Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hallands län

Falkenberg (114)
Halmstad (194)
Hylte (16)
Kungsbacka (122)
Laholm (63)
Varberg (49)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 524 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Planer finns på nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus.

Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.

Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049 och etapp 3 1162918.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 230 lägenheter i fem huskroppar med 3-5 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av lägenheter, alternativt annan boendeform.

Nybyggnad av F-6 skola i Laholm
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 475 elever, varav 20 särskoleelever. Skolan är ca 6680 kvm (BRA) och idrottshallen ca 1839 kvm (BRA). Skolan får ett tillagningskök, slöjdsalar och en idrottshall bland annat. Byggnaden ska bli ett så kallat passivhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka kommun
Planer finns på nybyggnad av 150-175 lägenheter runt om i Kungsbacka kommun. Projektet kommer att delas in i flera etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 152 nya bostäder. Kommer att utföras i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder i Särö Centrum.

Om- och tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Avser om- och tillbyggnad av lokaler på ca 15000 kvm, huvudsak i ett plan, med plats för 45 nya butiker.

Nybyggnad av kontor, butiker och parkeringshus i Kungsbacka
Avser parkeringshus i fem våningar med ett plan under mark. Plats för 400 bilar. Intilliggande kontorsbyggnad samt butikslokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus, affärshus och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.

Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 3 punkthus med 36 hyresrättslägenheter och 35 rad/kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kristenslätt i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 126 lägenheter i flerbostadshus med 6, 7 och 8 våningar samt källare och fläktrum. Kommer att byggas på den gamla fotbollsplanen norr om Ljungholmsvägen.

Nybyggnad av hotell och ombyggnad av museum i Halmstad
Planer finn på 15-20 våningar teater och kongresshotell.

Anläggande av en kombiterminal i Falkenberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 138 lägenheter i sex huskroppar med fyra våningar.

Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet.

Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.

Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema.

Nybyggnad av förskola och lågstadieskola i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 350 elever.

Anläggande av ny vattentäkt i Halmstad
Projekt i planeringsskede. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka etapp 2
Eksta planerar att bygga 46 hyresrätter i området, vilka skall vara energieffektiva byggnader som delvis försörjs med solenergi på taken och skall dessutom projekteras och byggas i enlighet med Passivhuskraven enligt FEBY 12

Sanering av förorenad mark i Varberg
Naturvårdsverket har beviljat bidrag med 91 miljoner kronor, att fördela mellan åren 2015 - 2024. Anbud kommer att infordras på marksaneringen. En byggnad som står på tomten måste helt eller delvis rivas. Oviss byggstart

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Halmstad
Avser om- och utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk.

Renovering av flerbostadshus i Laholms kommun
Avser renovering av hela Laholmshems fastighetsbestånd, totalt ca 1100 lägenheter. Första etappen avser 8 fastigheter. Projektet kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Avser nybyggnad av en förskola med 12 avdelningar. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.

Nybyggnad av handelsområde vid Tånga, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av handelsplats om ca 10.000 kvm.

Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
TSK och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH01, DH02, DH51-2017.

Nybyggnad av bostäder mm i Kungsbacka etapp 4
Avser nybyggnad av ca 180 smålägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av centrumverksamhet & skola i Kungsbacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Träslöv, Varberg
Anbudsförfrågan gällande konstruktör samt el-, vs-, ventilations- och stomentreprenörer utlämnas i augusti/september 2016. Avser tre punkthus på fyra och ett halvt våningsplan med totalt 63 lägenheter. Man bygger också ett gemensamt bibliotek samt en cykelverkstad. Inflyttning planerad till hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 42 lägenheter i tre till fem våningar samt parkeringsgarage under mark.

Ombyggnad och tillbyggnad av vattenverk i Skottorp
Projektet avser ombyggnad vattenverket, ny process, maskinistallationer.

Om- samt nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.

Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.

Rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 30 lägenheter. Innan bygget dras igång skall även befintlig fastighet rivas, rivningen utförs i april 2017 och nybyggnationen startar Q4 2017.

Om- och tillbyggnad av bilanläggning för Audi i Halmstad
Avser nytt showroom för nya bilar samt en omfattande ombyggnation av befintliga lokaler för att göra plats för begagnade bilar och ett komplett servicecenter.

Nybyggnad av bostäder Östra Åled i Halmstad
Avser nybyggnad av radhus med 10 hyresrätter.

Tillbyggnad av galleria i Falkenberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 3
Befintlig byggnad på tomten måste rivas innan någon byggstart kan ske. Lamellhus om ca 36 lägenheter.

Tillbyggnad av skola i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av skola samt renovering. Utbyggnaden möjliggör för 720 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 48 lägenheter, samt 16 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av förskola i Varberg
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Nybyggnad av villor i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 36 st enbostadshus i 1 1/2 plan.

Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av SABO Kombohus i Vårhem, Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30-32 lägenheter. Eventuellt kommer detta byggas som ett SABO Kombohus. Igångsättning troligtvis hösten 2016.

Nybyggnad av bostadsrätter i Tvååker, Varberg
Avser nybyggnad av ca 30 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Tvååker, Varberg
Avser nybyggnad av ca 30 hyreslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Varberg
Avser nybyggnad av bostäder och/eller hotell. Detaljplanarbete pågår under 2017.

Nybyggnad av bostäder i Tvååker, Varberg
Avser nybyggnad av ca 40 bostäder i blandad bebyggelse med parhus och villor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus och 6 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 39 hyreslägenheter i tre huskroppar med 2,5 våning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 30 bostadsrättslägenheter i 6 huskroppar i 2,5-3 våningar.

Nybyggnad av hotell i Tvååker
Avser nybyggnad av hotell med 24 rum i fyra våningar samt en konferensdel med tre rum och spa-avdelning med bastu och pool. Totalt 2800 kvm.

Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder på Skrea, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av parhus med 26 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av F-6 skola i Hyltebruk
Avser nybyggnad av F-6 skola samt rivning av skolbyggnad M. Option på solcellsanläggning.

Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat.

Anpassning/lokaloptimering av skollokaler i Veddige, Varberg
Avser ombyggnad, anpassning/förändrad rumsindelning av F - 9 skola.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med terassbjälklag på ca 5000 kvm samt fasadändring.

Upphandling av tillfälliga evakueringspaviljonger i Falkenbergs kommun
Avser uppställning av tillfälliga evakueringspaviljonger med fyra avdelningar med tillhörande pentry i varje avdelning. Hyrestid 12 månader med option på 6+6 månaders förlängning.

Ny anläggning i Falkenberg
Avser nybyggnad av lager och kontor om ca 3000-5000 kvm.

Nybyggnad av förvaltningsbyggnad i Kungsbacka
Avser nybyggnad av lokaler med personalutrymmen, omklädnings- och duschrum, förråd, verkstäder, garage och tvätthall för de tekniska förvaltningarna i Kungsbacka kommun.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt två radhus med 6 lägenheter i varje.

Nybyggnad av kvinnoklinik i Kungsbacka, 3a

Utbyggnad av omformarstation i Varberg
Omformarhallar inkl spår samt nödvändiga anpassningar mot befintlig elkraftanläggning. Och utmatning till Varbergstunneln.

Nybyggnad av bostäder i Skummeslövsstrand
Planer finns på nybyggnad av 24 lägenheter.

Integrerat brounderhåll i Hallands län
Tillståndsstyrt underhåll på 31 st byggnadsverk.

Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.

Om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt, Varberg
Avser om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt för bl.a säkerhetshöjande åtgärder. Tillbyggnad av en fastighet i anslutning till entrén med säkerhetskontroll och utökat väntrum. Tingssal 2 kommer att uppgraderas till en sal med förhöjd säkerhet. Tillbyggnad av en ny häktesdel med garage, häktesrum m.m. Ombyggnad på plan 3 och 4 där personalköket på plan 3 kommer att ersättas med kontorsrum. Plan 4 kommer det att byggas nya ytor för personalkök och bibliotek. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bilhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall om ca. 2000 kvm med kontor i entresolplan.

Nybyggnad av biogasanläggning i Halmstad

Nytt exploateringsområde för bostäder i Tvååker, Varberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.

Om- och tillbyggnad av restaurang i Varberg
Avser etablering av restaurang och café i Rådhuset. Projektet kommer troligtvis att utföras i två etapper.

Ombyggnad av gata och va-ledningar i Kungsbacka
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar. Kommer att utföras under en 5-års period.

Tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Planer finns på påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad av markplan på kontorshus på Svärdfisken.

Nybyggnad av förskola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar samt anläggande av intilliggande parkområde.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av 5 lokaler till 7 lägenheter. Totalt ska man bygga om 40 lägenheter fram till och med 2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skogstorp
Avser nybyggnad av ca 35-45 bostadsrätter i flerbostadshus samt radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24-28 hyresrätter i en huskropp på sex våningar. Garage ovan mark.

Nybyggnad av radhus i Allarp, Laholm
Avser nybyggnad av 27 lägenheter i 9 huskroppar med två våningar.

Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggarbeten inkl. mark hiss och storkök, el, vvs- och styrarbeten. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.

Nybyggnad av kontorshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av radhus i Frösakull, Halmstad
Avser nybyggnad av 20 radhus i tre huskroppar med 2 våningar.

Nybyggnad av optofiberanläggning i Gällaryd, Falkenberg
Avser fiberoptiskt nätverk, markarbete, kanalisationsarbete samt blåsning, svetsning av fiber och installationsarbete.

Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket.

Nybyggnad av särskilt boende i Varberg
Planer finns på nybyggnad av särskilt boende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnd av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.

Ombyggnad av väg 687 mellan Sofieslätt-Hallaböke
Bärighetsåtgärder, förstärkning och breddning av väg på en ca 5,5 km lång sträcka. Byte av vägtrummor, stödbensurgrävningar mm.

Ny- och ombyggnad av ställverk i Hanhals, Kungsbacka kommun
Om- och nybyggnation av 130, 50 och 10 kV ställverk i Hanhals. Avser bl a markarbeten, ny byggnad, kompletteringar i 130 kV och 50 kV ställverk, nytt 10 kV ställverk mm.

Nybyggnad av förskola, Skogstorp i Falkenbergs kommun
Projektet avser nybyggnad av en ny 4-avdelningars förskola med storkök. Befintlig förskola skall rivas efter byggnationen. Byggstart tidigast våren 2017. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjärås, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ett parhus med 2 lägenheter samt en radhuslänga med 4 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder för äldre i Mellbystrand
Planer finns på ett äldreboende med 12-14 lägenheter.

ROT av lokaler inom Vallås Torg i Halmstad
Projektet innefattar: Ombyggnad av befintligt husvärdskontor, frisörsalong och aktivitetslokal till gym, Ombyggnad av befintlig apotekslokal till skollokaler, Tillbyggnad av befintlig ICA-butik för att skapa nya lokaler för frisör, apotek, bankomat samt utökning av yta för ICA-handlare. Ny fasadbeklädnad runt befintlig ICA-lokal, Utvändigt underhåll av resterande lokaler inom Vallås Torg. Vårdcentral: tvätt av fasad, tegel, målning av underslag, plåtar, putsfasad samt bandfalsat plåttak. Nuvarande huslänga med apotek, hemtjänst, allaktivitetlokal och husvärdskontor: tvätt av fasad, tegel och VKR-stål, målning underslag, plåtar, VKR-stål samt putsfasad. Folktandvården: Målning av fönster, plåt, underslag, betongbalkar ovan fönster samt tvätt och oljebehandling av tryckt virke. Rivning av skärmtak. Tvätt och målning av takpannor, justering och målning av hängrännor och stuprör.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: