Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Halmstad

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Nybyggnad av skola i Getinge, Halmstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad

Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad

Nybyggnad av bostäder i Halmstad

Nybyggnad av butik och flerbostadshus i Halmstad

Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad

Utbyggnad av oceanhamnen i Halmstad

Ny återvinningsanläggning för matavfall i Halmstad

Ombyggnad av gymnasieskola i Halmstad

Nybyggnad av bostäder på Nyhem i Halmstad

Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad

Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad

Om- och tillbyggnad av bilanläggning för Audi i Halmstad

Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad

Nybyggnad av SABO Kombohus i Vårhem, Halmstad

Nybyggnad av förskola i Halmstad

Nybyggnad av F-9 skola i Halmstad

Ombyggnad av verkstad i Halmstad

Nybyggnad av skola och förskola i Steninge

Nybyggnad av hotell i Halmstad

Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad

Nybyggnad av flerbostadshus, äldreboende och förskola i Halmstad

Nybyggnad av biogasanläggning i Halmstad

Ombyggnad till kontorslokaler vid sjukhus i Halmstad

Ombyggnad till mottagning och administrationslokaler vid sjukhus i Halmstad

Ombyggnd av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad

Ombyggnad av vind i Halmstad

Nybyggnad av kontor i Halmstad

Ombyggnad av lager till bowlinghall i Halmstad

Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad

Om- och tillbyggnad av förskola i Harplinge, Halmstads kommun

Nybyggnad av stugby i Halmstad

Nybyggnad av lager i Halmstad

Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad

Nybyggnad av förskola i Söndrum, Halmstad

Ombyggnad av torg i Halmstad

Solvärmeinstallationer på ekonomibyggnader i Halmstad

Takrenovering av ekonomibyggnader i Halmstad

Nybyggnad av industrihus i Halmstad

Ombyggnad av äldreboende i Söndrum, Halmstad

Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad

Utvidgning av kyrkogård vid Söndrum kyrka

Tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad

Ombyggnad till förskola i Halmstad

Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad

Anläggande av torg, parkering och gata i Halmstad

Inköp av krafttransformator i Halmstad

Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad

Renovering av vatten- och avloppsledningar, Halmstad

Ombyggnad för kulturskolan i Halmstad

Utbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad

Underhåll av bro över enskild väg i Halmstad

Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad

Nybyggnad av översvämningsskydd, VA-ledningar och pumpstation i Halmstad

Ombyggnad av kontorshus i Halmstad

Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad

Nybyggnad av gator och VA i Halmstad

Nybyggnad av försäljning/kontor

Utbyggnad av dricksvatten- spillvattenledning i Halmstad

Omläggning av tätskikt på parkeringshus i Halmstad

Nybyggnad av gator & VA i Halmstad

Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad

Nybyggnad av restaurang i Halmstad

Ombyggnad av omklädningsrum i Halmstad

Anläggande av utjämningsmagasin för dagvatten i Harplinge, Halmstad

Byte av ljuskällor och armatur i Halmstad hamn

Anläggande av överföringsledning i Halmstad etapp 2

Förnyelse av parkeringsdäck i Halmstad

Nybyggnad av servicehus & mur vid kyrkogård i Halmstad

Renovering av fasad och tak på kriminalvårdsanstalten i Halmstad

Rivning av byggnader och anordnande av parkering i Halmstad

Ombyggnad av kontor i Halmstad

Utvändigt underhåll av flerbostadshus

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad

Ombyggnad av hissar i fastighet, Halmstad

Ombyggnad av kök i flerbostadshus, Halmstad

Asfaltering av körplan vid Halmstad garnison

Byte av fönster på flerbostadshus i Halmstad

Anläggande av cykelled i Halmstad

Ombyggnad av industrihus i Halmstad

Ombyggnad av lägenheter i Halmstad

Ombyggnad/anpassning av lokaler till restaurangverksamhet i Halmstad

Solvärmeinstallation av ekonomibyggnader i Halmstad

Byte av tak samt ventilationsåtgärder vid flerbostadshus i Halmstad

Nybyggnad av värmeverk i Halmstad

Ombyggnad av gym i Halmstad

Nybyggnad av kyrka i Halmstad

Flyttning samt återuppbyggnad av panncentral i Halmstad

Nybyggnad av gc-väg på Frösakull, Halmstad

Rivning av lager i Halmstad

Tillbyggnad av affärshus i Halmstad

Tillbyggnad av bageri i Halmstad

Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad

Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad

Tillbyggnad av industrihus i Halmstad

Utvändigt underhåll av biograf i Halmstad

Tillbyggnad av förskola i Halmstad

Rivning av enbostadshus i Halmstad

Rivning av förråd i Halmstad

Ombyggnad av markanläggning i Halmstad

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: