Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härjedalen

Nybyggnad av fritidshus, hotell m.m. i Messlingen
Detaljplan ej antagen. Syftar till en exploatering av området med ca 100 tomter för fritidshus (styckebyggda), ett hotell/pensionat invid bef. backrestaurang samt ett mindre område för camping vid Mittån. Skidområdet planeras också utvecklas med ny lift och skidnedfarter (när tillräckligt med tomter för fritidshus har sålts) Exploateringen föreslås att etappindelas med 20 st tomter samt hotelltomten i etapp 1, 40 tomter i etapp 2 samt 40 tomter i etapp 3. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av stugor i Björnrike
Avser ca 60 stycken fristående hus, ca 7000 kvm BOA.

Nybyggnad av enbostadshus i Lofsdalen
Planerat projekt som ligger still. Ev säljer man området. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av kraftstation vid Tännån
Projektet omfattar ombyggnad av intagsdammen, byggande av omlöp vid regleringsdammen i Östershön, ny utloppskanal samt ny kraftstation med tub.

Nybyggnad av bostäder i Sveg, etapp 2
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av vindkraftverk i Härjedalens kommun
Vindmätning pågår. Max 6 verk planeras. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk, väg och markanläggning
Uppförande av 5 vindkraftverk 10.15 MW.

Nybyggnad av fritids- och lägenhetshus i Funäsdalen
Avser 14 tomter som är sålda till privatpersoner för styckebyggnation.

Nybyggnad av konferenscentrum i Björnrike
Planer finns för nybyggnad av ett konferenscentrum för bioenergiutveckling. Byggs i 2 våningar med en souterrängvåning, en del av souterrängvåningen kommer att användas till garage. Byggnaden kommer att ha en gemensam köksavdelning och konferensavdelning, 2 stycken lägenheter och 8 stycken boenderum. Varje våning kommer att bli ca 200 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsberget
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lgh i 4 våningar med suterräng.

Utbyggnad av fibernät i 6 byar i Härjedalen
Projektet avser nytt fiberoptiskt bredbandsnät i byarna Glöte, Långå, Remmen, Vemhån, Västansjö och Ytterberg som sammankopplar i princip alla fastigheter i respektive område med utbyggnadsmöjligheter.

Ombyggnad av industrihus till fotbollshall i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av befintligt industrihus till fotbollshall, möjligen att fler aktiviteter tillkommer. Konstgräs och sjövärme.

Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.

Nybyggnad av lägenheter för uthyrning i Tänndalen
Nybyggnad av 10 lägenheter för uthyrning. Ev monteringsfärdiga hus. Byggstart kan för dagen ej anges, beroende på konjunkturläget.

Renovering av Folkets hus i Sveg
Totalrenovering kommer att utföras invändigt av Folkets Hus samt att en foajé kommer att byggas. I foajén kommer att finnas turistbyrå och konferenslokaler. Restaurangen kommer att byggas om och ändras till sportbar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 stycken lägenheter i 2 huskroppar som byggs ihop till 1 huskropp.

Nybyggnad av centrumhus och parkeringsdäck i Funäsdalen
Nuvarande byggherre är intresserad av att sälja eller ingå partnering av projektet. Projektet omfattar uppförande av två våningar parkeringsdäck samt 4 våningar för handel, hotell och lägenheter. Detaljplan beviljad för projektet. Nybyggnaden är färdigprojekterad. Prislappen för projektet och dess nedlagda arbete är 2 miljoner + markkostnad ca 4 miljoner. Telefonnummer till Anders Danielsson är 070-7328240 och mobile/cellphone USA 001 954-612-2850. e-mail: anders@bysmycket.se eller anders@jewelryhomes.com.

Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Planer finns för nybyggnad av 1 hus med 5 lägenheter. Huset ska uppföras nära linbanan, ca 50 meter bort.

Anläggande av vägar, va-ledningar, markarbeten, Örndalen
Anläggande av vägar, va-ledningar m.m

Tillbyggnad av värdshus i Lofsdalen, etapp 2
Planerat projekt som ligger still. Eventuellt säljer man området. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen för personalboende.

Nybyggnad av skjutbana i Sveg
Svegs Ik kommer att bygga 30 nya skjutbanor samt anslutningsspår på beställning av Skidgymnasiumet, Erik Albinder.

Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.

Nybyggnad av gång-och cykelväg längs väg 84 i Hede

Byte av tak på servicehus i Funäsdalen
Objektet avser byten av yttertak ”gamla delen” på Fjällsol.

Ombyggnad av ventilation i Södra Skolan i Sveg
Ombyggnad av ventilationen på hus C och F på Södra Skolan.

Nybyggnad av förråd i Sveg
Strandskyddsdispens för förrådstält.

Nybyggnad av ställverk i Sveg
Förhandsbesked för nybyggnad gällande ställverksbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Sveg
Komplementbyggnad.

Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus Vemdalens Kyrkby 56:49,56:48.

Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande förråd.

Nybyggnad av plank i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande plank.

Tillbyggnad av garage i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande garage.

Tillbyggnad av ställverk i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande ställverk.

Tillbyggnad av skjutbana i Sveg
Bygglov för utökning av skjutplatser till 30 och ombyggnad av hwc.

Uteaktivitetsplats Sveg
Upptaget i investeringsbudget för åren 2016-2018.

Projekt Svegskorset
Upptaget i investeringsbudget för åren 2016-2018. Omstrukturering av Svegskorset.

Målningsarbeten av hyresfastighet i Vemdalen
Ommålning av fasad på hyresfastighet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: