Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i ett 16-våningshus som är sammanlänkad med en U-formad byggnad i fyra våningar med garage och förråd i källarplan. Hela första våningsplanet i både höghuset och och fyra våningshuset blir en friskvårdsanläggning med gym, pool, rehab mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 152 nya bostäder. Kommer att utföras i etapper.
Tillbyggnad av galleria i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av galleria.
Nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrurm som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet. Även mark- och finplaneringsarbeten ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 90lägenheter i flerbostadshus i 4-6 huskroppar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter i tre huskroppar med 4-5 våningar. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 75 lägenheter med handel i bottenplan i 4 huskroppar med 4-5 våningar med garage i souterängplan samt rivning av bostadshus, kontorsbyggnad och garage. Uppskattad kostnad.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Ätradalen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av äldreboende på Bacchusområdet, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter i 3 eller 4 våningar. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Avser 10 stycken verk med 190 meter totalhöjd.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 lägenheter och lokaler. Husen har loftgångar med invändiga trapphus.
Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullared, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus med lokaler för kontor och träffpunkt i bottenvåningen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus med 1,5 och 2 våningar.
Nybyggnad av produktionslokal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad lagerhall och produktionshall.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.
Nybyggnad av butik i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av butik om ca 2200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skogstorp
Avser nybyggnad av ca 35-45 bostadsrätter i flerbostadshus samt radhus.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast början 2019.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad med fyra nya klassrum om ca 500 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 10 lägenheter i tre våningar.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av badanläggning i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad badanläggning. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Ugglarp
Projektet avser nybyggnad av 7 enbostadshus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2018. Uppskattad kostnad.
Renovering av badhus i Falkenberg
Projektet avser renovering av badhus.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad på 1000 kvm.
Tillbyggnad av personallokal i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad verksamhet med personalutrymme, nytt förråd m.m och anpassning av innergård.
Ombyggnad av GC-infrastruktur i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum.
Ombyggnad till förskola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad från grundskola till förskola med 3 avdelningar.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser anläggande av gator, VA-ledningar, gc-väg och ett utjämningsmagasin. inför nytt industriområde.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad kylkondensor.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av affärshus i två plan med ca 1800 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till bilhall i Falkenberg
Avser invändig renovering av butik till bilhall samt byte av fasad. Man kommer också att riva befintlig bilhall. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad och byte av ventilation samt byte av yttertak på skola.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Tvååker, Falkenberg
Om- och tillbyggnad av befintlig återvinningsstation i Tvååker utanför Varberg. Arbetena innefattar mark, va, el, samt byggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Älvsered
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av maskininstallationer på Älvsereds ARV och i inkommande pumpstation till reningsverket.
Ombyggnad i skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad och byte av ventilation i skola.
Sluttäckning av Ågårds deponi i Falkenberg
Projektet avser att Ågårds deponi ska sluttäckas med bentongmatta, gas och dräneringsmattor samt skyddsfyllning det ingår även ed del diken. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av övergångskonstruktioner på bro över Ätran, Falkenberg
Övergångskonstruktionerna till befintlig bro över Ätran i Falkenberg ska bytas ut.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad kontorsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Renovering av torn och sockel på kyrka i Falkenberg
Projektet avser renovering av torn och sockel runt kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad kontorsdel industri.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad 6 enbostadshus, Skrea 6:140,6:141,6:142,6:144,6:155,6:156.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Uppförande av 1 st vindkraftverk och transformatorbod.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Uppförande teknikbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Ändrad användning från uthus till flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Ändrad användning till bostad under begränsad tid.
Ombyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad lager/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad lagerhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Falkenberg
Nybyggnad miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av nätstation i Falkenberg
Ersättning av befintlig nätstation.
Utvändigt underhåll av bank i Falkenberg
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av mejeri i Falkenberg
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falkenberg
Fasadändring: utbyte av fönsterpartier, tillgänglighetsanpassning av dörrpartier.
Nybyggnad av värmeverk i Falkenberg
Gasoltank för uppvärmning av spannmålstork.
Ombyggnad av vind i Falkenberg
Inredning vind. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Anlägga två parkeringsplatser.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Anmälan entrésolplan, ändring av planlösning och bärande konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av mast i Falkenberg
Rivning vindmätningsmast.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivningslov. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av bilverkstad i Falkenberg
Tillbyggnad bilverkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad förskola med utesovplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad industribyggnad med kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av stugby i Falkenberg
Uppförande av 4 st stugor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Falkenberg
Tillbyggnad lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: