Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hylte

Ombyggnad av väg 687 mellan Sofieslätt-Hallaböke
Bärighetsåtgärder, förstärkning och breddning av väg på en ca 5,5 km lång sträcka. Byte av vägtrummor, stödbensurgrävningar mm.

Nybyggnad av villor i Unnaryd, Hylte
Avser nybyggnad av 14 villor. Uppskattad kostnad och byggstart. Intresserade byggherrar/exploatörer kan höra av sig.

Renovering av skola i Hylte
Avser bl.a byte av fönster, tak, ytskikt samt installationer.

Nybyggnad av gata & va-ledning på i Torup, Hylte
Avser exploatering av industriområde.

Nybyggnad av industri och kontor i Torup
Avser nybyggnad av kontor och lager om ca 700 kvm.

Ombyggnad till undervisningslokaler i Hyltebruk
Avser ombyggnad till undervisningslokaler.

Anläggande av resecentrum, Hylte kommun
Projektering kommer troligtvis att påbörjas i augusti 2016. Igångsättning ej fastställd.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Femsjö Färgaryd
Inom projektområdet Femsjö-Färgaryd i Hylte kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Installation av hiss vid skola i Torup
Avser tillbyggnad av plattformshiss samt ramp som gör huvudentrén tillgänglig.

Ombyggnad till kontaktcenter i Hyltebruk
Avser ombyggnad av del av plan 1 i Kommunhuset till kontor för kontaktcenter samt tillbyggnad av entré.

Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område. Planerna har lagts på is. Byggstart tidigast 2017.

Utbyte konstgräsplan i Hylte
Omfattar utbyte av konstgräs på konstgräsplan för fotboll (11-mannaplan) med padd och utan uppvärmning. Planen kommer att snöröjas och saltas. Vidare linjemarkering för två planer för 7-mannalag, samt linjemarkering för 9-mannalag på samma yta. Planbelysning finns. Kostnaden är uppskattad.

Installation av biobränsleanläggning i skola, Hylte

Ombyggnad av cafeteria i Hyltebruk
Bygglov ändrad användning från butik till bageri- och caféverksamhet, skyltanordning samt rivning av uthus och anläggning av ny parkering.

Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
Tillbyggnad av industri- /lagerbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av 5 st transformatorstationer Eldshult 1:2, Hökalt 1:4, 1:6, Högshult 1:4, Bäckhult 1:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Hyltebruk
Bygglov parkering.

Ombyggnad till dagcenter i Hyltebruk
Ombyggnad från industrilokal till lokal för daglig verksamhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: