Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

Ombyggnad av stadshuset i Sandviken

Nybyggnad av bostäder i Säljan, Sandviken

Nybyggnad av vårdbostad i Sandviken

Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken

Invändigt underhåll av panncentral i Sandviken

Sanering av fd fabriksområde i Hammarby, Storvik

Totalrenovering av flerbostadshus i Sandviken etapp 3 m.fl.

Nybyggnad av seniorboende i Sandviken

Ombyggnad av huvudkontor i Sandviken

Nybyggnad av omklädningsrum, klubbstuga mm i Sätra

Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 1

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 2

Underhållsarbeten av flerbostadshus i Sandviken

Ombyggnad till bostäder Sandviken

Exploatering av område i Sandviken

Tillbyggnad av förskola i Sätra

Ombyggnad/ny trafiklösning vid Gävlevägen i Sandviken

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Järbo

Ombyggnad av vattenverk i Sandviken

Isolering av vindar i flerbostadshus i Sandviken

Nybyggnad av gc-väg i Sandviken

Ombyggnad av gruppboende i Sandviken

Nybyggnad av lager i Sandviken

Nybyggnad av idrottshall i Sandviken

Ny trafiklösning vid Mosaiken i Sandviken

Nybyggnad av förråd i Sandviken

Nybyggnad av nätstation i Sandviken

Nybyggnad av soprum i Sandviken

Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken

Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken

Ombyggnad av förråd i Sandviken

Ombyggnad av industrihus i Sandviken

Utvändigt underhåll av kulturhus i Sandviken

Tillbyggnad av markanläggning i Sandviken

Toppbeläggning på exploateringsområde i Sandviken

Konsulttjänster till upprättande av översiktsplan i Sandvikens kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: