Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

Kapacitetsupprustning mellan Storvik-Frövi

Nybyggnad av förskola och gymnastiksal i Sandviken

Nybyggnad av bostäder i Sandviken
Avser både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.

Nybyggnad av industrilokaler mm i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.

Stamrenovering i flerbostadshus i Sandviken
Avser stamrenovering samt renovering av kök, badrum och el i ca 200 st lägenheter.

Nybyggnad av förskola i Storvik
5 avdelningar.

Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken
Nybyggnad av ca 40 lägenheter.

Ny attraktion i Parkbadet i Sandviken
Nybyggnad av ny vattenattraktion med hiss och torn.

Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.

Nybyggnad av teknikpark i Sandviken, etapp 6

Totalrenovering av flerbostadshus i Sandviken etapp 3 m.fl.

Invändigt underhåll av panncentral i Sandviken
Utbyte av oljepanna till pelletspanna samt utbyggnad av växthus/plantskola.

Ombyggnad av Östra infarten i Sandviken, etapp 2

Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.

Nybyggnad av seniorboende i Sandviken

Nybyggnad av bostadsrätter i Sandviken

Ombyggnad av huvudkontor i Sandviken
Ombyggnad av kontorslokaler.

Nybyggnad av omklädningsrum, klubbstuga mm i Sätra

Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.

Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sätra
Ur investeringsbudget 2017-2019. En del tomter kommer säljas via kommunala tomtkön och en del till byggherrar för större bebyggelse.

Exploatering av område i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.

Ombyggnad av skola på Björksätra, Sandviken
Objektet avser ombyggnation av Björksätraskolan 7-9, Hus A. Byte av del av yttertak samt invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS-installation mm.

Ombyggnad till bostäder Sandviken
Ombyggnad av 7 lokaler till 10 lägenheter på Mandolinen 2 & 3, Pensionären 1, Tjädern 20 samt Blocket 2. Adress: Tallbacksvägen 5 & 17, Odengatan 1, Brednäsgatan 19 och Storgatan 1B.

Underhållsarbeten av flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar underhållsarbeten på Seegatan 11, 12 och 14. Byte av värmesystem, fönster och dörrar. Utvändig målning av fasader och tak. Underhåll av yttre miljö.

Exploatering för nytt industriområde i Sandviken
Framflyttat projekt. Utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken
Bredbandsutbyggnad första etappen mellan Lem Nilses - Kungsgården.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 1-3
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, delsträcka ej fastställd.

Nytt industri/verkstadsområde i Sandviken

Ombyggnad av högstadieskola i Sandviken
Avser byte av fönster och panelfasader. Invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation mm.

Nybyggnad av fördelningsstation i Sandviken
Sandviken Energi Elnät AB avser att bygga en ny manöver-/ställverksbyggnad som ska rymma nytt 24 kV och 12 kV ställverk, lokaltransformator, 2 st krafttransformatorer, nollpunktsutrustning, kablage, kontrollutrustning, abonnentställverk, LS/VS-system, kommunikationssystem etc.

Exploatering av område i Sandviken

Hyresgästanpassning av kontor i Sandviken

Nybyggnad av väg till teknikpark i Sandviken

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Järbo
Avser ombyggnad av Järbo gamla avloppsreningsverk till en mottagningsanläggning för brunnslam. Projektet omfattar bla. demontering av befintlig utrustning, installation av nya maskiner, upprustning av befintlig byggnad, ny allmänel och upprustning av vägar.

Nybyggnad av cykelväg i Sandviken

Ombyggnad av gruppboende i Sandviken
Ombyggnad av 7 lägenheter till 14 enrumslägenheter på kv Röksvampen, adress Smassens väg 47. Ombyggnad av gemensamt kök samt ny RWC. Upprustning av tvättstuga och förråd.

Tillgänglighetsanpassning av plattform i Sandviken
Tillgänglighetsåtgärder vid mittplattformen på Sandviken C, Bergslagsbanan bandel 315.

Nybyggnad av va-ledningar i Högbo

Ombyggnad till rondell i Sandviken

Exploatering av nytt industriområde i Sandviken

Nybyggnad av lager i Sandviken
Lagerbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ombyggnad av flerbostadshus med 2 st nya lägenheter på vinden.

Vädersäkring genom kabelförläggning i Sanviken, Etapp 2
Projektet är en etapp av Sandviken Energi Elnät AB plan för vädersäkring av elnätet. Etappen omfattar området kring Hosjön ner till Bro.

Utvändiga åtgärder på kyrktorn i Årsunda
Nytt kopparbläck, omfärgning av panel samt underhåll av fönster.

Ombyggnad till servering och utställningshall i Sandviken
Ändrad användning från industri till utställning för konst och servering.

Nybyggnad av exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.

Ny trafiklösning vid Mosaiken i Sandviken
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.

Byte av belysning i elljusspår, Sandviken
Avser byte av av belysning till LED i elljusspår. Ur investeringsbudget 2017-2019.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Avser utbyggnad av 4st balkonger, samt byte av balkongräcke.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av lager i Sandviken
Uppsättning av lagertält.

Tillbyggnad av förråd i Sandviken
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Ombyggnad av förråd i Sandviken
Ombyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Sandviken
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Sandviken
Nybyggnad av två nätstationer.

Konsulttjänster till upprättande av översiktsplan i Sandvikens kommun
Projektet avser konsultstöd till översiktsplan.

Toppbeläggning på exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2020.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: