Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Laholm

Nybyggnad av vindkraftverk vid Kattegatt, väster om Laholm

Nybyggnad av bostäder i Skummeslövsstrand

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Halmstad

Renovering av flerbostadshus i Laholms kommun

Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Laholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm

Nybyggnad av SPA-hotell och flerbostadshus mm i Laholm

Nybyggnad av industri, handel, kontor mm

Nybyggnad av ekoby, Laholm

Nytt köpcentrum/handelsområde nära järnvägsstationen i Laholm

Nybyggnad av radhus i Allarp, Laholm

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Laholm

Ombyggnader av skolor/förskolor i Laholm

Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm

Nybyggnad av bostäder i Laholm

Nybyggnad av förskola i Laholm

Nybyggnad av parhus i Laholm

Till- och ombyggnad till kontor alt annan verksamhet i Laholm

Anläggande av vattenledning i Laholm

Nybyggnad av enbostadshus i skummeslöv, etapp 2

Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm

Sanering av soptipp i Laholm

Tillbyggnad av parkeringshus i Laholm

Nybyggnad av industrihus i Laholm

Nybyggnad av gruppbostad i Laholm

Nybyggnad av lägenheter i Laholm

Anläggande av industriområde i Hishult

Rivning samt nybyggnad av seniorbostäder i Hishult, Laholm

Nybyggnad av scen & läktare vid park i Laholm

Ombyggnad av reservkraftanläggning vid reningsverk i Halmstad

Ombyggnad av rötkammare vid reningsverk i Halmstad

Ombyggnad av ventilation på gymnasieskola i Laholm

Exploatering för stationsområdet i Laholm

Nybyggnad av bårhus i Laholm

Rivning av g:a handskfabriken Diedrichs i Laholm

Nybyggnad av lager i Laholm

Nybyggnad av radhus i Laholm

Nybyggnad av kallager i Laholm

Rivning av pensionärsbostad i Laholm

Rivning av ställverk i Laholm

Tillbyggnad av skärmtak i Laholm

Tillbyggnad av kallförråd i Laholm

Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Laholm

Tillbyggnad av gatukök i Laholm

Nybyggnad av garage i Laholm

Nybyggnad av fritidshus i Laholm

Nybyggnad av förråd i Laholm

Nybyggnad av elverk i Laholm

Nybyggnad av sophus i Laholm

Nybyggnad av mur i Laholm

Nybyggnad av telestation i Laholm

Nybyggnad av transformatorstation i Laholm

Ombyggnad vid biogasanläggning i Laholm

Inventering gällande stranderosion i Halmstads och Laholms kommuner

Tillbyggnad av industrihus i Laholms kommun

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: