Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Strömsund
Ca 1280 km väg varav grusväg 503 km och gc-väg 19 km.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Alanäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 345 mellan Strömsund-Ulriksfors
Avser anläggande av ny GC-väg mellan avtagsvägen vid Dunderhallen (Strömsund) till infarten vid gamla fängelset (Ulriksfors).
Ramavtal avseende vinterväghållning, Ånge Kommun
Anbud infordras på maskintjänstentreprenör. Avtalsperiod är planerad till 2017-11-01 - 2020-03-31. Avtal kan komma att tecknas med flera entreprenörer.
Reparation av lanternin och tornhuv i Hammerdals Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ny ventilation i sporthall, Strömsund
Installation av två nya FTX-aggregat samt nytt golv i Hjalmar Strömerskolans gymnastiksal.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Strömsund
Vinterväghållning av fastigheter och gator omfattar allt som gör att vägar och ytor är framkomliga på ett säkert sätt för kommunens invånare, brukare, elever och anställda. Denna upphandling omfattar nordöstra delarna av Strömsunds kommun.
Ombyggnad till hotell i Strömsund
Ändrad användning av gymnastiksal till boende med totalt 8 rum.
Omläggning av vattenledning i Ulriksfors
Tidpunkt för utförande kan ej anges. Asbetsledning, arbetsmiljömässig åtgärd.
Utvändig restaurering, takrestaurering samt målning av fasad fönster och dörrar
Byte utav sönderfrusna stuprör. Gavelspetsar ska målas samt ommålning av fönster, fasad och dörrar. Reparation av takstolar och rotebrädor. Kyrkoantikvarisk ersättning ska sökas.
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Hammaren (Hammarforsen)
Ny isolering/beläggning, diverse betongreparationer.
Konsultstöd för fördjupad studie i drift och underhåll för vindkraft, Strömsund
Avser fördjupad studie om vindkraftens drift och underhåll. Studien ska visa på hur arbetsmarknaden ser ut under vindkraftens driftfas och på möjligheter till förbättringar inom drift och underhåll vad gäller teknik, affärer och arbetsprocesser.
Nybyggnad av helikopterplatta i Strömsund
Ansökan om bygglov för helikopterplatta, skyddsplank och skyltning närarkiv exp.
Tillbyggnad av tvätthall i Strömsund
Tillbyggnad av en spolhall.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av ett slakteri.
Tillbyggnad av betongindustri i Strömsund
Tillbyggnad av härdkammaranläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av maskinhall i Strömsund
Om- och tillbyggnad av en maskinhall till slakteri.
Nybyggnad av telestation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en teknikbod för bredband.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett förråd.
Nybyggnad av garage i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett garage för lastmaskiner, tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av 3 transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Ringvattnet 1:61, 1:75, 1:107, 1:127.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Jansjö 2:84, 1:57, 2:25, 2:19, 1:24 Backe 4:36.
Nybyggnad av carport i Strömsund
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av fritidshus i Strömsund
Nybyggnad av en stuga.
Renovering och flytt av orgel i Tåsjö Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: