020(möjligt bostadsbyggande)

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus 50 mindre lägenheter. Byggstart oktober/november 2016.

Tillbyggnad av Ica maxi i Jönköping
Ny detaljplan krävs. Sanering av mark krävs innan tillbyggnaden kan påbörjas. Tillbyggnad i entrésolplan. Även en stor parkeringsyta kommer att byggas.. Uppskattad kostnad och byggstart. Marksaneringen har objekt nummer 561148.

Nybyggnad av volymhusfabrik i Eksjö
Nybyggnad av volymhusfabrik. Kostnad minst 100 mkr. Ev byggstart hösten 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus, i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö med 5 huskroppar och totalt 48 lägenheter samt 2-3 våningar.

Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2016. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus på Österängen, Jönköping
Uppförande av 55 bostäder fördelade på 6 huskroppar med 3-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av ca 60-70 lägenheter. En del lägenheter får egna terrasser och på taket planeras en gemensam inglasad takträdgård 40 meter över marken som kan användas året runt.

Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Totalt planeras det ca 160 lägenheter att utföras i etapper. Första delen kan komma att omfatta 100 lägenheter.

Nybyggnad av äldreboende i Junkaremålen, Tranås
Projektet omfattar ett särskilt boende med 54 platser i 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som innehåller 80 lägenheter med ca 4-6 våningar.

Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna, om planen går som det ska beräknas det bli 120-180 lägenheter, 12 våningar i 2-3 huskroppar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Vaggeryd
3 verk planeras.

Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.

Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (blivande Hedenstorp 2:24). Markanläggningen ligger på 1426267.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nissafors,
Markarbetet är färdigställt och har utförts i egen regi. Etapp 1 omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 2 våningar plus souterrain. Kommer även att byggas ett garage med carport.

Nybyggnad av bostäder i kv Bautastenen i Värnamo
Nivika Bostads AB och GBJ Bygg har tillsammans erhållet markanvisning i kv Bautastenen 2-4. Området omfattar idag en befintlig byggnad byggnad som inrymmer lokaler samt parkeringsplatser,Yta ca 3700 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i kv. Lunden, etapp 2, Eksjö
Etapp 2 och 3 är sammanslagna till ett projekt, uppförande av 49 lägenheter. Nybyggnad av 2 stycken lamellhus med 33 stycken respektive 16 stycken lägenheter samt tillhörande markanläggningar. 2-3 r.o.k

Nybyggnad av bostäder och butiker i Vetlanda
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flervåningshus med butiker på bottenplan. Bäck med idag överdäckning för parkering planeras öppnas. Kv Brogärde på andra sidan bäcken planeras ny öppnad parkyta. Idag parkering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, omfattar i 3 huskroppar, 45 lägenheter samt i 4-5 våningar.

Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Byggstart planeras för våren 2017. Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 588826. Ett kvarter med ca 40 lägenheter.

Nybyggnad villor,radhus,parhus,flerbostadshus,Mullsjö,etapp 4
Detaljplaneärende. Arkeologiska undersökningar skall bland annat göras. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder av varierad bebyggelsetyp såsom villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nyb av villor i Jönköping, etapp 5 och 6
Etapp 5 och 6 är sammanslaget och omfattar ca 40 radhus och kedjehus. Byggstart planeras för våren 2017. Et5 - 29 enheter. Et2 - 11 enheter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Bordsjö, Aneby
Planerat projekt. HS Kraft AB utreder på uppdrag av Bordsjö Fideikommiss AB möjligheter att uppföra ca 10 vindkraftverk i Bordsjö. Uppskattad byggstart och byggtid.

Nybyggnad av kedje/radhus/hyresrätter/, Handskeryd i Nässjö
Projektet omfattar nybyggnad av 3 hus i 2 eller 3 våningar med 36 lägenheter.

Ombyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Ändrad användning av byggvaruhandel.

Nybyggnad av terminal i Jönköping
Nybyggnad av terminalbyggnad för bussar.

Nybyggnad av parhus i Habo
Avser nybyggnad av sexton parhus med tillhörande carport/förråd samt mur, bränninge 3:255 -bränninge 3:256 samt bränninge 3:279.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås
Ett 50-tal kooperativa hyresrätter planeras i Tranås.

Nybyggnad av affärshus i Jönköping
Marklov samt nybyggnad av affärshus, flerbostadshus och garagebyggnad.

Uppförande av Logistiklager i Nässjö
Nybyggnad av logistikanläggning i direkt anslutning till kombiterminalen i Nässjö och i nära anslutning till Rv 40. Ca 8.800 kvm lager och ca 400 kvm kontorslokaler. Höglands Logistik AB i Nässjö kommer att hyra ca 6.800 kvm.

Nybyggnad av förskola, skola och sporthall i Fagerslätt, Jönköping
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, nybyggnad av skola, 2 paralleller (14 klasser) samt 1 sporthall.

Nybyggnad av flerbostadshus Hamnparken i Tranås
Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås. 6 stycken våningar med 4 lägenheter på varje plan. Lägenheterna kommer att bli 3:or och 4:or i samma utförande på varje våning med stora inglasade balkonger. Längst ner i huset blir det souterrängplan och 4 stycken mindre lägenheter (varav en gästlägenhet) samt tillgång till en mysig uteplats.

Påbyggnad med lägenheter i Vaggeryd
Planer finns för uppförande av 2 huskroppar med en innergård emellan. Ca 25-40 lägenheter. Ev byggstart slutet av 2016 eller början av 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Avser nybyggnad av byggvaruhus i 1 plan +sutterängplan. yta: 15000-15500.

Nybyggnad av djursjukhus på Hedenstorps industriområde i Jönköping

Nybyggnad av bilhall i Jönköping
Nybyggnad av personbilsanläggning samt bilverkstad.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Dalvik, Jönköping
Riksbyggen planerar att bygga ett höghus med ca 38 lägenheter.

Förtätning med bostäder i Jönköping
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020.

Nybyggnad av bostäder vid Huskvarna stadshus
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020.

Nybyggnad av bostäder på Gamla sjukhusområdet i Värnamo
Ombyggnad av Johan Bauergymnasiet till bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Planen syftar till att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter. Byggstart tidigast 2017. Kostnad okänd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.

Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2017. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av lägenheter och radhus i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2017. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen, Jönköping
Tomten medger uppförande av flerbostadshus eller stadsradhus i 3 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Lekeryd
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2015-2020. (möjligt bostadsbyggande). Byggstart tidigast 2017.

Nybyggnad av kontor/lager i Jönköping
Projektet avser tillbyggnad för lager 1 våning och kontor 5 våningar. Hyresgäst för lagret är Mellby. Kontraktering av hyresgäster för kontorsdelen pågår.

Nybyggnad av kyrka i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av kyrka samt ett mindre café.

Nybyggnad av Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av skolkök, matsal, sporthall samt fritidshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Samset, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av 45 stycken hyreslägenheter.

Ombyggnad, tillbyggnad och renovering av Prästängsskolan
Projektet avser ombyggnad för anpassning till sex förskoleavdelningar samt ett tilllagningskök.

Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser stycke bebyggelse, med 13 villor. När husen är färdigbyggda kommer byggherren sälja samtliga hus.

Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Omfattar nybyggnad av industrihus i Vallnäs.

Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Ev. nybyggnad av bostäder Kärnekulla, Habo
För Kärnekulla 1:4 ska ett planprogram tas fram för att redovisa områdets potential och begränsningar inför en framtida exploatering av fastigheten. Efter att planprogrammet är framtaget ska detaljplaner tas fram. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vaggeryds kommun
Upphandlingen gäller område Krängshult - huvuddel 1, Svenarum - huvuddel 2 samt Tofteryd - huvuddel 3. Passivt fiberoptiskt nät för bredband för östra delen av Vaggeryds kommun. Omfattning: ca 800 abonnenter, 25 mil fiberkanalisation samt ca 40 mil fiberkabel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje. Byggherre för projektet är ej beslutat.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bor och Bredaryd
Projektet avser nybyggnad av flerbodtashus som är uppdelat i tre huvuddelar. Totalt ska det bli 31 lägenheter i 2 våningar.

Nybyggnad av vattenverk, Vaggeryds tätort
Projektet avser nybyggnad av vattenverk som kommer bli beläget i korsningen Jönköpingsvägen och Badplatsvägen.

Nybyggnad av vindkraftverk i Värnamo
Ej erhållet bygglov. Planer finns för nybyggnad av 3 verk. Ev byggstart under 2016. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av Rv 26/40 vid trafikplats Hedenstorp
Kapacitetsförstärkning.

Nybyggnad av industrilokaler på Västra industriområdet i Tranås
Planer finns för nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av stängsel i Småland

Utbyggnad/ombyggnad för utbildningslokaler, Holavedsgymnasiet, hus A1, Tranås

Ny gång- och cykelväg längs väg 132 mellan Huskvarna-Lekeryd
3 m bred, gc-bro över Huskvarnaån.

Nybyggnad av bensinstation i Värnamo
Avser nybyggnad av bensinstation.

Nybyggnad av hyresbostäder i Kråkeryd, Habo.
Planer finns för byggnation av ordinära bostäder för nyanlända flyktingar. Byggnation kan uppföras antingen i form av flyttbara bostadsmoduler alternativt platsbyggnation.

Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 1
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Etapp 2: 1326021

Ombyggnad av Östboskolan, Hus B i Värnamo
Ombyggnad till F-6 skola både utvändigt och invändigt.

Nybyggnad av idottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café.

Exploateringsarbeten för industriområde Logpoint Stigamo, Vaggeryd
I projektet ingår gator, gc-vägar, busshållsplats, naturmark, avvattning och grundvattensänkning. Objektet är beläget öster om E4:an och väster om väg 846 i Stigamo Projektet planeras att delas in i etapper. Etapp 2 på objekt nummer: 1431276

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: