Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Skummeslövsstrand
Ca 100 villor samt 50-tal bostäder i 5 huskroppar 2-3 våningar. Detaljplanen är under bearbetning.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Avser ombyggnad av i huvudsak marklägenheter. Innefattar Portfölj 1A: Ränneslöv 3 objekt, Skottorp 2 objekt, Hasslöv 1 objekt, Ysby 1 objekt samt Vallberga 1 objekt. Portfölj 1B: Laholm 3 objekt, Genevad 2 objekt, Veinge 1 objekt, Lilla Tjärby 1 objekt, Ysby 1 objekt, Hasslöv 1 objekt och Mellbystrand 1 objekt.
Nybyggnad av SaboKombo flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ett sexvånings höghus med 32 lägenheter och ett åttavåningshus med 24 lägenheter. Byggstart maj/juni 2018.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i äldreboende.
Ombyggnad och tillbyggnad av vattenverk i Skottorp
Projektet avser ombyggnad vattenverket, ny process, maskinistallationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 39 hyreslägenheter i tre huskroppar med 2,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning.
Nybyggnad av läkarcentral i Laholm
Projektet avser nybyggnad av läkarmottagning.
Nybyggnad av silo i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 stycken spannmålssilor.
Nybyggnad av bostäder för äldre i Mellbystrand
Avser nybyggnad av ett äldreboende med 14 lägenheter ett plan. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Laholm
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 3 avdelningar.
Nybyggnad av handelcentrum och kontor i Laholm
Stationsområdet kan innehålla bl a kontor, handel, utvidgning av stationsområdet.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i radhus. Byggstart tidigast kvartal 2 2019. Uppskattad kostnad.
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad till kontor i Laholm
Projektet avser ombyggnad av oinredda vindar i Stadshuset till kontor (400-500 kvm).
Renovering av flerbostadshus i Laholm
Avser byte av ventilation från frånluft till FTX-aggregat samt renovering av ytskikt i badrum.
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde. Byggstart oviss.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i parhus med carport. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av exploateringsområde i Glänninge, Laholm, etapp 3
Avser anläggande av gator & VA-ledningar inför nytt villaområde i Glänninge, Laholm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan. Konstgräsplanen ska anläggas på befintlig plan som idag är en grusplan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Nybyggnad av begravningsannex i Gamleby, Laholm
Projektet avser rivning av gammal kyrkstall och nybyggnad av begravningsannex. Byggstart tidigast våren 2018.
Anläggande av industriområde i Hishult
Tomter kommer att säljas styckevis.
Ut- och invändig renovering av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser ombyggnad av garage till en lägenhet, renovering av tvättstuga och ombyggnad av balkonger till 10 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe, Laholm
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe.
Nybyggnad av en omlastningsstation i Laholm
Avser nybyggnad av omlastningsstation.
Tillbyggnad av vårdcentral i Laholm
Projektet avser tillbyggnad av företagshälsovården. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av utomhusbad i Laholm
Projektet avser ombyggnad i reningsanläggning och målning av bassäng. Uppskattad kostnad.
Renovering av utomhusbad i Laholm
Projektet avser ombyggnad i reningsanläggning, målning av bassäng, omklädningsrum och kiosk. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av överföringsledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad samt förnyelse av överföringsledningar för dricks- och spillvatten samt spillvattenpumpstationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Förhandsbesked - nybyggnad av uthyrningsrum/lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov ändrad användning industri och tillbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Laholm
Bygglov ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av behandlingshem i Laholm
Avser ändrad användning kontor till utslussboende.
Utvändigt underhåll av restaurang i Laholm
Bygglov fasadändring av restaurang och nya skyltar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Bygglov fasadändring flerbostadshus - 3 st nya entrédörrar.
Nybyggnad av lägenhet i Laholm
Bygglov nybyggnad av 2 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av nätstation och teknikhus för laddstation.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikskåp.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Avser tillbyggnad av bussgarage för ytterligare 2 bussar.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Tidsbegränsat bygglov förskolepaviljonger tom. 2027-11-06.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Tidsbegränsat bygglov uppförande av förrådstält from. 2017-11-01 tom. 2022-11-01.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser renovering av 3 lägenheter och byte ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av badplats i Laholm
Avser upprustning och tillgänglighetsanpassning av badplats. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: