Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ovanåker

Nybyggnad av äldreboende i Edsbyn, Ovanåker
Avser nybyggnad av särskilt boende med profilering mot demenssjuka. Byggnaden ska ligga vid Näskullen i Edsbyn och innehålla 48 lägenheter med tillhörande gemensamma ytor.

Om- och tillbyggnad och rivning av framtidens skola i Edsbyn
Befintliga byggnader för årskurs 7-9 ska byggas om och till. Byggnaderna för årskurs F-6 ska rivas. Samtliga årskurser i grundskolan ska inrymmas i den ombyggda skolan. Även utemiljöerna till skollokalerna ska ingå i projektet. Projektet kommer att etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alfta

Nybyggnad av flerbostadshus i Edsbyn

Nybyggnad av överföringsledning i Viksjöfors
Helsinge Vatten gör en del av sträckan och kommunen en annan.

Ombyggnad av omklädningsrum och ventilation i sporthall i Edsbyn

Nybyggnad av industrihus i Ovanåkers kommun

Ombyggnad av sim- och sporthall i Alfta

Ombyggnad av ungdomsgård i Alfta

Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 1
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.

Ombyggnad av väg i Ovanåker, etapp 2
Ur investeringsbudget 2017-2021. Ombyggnad av Västra Centralgatan.

Rivning av industri i Ovanåkers kommun, Etapp 1

Installering av solcellsanläggning på skola i Edsbyn
Avser leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning.

Tillbyggnad av verkstad, lackbox mm i Edsbyn
Kommer att byggas mot befintlig byggnad.

Ytskiktsrenoveringar på sim- och sporthall, Edsbyn
Ur investeringsbudget 2016-2020.

Nybyggnad av cistern i Edsbyn
Ansökan om bygglov för cistern.

Nybyggnad av cistern i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ovanjordisk cistern 10 m3 för adblue.

Tillbyggnad av lastkaj i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastbrygga.

Ombyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt flytt av befintlig byggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för transformatorstation.

Nybyggnad av lager i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tält.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning, hvb-hem.

Isolering samt ny takbeläggning på reningsverk i Edsbyn
Arbetena omfattar tilläggsisolering och läggning av takduk med tillhörande plåtbeslag o dyl till ett helt färdigt och fungerande tak, där alla arbeten ingår. Yta ca 1073 m2.

Takrenovering av konserthus i Edsbyn
Byte av tak samt konstruktionsförbättrning. Tegelpannor ska ersättas med plåttak (ca 1350 m2).

Byte av ventilationsaggregat, Edsbyn

Fönsterbyten på skola, Edsbyn

Om- och tillbyggnad av entré och barnvagnsförråd vid förskola i Edsbyn

Ombyggnad av lekplats vid förskola i Edsbyn
Ur investeringsplan 2013-2017. Ny cykelbana på gården, nytt uteförråd och andra lekförbättringar.

Byte av korridorbelysning, Edsbyn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: