Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Strömsund
Ca 1280 km väg varav grusväg 503 km och gc-väg 19 km.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Alanäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127).
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 345 i Strömsund
Avser anläggande av ny GC-väg mellan avtagsvägen vid Dunderhallen (Strömsund) till infarten vid gamla fängelset (Ulriksfors).
Nybyggnad av rastplats längs E45 i Strömsund
Rastplats vid Strömsundsbron Näsviken i Strömsund.
Ramavtal avseende vinterväghållning, Ånge Kommun
Anbud infordras på maskintjänstentreprenör. Avtalsperiod är planerad till 2017-11-01 - 2020-03-31. Avtal kan komma att tecknas med flera entreprenörer.
Anslutning av ny panncentral till värmenät i Gäddede
Denna etapp avser anslutning av panncentralen (proj nr 1421134) till värmenät. Avser markentreprenad respektive rörentreprenad för nytt fjärrvärmenät.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Strömsund
Nybyggnad av utomhusarena för multisport.
Miljöteknisk undersökning (förstudie) av fd sulfitfabrik i Strömsunds kommun
Syftet med uppdraget är att påvisa eventuella föroreningar i mark och grundvatten på fd fabriksområdet i Ulriksfors och i sediment i kanalen och i nedströms liggande Fångsjön.
Ny ventilation i sporthall, Strömsund
Installation av två nya FTX-aggregat samt nytt golv i Hjalmar Strömerskolans gymnastiksal.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Strömsund
Vinterväghållning av fastigheter och gator omfattar allt som gör att vägar och ytor är framkomliga på ett säkert sätt för kommunens invånare, brukare, elever och anställda. Denna upphandling omfattar nordöstra delarna av Strömsunds kommun.
Svetsning av fiber i Fyrås
Avser svetsning och dokumentation av fiberkabel till fiberföreningens bredbandsnät.
Ombyggnad till hotell i Strömsund
Ändrad användning av gymnastiksal till boende med totalt 8 rum.
Omläggning av vattenledning i Ulriksfors
Tidpunkt för utförande kan ej anges. Asbetsledning, arbetsmiljömässig åtgärd.
Åtgärdande av Strandgatan i Hoting
Tjälskadad väg, samt fortsatt tjälsäkring. Byggstart vecka 28.
Beläggning Idrottsgatan i Hoting
Stora tjälskador. Byggstart vecka 28.
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Hammaren (Hammarforsen)
Ny isolering/beläggning, diverse betongreparationer.
Konsultstöd för fördjupad studie i drift och underhåll för vindkraft, Strömsund
Avser fördjupad studie om vindkraftens drift och underhåll. Studien ska visa på hur arbetsmarknaden ser ut under vindkraftens driftfas och på möjligheter till förbättringar inom drift och underhåll vad gäller teknik, affärer och arbetsprocesser.
Nybyggnad av helikopterplatta i Strömsund
Ansökan om bygglov för helikopterplatta, skyddsplank och skyltning närarkiv exp.
Tillbyggnad av tvätthall i Strömsund
Tillbyggnad av en spolhall.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av ett slakteri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av stugby i Strömsund
Nybyggnad av uthyrningsstuga/fritidshus.
Tillbyggnad av maskinhall i Strömsund
Om- och tillbyggnad av en maskinhall till slakteri.
Nybyggnad av telestation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en teknikbod för bredband.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett förråd.
Nybyggnad av garage i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett garage för lastmaskiner, tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av 3 transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Jansjö 2:84, 1:57, 2:25, 2:19, 1:24 Backe 4:36.
Nybyggnad av carport i Strömsund
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad av enbostadshus i Strömsund
Installation av trapphiss i enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: