Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Varberg

Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg

Om och tillbyggnad av akutmottagning i Varberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg

Nybyggnad av flerbostadshus/miljöcertifierade i Varberg

Nybyggnad av husfabrik i Varberg

Nybyggnad av bostäder i Breared, Varberg

Nybyggnad av handelscentrum i Varberg

Utveckling av hamnområde i Bua

Exploatering av industriområde i Varberg

Nybyggnad av villaområde i Varberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Tvååker

Tillbyggnad av skola i Varberg

Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Varberg

Nybyggnad av hotell i Tvååker

Nybyggnad av affärshus i Varberg

Ombyggnad av transformatorstation i Varberg

Anpassning/lokaloptimering av skollokaler i Veddige, Varberg

Utbyggnad av omformarstation i Varberg

Tillbyggnad av kontorshus i Varberg

Om- och tillbyggnad av restaurang i Varberg

Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Väröbacka

Nytt exploateringsområde för bostäder i Tvååker, Varberg

Nybyggnad av särskilt boende i Varberg

Nybyggnad av café med butiker och lägenheter i Varberg

Renovering del av Varbergs fästning

Nybyggnad av parhus i Varberg, Etapp 2

Nyb campingstugor, servicebyggnader & reception i Varberg

Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg

Om- och tillbyggnad av kyrka i Varberg

Nybyggnad av industri Östra Holmagärde, Varberg

Anläggande av gator, belysning och almänna ytor i Varberg

Anläggande av gång- och cykelväg i Varberg

Ombyggnad flerbostadshus i Varberg

Nybyggnad av gc-väg i Åkulla

Nybyggnad av parhus och radhus i Varberg

Nybyggnad av omklädningsrum i Varberg

Nybyggnad av biobränsleeldad panncentral i Tvååker

Ny omlastningsstation för hushållsavfall i Himle/Spannarp

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Varberg

Ombyggnad till hotell och restaurang i åskloster

Ombyggnad av sportanläggning i Varberg

Nybyggnad av radhus i Varberg

Om- och tillbyggnad av kontorshus i Varberg

Ombyggnad av väg i Tvååker, Varbergs kommun

Anläggande av grönområde vid Göingegården i Varberg

Ombyggnad för pentry samt markarbeten vid Grimetons kyrka

Ombyggnad av fästning i Varberg

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät, Åkulla Fibernät Ekonomisk Förening

Tak- och fasadunderhåll på bostadshus i Varberg

Ombyggnad av luftningssystem vid reningsverk i Varberg

Om- och påbyggnad av avloppspumpstation i Varberg

Omläggning av torntak med kopparplåt på Grimetons kyrka

Om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt, Varberg

Hissrenoveringar för Varbergs Bostads AB 2017

Ombyggnad av varumottagning vid teater i Varberg

Anläggande av parkeringsplats i Varberg

Ombyggnad av värmeanläggning i Grimetons kyrka

Tillbyggnad av varumottagning i Varberg

Nybyggnad av avloppspumpstation i Trönninge, Varberg

Yttre målning m m på fastigheter i Varberg

Rengöring och konservering av inventarier i Grimetons kyrka

Installation av klimatstyrning i Grimetons kyrka

Installation av fiber i befintlig kanalisation, Åkulla Fibernät Ekonomisk Förening

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: