Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

Stamrenovering i flerbostadshus i Sandviken
Avser stamrenovering samt renovering av kök, badrum och el i ca 200 st lägenheter.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 5 mfl
Avser utbyggnad av fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av förskola i Storvik
Nybyggnation av förskola med 5 avdelningar inkl tillagningskök och utegård med lekutrustning.
Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken
Nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.
Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Projektet avser in- och utvändig om- och tillbyggnad, ny elinstallation, ny VVS-installation mm på hus L på Björksätraskolan i Sandviken. Entreprenören kommer även att ha option på Hus M (1457068) och gymnastikhall (1457070).
Renovering av uteplatser och entréer mm på flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar renovering av uteplatser, entrépartier m.m. på Västerled 82-100.
Ombyggnad av högstadieskola i Sandviken
Avser byte av fönster och panelfasader. Invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation mm.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4
Avser utbyggnad av bredband delsträcka Edefors.
Balkongarbete på flerbostadshus i Sandviken
Renovering och utbyggnad av balkonger på ca 34 st lägenheter.
Utbyte av gatubelysning, Sandviken
Utbyte till LED-belysning.
Ombyggnad av förskola i Sandviken
Objektet avser byte av takbeläggning och invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation mm.
Leverans av truckbrytare till kraftverk i Sandviken
Projektet avser leverans av 13st kompletta retrofit truckbrytare, för anslutning i mottagningsstation ÄT321.
Leverans av ny krafttransformator i Sandviken
Projektet avser leverans av 1st komplett krafttransformator, för anslutning i mottagningsstation ÄT33 i Sandviken.
Vädersäkring genom kabelförläggning i Sanviken, Etapp 2
Projektet är en etapp av Sandviken Energi Elnät AB plan för vädersäkring av elnätet. Etappen omfattar området kring Hosjön ner till Bro.
Besiktning av lekplatser i Sandviken
Ca 140 lekplatser. Samtliga lekplatser ska besiktas under 2017.
Montering av lägenhetsmoduler i Sandviken
Avser leverans och montering av lägenhetsmoduler.
Utvändiga åtgärder på kyrktorn i Årsunda
Nytt kopparbläck, omfärgning av panel samt underhåll av fönster.
Byte av belysning i elljusspår, Sandviken
Avser byte av av belysning till LED i elljusspår. Ur investeringsbudget 2017-2019.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Avser utbyggnad av 4st balkonger, samt byte av balkongräcke.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Sandviken
Planer för renovering av 2 st balkonger.
Ny sarg till ishall i Sandviken
Avser leverans och montering av ny sarg inklusive publikskydd samt option på spelarbås, sekretariat/utvisningsbås, "Icedam", 2st målburar med tillhörande transportvagnar och på giljotinport som maskinport.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplemntbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Sandviken
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Sandviken
Uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av uteservering vid restaurang i Sandviken
Objektet avser nybyggnad av uteservering med tillhörande utemöbler och terrassvärmare.
Upprustning av utomhusanläggning och bro till Kvarnön, Gysinge
Avser utbyte av trämaterial på naturums broanläggningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: