Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ragunda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Ragunda
Planer finns på uppförande av 12 st vindkraftverk, effekt totalt 12,5 MW. Byggstart ev. 2017. Kostnad kan ej anges. Området beläget ca 14 km nordväst om Hammarstrand i Ragunda.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ragunda
Avser nybyggnad 6 vindkraftverk ( 150 meter höga).
Nybyggnad av vindkraftspark i Ragunda
6 st vindkraftverk. Effekt 12,5 MW. Området beläget ca 10 km väster om Hammarstrand i Ragunda. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad byggkostnad
Ombyggnad av äldreboende i Stugun
Avser rivning, nybyggnation samt till-/ombyggnad av äldreboende samt förskola.
Ombyggnad av väg 323 i Hammarstrand, etapp 2
Upprustning och miljöanpassning av väg 323 genom Hammarstrand samt ny gc-väg från södra landfästet på bron (över Indalsälven) fram till Anders-Olofskolan.
Fasadrenovering och fönsterbyte i flerbostadshus, Ragunda
Projektet avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Renovering av avloppsledningar i fastighet, Ragunda
Projektet avser renovering av avloppsledningar.
Upphandling av statusbesiktning, Ragunda kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ragunda kommun har för avsikt att under 2017 och 2018 statusbesikta och kartlägga ca 89 155 kvm fastigheter för uppdatering av kommunens fastighetssystem Incit Xpand avseende byggnadstekniska åtgärder.
Asfaltering samt ny carport på Centralgatan 26, Lingränd 1
Asfaltering av mark samt nybyggnad av carportar.
Sluttäckning av deponier i Stugun, Bispgården Hammarstrand
Nerlagda deponier skall sluttäckas. Avslutningsarbeten enligt plan inlämnad till länsstyrelsen 2002.
Åtgärder av skolgård, Kullstaskolan, Ragunda
Åtgärd av dålig asfalt på skolgård. Borttagning av gammal asfalt, bortgrävning samt återfyllning av nyasfaltering.
Borra vatten i Gevåg, Ragunda
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Borrning av vatten då ytvattentäckten idag ofta blir förorenad.
Installation av brand och inbrottslarm i Ragunda nya kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av kyrktak samt klockstapel på Ragunda gamla Kyrka
Utvändigt underhåll av Ragunda gamla Kyrka. Tjärning av kyrktak samt klockstapel. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målningsarbete av korridorer samt skolsalar i Kullsta Skola
Underhållsåtergärder för korridorer, personalkorridorer samt skolsalar.
Upprustning av lekplats i Ragunda
Upprustning av lekplats enligt besiktningsprotokoll. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av staket rund återvinningcentral i Hammarstrand
Då skog har avverkats på östra sidan av ÅVC krävs det ett nytt staket.
Giftfri Förskola i Ragunda kommun
Övergripande projekt i kommunens förskolor för byte utav bland annat golvmattor. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Giftfri förskola är ett projekt med kemikalieinspektionen samt naturskyddsinskeptionen mfl som pågått några år för en giftfri förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: