Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

Ombyggnad av stadshuset i Sandviken
Yta för ombyggnation är totalt ca: 6000 m2. Etapp 1 ca: 3500 m2. Etapp 2 ca: 2500 m2. Arbetena skall utföras i 2 etapper. Start för etapp 1: 2016-10-01, arbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2017-10-31. Start för etapp 2: 2018-02-01 arbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2019-01-31.
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.
Stamrenovering i flerbostadshus i Sandviken
Avser stamrenovering samt renovering av kök, badrum och el i ca 200 st lägenheter.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 5 mfl
Avser utbyggnad av fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av förskola i Storvik
Nybyggnation av förskola med 5 avdelningar inkl tillagningskök och utegård med lekutrustning.
Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken
Nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Ny attraktion i Parkbadet i Sandviken
Nybyggnad av ny vattenattraktion med hiss och torn.
Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.
Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Projektet avser in- och utvändig om- och tillbyggnad, ny elinstallation, ny VVS-installation mm på hus L på Björksätraskolan i Sandviken. Entreprenören kommer även att ha option på Hus M (1457068) och gymnastikhall (1457070).
Invändigt underhåll och ombyggnad av gymnastiksal i Björksätra
Projektet avser invändig upprustning med nya ytskikt, ny elinstallation, ny VVS-installation m m. i gymnastiksalen på Björksätraskolan i Sandviken.
Ombyggnad av förskola i Sandviken
Objektet avser byte av takbeläggning och invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation mm.
Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.
Renovering av uteplatser och entréer mm på flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar renovering av uteplatser, entrépartier m.m. på Västerled 82-100.
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Entreprenaden omfattar invändig upprustning, påbyggnad av yttertak för installationsutrymme ovan kapprum, ny elinstallation, ny VVS-installation mm i Hus M på Björksätraskolan i Sandviken.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4
Avser utbyggnad av bredband delsträcka Edefors.
Ombyggnad av vattenverk i Sandviken
Avser Maskin, VVS, el- och styrarbeten med leverans, påfyllning av filtermedia, montage och idrifttagning av komplett monteringsklar järn och mangafilter inklusive eventuell kringutrustning.
Balkongarbete på flerbostadshus i Sandviken
Renovering och utbyggnad av balkonger på ca 34 st lägenheter.
Montering av lägenhetsmoduler i Sandviken
Avser leverans och montering av lägenhetsmoduler.
Besiktning av lekplatser i Sandviken
Ca 140 lekplatser. Samtliga lekplatser ska besiktas under 2017.
Leverans av truckbrytare till kraftverk i Sandviken
Projektet avser leverans av 13st kompletta retrofit truckbrytare, för anslutning i mottagningsstation ÄT321.
Leverans av ny krafttransformator i Sandviken
Projektet avser leverans av 1st komplett krafttransformator, för anslutning i mottagningsstation ÄT33 i Sandviken.
Utvändiga åtgärder på kyrktorn i Årsunda
Nytt kopparbläck, omfärgning av panel samt underhåll av fönster.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Tillbyggnad av affärshus i Sandviken
Tillbyggnad av affärshus/lokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Sandviken
Ändrad användning av lokal.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Sandviken
Planer för renovering av 2 st balkonger.
Ny sarg till ishall i Sandviken
Avser leverans och montering av ny sarg inklusive publikskydd samt option på spelarbås, sekretariat/utvisningsbås, "Icedam", 2st målburar med tillhörande transportvagnar och på giljotinport som maskinport.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybygnad av fritidshus.
Nybyggnad av tennishall i Sandviken
Nybyggnad av paddeltennisbana.
Nybyggnad av paviljong i Sandviken
Nybyggnad av paviljonger.
Nybyggnad av pumpstation i Sandviken
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sandviken
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Sandviken
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av carport i Sandviken
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplemntbyggnad.
Rivning av omklädningsrum i Sandviken
Objektet avser rivning av omklädningsrum på Norra IP i Sandviken. Omfattar en byggnad på två våningar, varav en i suterräng. Efter rivning ska marken återställas.
Toppbeläggning på exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2020.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sandviken
Tillbyggnad av bef byggnad med toalettbarack.
Byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar byte av fönster och fönsterdörrar på Hammargatan 4.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: