Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Strömsund
Ca 1280 km väg varav grusväg 503 km och gc-väg 19 km.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Uppförande av ny panncentral i Gäddede
Komplett driftklar pannanläggning för pellets med reservoljepanna samt reservelverk, som ska användas för produktion av värme till ett nytt mindre fjärrvärmenät i Gäddede. Etapp 1 av 2, där etapp 2 avser anslutning av panncentralen till värmenät (proj nr 1432127).
Ramavtal avseende vinterväghållning i Strömsund
Vinterväghållning av fastigheter och gator omfattar allt som gör att vägar och ytor är framkomliga på ett säkert sätt för kommunens invånare, brukare, elever och anställda. Denna upphandling omfattar nordöstra delarna av Strömsunds kommun.
Ramavtal avseende vinterväghållning, Ånge Kommun
Anbud infordras på maskintjänstentreprenör. Avtalsperiod är planerad till 2017-11-01 - 2020-03-31. Avtal kan komma att tecknas med flera entreprenörer.
Anslutning av ny panncentral till värmenät i Gäddede
Denna etapp avser anslutning av panncentralen (proj nr 1421134) till värmenät. Avser markentreprenad respektive rörentreprenad för nytt fjärrvärmenät.
Miljöteknisk undersökning (förstudie) av fd sulfitfabrik i Strömsunds kommun
Syftet med uppdraget är att påvisa eventuella föroreningar i mark och grundvatten på fd fabriksområdet i Ulriksfors och i sediment i kanalen och i nedströms liggande Fångsjön.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Strömsund
Nybyggnad av utomhusarena för multisport.
Svetsning av fiber i Fyrås
Avser svetsning och dokumentation av fiberkabel till fiberföreningens bredbandsnät.
Åtgärdande av Strandgatan i Hoting
Tjälskadad väg, samt fortsatt tjälsäkring. Byggstart vecka 28.
Beläggning Idrottsgatan i Hoting
Stora tjälskador. Byggstart vecka 28.
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Hammaren (Hammarforsen)
Ny isolering/beläggning, diverse betongreparationer.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Nybyggnad av stugby i Strömsund
Nybyggnad av uthyrningsstuga/fritidshus.
Nybyggnad av cistern i Strömsund
Nybyggnad av cistern samt rivning av bef cistern.
Ombyggnad av enbostadshus i Strömsund
Installation av trapphiss i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Ändrad användning från kontor till bostad tidsbegränsat lov.
Fiberblåsning för fibernät i Hammerdal
Objektet avser blåsning av fiber i befintlig 14/10 kanalisation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: