Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Laholm

Nybyggnad av bostäder i Skummeslövsstrand
Ca 100 villor samt 50-tal bostäder i 5 huskroppar 2-3 våningar. Detaljplanen är under bearbetning.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Avser ombyggnad av i huvudsak marklägenheter. Innefattar Portfölj 1A: Ränneslöv 3 objekt, Skottorp 2 objekt, Hasslöv 1 objekt, Ysby 1 objekt samt Vallberga 1 objekt. Portfölj 1B: Laholm 3 objekt, Genevad 2 objekt, Veinge 1 objekt, Lilla Tjärby 1 objekt, Ysby 1 objekt, Hasslöv 1 objekt och Mellbystrand 1 objekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 39 hyreslägenheter i tre huskroppar med 2,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Laholm
Planer finns på nybyggnad av 50 bostäder med en stor livsmedelsbutik i bottenplan. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24-28 hyresrätter i en huskropp på sex våningar. Garage ovan mark.
Anläggande av överföringsledning i Laholms kommun
Projektet avser anläggande av överföringsledningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Laholm
Avser nybyggnad av ett parkeringshus i tre våningar om ca 6500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av läkarcentral i Laholm
Projektet avser nybyggnad av läkarmottagning.
Nybyggnad av silo i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 stycken spannmålssilor.
Nybyggnad av seniorvillor i Laholm
Söker tomt i Skövde samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bostäder i Laholm
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm
Planer finns på uppförande av 3 verk.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 3 avdelningar.
Exploatering för industriområde i Nyby, etapp 1 och 2
Avser nybyggnad av industriområde med lokalgator, dagvattenledningar, tryckledning och pumpstation. Total bruttoarea ca 363 000 kvm. Dagvattenledning kan påbörjas sommaren 2018 på grund av arkeologi. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av LSS-boende i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med sex lägenheter i en våning.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Skummeslövsstrand
Laholmsbuktens VA planerar att lägga ner/avveckla Hedhusets reningsverk i Skummeslövsstrand, som idag tar emot och behandlar avloppsvatten från del av Laholms kommun och Båstads kommuner. Avloppsvattnet kommer istället att avleds till Ängstorps reningsverk i Laholm, där just nu pågår arbeten med utbyggnaden av verket. Överföringen av avloppsvatten från Hedhuset till Ängstorp kommer att ske med hjälp av två pumpstationer och ca 11,3 km överföringsledningar. En av pumpstationerna ska anläggas inom reningsverksområdet på Hedhuset och den andra ungefär mitt på sträckan för överföringsledningen.
Nybyggnad av handelcentrum och kontor i Laholm
Stationsområdet kan innehålla bl a kontor, handel, utvidgning av stationsområdet.
Ombyggnad till kontor i Laholm
Projektet avser ombyggnad av oinredda vindar i Stadshuset till kontor (400-500 kvm).
Renovering av flerbostadshus i Laholm
Avser byte av ventilation från frånluft till FTX-aggregat samt renovering av ytskikt i badrum.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan. Konstgräsplanen ska anläggas på befintlig plan som idag är en grusplan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Nybyggnad av överföringsledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad samt förnyelse av överföringsledningar för dricks- och spillvatten samt spillvattenpumpstationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Laholm
Projektet avser tillbyggnad av företagshälsovården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bårhus i Laholm
Avser nybyggnad av bårhus om ca 50 kvm. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende byggledningskonsult, Laholms kommun
Avser byggledningskonsult för fortsatt arbete med utbyggnad av fiber i Laholms kommun. Avtalstid 1+1+1 år.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Laholm
Avser fasadändring på vandrarhem.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Laholm
Bygglov nybyggnad av äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov ändrad användning av kök till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov ändrad användning industri och tillbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Förhandsbesked - nybyggnad av uthyrningsrum/lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Förhandsbesked nybyggnad industrilokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Funktionskontroll ventilation ovk-protokoll.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Tidsbegränsat bygglov förskolepaviljonger tom. 2027-11-06.
Nybyggnad av lager i Laholm
Tidsbegränsat bygglov lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Tidsbegränsat bygglov parkeringsplatser from 2017-11-01 tom. 2017-12-31.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Tidsbegränsat bygglov uppförande av förrådstält from. 2017-11-01 tom. 2022-11-01.
Ombyggnad av lägenhet i Laholm
Bygglov ändring av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av silo i Laholm
Bygglov tillbyggnad av cementsilos.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av nätstation och teknikhus för laddstation.
Nybyggnad av nätstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av behandlingshem i Laholm
Avser ändrad användning kontor till utslussboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Bygglov fasadändring flerbostadshus - 3 st nya entrédörrar.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus, Anmälan attefallshus och tillkommande bostad Hasslöv 1:80.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av rad-kedjehus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av reningsverk i Laholm
Bygglov nybyggnad av reningsverksbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer Gosterbygget 1:33, Uddekulla 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer och rivning Vallberga 8:1, Vessinge 1:73.
Nybyggnad av växthus i Laholm
Bygglov nybyggnad av växthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Laholm
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Avser tillbyggnad av bussgarage för ytterligare 2 bussar.
Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av badplats i Laholm
Avser upprustning och tillgänglighetsanpassning av badplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser renovering av 3 lägenheter och byte ventilation i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: