Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

Stamrenovering i flerbostadshus i Sandviken
Avser stamrenovering samt renovering av kök, badrum och el i ca 200 st lägenheter.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 5 mfl
Avser utbyggnad av fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av förskola i Storvik
Nybyggnation av förskola med 5 avdelningar inkl tillagningskök och utegård med lekutrustning.
Ny attraktion i Parkbadet i Sandviken
Nybyggnad av ny vattenattraktion med hiss och torn.
Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.
Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.
Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.
Underhållsarbeten av flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar underhållsarbeten på Seegatan 11, 12 och 14. Byte av värmesystem, fönster och dörrar. Utvändig målning av fasader och tak. Underhåll av yttre miljö.
Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.
Renovering av uteplatser och entréer mm på flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar renovering av uteplatser, entrépartier m.m. på Västerled 82-100.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 1-3
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, delsträcka Storvik etapp 1-3.
Ombyggnad av skola på Björksätra, Sandviken
Objektet avser ombyggnation av Björksätraskolan 7-9, Hus A. Byte av del av yttertak samt invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS-installation mm.
Ombyggnad av högstadieskola i Sandviken
Avser byte av fönster och panelfasader. Invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation mm.
Nybyggnad av fördelningsstation i Sandviken
Sandviken Energi Elnät AB avser att bygga en ny manöver-/ställverksbyggnad som ska rymma nytt 24 kV och 12 kV ställverk, lokaltransformator, 2 st krafttransformatorer, nollpunktsutrustning, kablage, kontrollutrustning, abonnentställverk, LS/VS-system, kommunikationssystem etc.
Ombyggnad av vattenverk i Sandviken
Avser Maskin, VVS, el- och styrarbeten med leverans, påfyllning av filtermedia, montage och idrifttagning av komplett monteringsklar järn och mangafilter inklusive eventuell kringutrustning.
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4
Avser utbyggnad av bredband delsträcka Edefors.
Utbyte av gatubelysning, Sandviken
Utbyte till LED-belysning.
Balkongarbete på flerbostadshus i Sandviken
Renovering och utbyggnad av balkonger på ca 34 st lägenheter.
Ombyggnad av gruppboende i Sandviken
Ombyggnad av 7 lägenheter till 14 enrumslägenheter på kv Röksvampen, adress Smassens väg 47. Ombyggnad av gemensamt kök samt ny RWC. Upprustning av tvättstuga och förråd.
Ombyggnad av förskola i Sandviken
Objektet avser byte av takbeläggning och invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation mm.
Tillgänglighetsanpassning av plattform i Sandviken
Tillgänglighetsåtgärder vid mittplattformen på Sandviken C, Bergslagsbanan bandel 315.
Leverans av truckbrytare till kraftverk i Sandviken
Projektet avser leverans av 13st kompletta retrofit truckbrytare, för anslutning i mottagningsstation ÄT321.
Leverans av ny krafttransformator i Sandviken
Projektet avser leverans av 1st komplett krafttransformator, för anslutning i mottagningsstation ÄT33 i Sandviken.
Vädersäkring genom kabelförläggning i Sanviken, Etapp 2
Projektet är en etapp av Sandviken Energi Elnät AB plan för vädersäkring av elnätet. Etappen omfattar området kring Hosjön ner till Bro.
Besiktning av lekplatser i Sandviken
Ca 140 lekplatser. Samtliga lekplatser ska besiktas under 2017.
Utvändiga åtgärder på kyrktorn i Årsunda
Nytt kopparbläck, omfärgning av panel samt underhåll av fönster.
Ombyggnad till servering och utställningshall i Sandviken
Ändrad användning från industri till utställning för konst och servering.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Sandviken
Planer för renovering av 2 st balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Avser utbyggnad av 4st balkonger, samt byte av balkongräcke.
Byte av belysning i elljusspår, Sandviken
Avser byte av av belysning till LED i elljusspår. Ur investeringsbudget 2017-2019.
Ny sarg till ishall i Sandviken
Avser leverans och montering av ny sarg inklusive publikskydd samt option på spelarbås, sekretariat/utvisningsbås, "Icedam", 2st målburar med tillhörande transportvagnar och på giljotinport som maskinport.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av uteplats flerbostadshus.
Nybyggnad av växthus i Sandviken
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstationer.
Nybyggnad av lager i Sandviken
Uppsättning av lagertält.
Tillbyggnad av förråd i Sandviken
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av uteservering vid restaurang i Sandviken
Objektet avser nybyggnad av uteservering med tillhörande utemöbler och terrassvärmare.
Upprustning av utomhusanläggning och bro till Kvarnön, Gysinge
Avser utbyte av trämaterial på naturums broanläggningar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: