Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Edsbyn, Ovanåker
Avser nybyggnad av särskilt boende med profilering mot demenssjuka. Byggnaden ska ligga vid Näskullen i Edsbyn och innehålla 48 lägenheter med tillhörande gemensamma ytor.
Om- och tillbyggnad och rivning av framtidens skola i Edsbyn
Befintliga byggnader för årskurs 7-9 ska byggas om och till. Byggnaderna för årskurs F-6 ska rivas. Samtliga årskurser i grundskolan ska inrymmas i den ombyggda skolan. Även utemiljöerna till skollokalerna ska ingå i projektet. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad/anpassning för framtidens skola i Alfta
Anpassning av lokaler för undervisning, grupprum, skolsalar, uppehållsrum, administrationslokaler, elevvård mm samt ombyggnad av skolgård och parkering. F-9 skola.
Nybyggnad av förskola och lägenheter i Edsbyn
Nybyggnad av förskola 3 avdelningar. 9 st lägenheter på övervåningen.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri.
Stambyte i flerbostadshus i Edsbyn
Avser stambyte i 32 lägenheter.
Ombyggnad av ungdomsgård i Alfta
Ovanåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, ska låta bygga om en del av Alftaskolan till fritidsgården Grottan. Projektet innefattar ombyggnad av lokaler i källaren på Alftaskolan. Markåtgärder i anslutning till byggnaden enligt handlingar ingår.
Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 2
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.
Sanering av markområde i Ovanåker
Förnyelse av VA-ledning och sanering.
Tillbyggnad av verkstad, lackbox mm i Edsbyn
Kommer att byggas mot befintlig byggnad.
Byte av fönster på flerbostadshus i Edsbyn
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i fyra hus på Västra Centralgatan 14 A-C, 16 A-C, 18 A-C, 20 A-C. Entreprenaden omfattar 521 enheter fönster och fönsterdörrar i varierande storlekar.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Åtgärder av gatubelysning i Ovanåker
Ur investeringsbudget 2018-2021. Avser byte av ca 900 lyktstolpar i Ovanåkers kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Tillbyggnad av affärshus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Ny trafiklösning i Ovanåker
Ur investeringsbudget 2018. Avser ombyggnation av Entrén till Celsiusområdet för att skapa en trygg, säker och tillgänglig angöring där gående och cyklister kan samspela med bilar och varutransporter.
Inhyrning av modul vid förskola i Alfta
Objektet avser förhyrning av förskolemodul på Nordanängs förskola i Edsbyn. Entreprenaden omfattar utförande av ett komplett, fullt färdigt och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under AFB.22. Det kommer att vara verksamhet i angränsande lokaler under entreprenadtiden. Arbetena skall bedrivas med hänsyn till verksamheterna inom området. Ovan redovisade uppgifter utgör icke underlag för anbud utan är endast en översiktlig information till anbudsgivaren om objektets huvudsakliga innehåll.
Lägesinmätning och utsättning av bredbandsnät, Ovanåkers kommun
Lägesinmätning, dokumentation samt utsättning av kanalisation och kanalisationspunkter i fibernät.
Underhåll av broar i Edsbyn
Ur investeringsbudget 2017-2022. Avser åtgärder på bro 7 (järnvägsbron) och bro 6 (bågbron över Voxnan).
Upprustning av fäbod i Edsbyn
Ur investeringsplan 2018-2019. Avser några större åtgärder, bland annat takbyte och grundläggningsåtgärder på flera byggnader inom Hembygdsgårdens fäbodsområde i Edsbyn.
Ombyggnad av utemiljö vid förskolor i Edsbyn
Ur investeringsplan 2018-2019. Avser reinvestering och nyinvestering av utemiljö vid förskolor i Ovanåkers kommun.
Ny trafiklösning i Ovanåker
Ur investeringsbudget 2018. Avser bla. ombyggnation av busshållplats och skapande av en säker passage på Sporthallsvägen.
Installation av klimatsystem i Voxna kyrka
Installation av klimatsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: