Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härjedalen

Nybyggnad av stugor i Björnrike
Avser ca 60 stycken fristående hus, ca 7000 kvm BOA.
Nybyggnad av kraftstation vid Tännån
Projektet omfattar ombyggnad av intagsdammen, byggande av omlöp vid regleringsdammen i Östershön, ny utloppskanal samt ny kraftstation med tub.
Nybyggnad av bostäder i Sveg, etapp 2
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av vindkraftverk, väg och markanläggning
Uppförande av 5 vindkraftverk 10.15 MW.
Nybyggn av exploateringsområde & flerb.hus i Vemdalsskalet
Uppskattad kostnad. Planerad byggstart beräknas bli under 2018.
Nybyggnad av fritids- och lägenhetshus i Funäsdalen
Avser 14 tomter som är sålda till privatpersoner för styckebyggnation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Avser nybyggnad av lokaler samt lägenheter i Vemdalen. Den kommersiella biten beräknas vara färdigställt under månadsskiftet november/december 2017. Lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 12 lägenheter. De har en BOA yta på 590 kvm.
Utbyggnad av fibernät i 6 byar i Härjedalen
Projektet avser nytt fiberoptiskt bredbandsnät i byarna Glöte, Långå, Remmen, Vemhån, Västansjö och Ytterberg. Avsikten är att koppla samman samtliga intresserade fastigheter i de aktuella byarna. Utbyggnaden sker med stöd av bidrag från Jordbruksverket.
Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.
Nybyggnad av studentbostäder/ungdomsbostäder i Sveg
Avser nybyggnad av 20 st lägenheter á 25-30 kvm.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Avser nybyggnad av 6 stycken fritidshus på 100 kvm per hus i Vemdalens Kyrkby 78:16,54:47,78:57,54:54,78:17.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tänndalen
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 stycken lägenheter i 2 huskroppar som byggs ihop till 1 huskropp.
Ombyggnad av fd Centralskolan i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av Centralskolan i Ytterhogdal. Ett kommuncentra ska bildas, med skola åk 0-6, förskola 2 avd, fritidshem, bibliotek och kommunkontor.
Renovering av Folkets hus i Sveg
Denna etapp avser fasadrenovering på Folkets hus i Sveg. Byte av dålig panel samt iordningställande av midja. Sockelpanna runt om byggnaden samt ny trapp vid altan på södra fasaden. Etapp 2 (projektid: 1409632) kommer att omfatta invändig renovering och påbörjas efter den yttre renoveringen.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lagerbyggnad.
Nybyggnad av centrumhus och parkeringsdäck i Funäsdalen
Nuvarande byggherre är intresserad av att sälja eller ingå partnering av projektet. Projektet omfattar uppförande av två våningar parkeringsdäck samt 4 våningar för handel, hotell och lägenheter. Detaljplan beviljad för projektet. Nybyggnaden är färdigprojekterad. Prislappen för projektet och dess nedlagda arbete är 2 miljoner + markkostnad ca 4 miljoner. Telefonnummer till Anders Danielsson är 070-7328240 och mobile/cellphone USA 001 954-612-2850. e-mail: anders@bysmycket.se eller anders@jewelryhomes.com.
Uppförande av temapark på Funäsdalsberget
Projektet omfattar uppförande av Lopme Laante, den nya samiska temaparken på Funäsdalsberget. I projektet ingår både uppförande av torvkåtor och rengärden samt en byggnad på 60 kvm för lekyta och försäljningsyta. Framtagande av koncept (temamiljö) Tor Svae, Stockholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen för personalboende.
Anläggande av vägar, va-ledningar, markarbeten, Örndalen
Anläggande av vägar, va-ledningar m.m
Nybyggnad av parhus i Sveg
Avser nybyggnad gällande parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.
Nybyggnad av skjutbana i Sveg
Svegs Ik kommer att bygga 30 nya skjutbanor samt anslutningsspår på beställning av Skidgymnasiumet, Erik Albinder.
Byte av tak på servicehus i Funäsdalen
Objektet avser byten av yttertak ”gamla delen” på Fjällsol.
Nybyggnad av gång-och cykelväg längs väg 84 i Hede
Avser sträckan mellan OKQ8 och avtagsvägen mot byn ca 350 meter bort.
Nybyggnad av grupphus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande enbostadshus Vemdalens Kyrkby 43:509-43:528.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 2 flerbostadshus Vemdalens Kyrkby 52:14,52:15.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 fritidshus Funäsdalen 23:35,23:25,23:34.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 fritidshus Tännäs Kyrkby 51:67,51:62,51:76.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande flerbostadshus Vemdalens Kyrkby 78:44, 78:55.
Ombyggnad av industrihus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande industribyggnad.
Nybyggnad av vandrarhem i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande vandrarhem, butik, garage & lager samt rivning av befintlig butik.
Nybyggnad av skidlift i Sveg
bygglov för nybyggnad gällande åkband 39 meter.
Ombyggnad av enbostadshus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande enbostadshus.
Ombyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande fritidshus.
Ombyggnad av gäststuga i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande gästhus.
Nybyggnad av nätstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande nätstation Glöte 3:14,Vänsjö 1:7.
Nybyggnad av nätstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande tryckstegring.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande två fritidshus med fler än två bostäder.
Tillbyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av väg i Sveg
Strandskyddsdispens för grusväg.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus (hus nr 6).
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus Lofsdalen 2:300,2:301.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus och skotergarage.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus och vallarbod/garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förråd.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förrådsbyggnad.
Nybyggnad av gäststuga i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande härbre.
Nybyggnad av kontor i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande kontorsmodul.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 st avloppspumpstationer Tännäs Kyrkby 19:3, Funäsdalen 28:5, Malmagen 2:14.
Nybyggnad av nätstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 st nätstationer Ängersjö 13:1, 2:15, 14:13.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande avloppspumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande enbostadshus Funäsdalen 16:168,16:167.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande enbostadshus Lofsdalen 32:10,32:23.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 2 fritidshus Funäsdalen 105:96,105:98.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 2 fritidshus Vemdalens Kyrkby 54:27,54:36.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 2st förråd + 1st fördelningshus för snökanon.
Tillbyggnad av lager i Sveg
Avser tillbyggnad gällande lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skolkök i Sveg
Avser ändrad användning från verkstad till hemkunskapssal för ca 30 elever.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Sveg
Bygglov för fasadändring gällande bensinstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sveg
Bygglov för fasadändring gällande enbostadshus.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sveg
Avser att sätta upp en mellanvägg i befintlig byggnad.
Målningsarbeten av hyresfastighet i Vemdalen
Ommålning av fasad på hyresfastighet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: