Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

Nybyggnad av bostäder i Sandviken
Avser både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.

Nybyggnad av industrilokaler mm i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.

Stamrenovering i flerbostadshus i Sandviken
Avser stamrenovering samt renovering av kök, badrum och el i ca 200 st lägenheter.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4 mfl
Planer att bygga fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Det finns även en till prioriterad sträckning, mellan Kungsberget och Botjärn. Kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av förskola i Storvik
5 avdelningar.

Ny attraktion i Parkbadet i Sandviken
Nybyggnad av ny vattenattraktion med hiss och torn.

Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.

Totalrenovering av flerbostadshus i Sandviken etapp 3 m.fl.

Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.

Nybyggnad av bostadsrätter i Sandviken

Nybyggnad av seniorboende i Sandviken

Nybyggnad av omklädningsrum, klubbstuga mm i Sätra

Underhållsarbeten av flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar underhållsarbeten på Seegatan 11, 12 och 14. Byte av värmesystem, fönster och dörrar. Utvändig målning av fasader och tak. Underhåll av yttre miljö.

Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken
Bredbandsutbyggnad första etappen mellan Lem Nilses - Kungsgården.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 1-3
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, delsträcka ej fastställd.

Exploatering för nytt industriområde i Sandviken
Framflyttat projekt. Utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Ombyggnad av skola på Björksätra, Sandviken
Objektet avser ombyggnation av Björksätraskolan 7-9, Hus A. Byte av del av yttertak samt invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS-installation mm.

Ombyggnad till bostäder Sandviken
Ombyggnad av 7 lokaler till 10 lägenheter på Mandolinen 2 & 3, Pensionären 1, Tjädern 20 samt Blocket 2. Adress: Tallbacksvägen 5 & 17, Odengatan 1, Brednäsgatan 19 och Storgatan 1B.

Ombyggnad av högstadieskola i Sandviken
Avser byte av fönster och panelfasader. Invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation mm.

Nybyggnad av fördelningsstation i Sandviken
Sandviken Energi Elnät AB avser att bygga en ny manöver-/ställverksbyggnad som ska rymma nytt 24 kV och 12 kV ställverk, lokaltransformator, 2 st krafttransformatorer, nollpunktsutrustning, kablage, kontrollutrustning, abonnentställverk, LS/VS-system, kommunikationssystem etc.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Järbo
Avser ombyggnad av Järbo gamla avloppsreningsverk till en mottagningsanläggning för brunnslam. Projektet omfattar bla. demontering av befintlig utrustning, installation av nya maskiner, upprustning av befintlig byggnad, ny allmänel och upprustning av vägar.

Utbyte av gatubelysning, Sandviken
Utbyte till LED-belysning.

Balkongarbete på flerbostadshus i Sandviken
Renovering och utbyggnad av balkonger på ca 34 st lägenheter.

Ombyggnad av gruppboende i Sandviken
Ombyggnad av 7 lägenheter till 14 enrumslägenheter på kv Röksvampen, adress Smassens väg 47. Ombyggnad av gemensamt kök samt ny RWC. Upprustning av tvättstuga och förråd.

Ombyggnad av förskola i Sandviken
Objektet avser byte av takbeläggning och invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation mm.

Tillgänglighetsanpassning av plattform i Sandviken
Tillgänglighetsåtgärder vid mittplattformen på Sandviken C, Bergslagsbanan bandel 315.

Vädersäkring genom kabelförläggning i Sanviken, Etapp 2
Projektet är en etapp av Sandviken Energi Elnät AB plan för vädersäkring av elnätet. Etappen omfattar området kring Hosjön ner till Bro.

Fasad och balkongrenovering av flerbostadshus i Sandviken
Planer för renovering av balkonger och ommålning av fasad.

Nybyggnad av lager i Sandviken
Lagerbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ombyggnad av flerbostadshus med 2 st nya lägenheter på vinden.

Utvändiga åtgärder på kyrktorn i Årsunda
Nytt kopparbläck, omfärgning av panel samt underhåll av fönster.

Ombyggnad till servering och utställningshall i Sandviken
Ändrad användning från industri till utställning för konst och servering.

Ombyggnad av hotell i Sandviken
Ombyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Avser utbyggnad av 4st balkonger, samt byte av balkongräcke.

Byte av belysning i elljusspår, Sandviken
Avser byte av av belysning till LED i elljusspår. Ur investeringsbudget 2017-2019.

Nybyggnad av telestation i Sandviken
Nybyggnad av teknikbod.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av uteplats flerbostadshus.

Nybyggnad av växthus i Sandviken
Nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstationer.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Sandviken
Ändrad användning.

Nybyggnad av lager i Sandviken
Uppsättning av lagertält.

Tillbyggnad av förråd i Sandviken
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av uteservering vid restaurang i Sandviken
Objektet avser nybyggnad av uteservering med tillhörande utemöbler och terrassvärmare.

Markarbeten för anläggande av fiberoptiskt nät i Forsbacka

Konsulttjänster till upprättande av översiktsplan i Sandvikens kommun
Projektet avser konsultstöd till översiktsplan.

Upprustning av utomhusanläggning och bro till Kvarnön, Gysinge
Avser utbyte av trämaterial på naturums broanläggningar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: