Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gotlands län

Gotland (162)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är oviss men planer finns för 100-150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Utveckling av hamnområde på Gotland
Förslag till planprogram har tagits fram. Uppskattad start och kostnad. Stort område som det ska tas beslut om. Ca 20 000 kvm
Nybyggnad av bostadsrätter på Visby ängar, Visby
Avser nybyggnad av 3 punkthus med 4 våningar samt 5 st 2-våningshus med radhuskänsla.
Nybyggnad av flerbostadshus på A7-området i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.
Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 64 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar, 2 st med 4 våningar och 2 st med 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Planer finns för ca 55 lägenheter i ca 5 huskroppar, kan ev bli i 4 våningar.
Nybyggnad av turistanläggning på Västö
Avser hotell med 70-160 rum, restaurang, spa- och rekreationsanläggning, kallbadhus, konferenslokaler samt bungalows i form av bostadsrätter. Omfattning oklar.
Vindkraftverk på Näsudden, Gotland
Avser 3 st vindkraftverk. Effekt på 2,0 mW per verk, höjd 95 meter och med en vingbredd på 100 vingdiameter.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar.
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas.
Nybyggnad av småhus i Terra Nova
Avser egnahem, 30 småhus.
Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.
Nybyggnad av radhus och kedjehus i Visby
Avser 2 huskroppar med 6 lägenheter i vardera hus.
Nybyggnad av turistanläggning på Västö
Avser nybyggnad av 8-10 st stugor/parhus på 100 kvm st.
Tillbyggnad av datorhall i Visby etapp 3
Tillbyggnad av datorhall.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning m.m etapp 2 Gotland
Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall
Nya krafttransformatorer på Gotland
Avser fem krafttransformatorer inkl platsmontage.
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Visby
Planen är att parkeringsdäcket, ovanpå den nästan 9000 kvm stora byggnaden ska användas att bygga nya hyreslägenheter.
Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus i Visby
Byggstart tidigast om 2-3 år. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Ca 15 hållplatser utmed linjerna 10, 11 och 20. Kontrasterande yta mot körbanan längs med hållplatsen, justering/höjning av kantsten.
Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotland
Avser nybyggnad av verkstad, kontorslokaler och däcklager.
Ombyggnad till flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av filmgymnasiets gamla lokaler till 12 nya lägenheter i två till tre våningar.
Nybyggnad av industribyggnad i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Utbyggnad av va-system i Gnisvärd, etapp 3
Avser anläggning av nya spillvattenledningar samt en spillvattenpumpstation, man kommer även att ersätta äldre vattenledningar. Omfattar ca totalt 4 km ledningssträcka.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av gata för nytt bostadsområde.
Ny överföringsledning mellan Kvarnåkershamn - Alva, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 14 km.
Va-förnyelse i Stjärnrike, Gotland
Avser byte av dagvatten-, dricksvatten- samt spillvattenledningar i området Strjärnrike. Det skall även anläggas en ny servisbrunn åt Gotlandshem med ny servisledning till varje byggnad. Stjärngatan-Siriusgatan i Visby. Avser en längd om ca 270 meter + 230 meter.
Ny överföringsledning mellan Silte - Eksta, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokal i Othem
Projektet avser ombyggnad av lada till verkstad, tvätthall och personallokarer samt uppförande av sandfickor och carport.
Uppförande av acumulatortank Värmefraften GEAB, Gotland
Avser uppförande av en nytillverkad nyckelfärdig ackumulatortank inkl kringutrustning på GEAB:s produktionsanläggning i Visby. ABA99.
Anläggande av provisorisk gångbro, Visby kryssningskaj
Avser ny provisorisk gångbro i anslutning till det nya kryssningskajsområdet, över länsväg 142.
Ombyggnad av kök på äldreboende i Västerhejde
Avser bla utökning av matsal.
Upphandling av högkapacitetspump, Region Gotland
Avser upphandling av en högkapacitetspump.
Ombyggnad av salteriet i Lickershamn
Avser ombyggnation i en byggnad med bla rivning av innerväggar och borttagning av betonggolv samt byggarbeten omfattande kök, toaletter, bastu och dusch samt andra utrymmen såsom samlingslokal, korridorer och städ/teknikrum.
Underhålls- och driftbesiktning för elledningsnät, Gotland
Gotlands Elnät AB är i behov att upphandla underhålls- och driftbesiktning av elledningsnätet som ska utföras under perioden 2018-2020 med option på ytterligare två år.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av gårdsbyggnad med 2 st lägenheter samt rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Restaurering av Rone kyrka i Hemse, Gotland
Avser restaurering av tornhuv.
Om- och nybyggnad av reservkraft vid Visby lasarett
Avser ombyggnad av 12 kV elkraftssystem med 2 st mottagningsstationer med separata matningar från GEAB. Ett nytt reservkraftssystem skall installaleras.
Utvändigt underhåll av servering i Visby
Underhåll av tak och takdetaljer samt montering av takbrygga och snörasskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av skyddsrum till lägenhet och inredande av ytterligare bostad.
Ombyggnad av affärshus i Visby
Anmälan bygglovsbefriad åtgärd för ändring av brandskydd och va i affärs/flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Fasadunderhåll av hotellbyggnad (hotell bredablick).
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Förhandsbesked för uppförande ackumulatortank (geab).
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för uppförande av fem bostadshus.
Ombyggnad av förskola i Visby
Installation/ändring av ventilation.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 11 st uthyrningsstugor (troligen ej fritidshus).
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 st campingstugor.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 3 st hus med totalt 9 st uthyrningsrum (slite strandby).
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning av vårdcentral till förskola, fasadändring, skylt samt uppförande av förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll/renovering av fönster.
Nybyggnad av vårdbostad i Visby
Nybyggnad av omsorgsboende och avfallsbyggnad samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av bostadshus Bunge Kronhagen 3:24,3:26,3:79,3:80,3:32.
Tillbyggnad av församlingshus i Visby
Tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av restaurang i Visby
Tillbyggnad av restaurang med paviljong (donners brasserie).
Tillbyggnad av förråd i Visby
Tillbyggnad av vagnbod.
Nybyggnad av barack i Visby
Tillfälligt uppförande av 5 st byggbodar (kvarnåkershamn).
Tillbyggnad av enbostadshus i Visby
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkong (plan 5).
Nybyggnad av lager i Visby
Provisoriskt tält (affärslokal) tidsbegränsat t o m 2022-12-31.
Rivning av stugby i Visby
Rivning av 6 st uthyrningsstugor.
Tillbyggnad av enbostadshus i Visby
Tillbyggnad av bostadshus med garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Visby
Tillbyggnad av bostadshus med uterum.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och garage (komplementbyggnad).
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus samt rivning av kalkstensgrund samt delar av väggar.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Visby
Ombyggnad av plank samt ändring av fasad på fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad - tidsbegränsat lov t o m 2027-09-01.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhållsåtgärder på bostadshus samt montering av takskyddsanordningar.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Visby
Underhållsåtgärder på fasader och fönster på cafébyggnad. Putsåtgärder på gavel. Saltskada. Fönsterrenovering/underhåll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: