Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 650 lägenheter. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder på Tölö Syd i Kungsbacka
Planer finns för nytt bostadsområde med blandade upplåtelseformer. Området ligger söder om Tölö ängar etapp 2, mellan golfbanan och Hällingsjövägen.
Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet.
Nybyggnad av bostäder i Aranäs, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av tre nya kvarter med ca 300 lägenheter i varierad bebyggelse med 6-7 våningar samt butiks- och handelslokaler.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser påbyggnad med två våningar på befintlig huskropp samt ombyggnad av befintliga lägenheter. Ombyggnad av 290 lägenheter och nybyggnad av 90 lägenheter. Hissar installeras. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.
Nybyggnad av bostäder i Anneberg
Projektet avser nybyggnad av minst ca 160 bostäder med hyresrätt och bostadsrätt samt seniorboende. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 160-180 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och hyresrätt. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 106 lägenheter i flerbostadshus i Särö Centrum. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av affärshus, blomstercafé med parkering på taket, mindre utvändiga ändringar på befintligt hus samt nya parkeringsytor, trädgårdsanläggning och mindre torg.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler. Byggstart tidigast maj 2018.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, 9 hus med 2 våningar och 2 hus med 3 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 1
Avser nybyggnad av skola F-5 för 660 elever. Befintliga byggnader ska rivas och ersättas med ny skola med en mindre fristående idrottshall samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder på Tingberget
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i punkthus. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av centrumverksamhet & skola i Kungsbacka, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av centrumverksamhet och skola. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av volymhandel på Hede, Kungsbacka
Hyresgäst är bl.a Bergendahls Foods koncept M.A.T.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av passivhus med ca 40 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av gruppbostad i Tölö, Kungsbacka
Avser nybyggnad av två nya gruppbostäder för funktionshindrade i Tölö med ca 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av köpcentrum med 2000-3000 kvm.
Ombyggnad av förvaltningsbyggnad i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av pålfabrik till lokaler med personalutrymmen, omklädnings- och duschrum, förråd, verkstäder, garage och tvätthall för de tekniska förvaltningarna i Kungsbacka kommun. Rivningsarbetet påbörjas i november 2017.
Trafiksäkerhetsåtgärder på Väg 940 mellan Forsbäck-E6
Objektet avser utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom breddning och signalreglering i korsningarna väg 940/ Norra Fasanvägen och väg 940/Tranbärsstigen samt genom att anlägga en mittrefug i Forsbäck.
Nybyggnad av seniorbostäderi Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i seniorboende med 1 och 2 våningar. Byggstart maj/juni 2018.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås tätort
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i fyrbohus.
Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager.
Anläggande av park, vägar och parkeringar i Kungsbacka
Projektet avser anläggande av park, vägar och parkeringar. Kommer ske parallellt med nybyggnad av simhallen och idrottsområdet. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 24 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 16 radhus plus ett fristående hus. Uppskattad kostnad.
Sanering av va-ledningar i Lerkil, etapp 8
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar.
Renovering av hotell i Kungsbacka
Projektet avser renovering av hotell.
Nybyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av reception och restaurang efter brand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nyläggning av tryckspill-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser nyanläggning av tryckspill-ledning. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus.
Återuppbyggnad av butiker efter brand i Kungsbacka
Planer finns för återuppbyggnad av butiker, med lägenheter åvan, efter brand. Planfrågor måste lösas. Byggstart oviss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av GC-väg längs Lerbergsvägen. Byggstart tidigast slutet 2018.
Reparation av broar inom Kungsbacka kommun
För utförande av utbyte överbyggnad av bro 13-117-1 över Rolfsån och bro 13-2-1 över kanal vid Gåsevadsholm.
Påbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser påbyggnad med en våning med 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjärås
Projektet avser tillbyggnad av industrihus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gc-väg i Torpa
Ny gc-väg längs väg 939 mellan Torpavägen-Torkelstorpsvägen. Del av Kattegattleden.
Nya VA- och tryckspill-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser nya VA- och tryckspill-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Kungsbacka
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt bårhus.
Nybyggnad av logistiklokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och kontor med lager på entrésolplan (1000-1500 kvm). Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats. Byggstart tidigast våren 2019. Uppsakttad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av skola i två våningar.
Utbyte av värmecentral vid skola i Kullavik
Avser utbyte av värmecentral i befintligt pannrum.
Ombyggnad av gaturummet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av gaturummet.
Ombyggnad till hotellverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av ett parhus till hotellverksamhet.
Tillbyggnad av golfstudioi Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av golfstudio.
Fasadarbeten i Fjärås, etapp 2-5
Avser restaurering av fasadmurverk. Byggstart tidigast mars 2018.
Nybyggnad av lekplats i Kungsbacka
Avser nybyggnad av temalekplats inklusive VA-ledningar, sanering av förorenad mark, grönytor, belysning och asfaltsbeläggning. Uppskattad kostnad.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem. Byggstart oviss.
Nybyggnad av gång- och cykelstråk i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelstråk.
Paviljonger för skolverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser paviljonger för skolverksamt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av stall/ridhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av produktionslokal.
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Installation och service av brand- och inbrottslarm.
Nybyggnad av maskinhall i Vallda, Kungsbacka kommun
Avser nybyggnad av prefab maskinhall om ca 14x20 m.
Rivning av villor i Kungsbacka
Projektet avser rivning av villor.
Upprustning av allé i Kungsbacka
Projektet avser upprustning av allé.
Upprustning av park i Kungsbacka
Projektet avser upprustning av park.
Rivning av lager i Kungsbacka
Rivning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av hälsocenter i Kungsbacka
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Spillvattenpumpstationer.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov-inglasat uterum.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Uppförande av enbostadshus (lokalisering).
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Utvändig & invändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av restaurang i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad,rivningslov för om -tillbyggnad.
Tillbyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Anmälan rivning Skårby 6:9,6:19,6:2.
Nybyggnad av plank i Kungsbacka
Annat - mur/plank, flytt av åv-plats samt nytt cykelskydd.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Attefall - komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus, garage-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-garage-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus-inglasning av balkong, nybyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad- garage-komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall-tältmodul.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov Buera 6:136,6:140,6:138,6:137,6:139,6:134,6:135.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: