Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Strömsund
Ca 1280 km väg varav grusväg 503 km och gc-väg 19 km.
Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127). Anläggningen planeras att driftsättas i september 2017.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Strömsund
Vinterväghållning av fastigheter och gator omfattar allt som gör att vägar och ytor är framkomliga på ett säkert sätt för kommunens invånare, brukare, elever och anställda. Denna upphandling omfattar nordöstra delarna av Strömsunds kommun.
Anslutning av ny panncentral till värmenät i Gäddede
Denna etapp avser anslutning av panncentralen (proj nr 1421134) till värmenät. Avser markentreprenad respektive rörentreprenad för nytt fjärrvärmenät.
Åtgärdande av gata i Hammerdal
Bärighetsåtgärd, tung trafik till industri.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Strömsund
Nybyggnad av utomhusarena för multisport.
Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Strömsund, etapp 2
Befintligt biosteg byggs om till 2 biosteg-fack, samt 2 flockningsfack. Idag bedrivs anläggning som aktivslam, processen ändras till MBBR med bärarmaterial. Maskinentreprenören levererar och monterar all maskinell utrustning.
Åtgärdande av Strandgatan i Hoting
Tjälskadad väg, samt fortsatt tjälsäkring. Byggstart kan ej anges.
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Hammaren (Hammarforsen)
Ny isolering/beläggning, diverse betongreparationer.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Nybyggnad av stationsbyggnad i Strömsund
Nybyggnad av stationsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av ett slakteri.
Nybyggnad av mast i Strömsund
Uppförande av telemast på 294m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Ändrad användning från kontor till bostad tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Nybyggnad av transformatorstationer 5 st Tåsjö-Norrby 2:14, 1:177, 1:14, 1:17, 1:38.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av stugby i Strömsund
Nybyggnad av uthyrningsstuga/fritidshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strömsund
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Strömsund
Nybyggnad av cistern samt rivning av bef cistern.
Nybyggnad av silo i Strömsund
Nybyggnad av en industrisilo.
Ombyggnad av lägenhet i Strömsund
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Strömsund
Installation av trapphiss i enbostadshus.
Fiberblåsning för fibernät i Hammerdal
Objektet avser blåsning av fiber i befintlig 14/10 kanalisation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: