Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sandviken

Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras hyresrätter och trygghetsboende. Ca 50 lägenheter i form av trygghetsboendeform och ungefär 100 vanliga hyresrätter.

Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.

Nybyggnad av vårdbostad i Sandviken
Nybyggnad av särskilt boende.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4 mfl
Planer att bygga fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Det finns även en till prioriterad sträckning, mellan Kungsberget och Botjärn. Kommer att delas in i etapper.

Sanering av fd fabriksområde i Hammarby, Storvik

Totalrenovering av flerbostadshus i Sandviken etapp 3 m.fl.

Nybyggnad av förskola i Storvik
5 avdelningar.

Invändigt underhåll av panncentral i Sandviken
Utbyte av oljepanna till pelletspanna samt utbyggnad av växthus/plantskola.

Nybyggnad av seniorboende i Sandviken

Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.

Ombyggnad av huvudkontor i Sandviken
Ombyggnad av kontorslokaler.

Nybyggnad av omklädningsrum, klubbstuga mm i Sätra

Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.

Underhållsarbeten av flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar underhållsarbeten på Seegatan 11, 12 och 14. Byte av värmesystem, fönster och dörrar. Utvändig målning av fasader och tak. Underhåll av yttre miljö.

Ombyggnad av skola på Björksätra, Sandviken
Objektet avser ombyggnation av Björksätraskolan 7-9, Hus A. Byte av del av yttertak samt invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS-installation mm.

Ombyggnad till bostäder Sandviken
Ombyggnad av 7 lokaler till 10 lägenheter på Mandolinen 2 & 3, Pensionären 1, Tjädern 20 samt Blocket 2. Adress: Tallbacksvägen 5 & 17, Odengatan 1, Brednäsgatan 19 och Storgatan 1B.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken
Bredbandsutbyggnad första etappen mellan Lem Nilses - Kungsgården.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 1-3
Bredbandsutbyggnad i Sandviken, delsträcka ej fastställd.

Ombyggnad av högstadieskola i Sandviken
Avser byte av fönster och panelfasader. Invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation mm.

Exploatering av område i Sandviken

Nybyggnad av fördelningsstation i Sandviken
Sandviken Energi Elnät AB avser att bygga en ny manöver-/ställverksbyggnad som ska rymma nytt 24 kV och 12 kV ställverk, lokaltransformator, 2 st krafttransformatorer, nollpunktsutrustning, kablage, kontrollutrustning, abonnentställverk, LS/VS-system, kommunikationssystem etc.

Hyresgästanpassning av kontor i Sandviken

Ombyggnad/ny trafiklösning vid Gävlevägen i Sandviken

Ombyggnad av vattenverk i Sandviken
Avser Maskin, VVS, el- och styrarbeten med leverans, påfyllning av filtermedia, montage och idrifttagning av komplett monteringsklar järn och mangafilter inklusive eventuell kringutrustning.

Isolering av vindar i flerbostadshus i Sandviken

Nybyggnad av gc-väg i Sandviken

Ombyggnad av gruppboende i Sandviken
Ombyggnad av 7 lägenheter till 14 enrumslägenheter på kv Röksvampen, adress Smassens väg 47. Ombyggnad av gemensamt kök samt ny RWC. Upprustning av tvättstuga och förråd.

Tillgänglighetsanpassning av plattform i Sandviken
Tillgänglighetsåtgärder vid mittplattformen på Sandviken C, Bergslagsbanan bandel 315.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ombyggnad av flerbostadshus med 2 st nya lägenheter på vinden.

Nybyggnad av lager i Sandviken
Lagerbyggnad.

Vädersäkring genom kabelförläggning i Sanviken, Etapp 2

Utvändiga åtgärder på kyrktorn i Årsunda
Nytt kopparbläck, omfärgning av panel samt underhåll av fönster.

Uppsättning av moduler vid förskola i Sandviken
Uppsättning av temporära moduler vid förskola.

Ny trafiklösning vid Mosaiken i Sandviken
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ombyggnad av förråd i Sandviken
Ombyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Sandviken
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Sandviken
Nybyggnad av två nätstationer.

Ny sarg till ishall i Sandviken
Avser leverans och montering av ny sarg inklusive publikskydd samt option på spelarbås, sekretariat/utvisningsbås, "Icedam", 2st målburar med tillhörande transportvagnar och på giljotinport som maskinport.

Ombyggnad av industrihus i Sandviken
Anmälan för ändring till kontor.

Konsulttjänster till upprättande av översiktsplan i Sandvikens kommun
Projektet avser konsultstöd till översiktsplan.

Toppbeläggning på exploateringsområde i Sandviken
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: