Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund

Ombyggnad av grundskola i Gäddede

Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Strömsund, etapp 2

Åtgärdande av gata i Hammerdal

Rivning av del av gammalt avloppsreningsverk i Strömsund

Tillbyggnad av värmeverk i Strömsund

Nybyggnad av lager i Strömsund

Ombyggnad till hotell i Strömsund

Utvändigt underhåll av församlingshus i Strömsund

Tillbyggnad av klubbhus i Strömsund

Nybyggnad av återvinningsstation i Strömsund

Utvändigt underhåll av butik i Strömsund

Rivning av enbostadshus i Strömsund

Nybyggnad av pumpstation i Strömsund

Nybyggnad av stugby i Strömsund

Nybyggnad av telestation i Strömsund

Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund

Nybyggnad av förråd i Strömsund

Nybyggnad av cafeteria i Strömsund

Nybyggnad av carport i Strömsund

Utvändigt underhåll av idrottshall i Strömsund

Nybyggnad av växthus i Strömsund

Rivning av magasin i Strömsund

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: