Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östersund

Nybyggnad av bostäder i Frösön

Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) på stadsdel Norr i Östersund. etapp 2

Nybyggnad av äldrebostäder i Remonthagen/främre delen

Invändigt underhåll samt tillbyggnad av Storsjöteatern i Östersund

Nybyggnad av studentlägenheter och kontor på Campus i Östersund

Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund

Renovering/nybyggnad av skolor/förskolor

Nybyggnad av flerbostadshus i Storsjöstrand, Östersund

Nybyggnad av förskola i Östersund

Nybyggnad av konsthall och magasin i Östersund

Nybyggnad av bostäder, industrilokaler m.m. i Östersund

Nybyggnad till bostäder i Lugnvik

Utbyggnad av Icabutik på Frösön

Påbyggnad av lägenheter i Odenslund

Nya hissar på Byggnad 08, Östersunds lasarett

Nybyggnad av bostäder, kontor och butiker i Östersund

Nybyggnad av gc-väg längs väg 604 mellan Slandrom-Vallsundsbron

Markförvärv i Östersund

Ombyggnad för XL-Fresks i Östersund

Utvändig renovering av flerbostadshus i Östersund

Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund

Nybyggnad av lägenheter i Östersund

Nybyggnad av äldreboende i Östersund

Ombyggnad av kontor i Östersund

Ombyggnad av hissar i Kv Solberg, etapp 2 Östersund

Nytt produktionskök vid sjukhuset i Östersund

Nytt fiberoptiskt nät för bredband, i Brunflo

Renovering av dusch och omklädningsrum på Storbadet.

Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.

Anläggande av gc-väg på Frösön

Anläggande av mark och va för nybyggnad av attefallshus "Innanförskapshem",Östersund

Nytt stationärt gaslager i Östersund

Ramavtal för service av högspänningsanläggningar, Östersund

Uppförande av attefallshus i Östersunds kommun

Utvändig rust samt nya lägenheter i flerbostadshus, Östersund

Relining av stammar i flerbostadshus i Frösön

Ombyggnad av förskola i Häggenås

Anläggande av supercykelväg i Östersund

Installation av fjärrvärme i Kastalskolan i Östersund

Ombyggnation av Bibliotek vid Treälvens skola

Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund

Renovering av fasad på Östersunds gamla kyrka

Sanering av förorenad mark i Östersund

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund

Upprustning av fasad på flerbostadshus i Östersund

Åtgärdande av värmesystem i Stenhuset i Östersund

Ombyggnad av utbildningslokal i Östersund

Tillbyggnad av förskola i Östersund

Tillbyggnad av kontor i Östersund

Nybyggnad av enbostadshus i Östersund

Ombyggnad av cafeteria i Östersund

Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund

Nybyggnad av radhus i Östersund

Nybyggnad av sedimentbassäng vid Storsjö strand

Nybyggnad av skärmtak i Östersund

Laddstationer för elbussar, i Östersund.

Tillbyggnad av bageri i Östersund

Utvändigt underhåll av förråd i Östersund

Rivning av förråd i Östersund

Ombyggnad av lägenhet i Östersund

Tillbyggnad av affärshus med entré i Östersund

Uppförande av pergolor vid förskolor i Östersund

Nybyggnad av flytbrygga till Surfbukten i Östersund

Nybyggnad Flytbrygga

Uppförande av attefallshus på Frösön, Östersund

Uppförande av attefallshus på Körfältet, Östersund

Uppförande av attefallshus på Torvalla, Östersund

Publika laddstationer inom Östersunds kommun

Installation av automatiskt brandlarm i Östersund

Renovering av tvättstuga i Lit

Rosterbyte, Panna P4 i Östersund

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: