Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund

Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.

Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127). Anläggningen planeras att driftsättas i september 2017.

Anslutning av ny panncentral till värmenät i Gäddede
Denna etapp avser anslutning av panncentralen (proj nr 1421134) till värmenät. Avser markentreprenad respektive rörentreprenad för nytt fjärrvärmenät.

Renovering av Strömsundsbron

Beläggning av väg 346 mellan Hoting-Rossön

Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Strömsund, etapp 2
Befintligt biosteg byggs om till 2 biosteg-fack, samt 2 flockningsfack. Idag bedrivs anläggning som aktivslam, processen ändras till MBBR med bärarmaterial. Maskinentreprenören levererar och monterar all maskinell utrustning.

Åtgärdande av Strandgatan i Hoting
Tjälskadad väg, samt fortsatt tjälsäkring. Byggstart kan ej anges.

Beläggning Mjölnarvägen i Strömsund
Stora tjälskador.

Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av ett slakteri.

Ombyggnad till hotell i Strömsund
Ändrad användning av gymnastiksal till boende med totalt 8 rum.

Sanering av förorenad mark i Strömsund
Bransch: Träimpregnering. Primär förorening arsenik. Kostnad okänd. Tidigast möjliga saneringsstart är Q3 2018.

Utvändigt underhåll av församlingshus i Strömsund
Fasadändring samt installation av hiss.

Nybyggnad av stationsbyggnad i Strömsund
Nybyggnad av stationsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av transformatorstationer 5 st Tåsjö-Norrby 2:14, 1:177, 1:14, 1:17, 1:38.

Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av tälthall.

Nybyggnad av återvinningsstation i Strömsund
Nybyggnad av återvinningsstation, tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av återvinningsstation i Strömsund
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av cafeteria i Strömsund
Nybyggnad och ombyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Strömsund
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömsund
fasadändring ny dörr i fasad.

Nybyggnad av mast i Strömsund
Uppförande av telemast på 294m.

Nybyggnad av carport i Strömsund
Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av silo i Strömsund
Nybyggnad av en industrisilo.

Nybyggnad av parkeringsplats i Strömsund
Nybyggnad av en parkeringsplats, 2 st parkeringsyrot på Minken 3, parkeringsplatser på Bodum 1:90 och Backe 4:169.

Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Strömsund
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av parkeringsplats i Strömsund
Nybyggnad av parkeringsplatser.

Fiberblåsning för fibernät i Hammerdal
Objektet avser blåsning av fiber i befintlig 14/10 kanalisation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: