Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

Utbyggnad alt. nybyggnad av servicehus i Bergsjö
Minst 50 platser.

Nybyggnad av enbostadshus och fritidshus i Sörfjärden
Servicebyggnad för båthamn.

Nybyggnad av konstgräsplan i Nordanstigs kommun

Utbyggnad av va-ledningar i Morängsviken

Renovering av torn vid Hassela kyrka

Ombyggnad av flerbostadshus i Harmånger
Avser ändrad användning och ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.

Nybyggnad av väg i Bergsjö
Ansökan om marklov för ändring av marknivån, Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av vägar Gnarps-berge 12:45.

Rivning av industrihus i Bergsjö
Ansökan om rivningslov för rivning av industribyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Anmälan om rivning av bostadshus.

Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för brunnsöverbyggnad.

Tillbyggnad av kyrkogård i Bergsjö
Ansökan om bygglov för djurkyrkogård.

Utvändigt underhåll av kontor i Bergsjö
Ansökan om bygglov för mindre fasadändring av kommunhus, Bergvik S:2, högen 6:16, bergsjö Kyrkby 12:22, bergsjö Kyrkby 12:21, bergsjö Prästgård 1:12, bergsjö Kyrkby 9:2, högen 6:9, högen 6:11.

Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 återvinningsstationer Nordanbro 11:1,Rösta 8:2,Strömsbruk 1:30,Gnarps Masugn 1:36,Norrfjärden 4:1,Stocka 3:21.

Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.

Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd vid busshållplats.

Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.

Tillbyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Bergsjö
Ansökan om bygglov för uppsättande av bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för väderskydd vid busshållplats.

Renovering av byggnader vid Ersk-Matsgården, Hassela
Avser yttre renoveringsarbeten på Lada västerut, lada österut och lada söderut.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: