Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kungsbacka

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka kommun

Nybyggnad av flerbostadshus, affärshus och kontor i Kungsbacka

Nybyggnad av kontor, butiker och parkeringshus i Kungsbacka

Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka

Ombyggnad av skolor i Kungsbacka

Utbyggnad av stationshus i Hede, Kungsbacka

Nybyggnad av simhall i Kungsbacka

Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka

Nybyggnad av bostäder i Anneberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Kungsbacka

Nybyggnad av grundskola i Kungsbacka

Nybyggnad av äldreboende i Kungsbacka

Nybyggnad av bostäder på Tölö i Kungsbacka

Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 1

Nybyggnad av handelsområde i Onsala

Nybyggnad av bostäder på Tölö i Kungsbacka, etapp 3

Nybyggnad av volymhandel på Hede, Kungsbacka

Trafiksäkerhetsåtgärder på Väg 940 mellan Forsbäck-E6

Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås

Nybyggnad av bostäder & kontor på Tingberget

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kungsbacka

Nybyggnad av gruppbostad i Tölö, Kungsbacka

Nybyggnad av kvinnoklinik i Kungsbacka, 3a

Integrerat brounderhåll i Hallands län

Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2

Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Rantorp

Ombyggnad av gata och va-ledningar i Kungsbacka

Nybyggnad av bostäder i Fjärås tätort

Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka

Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 2

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka

Nybyggnad av bilhall i Kungsbacka

Ny- och ombyggnad av ställverk i Hanhals, Kungsbacka kommun

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjärås, Kungsbacka

Nybyggnad av omklädningsrum och klubbhus i Onsala

Nybyggnad av kontor i Kungsbacka

Nybyggnad av gruppbostad i Kungsbacka

Nybyggnad av förskola i Kungsbacka

Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka

Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka

Nybyggnad av boende för ensamkommande barn i Kungsbacka

Rivning av byggnader och nybyggnad av parkering i Kungsbacka

Uppförande av skolmodul i Fjärås, Kungsbacka

Tillbyggnad av idrottshall i Kungsbacka

VA-sanering i Älvsåker-Kyrkotorp i Kungsbacka, etapp 3

Anläggande av gång- och cykelväg Östra Särövägen Kungsbacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Åsa

Nybyggnad av parhus i Kungsbacka

Återuppbyggnad av butiker efter brand i Kungsbacka

Ombyggnad av fotbollsanläggning i Kungsbacka

Sanering av va-ledningar i Lerkil, etapp 8

Upprustning av ridsportanläggning Alekärret i Kungsbacka

Upprustning av ridsportanläggning i Vallda, Kungsbacka

Nybyggnad av gc-väg i Kungsbacka

Anläggning av VA-ledningar i Kungsbacka

Anläggande av stamnät för vatten-avlopp och fiber i Kungsbacka kommun

Ombyggnad av skola i Kungsbacka

Sanering av mark vid fd Tölö fabriker, Kungsbacka

Tillbyggnad av förskola i Kungsbacka

Exploatering för nya bostäder i Anneberg

Exploatering för nya bostäder i Kungsbacka

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Onsala

Anläggande av gång- och cykelväg i Kungsbacka

Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka

Ombyggnad av vägkorsning i Kungsbacka

Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Kungsbacka etapp 5

Ombyggnad till HVB-hem i Kungsbacka

Ombyggnad av förskola i Kungsbacka

Om- och tillbyggnad av bårhus i Kungsbacka

Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka

Tillbyggnad av skola i Kungsbacka

Utbyte av växtbäddar i Kungsbacka

Nybyggnad av flyktingbostäder i Kungsbacka

Nybyggnad av solcellsanläggning på skola i Kungsbacka

Nybyggnad av stamnät VA-ledningar & bredband i Fjärås

Ny anslutning vid Mariedal i Onsala

Utbyggnad av infiltrationsdamm i Fjärås

Utvändigt underhåll av fyr

Ramavtal avseende plankonsulter inom Kungsbacka kommun

Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun

Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka

Beläggning av väg 156 mellan Särö-Spårhaga

Nybyggnad av bensinstation i Kungsbacka

Nybyggnad av växthus i Kungsbacka

Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka

Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka

Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka

Tillbyggnad av klubbhus i Kungsbacka

Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka

Utvändigt underhåll av förskola i Kungsbacka

Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsbacka

Utvändigt underhåll av kontor i Kungsbacka

Tillbyggnad av lager i Kungsbacka

Tillbyggnad av parhus i Kungsbacka

Tillbyggnad av produktionslokal i Kungsbacka

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: