Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hallands län

Falkenberg (134)
Halmstad (205)
Hylte (17)
Kungsbacka (163)
Laholm (65)
Varberg (82)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 640 st.

Nybyggnad av vindkraftverk vid Kattegatt, väster om Laholm
Förlängning av tillstånd pågår. Avser 108 verk. Byggstart tidigast 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Planer finns på nybyggnad av bostäder i Väröbacka - Limabacka, totalt ca 2800 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Varberg
Avser nybyggnation av ca 900 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 650 lägenheter.

Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder på Bacchusområdet, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ca 450 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 500 lägenheter och eventuella handelslokaler. En bensinmack måste rivas innan bygget kan komma igång.

Tillbyggnad av affärslokaler Gekås Ullared
Planer finns på en utbyggnad av av butikslokalerna med 32 000 kvm.

Nybyggnad av bostäder, p-hus m m i Falkenberg etapp 3 m fl
Projetket avser nybyggnad av ca 500 lägenheter i 3-5 våningar. P-hus och lägenhetshotell, Anläggande av kanaler och konstgjorda sjöar samt parker. Rivning av g:a industribyggnader. Detaljplan krävs. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.

Till- och ombyggnad av flerbostadshus på Tingberget
Avser påbyggnad med två våningar på befintlig huskropp samt ombyggnad av befintliga lägenheter. Ombyggnad av 290 lägenheter och nybyggnad med 140 lägenheter. Hissar installeras. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter.

Uppförade av vindkraftverk i Falkenberg
Avvaktar sökt miljötillstånd. Planer finns på uppförande av 60 verk.

Om och tillbyggnad av akutmottagning i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagning och ambulansintag. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.

Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049 och etapp 3 1162918.

Utformning av kunskaps- o. kulturcentrum i Falkenberg
Gymnasieskola och biblioteksbyggnad. Avser nybyggnad av huvudbyggnaden. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 152 nya bostäder. Kommer att utföras i etapper.

Nybyggnad av husfabrik i Varberg
Planer finns på nybyggnad av montagehall/husfabrik om ca 18000 kvm med tillhörande kontor, konferensrum och omklädningsrum om ca 500-1000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus/miljöcertifierade i Varberg
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med bostads-, ägande- och hyresrättslägenheter. Omfattning; 2-5 våningar och ca 170 lägenheter. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser bland annat nytt café, bibliotek, skolrestaurang, ny sporthall m m. Objektets ungefärliga storlek: BTA befintlig byggnad ca 29.000 m2. BTA nybyggnad ca 700 m2. Tomtarea ca 80.400 m2. Ytterligare 100 miljoner finns i förslag till investeringsbudget för de kommande året.

Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Avser nybyggnad av industri. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av F-6 skola i Laholm
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 475 elever, varav 20 särskoleelever. Skolan får ett tillagningskök, slöjdsalar och en idrottshall bland annat. Byggnaden ska bli ett så kallat passivhus.

Nybyggnad av bostäder i Breared, Varberg
Planer finns på nybyggnad av trygghetsboende. Enligt förslag en huskropp i tre våningar med två flyglar om sju våningar vardera. Flyglarna får 48 vanliga lägenheter. Två huskroppar får 10 respektive 12 våningar med tillsammans 120 lägenheter. Totalt kan det bli 168 nya lägenheter i form av hyres- och bostadsrätter och 54 lägenheter för äldre. Under detta planeras ett underjordiskt garage.

Ombyggnad av skolor i Kungsbacka

Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 3 punkthus med 36 hyresrättslägenheter och 35 rad/kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kristenslätt i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 126 lägenheter i flerbostadshus med 6, 7 och 8 våningar samt källare och fläktrum. Kommer att byggas på den gamla fotbollsplanen norr om Ljungholmsvägen.

Nybyggnad av butik och flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av lokaler och bostäder samt upprusning av centrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser.

Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Beslut saknas. Planer finns på uppförande av ca 30 havsbaserade verk.

Nybyggnad av bostäder m m i Falkenberg etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i punkthus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 1
Omfattar ett 100-tal lägenheter. Beslut ej tagna. Detaljplan krävs.

Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 1
Avser nybyggnad av skola F-5 för 660 elever. Befintliga byggnader ska rivas och ersättas med ny skola med en mindre fristående idrottshall samt ett tillagningskök.

Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler. Uppskattad byggstart.

Utbyggnad av oceanhamnen i Halmstad
Avser utökning/tillbyggnad av kaj med 100 meter, 50 meter åt vardera hållet i djuphamnen, höjning av hamnområdet samt ombyggnad av bulkterminalyta. Igångsättning troligtvis tidigast 2017-2018.

Nya flerbostadshus i Varberg
Planer finns på nybyggnad av ca 80 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Anneberg
Objektet omfattar 20 trygghetsbostäder med hyresrätt. 20 bostadsrätter för seniorer. 30 bostäder, delvis med inriktning mot mindre lägenheter. Centrumfunktioner.

Nybyggnad av bostäder Varberg
Projektet avser nybyggnad av 40 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Utveckling av hamnområde i Bua
Projektet avser utveckling av området till en attraktiv turistdestination med bostäder/handel/verksamhetslokaler/restaurang/servicelokaler m m.

Om- och tillbyggnad av kraftverk i Ätrafors
Projektet är framflyttat. Ansöker om tillstånd. Tidigare planer på en stor om- och tillbyggnad har reviderats och objektet kan komma att få mindre omfattning. Renovering av turbin plus ev nya turbiner som placeras i en ny stationsbyggnad bredvid den befintliga byggnaden. Nytt intag och ny intagstunnel. Igångsättning ej fastställd. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka etapp 2
Eksta planerar att bygga 46 hyresrätter i området, vilka skall vara energieffektiva byggnader som delvis försörjs med solenergi på taken och skall dessutom projekteras och byggas i enlighet med Passivhuskraven enligt FEBY 12

Nybyggnad av flerbostadshus och kontorshus i Falkenberg
Avser nybyggnation av ett 16 våningar höghus.

Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema.

Sanering av förorenad mark i Varberg
Naturvårdsverket har beviljat bidrag med 91 miljoner kronor, att fördela mellan åren 2015 - 2024. Anbud kommer att infordras på marksaneringen. En byggnad som står på tomten måste helt eller delvis rivas. Oviss byggstart

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av två flerbostadshus med 45 lägeneheter. HSB har optionsavtal på markområdet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av 2 flerbostadshus med 50-60 lägenheter. HSB har option på markområdet som är beläget intill vattnet. Detaljplan finns. Byggstart planeras om några år.

Nybyggnad av äldreboende på Bacchusområdet, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder på Tölö i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 79 lägenheter, 11 lägenheter i kedjehus och fyra flerbostadshus i både hyres- och bostadsrättsform.

Nybyggnad av bostäder på Nyhem i Halmstad
Avser 1 eller ev 2 huskroppar, 100-tal bostadsrätter, 3-4 våningar.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Halmstad
Avser om- och utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk.

Nybyggnad av kontorslokaler i Kungsbacka
Avser nybyggnad av kontorslokaler.

Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Avser nybyggnad av en förskola med 12 avdelningar. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.

Nybyggnad av äldreboende i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i äldreboende.

Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Fortsatt utbyggnad av området Kolla Parkstad. Kommer att byggas i etapper. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av handelsområde i Onsala
Planer finns på nybyggnad av handelsområde med kommersiella lokaler och butiker om ca 17000 kvm.

Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
TSK och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH01, DH02, DH51-2017.

Exploatering av industriområde i Varberg
Tidiga planer.

Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 42 lägenheter i tre till fem våningar samt parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus på Träslöv, Varberg
Anbudsförfrågan gällande konstruktör samt el-, vs-, ventilations- och stomentreprenörer utlämnas i augusti/september 2016. Avser tre punkthus på fyra och ett halvt våningsplan med totalt 63 lägenheter. Man bygger också ett gemensamt bibliotek samt en cykelverkstad. Inflyttning planerad till hösten 2018.

Nybyggnad av villaområde i Varberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 60 enbostadshus.

Nybyggnad av villaområde i Varberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca. 60 enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tvååker
30-40 lägenheter i flerbostadshus eller ev radhus. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås
Seniorbostäder eller 55+ bostäder. Markförsäljning förestår. Förhandlar med kommunen. Byggstart och kostnad är uppskattad.

Nybyggnad av lägenheter och radhus i Kungsbacka etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 32 lägenheter, samt 9 rad/kedjehus. Planerad byggstart under 2018. Etapp 1 har objekt nr 1309683.

Nybyggnad av bostäder Östra Åled i Halmstad
Avser nybyggnad av radhus med 10 hyresrätter.

Om- och tillbyggnad av bilanläggning för Audi i Halmstad
Avser nytt showroom för nya bilar samt en omfattande ombyggnation av befintliga lokaler för att göra plats för begagnade bilar och ett komplett servicecenter.

Tillbyggnad av galleria i Falkenberg
Avser tillbyggnad med handelsyta om ca 2500 kvm.

Nybyggnad av bostäder & kontor på Tingberget
Avvaktar beslut. Oviss byggstart.

Tillbyggnad av skola i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av skola samt renovering. Utbyggnaden möjliggör för 720 elever.

Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 48 lägenheter, samt 16 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av förskola i Varberg
Planer finns på nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av hästsportcentrum i stadsdelen Vallås, Halmstad
Planer finns på ett hästsportcentrum med bla utbildningsstall, rid- och körhallar. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av F-9 skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en F-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Planer finns på nybyggnad av ca 120 lägenheter i åtta huskroppar med fem våningar. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Planer finns på nybyggnad av ca 35 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.

Nybyggnad av varuhus i Halmstad
Planerat projekt som ligger stilla. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanearbete pågår. Antagande av detaljplanen troligtvis i slutet av 2016. Omvandling av område till blandad bebyggelse.

Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Varberg
Avser nybyggnad av bostäder och/eller hotell. Detaljplanarbete pågår under 2017.

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler mm i Åsa
Avser nybyggnad av ca ett 40-tal lägenheter i tre punkthus med fyra våningar.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Strategisk partnering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av SABO Kombohus i Vårhem, Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30-32 lägenheter. Eventuellt kommer detta byggas som ett SABO Kombohus. Igångsättning troligtvis hösten 2016.

Nybyggnad av SPA-hotell och flerbostadshus mm i Laholm
Avser bla turisthotell samt flerbostadshus med 30-35 lägenheter. Oviss byggstart.

Ombyggnad av verkstad i Halmstad
Avser rivning samt ombyggnad av bilserviceanläggning.

Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.

Nybyggnad av enbostadshus i Ugglarp
20-25 villatomter

Nybyggnad av hotell i Tvååker
Avser nybyggnad av hotell med 24 rum i fyra våningar samt en konferensdel med tre rum och spa-avdelning med bastu och pool. Totalt 2800 kvm.

Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arvidstorp, Falkenberg
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med ca 30 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 30 bostadsrättslägenheter i 6 huskroppar i 2,5-3 våningar.

Nybyggnad av affärshus i Varberg
Nybyggnad av Biltema-butik om ca 5500 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 28 bostadsrätter i 2 huskroppar med 4 våningar. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av gruppboende. Troligtvis äldreboende.

Nybyggnad av gruppbostad i Tölö, Kungsbacka
Planer finns på två nya gruppbostäder för funktionshindrade i Tölö. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av lokaler för parkavdelningen m m i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av samlade lokaler för parkförvaltningen. Avser kontors- och förrådsbyggnader.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: