Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bräcke

Nybyggnad av vindkraftpark i Bräcke kommun
Projektet framflyttat till år 2017. 25 vindkraftverk. Effekt ca 2-3 MW och en maxhöjd på 150 m per verk. Uppskattad kostnad.

Ny panna i befintlig torkanläggning i Bräcke, etapp 2
Avser ny panna i befintlig torkanläggning. 15 MW energianläggning för hetvatten till virkestorkar. Totalentreprenad med bränslehantering, ugn, panna och elfilter. Vidare ingår pannhus och rörentreprenad.

Ombyggnad av väg 675 mellan Valne-Änge
Projektet avser förstärkning av väg samt tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Ca 12 km lång sträcka. Grusväg.

Nybyggnad av torkanläggning i Bräcke, etapp 1
Avser en nybyggnad av torkanläggning i Bräcke. En ny panna kommer att byggas i nästa etapp.

Nybyggnad av reningsverk i Pilgrimstad, Bräcke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019. Byggstart ska ske under 2017.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Bräcke
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät i Bräcke kommun. Totalt omfattas en 4 mil lång sträcka.

Sanering vid fd tjärfabrik i Bräcke
Bransch: tillverkning av trätjära. Primär förorening PAH. Tidpunkt för utförande av sanering kan ej anges. Kostnad okänd.

Standardhöjande åtgärder gator o vägar i Pilgrimstad o Gällö
Upptaget i investeringsplanen.

Åtgärdande av ventilation samt ombyggnad av äldreboende,Bräcke
Byte av ventilationsaggregat samt ombyggnadsarbete vid äldreboende. En påbyggnad på taket 9x5 meter erfordras.

Sanering av förorenad mark i Gimdalen
Bransch: Tillverkning av trätjära. Primär förorening PAH. Miljöteknisk markundersökning har utförts, sanering klassad som en trea. Tidpunkt för utförande av ev. sanering kan ej anges. Kostnad okänd.

Åtgärdande yttre miljö i Kälarne alt. Gällö alt. Pilgrimstad
Förslag till investeringsplan.

Byte fönster/dörrar Bräcke kommuns fastigheter
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Byte tak Bräcke kommuns fastigheter
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Fallskydd tak Bräcke kommuns fastigheter
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Åtgärdande av yttre miljö industriområden i Bräcke
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: