Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ovanåker

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Edsbyn
Ca 823 km väg varav grusväg 137 km och gc-väg 14 km.
Om- och tillbyggnad och rivning av framtidens skola i Edsbyn
Befintliga byggnader för årskurs 7-9 ska byggas om och till. Byggnaderna för årskurs F-6 ska rivas. Samtliga årskurser i grundskolan ska inrymmas i den ombyggda skolan. Även utemiljöerna till skollokalerna ska ingå i projektet. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Viksjön - Alfta
Helsinge Vatten gör en del av sträckan och kommunen en annan. Denna sträcka avser markförlagd vattenledning ca 2 965 meter mellan Viksjön - Alfta.
Förbättrad trafiksäkerhet på väg 678 i Ullungsfors
Målning, ombyggnad till enfältsväg, avsmalning.
Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 1
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.
Tillbyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum i Alfta
Objektet avser tillbyggnad av personaldel med matsal och omklädningsrum ca 195 m2.
Byte av fastbränsleanläggning på skola i Edsbyn
Projektet avser ny installation av bergvärmepump med 10 borrhål 220 m/st.
Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Edsbyn
Entreprenaden avser arbeten i samband med utbyte av luftbehandlingsaggregat i 40 st lägenheter på Backaområdet i Edsbyn. I lägenheterna ska luftbehandlingsaggregaten bytas ut till nya med roterande värmeväxlare.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstad.
Byte av fönster på flerbostadshus i Edsbyn
Avser byte av fönster i två hus på Långgatan 26 A-B och Västra centralgatan 22 A-C. Totalt berörs 222 enheter av fönster och fönsterdörrar.
Ombyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av verkstad och butik i Edsbyn
Ansökan om rivningslov för huvudbyggnad inom detaljplan.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av gruppbostad i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Edsbyn
Ansökan om bygglov för plank.
Rivning av förråd i Edsbyn
Ansökan om rivningslov samt bygglov för timmerlada.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om rivningslov samt bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av solcellsanläggning på reningsverk i Edsbyn
Leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning på taket till reningsverket i Edsbyn.
Byte av lågspänningsställverk i Hus B, Alfta Industricenter
Montage och inkoppling kommer att skötas av ramavtalsentreprenör.
Takrenovering av konserthus i Edsbyn
Byte av tak samt konstruktionsförbättrning. Tegelpannor ska ersättas med plåttak (ca 1350 m2).
Målningsarbete på skola i Edsbyn
Avser ommålning av kyrskolans fasad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för fasadförändring. Avser uppsättning av skärmtak för barnvagnsparkering samt ommålning av fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: