Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ockelbo

Nybyggnad av vindkraftpark i Lingbo
Ca 60 st vindkraftverk. Berör Ockelbo & Bollnäs kommuner. Beställare=markägare.
Förnyelse av transformatorstationer i Murgården
Förnyelse av 145, 77 & 12 kV transformatorstationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.
Nybyggnad av förskola i Ockelbo
Nybyggnad av förskola med 3 st avdelningar.
Nybyggnad av kombihall i Ockelbo, Etapp 3
Etapp 3 är omklädningsrum. Allt arbete som utförs i etapp 2 ska hänsyn tas till kommande etapper.
Nybyggnad av transformatorstation i Lingbo
Avverkning skog. Schaktning och bortforsling av organiskt material som förekommer i ett befintligt torvstråk. Schaktning och eventuell bortforsling av sand. Morän återanvänds vid terrassering. Grovplanering av ställverksyta. Dike norr om utökat ställverksyta. Återställning av markytor.
Nybyggnad av förråd i Ockelbo
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ockelbo
Nybyggnad av sanitetsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak till busskur i Ockelbo
Nybyggnad av skärmtak till busskur. Projektet handlas tillsammans med 1442586.
Nybyggnad av transformatorstation i Ockelbo
Nybyggnad av transformatorstation.
Byte av tak hälsovårdscentralen i Ockelbo
Byte av tak på hälsovårdscentralen.
Nybyggnad av belysningsramp i Ockelbo
Byggnaden ska kompletteras med en belysningsramp för att hålla samman den kommersiella affärsgatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: