Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hylte

Nybyggnad av vindkraftverk i Hyltebruk
Planer finns på uppförande av 5 verk 2MW/verk och med en maxhöjd på 150 meter. Avvaktar tillstånd. Oviss byggstart.
Renovering av skola i Hylte
Avser bl.a byte av fönster, tak, ytskikt samt installationer.
Nybyggnad av industri och kontor i Torup
Avser nybyggnad av kontor och lager om ca 700 kvm.
Tvätt och målning av betongtak i Hyltebruk
Avser att tvätta, algsäkra och måla betongtak inklusive huvar och plåtdelar på 11 stycken fastigheter i Hyltebostäders fastighetsbestånd.
Utbyte konstgräsplan i Hylte
Omfattar utbyte av konstgräs på konstgräsplan för fotboll (11-mannaplan) med padd och utan uppvärmning. Planen kommer att snöröjas och saltas. Vidare linjemarkering för två planer för 7-mannalag, samt linjemarkering för 9-mannalag på samma yta. Planbelysning finns.
Anläggande av GC-bro i Kinnared
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbro.
Utbyte av värmekälla på äldreboende i Långaryd
Objektet avser utbyte av bef värmekälla till ny luft/vatten-värmepump med kompletteringsvärme från bef oljepanna, samt att radiatorventiler ska bytas ut. Tappvattenvärmare till solvärmeanläggning ska bytas ut.
Ombyggnad av produktionslokal i Hyltebruk
Bygglov - tillbyggnad med kontorsdel, ombyggnad/ändrad användning av lagerlokal till produktionslokal samt fasadändring.
Nybyggnad av skärmtak i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av vindskydd på drivning range.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: