Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ockelbo

Förnyelse av transformatorstationer i Murgården
Förnyelse av 145, 77 & 12 kV transformatorstationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Ockelbo
Projektet avser badrumsrenovering, stambyte, ny elinstallation, underhållsarbeten med mera inom en fastighet i Ockelbo. Även nybyggnad av en studentlägenhet på ca 35 kvm kommer ingå i projektet.
Nybyggnad av transformatorstation i Lingbo
- Avverkning skog - Schaktning och bortforsling av organiskt material som förekommer i ett befintligt torvstråk - Schaktning och eventuell bortforsling av sand. Morän återanvänds vid terrassering - Grovplanering av ställverksyta - Dike norr om utökat ställverksyta - Återställning av markytor
Invändig renovering av högreservoar/vattentorn i Ockelbo
Arbetet omfattar invändig renovering av högreservoar i Ockelbo.
Om- och tillbyggnad av skola i Ockelbo
Avser om- och tillbyggnad av Åbyggeby skola med ny entré och befintlig skolsal byggs om till kapprum.
Nybyggnad av garage i Ockelbo
Avser rivning av befintliga garage samt uppbyggnad av nya garage. Ny asfaltbeläggning utanför garage samt rivning och läggning av ny asfalt. Projektet handlas tillsammans med: 1451099.
Nybyggnad av förråd i Ockelbo
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ockelbo
Nybyggnad av sanitetsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak till busskur i Ockelbo
Nybyggnad av skärmtak till busskur. Projektet handlas tillsammans med 1442586.
Byte av tak hälsovårdscentralen i Ockelbo
Byte av tak på hälsovårdscentralen.
Nybyggnad av belysningsramp i Ockelbo
Byggnaden ska kompletteras med en belysningsramp för att hålla samman den kommersiella affärsgatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: