Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ragunda

Ledningsåtgärder i Krångede - Horndal

Nybyggnad av vindkraftverk i Ragunda
Planer finns på uppförande av 8 verk, 2,5 MW/verk och en totalhöjd på 100 meter.

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, 87:ans Fibernät ek för
Entreprenad omfattar utbyggnad av fibernät i Gevåg, Krokvåg, Ammer och Krångede/Dövikens byar med omnejd i Ragunda kommun.

Nybyggnad av gång-och cykelväg längs väg 87 i Stugun
Ca 1,5 km lång sträcka. Från fabriken Jämtlamell till bron över Indalsälven.

Nya moduler för förskola i Hammarstrand, Ragunda
Modulerna ska inrymma plats för ca 40 barn. I byggnaden ska förutom alla behövliga utrymmen för barnen även finnas ett mottagningskök, personalrum och rum för expedition/samtal, städutrymme samt städutrymme för kök, omklädningsrum för personal med dusch och toalett.

Grusvägsunderhåll på sträckan Borgvattnet-Björkhöjden

Reparation av Ragundatunneln
Bergrensning, bultning, nya dräner och betongsprutning.

Ombyggnad av städrum/tvättstuga mm vid skola i Hammarstrand
Avser ombyggnation av städrum, med utökning av städrummet till tvättstuga, nybyggnation av ett personalrum samt byggnation av en ramp.

Om-och tillbyggnad av livsmedelsaffär i Ragunda

Ombyggnad av kontor i Ragunda
Bygglovsansökan ändrad användning.

Ombyggnad av bensinstation i Ragunda
Bygglovsansökan/bygganmälan för anpassning av drivmedelsstation. Detta då kommunen eventuellt beslutar öppning/stängning av en eller flera in- och utfarter där bensinstationen påverkas.

Nybyggnad av nätstation i Ragunda
Bygglovsansökan/bygganmälan för nybyggnad kopplingsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Ragunda
Bygglovsansökan/bygganmälan för nybyggnad markstation.

Nybyggnad av nätstation i Ragunda
Bygglovsansökan/bygganmälan nybyggnad av kopplingsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Ragunda
Bygglovsansökan/bygganmälan nybyggnad markstation samt strandskyddsdispens.

Nybyggnad av transformatorstation i Ragunda
Bygglovsansökan/bygganmälan nybyggnad markstation.

Nybyggnad av gc-bro i Ragunda
Ansökan om bygglov för gångbro Stugubyn 3:114,6:27.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: