Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hallands län

Falkenberg (142)
Halmstad (217)
Hylte (17)
Kungsbacka (138)
Laholm (68)
Varberg (73)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 625 st.

Nybyggnad av vindkraftverk vid Kattegatt, väster om Laholm
Förlängning av tillstånd pågår. Avser 108 verk.

Uppförade av vindkraftverk i Falkenberg
Avvaktar sökt miljötillstånd. Planer finns på uppförande av 60 verk.

Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 300 lägenheter. Projektet kommer att utföras i etapper.

Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049 och etapp 3 1162918.

Utformning av kunskaps- o. kulturcentrum i Falkenberg
Gymnasieskola och biblioteksbyggnad. Avser nybyggnad av huvudbyggnaden. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.

Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.

Nybyggnad av F-6 skola i Laholm
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 475 elever, varav 20 särskoleelever. Skolan är ca 6680 kvm (BRA) och idrottshallen ca 1839 kvm (BRA). Skolan får ett tillagningskök, slöjdsalar och en idrottshall bland annat. Byggnaden ska bli ett så kallat passivhus.

Nybyggnad av trafikplats och infart i Halmstad, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Omfattning ännu oklar. Kan delas upp i flera delar. Samarbetsprojekt med trafikverket. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus, affärshus och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter.

Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Ätradalen

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder i Särö Centrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 190 lägenheter i 5-7 våningar.

Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser bland annat nytt café, bibliotek, skolrestaurang, ny sporthall m m. Objektets ungefärliga storlek: BTA befintlig byggnad ca 29.000 m2. BTA nybyggnad ca 700 m2. Tomtarea ca 80.400 m2. Ytterligare 100 miljoner finns i förslag till investeringsbudget för de kommande året.

Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Avser nybyggnad av industri. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av skola.

Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 3 punkthus med 36 hyresrättslägenheter och 35 rad/kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kristenslätt i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 126 lägenheter i flerbostadshus med 6, 7 och 8 våningar samt källare och fläktrum. Kommer att byggas på den gamla fotbollsplanen norr om Ljungholmsvägen.

Nybyggnad av butik och flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av lokaler och bostäder samt upprusning av centrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser.

Nybyggnad av bostäder m m i Falkenberg etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i punkthus.

Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Planer finns på uppförande av ca 30 havsbaserade verk.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 1
Omfattar ett 100-tal lägenheter. Beslut ej tagna. Detaljplan krävs.

Nybyggnad av hotell i Varberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 100 rum samt gym, matsal och möteslokaler.

Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet.

Utbyggnad av oceanhamnen i Halmstad
Avser utökning/tillbyggnad av kaj med 100 meter, 50 meter åt vardera hållet i djuphamnen, höjning av hamnområdet samt ombyggnad av bulkterminalyta. Igångsättning troligtvis tidigast 2017-2018.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontorshus i Falkenberg
Avser nybyggnation av ett 16 våningar höghus.

Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema.

Nybyggnad av grundskola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för 300 elever. Byggnaden ska han en integrerad skolidrottshall och ett mottagningskök. Kungsbacka kommun avser certifiera skolbyggnaden enligt Miljöbyggnad SILVER.

Anläggande av ny vattentäkt i Halmstad
Projekt i planeringsskede. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av hotell i Bua, Varberg
Projektet avser utveckling av området till en attraktiv turistdestination med bostäder/handel/verksamhetslokaler/restaurang/servicelokaler m m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka etapp 2
Eksta planerar att bygga 46 hyresrätter i området, vilka skall vara energieffektiva byggnader som delvis försörjs med solenergi på taken och skall dessutom projekteras och byggas i enlighet med Passivhuskraven enligt FEBY 12

Nybyggnad av flerbostadshus i Bua, Varberg
Projektet avser utveckling av området till en attraktiv turistdestination med bostäder/handel/verksamhetslokaler/restaurang/servicelokaler m m. Denna etapp avser nybyggnad av flerbostadshus med ett 70-tal lägenheter.

Ombyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av en del av befintlig skola samt nybyggnad av kök. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrättslägenheter i två huskroppar med 6-9 våningar.

Ombyggnad av skola i Laholm
Planer finns på ombyggnad av Lagaholmsskolan.

Nybyggnad av bostäder på Tölö i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 79 lägenheter, 11 lägenheter i kedjehus och fyra flerbostadshus i både hyres- och bostadsrättsform.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 63 bostadsrätter i 1 huskropp med 6 våningar plus parkeringsgarage i källarvåningen.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Halmstad
Avser om- och utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk.

Påbyggnad av affärshus Varberg
Avser påbyggnad av två våningar om totalt 5600 kvm. Befintliga lokaler ska byggas om och grundförstärkas samt rustas upp med nya hissar, rulltrappor, ny fasad och nytt skärmtak.

Renovering av flerbostadshus i Laholms kommun
Avser renovering av hela Laholmshems fastighetsbestånd, totalt ca 1100 lägenheter. Första etappen avser 8 fastigheter. Projektet kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Avser nybyggnad av en förskola med 12 avdelningar. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.

Nybyggnad av äldreboende i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i äldreboende.

Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
TSK och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH01, DH02, DH51-2017.

Trafiksäkerhetsåtgärder på Väg 940 mellan Forsbäck-E6
Avser ombyggnad av två korsningar samt att förse korsningarna med trafiksignaler.

Exploatering av industriområde i Varberg
Tidiga planer.

Nybyggnad av villaområde i Varberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 60 enbostadshus.

Om- samt nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.

Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 42 lägenheter i tre till fem våningar samt parkeringsgarage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus på Träslöv, Varberg
Anbudsförfrågan gällande konstruktör samt el-, vs-, ventilations- och stomentreprenörer utlämnas i augusti/september 2016. Avser tre punkthus på fyra och ett halvt våningsplan med totalt 63 lägenheter. Man bygger också ett gemensamt bibliotek samt en cykelverkstad. Inflyttning planerad till hösten 2018.

Nybyggnad av bostäder på Nyhem i Halmstad
Avser 1 eller ev 2 huskroppar, 100-tal bostadsrätter, 3-4 våningar.

Nybyggnad av villaområde i Varberg
Avser byggnation av ca. 60 enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage.

Nybyggnad av bostäder i Tvååker, Varberg
Avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse om ca 100 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås
Seniorbostäder eller 55+ bostäder. Markförsäljning förestår. Förhandlar med kommunen. Byggstart och kostnad är uppskattad.

Nybyggnad av bostäder Östra Åled i Halmstad
Avser nybyggnad av radhus med 10 hyresrätter.

Om- och tillbyggnad av bilanläggning för Audi i Halmstad
Avser nytt showroom för nya bilar samt en omfattande ombyggnation av befintliga lokaler för att göra plats för begagnade bilar och ett komplett servicecenter.

Ombyggnad av Lagaholmsskolan Laholm
Avser ombyggnad av skola. 7st sammanhängande huskroppar. Totalyta 5000m2.

Tillbyggnad av skola i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av skola samt renovering. Utbyggnaden möjliggör för 720 elever.

Nybyggnad av bostäder & kontor på Tingberget
Avvaktar beslut. Oviss byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hjortsberg Falkenberg
Avser nybyggnad av 45 lägenheter i nio våningar med indragen vindsvåning (fläktrum) samt en parkeringsplats.

Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Varberg
Avser nybyggnad av bostäder och/eller hotell. Detaljplanarbete pågår under 2017.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering.

Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Strategisk partnering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av SABO Kombohus i Vårhem, Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30-32 lägenheter. Eventuellt kommer detta byggas som ett SABO Kombohus. Igångsättning troligtvis hösten 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 bostadsrättslägenheter i en huskropp med nio våningar.

Nybyggnad av äldreboende i Fyllinge, Halmstads kommun
Avser en byggrätt om ca 5000 kvm.

Nybyggnad av SPA-hotell och flerbostadshus mm i Laholm
Avser bla turisthotell samt flerbostadshus med 30-35 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av vindkraftverk i Kungsbacka
7 verk á 2,5 MW. Ansöker om tillstånd. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av verkstad i Halmstad
Avser rivning samt ombyggnad av bilserviceanläggning.

Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.

Nybyggnad av villor i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 36 st enbostadshus i 1 1/2 plan.

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Halmstad
Presumtiv exploatör finns. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av förskola i Varberg
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Nybyggnad av F-9 skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en F-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever.

Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Omvandling av område till blandad bebyggelse.

Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.

Nybyggnad av enbostadshus i Ugglarp
20-25 villatomter

Nybyggnad av flerbostadshus i Arvidstorp, Falkenberg
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med ca 30 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 30 bostadsrättslägenheter i 6 huskroppar i 2,5-3 våningar.

Nybyggnad av hotell i Tvååker
Avser nybyggnad av hotell med 24 rum i fyra våningar samt en konferensdel med tre rum och spa-avdelning med bastu och pool. Totalt 2800 kvm.

Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av affärshus i Varberg
Nybyggnad av Biltema-butik om ca 5500 kvm.

Nybyggnad av F-6 skola i Hyltebruk
Avser nybyggnad av F-6 skola samt rivning av skolbyggnad M. Option på solcellsanläggning.

Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 28 bostadsrätter i 2 huskroppar med 4 våningar. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av skola och förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av skola och förskola. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat.

Anpassning/lokaloptimering av skollokaler i Veddige, Varberg
Avser ombyggnad, anpassning/förändrad rumsindelning av F - 9 skola.

Upphandling av tillfälliga evakueringspaviljonger i Falkenbergs kommun
Avser uppställning av tillfälliga evakueringspaviljonger med fyra avdelningar med tillhörande pentry i varje avdelning. Hyrestid 12 månader med option på 6+6 månaders förlängning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ullared
Avvaktar beslut. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Rivning av bef bostadshus och uppförande av nytt flerbostadshus med 16 - 20 lägenheter, 5-8 våningar.Igångsättning ej fastställd.

Ny anläggning i Falkenberg
Avser nybyggnad av lager och kontor om ca 3000-5000 kvm.

Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt två radhus med 6 lägenheter i varje.

Nybyggnad av kvinnoklinik i Kungsbacka, 3a

Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge

Vägmarkering inom distrikt Halmstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: