Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

Nybyggnad av bostäder i Sandviken
Avser både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Nybyggnad av förskola i Storvik
Nybyggnation av förskola med 5 avdelningar inkl tillagningskök och utegård med lekutrustning.
Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken
Nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av gymnastiksal på skola i Sandviken
Gymnastiksal Norrsätraskolan.
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Projektet avser in- och utvändig om- och tillbyggnad, ny elinstallation, ny VVS-installation mm på hus L på Björksätraskolan i Sandviken. Entreprenören kommer även att ha option på Hus M (1457068) och gymnastikhall (1457070).
Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Entreprenaden omfattar invändig upprustning, påbyggnad av yttertak för installationsutrymme ovan kapprum, ny elinstallation, ny VVS-installation mm i Hus M på Björksätraskolan i Sandviken.
Balkongarbete på flerbostadshus i Sandviken
Renovering och utbyggnad av balkonger på ca 34 st lägenheter.
Invändigt underhåll och ombyggnad av gymnastiksal i Björksätra
Projektet avser invändig upprustning med nya ytskikt, ny elinstallation, ny VVS-installation m m. i gymnastiksalen på Björksätraskolan i Sandviken.
Montering av lägenhetsmoduler i Sandviken
Avser leverans och montering av lägenhetsmoduler.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Tillbyggnad av affärshus i Sandviken
Tillbyggnad av affärshus/lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Sandviken
Ändrad användning från bostadshus till LSS boende.
Ombyggnad av samlingslokal i Sandviken
Ändrad användning av lokal.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Sandviken
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av tennishall i Sandviken
Nybyggnad av paddeltennisbana.
Nybyggnad av paviljong i Sandviken
Nybyggnad av paviljonger.
Nybyggnad av pumpstation i Sandviken
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybygnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sandviken
Fasadändring affär samt uppsättning av skylt/ljusanordning.
Nybyggnad av carport i Sandviken
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Sandviken
Nybyggnad av cistern.
Rivning av omklädningsrum i Sandviken
Objektet avser rivning av omklädningsrum på Norra IP i Sandviken. Omfattar en byggnad på två våningar, varav en i suterräng. Efter rivning ska marken återställas.
Toppbeläggning på exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2017-2020.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sandviken
Tillbyggnad av bef byggnad med toalettbarack.
Byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar byte av fönster och fönsterdörrar på Hammargatan 4.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: