Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ragunda

Nybyggnad av vindkraftspark i Ragunda
Planer finns på uppförande av 12 st vindkraftverk, effekt totalt 12,5 MW. Byggstart ev. 2017. Kostnad kan ej anges. Området beläget ca 14 km nordväst om Hammarstrand i Ragunda.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ragunda
Avser nybyggnad 6 vindkraftverk ( 150 meter höga).
Ombyggnad av äldreboende i Stugun
Avser rivning, nybyggnation samt till-/ombyggnad av äldreboende samt förskola.
Nya moduler för förskola i Hammarstrand, Ragunda
Modulerna ska inrymma plats för ca 40 barn. I byggnaden ska förutom alla behövliga utrymmen för barnen även finnas ett mottagningskök, personalrum och rum för expedition/samtal, städutrymme samt städutrymme för kök, omklädningsrum för personal med dusch och toalett.
Fasadrenovering och fönsterbyte i flerbostadshus, Ragunda
Projektet avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Renovering av avloppsledningar i fastighet, Ragunda
Projektet avser renovering av avloppsledningar.
Upphandling av statusbesiktning, Ragunda kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ragunda kommun har för avsikt att under 2017 och 2018 statusbesikta och kartlägga ca 89 155 kvm fastigheter för uppdatering av kommunens fastighetssystem Incit Xpand avseende byggnadstekniska åtgärder.
Nybyggnad av plank i Ragunda
Bygglovsansökan/bygganmälan plank.
Nybyggnad av markanläggning i Ragunda
Utfyllnad av mark Ragundabotten 1:979, Hammaren 2:1.
Asfaltering samt ny carport på Centralgatan 26, Lingränd 1
Asfaltering av mark samt nybyggnad av carportar.
Sluttäckning av deponier i Stugun, Bispgården Hammarstrand
Nerlagda deponier skall sluttäckas. Avslutningsarbeten enligt plan inlämnad till länsstyrelsen 2002.
Borra vatten i Gevåg, Ragunda
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Borrning av vatten då ytvattentäckten idag ofta blir förorenad.
Åtgärder av skolgård, Kullstaskolan, Ragunda
Åtgärd av dålig asfalt på skolgård. Borttagning av gammal asfalt, bortgrävning samt återfyllning av nyasfaltering.
Installation av brand och inbrottslarm i Ragunda nya kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Uppförande av vattenskyddsområde för Bispgården och Stugun
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Skydd av dricksvatten.
Tjärning av kyrktak samt klockstapel på Ragunda gamla Kyrka
Utvändigt underhåll av Ragunda gamla Kyrka. Tjärning av kyrktak samt klockstapel. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Giftfri Förskola i Ragunda kommun
Övergripande projekt i kommunens förskolor för byte utav bland annat golvmattor. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Giftfri förskola är ett projekt med kemikalieinspektionen samt naturskyddsinskeptionen mfl som pågått några år för en giftfri förskola.
Målningsarbete av korridorer samt skolsalar i Kullsta Skola
Underhållsåtergärder för korridorer, personalkorridorer samt skolsalar.
Upprustning av lekplats i Ragunda
Upprustning av lekplats enligt besiktningsprotokoll. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av staket rund återvinningcentral i Hammarstrand
Då skog har avverkats på östra sidan av ÅVC krävs det ett nytt staket.
Dragning av vattenledning till ÅVC i Stugun
Idag saknas rinnande vatten till Stuguns ÅVC. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utvändigt underhåll av kontor i Ragunda
Projektet avser installation av dörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: