Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Förnyelse av transformatorstationer i Höljebro
Med start 2018 ska 1 styck 70/130kV-ställverk beläget i Hälsingland bytas ut. Nytt ställverk i utomhusutförande ska byggas upp parallellt med det befintliga med det fortfarande i drift. Slutligen rivs de gamla utomhusställverken inklusive kontrollbyggnader. 130 kV ställverket kommer att ha två stycken linjefack, två stycken transformatorfack och ett fack för kabelanslutning av inkommande generering. 70 kV ställverket kommer att ha två stycken transformatorfack och tre stycken linjefack. Förnyelse av 145, 77 & 12 kV transformatorstationer i Höljebro
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnad flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad av Stentägtskolan, Kv Klossdammen 5:1, Söderhamns Kommun. Samtliga befintliga skolbyggnader byggs om och byggs samman genom tillbyggda delar. En tillbygd del utföres som 2-våningsbyggnad, övriga nya delar är enplansbyggnader. Samtliga fönster byts, utvändigt avfärgas befintliga putsade ytor. Samtliga tak från ny takbeläggning. Ny installationer (el, VS, luft och styr). Nytt tillagningskök byggs. Befintlig bruttoarea ca 2.250 m2, exkl krypgrunder/installationsytor. Total nybyggnadsyta ca 3.300 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 18 lägenheter.
Nybyggnad av servicebyggnad och campingstugor mm i Söderhamn
Ny reception/butik/restaurang ca 800 kvm, 170-190 nya campingtomter, campingstugor mm.
Ombyggnad av badhus i Söderhamn
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av hamburgerbar i Söderhamn
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av förskola samt erforderliga ledningar i mark. Befintlig bruttoarea ca 415 m2 Total nybyggnadsyta ca 150 m2
Nybyggnad och rivning av reningsverk i Söderhamn
Rivning och nybyggnad av reningsverk för slamhantering.
Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad och utvändig ändring.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 30 st badrum och 8 st WC-rum inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare samt komplettering av elinstallationer. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter.
Rivning av sjukhus i Söderhamn
Avser sanering och rivning av hus 6 och 7 samt rivning av murar, anläggningskompletteringar, hårdgjorda ytor mm.
Ombyggnad av gata i Söderhamn
Ombyggnad för kantstensparkering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Förhandsbesked lager/förrådsbyggnad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Söderhamn
Anmälan anordning ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Söderhamn
Bygglov fasadändring/färgsättning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Söderhamn
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Söderhamn
Marklov - ändring av marknivån.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Färgsättning utvändig ändring.
Ombyggnad av bensinstation i Söderhamn
Anmälan montering oljeavskiljare.
Rivning av hembygdsgård i Söderhamn
Anmälan rivning spruthus.
Nybyggnad av plank i Söderhamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av servicebyggnad i Söderhamn
Nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorbyggnad Östansjö 43:1,Åsbacka 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation Källene 3:33,1:17.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderhamn
Nygbyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Söderhamn
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Rivning av garage i Söderhamn
Rivningslov garagelänga.
Ombyggnad av veterinärstation i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov djurhem.
Rivning av transformatorstation i Söderhamn
Rivning av transformatorstation Östansjö 43:1,Åsbacka 3:1.
Tillbyggnad av skola i Söderhamn
Avser mindre tillbyggnation på skola.
Anpassning av skola i Söderhamn
Ändring av ventilationshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: