Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Laholm

Nybyggnad av vindkraftverk vid Kattegatt, väster om Laholm
Förlängning av tillstånd pågår. Avser 108 verk. Byggstart tidigast 2017.

Nybyggnad av F-6 skola i Laholm
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 475 elever, varav 20 särskoleelever. Skolan får ett tillagningskök, slöjdsalar och en idrottshall bland annat. Byggnaden ska bli ett så kallat passivhus.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Halmstad
Avser om- och utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk.

Renovering av flerbostadshus i Laholms kommun
Avser renovering av hela Laholmshems fastighetsbestånd, totalt ca 1100 lägenheter. Första etappen avser 8 fastigheter. Projektet kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av SPA-hotell och flerbostadshus mm i Laholm
Avser bla turisthotell samt flerbostadshus med 30-35 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av ekoby, Laholm
Planer finns på att bygga miljöanpassade bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Skummeslövsstrand
Planer finns på nybyggnad av 24 lägenheter.

Nytt köpcentrum/handelsområde nära järnvägsstationen i Laholm
Geotekniska undersökningar är utförda. Fyra till sex nya butiker planeras. Detaljplan krävs. Byggstart oviss.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24-28 hyresrätter i en huskropp på sex våningar. Garage ovan mark.

Nybyggnad av bostäder i Laholm

Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm
Beslut saknas. Planer finns på uppförande av 3 verk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Planförslag.

Nybyggnad av parhus i Laholm
Avser nybyggnad av 2 parhus samt 2 trippelhus.

Nybyggnad av LSS-boende i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med sex lägenheter i en våning.

Till- och ombyggnad till kontor alt annan verksamhet i Laholm
Byggstart och kostnad kan ej preciseras. Oklart klart vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.

Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna.

Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser byte av ventilation samt fönster- och takbyte.

Nybyggnad av enbostadshus i skummeslöv, etapp 2
Avser nybyggnad av parhus och enbostadshus. Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 540176. Inga beslut fattade. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av industrihus i Laholm
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800-900 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av parkeringshus i Laholm
Detaljplanändring krävs. Planer för ev utbyggnad av kommunens parkeringshus vis Stadshuset.

Nybyggnad av gruppbostad i Laholm
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Laholm
Avser nybyggnad av 4 lägenheter med sovloft.

Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Komplett ombyggnation av gjuteri till 4 lägenheter på ca 600 kvm. Oviss byggstart.

Rivning samt nybyggnad av seniorbostäder i Hishult, Laholm
Planer finns på rivning av tre huskroppar samt nybyggnad av seniorlägenheter.

Anläggande av industriområde i Hishult
Utbyggnad av befintlig verksamhet.

Nybyggnad av en omlastningsstation i Laholm
Planer finns på nybyggnad av omlastningsstation.

Nybyggnad av scen & läktare vid park i Laholm
Avser rivning av befintlig scen samt nybyggnad av scen med tillhörande läktare.

Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser ombyggnad till 5 lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av reservkraftanläggning vid reningsverk i Halmstad
Avser ombyggnad av reservkraftanläggning vid Ängstorps avloppsreningsverk. Detta är en option från projekt 1045774.

Ombyggnad av rötkammare vid reningsverk i Halmstad
Avser ombyggnad av rötkammare vid Ängstorps avloppsreningsverk. Detta är en option från projekt 1045774.

Ombyggnad av ventilation på gymnasieskola i Laholm
Planer finns på ombyggnad av ventilationen på Osbecksgymnasiet.

Rivning av g:a handskfabriken Diedrichs i Laholm
Projektet avser rivning av en gammal industribyggnad. Planer finns på uppförande av lägenheter på tomten, där idag en gammal industribyggnad finns. Detaljplanen är under bearbetning för lägenheterna som har objekt nr 932912.

Nybyggnad av bårhus i Laholm
Avser nybyggnad av bårhus om ca 50 kvm.

Utvändigt underhåll av vandrarhem i Laholm
Avser fasadändring på vandrarhem.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Förhandsbesked - nybyggnad flerbostadshus och café/servering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Förhandsbesked - nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av kallager i Laholm
Bygglov nybyggnad av kallager.

Nybyggnad av kontor i Laholm
Bygglov nybyggnad av kontor/lagerbyggnad.

Rivning av pensionärsbostad i Laholm
Rivningslov äldreboende.

Nybyggnad av förråd i Laholm
Tidsbegränsat bygglov begravningsannex 160301-210228 och rivningslov.

Rivning av enbostadshus i Laholm
Rivning av bostadshus och uthus.

Nybyggnad av sophus i Laholm
Bygglov nybyggnad av miljöhus.

Nybyggnad av mur i Laholm
Bygglov nybyggnad av mur kyrkogård.

Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av fritidshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Laholm
Bygglov nybyggnad av sopförråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av förråd i Laholm
Bygglov tillbyggnad av cykelställ till förråd.

Tillbyggnad av kallförråd i Laholm
Bygglov tillbyggnad av kallförråd.

Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Laholm
Bygglov, ändring av fasad på bygdegård.

Tillbyggnad av industrihus i Laholms kommun
Avser tillbyggnad av två entréer på industrihus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: