Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ovanåker

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Edsbyn
Ca 823 km väg varav grusväg 137 km och gc-väg 14 km.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alfta

Nybyggnad av flerbostadshus i Edsbyn

Nybyggnad av överföringsledning i Viksjöfors
Helsinge Vatten gör en del av sträckan och kommunen en annan.

Ombyggnad av omklädningsrum och ventilation i sporthall i Edsbyn

Nybyggnad av industrihus i Ovanåkers kommun

Beläggning av väg 301 mellan W länsgräns-Ullungsfors

Tjälsäkring av väg 682 mellan Knåda-Sidskogen

Förbättrad trafiksäkerhet på väg 678 i Ullungsfors
Målning, ombyggnad till enfältsväg, avsmalning.

Ombyggnad av ungdomsgård i Alfta

Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 1
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.

Byte av fastbränsleanläggning på skola i Edsbyn
Projektet avser ny installation av bergvärmepump med 10 borrhål 220 m/st.

Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Edsbyn
Entreprenaden avser arbeten i samband med utbyte av luftbehandlingsaggregat i 40 st lägenheter på Backaområdet i Edsbyn. I lägenheterna ska luftbehandlingsaggregaten bytas ut till nya med roterande värmeväxlare.

Rivning av industri i Ovanåkers kommun, Etapp 1

Installering av solcellsanläggning på skola i Edsbyn
Avser leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning.

Sanering av markområde i Ovanåker
Förnyelse av VA-ledning och sanering.

Sanering av markanläggning i Voxna

Tillbyggnad av verkstad, lackbox mm i Edsbyn
Kommer att byggas mot befintlig byggnad.

Nybyggnad av cistern i Edsbyn
Ansökan om bygglov för cistern.

Nybyggnad av cistern i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ovanjordisk cistern 10 m3 för adblue.

Tillbyggnad av lastkaj i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastbrygga.

Ombyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt flytt av befintlig byggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.

Nybyggnad av lager i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tält.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning, hvb-hem.

Isolering samt ny takbeläggning på reningsverk i Edsbyn
Arbetena omfattar tilläggsisolering och läggning av takduk med tillhörande plåtbeslag o dyl till ett helt färdigt och fungerande tak, där alla arbeten ingår. Yta ca 1073 m2.

Inhyrning av modul vid förskola i Edsbyn

Byte av lågspänningsställverk i Hus B, Alfta Industricenter
Montage och inkoppling kommer att skötas av ramavtalsentreprenör.

Takrenovering av konserthus i Edsbyn
Byte av tak samt konstruktionsförbättrning. Tegelpannor ska ersättas med plåttak (ca 1350 m2).

Fönsterbyten på skola, Edsbyn

Om- och tillbyggnad av entré och barnvagnsförråd vid förskola i Edsbyn

Byte av korridorbelysning, Edsbyn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: