Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hallands län

Falkenberg (126)
Halmstad (210)
Hylte (14)
Kungsbacka (119)
Laholm (61)
Varberg (46)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 558 st.

Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049 och etapp 3 1162918.

Flytt av Färjehamnen samt anläggande av ny hamn i Varberg
Färjehamnen flyttas för att kunna utveckla nya stadsdelen Västerport.

Flytt av Industrihamnen och anläggande av ny hamn i Varberg
Nuvarande hamnen flyttas åt nordväst och planeras ligga nära stadskärnan. Varbergs hamn är ledande i landet när det gäller export av sågade trävaror. Detaljplanen och miljötillstånd är klara.

Nybyggnad av F-6 skola i Laholm
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 475 elever, varav 20 särskoleelever. Skolan är ca 6680 kvm (BRA) och idrottshallen ca 1839 kvm (BRA). Skolan får ett tillagningskök, slöjdsalar och en idrottshall bland annat. Byggnaden ska bli ett så kallat passivhus.

Nybyggnad av flerbostadshus, affärshus och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 110 hyreslägenheter i ett punkthus om 16 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och butik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 110 lägenheter i en huskropp med 16 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 190 lägenheter i 5-7 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder i Särö Centrum.

Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.

Nybyggnad av servicebostad i Falkenberg
Avser nybyggnad av servicebostad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av 52 lägenheter i tre huskroppar om 6 våningar. 60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 138 lägenheter i sex huskroppar med fyra våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 1
Avser nybyggnad av skola F-5 för 660 elever. Befintliga byggnader ska rivas och ersättas med ny skola med en mindre fristående idrottshall samt ett tillagningskök.

Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.

Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg
Planer finns på nybyggnad av 50 enfamiljshus samt ca 32-48 lägenheter.

Nybyggnad av radstugor i Ullared, Falkenberg
Avser nybyggnad av 72 radstugor i två våningar om ca 35 kvm, varav 12 av stugorna är 42 kvm och tillgänglighetsanpassade.

Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema.

Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Avser ombyggnad av i huvudsak marklägenheter. Innefattar Portfölj 1A: Ränneslöv 3 objekt, Skottorp 2 objekt, Hasslöv 1 objekt, Ysby 1 objekt samt Vallberga 1 objekt. Portfölj 1B: Laholm 3 objekt, Genevad 2 objekt, Veinge 1 objekt, Lilla Tjärby 1 objekt, Ysby 1 objekt, Hasslöv 1 objekt och Mellbystrand 1 objekt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 85-90 lägenheter med handel i bottenplan. Inga beslut tagna. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka etapp 2
Eksta planerar att bygga 46 hyresrätter i området, vilka skall vara energieffektiva byggnader som delvis försörjs med solenergi på taken och skall dessutom projekteras och byggas i enlighet med Passivhuskraven enligt FEBY 12

Nybyggnad av flerbostadshus i Åsa
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrättslägenheter i två huskroppar med 6-9 våningar.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Halmstad
Avser om- och utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk.

Renovering av flerbostadshus i Laholms kommun
Avser renovering av hela Laholmshems fastighetsbestånd, totalt ca 1100 lägenheter. Första etappen avser 8 fastigheter. Projektet kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Avser nybyggnad av en förskola med 12 avdelningar samt tre förråd och en miljöstation. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.

Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
TSK och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH01, DH02, DH51-2017.

Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 42 lägenheter i tre till fem våningar samt parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus på Träslöv, Varberg
Anbudsförfrågan gällande konstruktör samt el-, vs-, ventilations- och stomentreprenörer utlämnas i augusti/september 2016. Avser tre punkthus på fyra och ett halvt våningsplan med totalt 63 lägenheter. Man bygger också ett gemensamt bibliotek samt en cykelverkstad. Inflyttning planerad till hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage.

Nybyggnad av kontorshus i Varberg
Avser nybyggnad av ett kontorshus om ca 4400 kvm i fem våningar. Fastigheten ska certifieras enligt Green Building.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i två huskroppar om fem våningar.

Nybyggnad av bostäder Östra Åled i Halmstad
Avser nybyggnad av radhus med 10 hyresrätter.

Ombyggnad av hamn i Halmstad
Avser upphöjning av uppställningsytorna A, B och C i Halmstad Hamn. Ytorna ska höjas för att klara framtida regn och översvämningar.

Rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 30 lägenheter. Innan bygget dras igång skall även befintlig fastighet rivas, rivningen utförs i april 2017 och nybyggnationen startar Q4 2017.

Nybyggnad av lägenheter och radhus i Kungsbacka etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 32 lägenheter, samt 9 rad/kedjehus. Planerad byggstart under 2018. Etapp 1 har objekt nr 1309683.

Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av fryshus med personalutrymme och kontor om ca 4000 kvm.

Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en grundskola för ca 540 elever inom Kattegattområdet. Ingår i lokalförsörjningsplanen.

Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola intill Halmstad Arena med plats för ca 540 elever.

Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola med plats för ca 540 elever.

Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola på Tullkammarkajen.

Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola som ska inrymma ca 540 elever i Kv Bakladdaren på Söder. Ingår i lokalförsörjningsplanen.

Ny- eller tillbyggnad av skola
Planer finns på tillbyggnad av Snöstorpsskolan, alternativt nybyggnad av skola i Snöstorp hästhagen med plats för ca 300 elever.

Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus och 6 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 39 hyreslägenheter i tre huskroppar med 2,5 våning.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt två radhus med 6 lägenheter i varje.

Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Varberg
Avser nybyggnad av bostäder och/eller hotell. Detaljplanarbete pågår under 2017.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 bostadsrättslägenheter i en huskropp med nio våningar.

Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg
Planer finns på nybyggnad av ca 36 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av förskola i Varberg
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Nybyggnad av villor i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 36 st enbostadshus i 1 1/2 plan.

Ombyggnad av fastighet Fiskaregatan Halmstad
Projektet avser en större ombyggnad av befintlig byggnad för uthyrning. Utföres i två etapper. Omfattning oklar.

Nybyggnad av förskola i Varberg
Nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.

Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 30 bostadsrättslägenheter i 6 huskroppar i 2,5-3 våningar.

Nybyggnad av bostäder på Skrea, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av parhus med 26 bostadsrättslägenheter.

Anläggande av överföringsledning i Laholms kommun
Projektet kommer att samupphandlas med vattenledning under objektsnummer 915228. Uppskattad byggstart och kostnad.

Anpassning/lokaloptimering av skollokaler i Veddige, Varberg
Avser ombyggnad, anpassning/förändrad rumsindelning av F - 9 skola.

Vägmarkering inom distrikt Halmstad

Nybyggnad av flerbostadshus och restaurang i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30-35 lägenheter med restaurang samt kontor i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ullared, Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 5-8 våningar med ca 20-25 lägenheter samt lokaler för kontor i bottenvåningen.

Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.

Nybyggnad av punkthus på Linehed i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ett tillgänglighetsanpassat punkthus i åtta våningar.

Utbyggnad av omformarstation i Varberg
Omformarhallar inkl spår samt nödvändiga anpassningar mot befintlig elkraftanläggning. Och utmatning till Varbergstunneln.

Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.

Om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt, Varberg
Avser om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt för bl.a säkerhetshöjande åtgärder. Tillbyggnad av en fastighet i anslutning till entrén med säkerhetskontroll och utökat väntrum. Tingssal 2 kommer att uppgraderas till en sal med förhöjd säkerhet. Tillbyggnad av en ny häktesdel med garage, häktesrum m.m. Ombyggnad på plan 3 och 4 där personalköket på plan 3 kommer att ersättas med kontorsrum. Plan 4 kommer det att byggas nya ytor för personalkök och bibliotek. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Tvååker, Varberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.

Ombyggnad av gata och va-ledningar i Kungsbacka
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar. Kommer att utföras under en 5-års period.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet ligger för närvarande på is. Planer för 40-100 lägenheter.

Nybyggnad av seniorvillor i Halmstad
Söker tomt i Halmstad samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av förskola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar samt anläggande av intilliggande parkområde.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av 5 lokaler till 7 lägenheter. Totalt ska man bygga om 40 lägenheter fram till och med 2019.

Nybyggnad av radhus i Allarp, Laholm
Avser nybyggnad av 27 lägenheter i 9 huskroppar med två våningar.

Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggarbeten inkl. mark hiss och storkök, el, vvs- och styrarbeten. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av galleria på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria.

Nybyggnad av butik i Falkenberg
Avser nybyggnad av butik om ca 2200 kvm.

Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor.

Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm.

Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontorshus i två plan om ca 1000 kvm.

Nybyggnad av kontorshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av kontorshus.

Nybyggnad av radhus i Frösakull, Halmstad
Avser nybyggnad av 20 radhus i tre huskroppar med 2 våningar.

Nybyggnad av optofiberanläggning i Gällaryd, Falkenberg
Avser fiberoptiskt nätverk, markarbete, kanalisationsarbete samt blåsning, svetsning av fiber och installationsarbete.

Nybyggnad av parhus i Björkris, Kungsbacka
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i parhusform med egen uteplats. Utanför husen finns en innergård med lekplats.

Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket.

Nybyggnad av seniorvillor i Laholm
Söker tomt i Skövde samt kringliggande kommuner.

Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.

Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Kvibilleskolan med ca 100 platser.

Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av Frennarps byskola.

Ombyggnad av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.

Nybyggnad av detaljhandel i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra omvandling av norra delen av kvarteret Sjövisaren så att en ny detaljhandel kan anläggas. Förslaget är en ny byggnad om ca 3400 kvm i två plan för att inrymma dagligvaruhandel.

Ombyggnad av väg 687 mellan Sofieslätt-Hallaböke
Bärighetsåtgärder, förstärkning och breddning av väg på en ca 5,5 km lång sträcka. Byte av vägtrummor, stödbensurgrävningar mm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: