Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund

Nybyggnad av sporthall/idrottshall i Strömsund
Hallen ska rymma en fullstor handbollsplan, sex stycken omklädningsrum, sanitetsutrymmen, en läktare med ca 250 sittplatser och ett café.

Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127). Anläggningen planeras att driftsättas i september 2017.

Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.

Anslutning av ny panncentral till värmenät i Gäddede
Denna etapp avser anslutning av panncentralen (proj nr 1421134) till värmenät. Anläggningen planeras att driftsättas i september 2017.

Åtgärdande av gata i Hammerdal
Bärighetsåtgärd, tung trafik till industri.

Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Strömsund, etapp 2
Befintligt biosteg byggs om till 2 biosteg-fack, samt 2 flockningsfack. Idag bedrivs anläggning som aktivslam, processen ändras till MBBR med bärarmaterial. Maskinentreprenören levererar och monterar all maskinell utrustning.

Rivning av del av gammalt avloppsreningsverk i Strömsund

Ny ventilation i sporthall, Strömsund
Installation av två nya FTX-aggregat samt nytt golv i Hjalmar Strömerskolans gymnastiksal.

Omläggning av vattenledning i Ulriksfors
Tidpunkt för utförande kan ej anges. Asbetsledning, arbetsmiljömässig åtgärd.

Åtgärdande av Strandgatan i Hoting
Tjälskadad väg, samt fortsatt tjälsäkring. Byggstart kan ej anges.

Beläggning Mjölnarvägen i Strömsund
Stora tjälskador.

Sanering av förorenad mark i Gussvattnet
Skrothantering och skrothandel. Primär förorening Dioxin. Kostnad okänd. Tidigast möjliga saneringsstart ligger under 2020.

Utvändigt underhåll av församlingshus i Strömsund
Fasadändring samt installation av hiss.

Nybyggnad av järnvägsstation i Strömsund
Nybyggnad av stationsbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Strömsund
Nybyggnad av återvinningsstation, tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av cafeteria i Strömsund
Nybyggnad och ombyggnad.

Rivning av enbostadshus i Strömsund
Rivning av enbostadshus.

Nybyggnad av carport i Strömsund
Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av parkeringsplats i Strömsund
Nybyggnad av en parkeringsplats, 2 st parkeringsyrot på Minken 3, parkeringsplatser på Bodum 1:90 och Backe 4:169.

Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av stugby i Strömsund
Nybyggnad av hus med uthyrningsrum.

Nybyggnad av parkeringsplats i Strömsund
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av parkeringsplats i Strömsund
Nybyggnad av parkeringsplatser.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strömsund
fasadändring ny dörr i fasad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: