Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter och garage i Åre
Avser fyra nya lägenhetshusen med byggrätter för cirka 95 nya lägenheter på i genomsnitt 80 kvadratmeter längs med vänstra sidan av vägen upp till Fjällgården. Husen kan variera i höjd, men kan i huvudsak få möjlighet att vara 6–8 våningar ovanför marken.
Nybyggnad av komplett liftanläggning i Åre
Avser ny komplett skidanläggning med tillhörande mark- och väganläggningar. Byggkostnad minst 100 mkr.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Ny detaljplan krävs.Uppförande av mellan 40-60 lägenheter fördelat på 5 till 7 byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Området ska planläggas. Byggstart, antal lägenheter m.m. kan ej anges.
Nybyggnad av köpcentrum i Storlien
Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av stugor vid Copperhill Mountain i Åre
Avser nybyggnad av 4-5 stugor samt kapell och matsal. Ett femårsprojekt där man tar tag i ett projekt om året.
Expl.område för fritidslgh, skidbacke mm i Storvallen
Uppskattad byggstart. Ca 80 st fritidslägenheter (fristående hus & mindre lgh).
Nybyggnad av lägenheter i Åre by
Planer finns för nybyggnad av lägenheter i Åre by.
Nybyggnad av hotell och rivning av restaurang i Ullådalen
Projektet omfattar rivning av restaurang och café för att på platsen uppföra ett bågformat lägenhetshotell. Hotellet kommer att inrymma 40 rum med 160 bäddar, en restaurang, en bar och ett gym. Fasaden består av mycket sten och lärkträribbor. Uppskattad byggkostnad.
Kontaktledningsåtgärder mellan Duved-Norska gränsen
Montering av förstärkningslina Duved-Storlien och utbyte av befintliga el-stolpar mellan Storlien och Norska gränsen.
Nybyggnad av flerbostadshus/hotellägenheter i Duved
Avser nybyggnad av flerbostadshus (hotellägenheter) i 4 våningar med 39 mindre lägenheter samt övriga lokaler, LOA 1738 kvm.
Nya stigningsfält mm på E14 mellan Sta-Rännbergsbacken
Ca 1,8 km lång sträcka, nya stigningsfält, profiljustering mm.
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter .
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Åre
Planerat projekt. Exploatör för lägenheterna är ej utsedd. Byggstart, byggkostnad, antal lägenheter m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av vindkraftverk i Bodhögarna
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för uppförande av 80 verk. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av hyresrätter i Järpen
Planer finns för 16 hyresrätter i Järpen.
Nybyggnad av parhus i Duved
Bostadsbebyggelse mellan järnvägen och Indalsälven i sydvästra Duved.
Ombyggnad av hotell i Åre
Planer finns på ombyggnad av järnvägsstationen till ett hotell med 25 rum.
Ombyggnad av skola i Åre
Installation av VA, ventilation och brandskydd samt upprustning av invändiga ytskikt.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning.
Ny vattentäkt/vattenverk m.m.i Bydalens dalgång
Ny vattentäkt/vattenverk någonstans i eller omedelbart utanför dalgånge. Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för spillvatten inkl pumpstationer från Höglekardalen, via Hovdem Bydalen och Fjällhalsen till det nya avloppsreningsverket (1310936) Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för vatten inkl tryckstegringar och resservoarer från det blivande vattenverket till Höglekardalenm Hovde, Bydalen och Fjällhalsen Nyanläggning av områdesledningar i områden som idag saknar ett utbyggt ledningsnät för va-försörjning Renovering och sanering av befintliga områdesledningar som inlöses och införlivas i den allmänna anläggningen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Sanering av förorenad mark i Järpen
Sanering av mark efter gammal träindustri. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Ombyggnad till flerbostadshus i Storlien, etapp 2
Ombyggnad till permanenta bostäder, ca 6 lägenheter.
Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.
Ombyggnad av förskola i Åre
Ändrad användning av daghem.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ändring av planlösning och ventilation på fastigheten.
Ombyggnad av fotbollsplan i Åre
Ändring av fotbollsplan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Sterandskyddsdispens för anläggande av parkering, vindskydd, badstrand, brygga.
Nybyggnad av förråd i Åre
Tidsbegränsat lov för uppsättning av förrådstält.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Åre
Tillbyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av skicenter i Åre
Tillbyggnad och fasadändring på fjällstation.
Utvändigt underhåll av fritidsanläggning i Åre
Uppsättning av solceller Mörviken 1:130, Hamre 2:32, Björnänge 3:13.
Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Åre
Uppsättning av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av skicenter i Åre
Ommålning av fasad på fastighet.
Rivning av enbostadshus i Åre
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av gäststuga i Åre
Nybyggnad av gäststuga, renovering av våffelstuga.
Nybyggnad av servicebyggnad i Åre
Nybyggnad av hygienbod.
Nybyggnad av sophus i Åre
Nybyggnad av miljöstation Västra Skogen etapp 2, Bydalen Hallen.
Nybyggnad av telestation i Åre
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Utvändig renovering av Marby gamla kyrka
Renovering av tak och fasad. Utföres under 2018 pga förseningar.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av hiss från personhiss till varuhiss.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: