Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Laholm

Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Laholm
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 475 elever, varav 20 särskoleelever. Skolan är ca 6680 kvm (BRA) och idrottshallen ca 1839 kvm (BRA). Skolan får ett tillagningskök, slöjdsalar och en idrottshall bland annat. Byggnaden ska bli ett så kallat passivhus.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Avser ombyggnad av i huvudsak marklägenheter. Innefattar Portfölj 1A: Ränneslöv 3 objekt, Skottorp 2 objekt, Hasslöv 1 objekt, Ysby 1 objekt samt Vallberga 1 objekt. Portfölj 1B: Laholm 3 objekt, Genevad 2 objekt, Veinge 1 objekt, Lilla Tjärby 1 objekt, Ysby 1 objekt, Hasslöv 1 objekt och Mellbystrand 1 objekt.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Projektet avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus inom Laholmshems bestånd. Denna portfölj omfattar ca 10-20 fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 39 hyreslägenheter i tre huskroppar med 2,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av SPA-hotell och flerbostadshus mm i Laholm
Avser bla turisthotell samt flerbostadshus med 30-35 lägenheter. Oviss byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24-28 hyresrätter i en huskropp på sex våningar. Garage ovan mark.
Anläggande av överföringsledning i Laholms kommun
Projektet kommer att samupphandlas med vattenledning under objektsnummer 915228. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 20 villor med 1, 1,5 och 2 plan. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av parkeringshus i Laholm
Avser nybyggnad av ett parkeringshus i tre våningar om ca 6500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett vinkelformat centrumhus med verksamhetslokaler och hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 3 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Exploatering för industriområde i Nyby
Avser nybyggnad av industriomåde med lokalgator, dagvattenledningar, tryckledning och pumpstation. Total bruttoarea ca 363 000 m²
Nybyggnad av LSS-boende i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med sex lägenheter i en våning.
Anläggande av vattenledning i Laholm
Projektet kommer att samupphandlas med överföringsledningen objekt 925076. Byggstart planeras till sommaren 2016.
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna.
Renovering av flerbostadshus i Laholm
Avser byte av ventilation från frånluft till FTX-aggregat samt renovering av ytskikt i badrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser ca 15-20 lägenheter.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan. Konstgräsplanen ska anläggas på befintlig plan som idag är en grusplan.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800-900 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Skummeslövsstrand
Laholmsbuktens VA planerar att lägga ner/avveckla Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, som idag tar emot och behandlar avloppsvatten från del av Laholms kommun och Båstads kommuner. Avloppsvattnet kommer istället att avleds till Ängstorps reningsverk i Laholm, där just nu pågår arbeten med utbyggnaden av verket. Överföringen av avloppsvatten från Hedhuset till Ängstorp kommer att ske med hjälp av två pumpstationer och ca 11,3 km överföringsledningar. En av pumpstationerna ska anläggas inom reningsverksområdet på Hedhuset och den andra ungefär mitt på sträckan för överföringsledningen.
Ramavtal avseende moduler för förskola och skola, Laholm
Laholmshem AB och kommunfastigheter i Laholm AB avser att genomföra en ramavtalsupphandling avseende förhyrning av moduler för användning som tillfälliga lokaler för förskole- och skolverksamhet (med tillhörande personal- och kontorsutrymmen).
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Komplett ombyggnation av gjuteri till 4 lägenheter på ca 600 kvm. Oviss byggstart.
Tillbyggnad av närvärmecentral i Laholm
Projektet avser utbyggnad av energitekniska lösningar.
Nybyggnad av lägenheter i Laholm
Avser nybyggnad av 4 lägenheter med sovloft.
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm etapp 2
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2013. Etapp 1 har objektnr 914768. Denna etapp är mycket oviss.
Rivning av seniorbostäder i Hishult, Laholm
Avser rivning av f.d äldreboende med bostadsdel och en gemensam del. I entreprenaden ingår även rivning av bostadshus i ett plan.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Ramavtal avseende trädgårdsanläggningsarbeten i Laholms kommun
Ramavtal avseende trädgårdsanläggningsarbeten. Ordinarie ramavtalstid är 2 år. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga respektive ramavtal vid max 2 tillfällen, med 1 år i taget, maximalt 2 år.
Tillbyggnad av vårdcentral i Laholm
Projektet avser tillbyggnad av företagshälsovården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av fd industribyggnad med kontor i Laholm
Rivningsobjektet är beläget i Laholms centralort, mellan Klarabäcksgatan och Toffelgatan. Industrifastigheten som skall rivas är belägen i anslutning till bostäder.
Ombyggnad av ventilation på gymnasieskola i Laholm
Avser ombyggnad av ventilationen på Osbecksgymnasiet.
Nybyggnad av bårhus i Laholm
Avser nybyggnad av bårhus om ca 50 kvm.
Ombyggnad av bensinstation i Laholm
Anmälan ventilation bensinstation.
Nybyggnad av lasthus i Laholm
Ansökan om bygglov för omlastningsstation.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Laholm
Avser fasadändring på vandrarhem.
Nybyggnad av växthus i Laholm
Bygglov nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Laholm
Bygglov nybyggnad av äldreboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av 3 parhus med carport Hasslöv 1:85,1:86,1:87.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning av butik i Laholm
Rivning av butiker och verksamhetslokaler.
Rivning av bensinstation i Laholm
Rivningslov bensinstation, verkstad m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov ändrad användning av kök till lägenheter.
Ombyggnad av tvätthall i Laholm
Bygglov ändrad användning industrilokaler till biltvätt/däckservice.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov utökning av parkering.
Nybyggnad av restaurang i Laholm
Tidsbegränsat bygglov restaurangverksamhet from. 2017-06-12 tom. 2017-08-31.
Nybyggnad av servering i Laholm
Tidsbegränsat bygglov uteservering - fom. 2017-05-20 tom. 2017-09-30.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av rad-kedjehus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av regnskydd.
Nybyggnad av reningsverk i Laholm
Bygglov nybyggnad av reningsverksbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av sju parhus.
Nybyggnad av silo i Laholm
Bygglov nybyggnad av spannmålssilor.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod fiber.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Kasteberg 1:22, 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer Gosterbygget 1:33, Uddekulla 1:1.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Bygglov nybyggnad av väderskydd/grilltak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov parkeringsplats.
Tillbyggnad av silo i Laholm
Bygglov tillbyggnad av cementsilos.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Laholm
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nytt entré- och verksamhetssystem till Folkhälsocentrum, Laholm
Upphandlingen avser nytt entré- och verksamhetssystem till Folkhälsocentrum, Laholms kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: