Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderhamn

Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnad flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad av Stentägtskolan, Kv Klossdammen 5:1, Söderhamns Kommun. Samtliga befintliga skolbyggnader byggs om och byggs samman genom tillbyggda delar. En tillbygd del utföres som 2-våningsbyggnad, övriga nya delar är enplansbyggnader. Samtliga fönster byts, utvändigt avfärgas befintliga putsade ytor. Samtliga tak från ny takbeläggning. Ny installationer (el, VS, luft och styr). Nytt tillagningskök byggs. Befintlig bruttoarea ca 2.250 m2, exkl krypgrunder/installationsytor. Total nybyggnadsyta ca 3.300 m2.
Ombyggnad av skola i Bergvik
Ombyggnation av slöjd och hemkunskapssalar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 18 lägenheter.
Ombyggnad av badhus i Söderhamn
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av bilverkstad i Söderhamn
Nybyggnad bilverkstad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av förskola samt erforderliga ledningar i mark. Befintlig bruttoarea ca 415 m2. Total nybyggnadsyta ca 150 m2.
Nybyggnad av hamburgerbar i Söderhamn
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 30 st badrum och 8 st WC-rum inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare samt komplettering av elinstallationer. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter.
Nybyggnad och rivning av reningsverk i Söderhamn
Rivning och nybyggnad av reningsverk för slamhantering.
Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad och utvändig ändring.
Rivning av sjukhus i Söderhamn
Avser sanering och rivning av hus 6 och 7 samt rivning av murar, anläggningskompletteringar, hårdgjorda ytor mm.
Ombyggnad av gata i Söderhamn
Ombyggnad för kantstensparkering.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Söderhamn
Objektet avser ombyggnad av lokalen i Kv Rosen till 2st lägenheter samt iordningställande av gårdsytor i anslutning till byggnaden. Bef. lastintag, skärmtak samt stödmur rivs. Nya stödmurar/slänter byggs. Entré och skyltfönster mot Åsbäcksgatan byggs igen med en ny yttervägg. Ny balkong iordningställs i enlighet med förfrågningsunderlaget.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Söderhamn
Anmälan anordning ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Söderhamn
Nybyggnad bärrenseri med fryslager.
Nybyggnad av bensinstation i Söderhamn
Nybyggnad drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Förhandsbesked lager/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Söderhamn
Nybyggnad industri-lagerbyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Söderhamn
Nybyggnad panncentral.
Nybyggnad av panncentral i Söderhamn
Nybyggnad av panncentral.
Ombyggnad av busshållplats i Söderhamn
Ombyggnad av busshållplats.
Renovering av fönster på Skogs kyrka
Renovering och målning av samtliga fönster.
Ombyggnad av skärmtak i Söderhamn
Reparation/byte av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Tidsbegrändst bygglov nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av kontor i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov - kontorsmoduler.
Ombyggnad av vandrarhem i Söderhamn
Ändrad användning från samlingslokal till vandrarhem.
Ombyggnad av bank i Söderhamn
Ändrad användning till banklokal.
Ombyggnad av vattentäkt i Söderhamn
Ändring av vattentäkt.
Nybyggnad av servicebyggnad i Söderhamn
Nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad, redskapsbod.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Söderhamn
Marklov - ändring av marknivån.
Nybyggnad av fläktrum i Söderhamn
Nybyggnad av fläktrum.
Ombyggnad av vandrarhem i Söderhamn
Anmälan, ändrad planlösning, brandskydd samt ventilation.
Ombyggnad av skola i Söderhamn
Byte av ftx-ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Söderhamn
Bygglov fasadändring/färgsättning.
Installation av klimatsystem i Norrala kyrka
Installation av klimatsystem.
Installation av klimatsystem i Trönö kyrka
Installation av klimatsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: