Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härjedalen

Nybyggnad av fritidshus, hotell m.m. i Messlingen
Detaljplan ej antagen. Syftar till en exploatering av området med ca 100 tomter för fritidshus (styckebyggda), ett hotell/pensionat invid bef. backrestaurang samt ett mindre område för camping vid Mittån. Skidområdet planeras också utvecklas med ny lift och skidnedfarter (när tillräckligt med tomter för fritidshus har sålts) Exploateringen föreslås att etappindelas med 20 st tomter samt hotelltomten i etapp 1, 40 tomter i etapp 2 samt 40 tomter i etapp 3. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av vindkraftpark i Skaftåsen
Tillståndsansökan inlämnad. Ca 40 vindkraftverk, effekt 2-4 MW, höjd ca 100-140 meter. Uppskattad start och kostnad. Beställare=markägare.

Nybyggnad av kraftstation vid Tännån
Projektet omfattar ombyggnad av intagsdammen, byggande av omlöp vid regleringsdammen i Östershön, ny utloppskanal samt ny kraftstation med tub.

Nybyggnad av bostäder i Sveg, etapp 2
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av fritids- och lägenhetshus i Funäsdalen
Avser 14 tomter som är sålda till privatpersoner för styckebyggnation.

Nybyggnad av konferenscentrum i Björnrike
Planer finns för nybyggnad av ett konferenscentrum för bioenergiutveckling. Byggs i 2 våningar med en souterrängvåning, en del av souterrängvåningen kommer att användas till garage. Byggnaden kommer att ha en gemensam köksavdelning och konferensavdelning, 2 stycken lägenheter och 8 stycken boenderum. Varje våning kommer att bli ca 200 kvm.

Säkerhetshöjande åtgärder på damm i Ljusnan
Projektet avser tåstödbank på nedströmssidan, ombyggnad av erosionsskyddets övre del.

Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsberget
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lgh i 4 våningar med suterräng.

Utbyggnad av fibernät i 6 byar i Härjedalen
Projektet avser nytt fiberoptiskt bredbandsnät i byarna Glöte, Långå, Remmen, Vemhån, Västansjö och Ytterberg. Avsikten är att koppla samman samtliga intresserade fastigheter i de aktuella byarna. Utbyggnaden sker med stöd av bidrag från Jordbruksverket.

Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.

Nybyggnad av studentbostäder/ungdomsbostäder i Sveg
Avser nybyggnad av 20 st lägenheter á 25-30 kvm.

Nybyggnad av lägenheter för uthyrning i Tänndalen
Nybyggnad av 10 lägenheter för uthyrning. Ev monteringsfärdiga hus. Byggstart kan för dagen ej anges, beroende på konjunkturläget.

Nybyggnad av stugby i Sveg
Avser nybyggnad av 6 stycken fritidshus på 100 kvm per hus i Vemdalens Kyrkby 78:16,54:47,78:57,54:54,78:17.

Beläggning av väg 504 mellan Lillhärdal-gräns mot Dalarnas län

Renovering av Folkets hus i Sveg
Totalrenovering kommer att utföras invändigt av Folkets Hus samt att en foajé kommer att byggas. I foajén kommer att finnas turistbyrå och konferenslokaler. Restaurangen kommer att byggas om och ändras till sportbar.

Ombyggnad av skola i Sveg
Avser renovering av ytskikt i skola.

Nybyggnad av centrumhus och parkeringsdäck i Funäsdalen
Nuvarande byggherre är intresserad av att sälja eller ingå partnering av projektet. Projektet omfattar uppförande av två våningar parkeringsdäck samt 4 våningar för handel, hotell och lägenheter. Detaljplan beviljad för projektet. Nybyggnaden är färdigprojekterad. Prislappen för projektet och dess nedlagda arbete är 2 miljoner + markkostnad ca 4 miljoner. Telefonnummer till Anders Danielsson är 070-7328240 och mobile/cellphone USA 001 954-612-2850. e-mail: anders@bysmycket.se eller anders@jewelryhomes.com.

Uppförande av temapark på Funäsdalsberget
Projektet omfattar uppförande av Lopme Laante, den nya samiska temaparken på Funäsdalsberget. I projektet ingår både uppförande av torvkåtor och rengärden samt en byggnad på 60 kvm för lekyta och försäljningsyta. Framtagande av koncept (temamiljö) Tor Svae, Stockholm.

Anläggande av vägar, va-ledningar, markarbeten, Örndalen
Anläggande av vägar, va-ledningar m.m

Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen för personalboende.

Nybyggnad av parhus i Sveg
Avser nybyggnad gällande parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.

Nybyggnad av gång-och cykelväg längs väg 84 i Hede

Byte av tak på servicehus i Funäsdalen
Objektet avser byten av yttertak ”gamla delen” på Fjällsol.

Ombyggnad av ventilation i Södra Skolan i Sveg
Ombyggnad av ventilationen på hus C och F på Södra Skolan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande flerbostadshus Vemdalens Kyrkby 78:44, 78:55.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande lägenheter med lokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 2 flerbostadshus Vemdalens Kyrkby 52:14,52:15.

Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 fritidshus Funäsdalen 23:35,23:25,23:34.

Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 fritidshus Tännäs Kyrkby 51:67,51:62,51:76.

Nybyggnad av nätstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande 3 st nätstationer Ängersjö 13:1, 2:15, 14:13.

Tillbyggnad av lager i Sveg
Avser tillbyggnad gällande lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av skolkök i Sveg
Avser ändrad användning från verkstad till hemkunskapssal för ca 30 elever.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sveg
Bygglov för fasadändring gällande enbostadshus.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sveg
Avser att sätta upp en mellanvägg i befintlig byggnad.

Nybyggnad av plank i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande transformatorstation.

Ombyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande fritidshus.

Tillbyggnad av garage i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande garage.

Tillbyggnad av ställverk i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande ställverk.

Tillbyggnad av skjutbana i Sveg
Bygglov för utökning av skjutplatser till 30 och ombyggnad av hwc.

Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus och vallarbod/garage.

Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förråd.

Nybyggnad av kontor i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande kontorsmodul.

Nybyggnad av ställverk i Sveg
Förhandsbesked för nybyggnad gällande ställverksbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Sveg
Komplementbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Sveg
Strandskyddsdispens för förrådstält.

Nybyggnad av väg i Sveg
Strandskyddsdispens för grusväg.

Målningsarbeten av hyresfastighet i Vemdalen
Ommålning av fasad på hyresfastighet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: