Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

Utbyggnad av fiber i Jättendal
Projektet avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan elestation och minst 250 st. fastigheter i Jättendal, Nordanstigs kommun, När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.
Utbyggnad av fiber i Gnarp
Projektet avserprojektering och byggnation av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telesation till minst 450 st fastigheter i Gnarp, Nordanstigs kommun. När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.
Utbyggnad av fiber i Harmånger
Projektet avserprojektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 350 st. fastigheter i Harmånger, Nordanstigs kommun. När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.
Tillbyggnad av gymnastiksal i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av gymnastiksal med hisschakt.
Tillbyggnad av panncentral i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av panncentral.
Ombyggnad av markanläggning i Hassela
Avser nybyggnad av kontor/servicehus vid Hassela återvinningscentral.
Invändigt underhåll av skola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, backens skola.
Invändigt underhåll av gruppbostad i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, berge gruppboende.
Invändigt underhåll av pensionärsbostad i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bergesta äldreboende.
Invändigt underhåll av reningsverk i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bergsjö reningsverk.
Invändigt underhåll av skola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bringstaskolan.
Invändigt underhåll av brandstation i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, jättendals brandstation.
Invändigt underhåll av skola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, komvux, södra vägen 6 och 8.
Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus och garage.
Tillbyggnad av fritidshus i Bergsjö
Ansökan bygglov för tillbyggnad av fritidshus och för nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Lindsta 9:1,5:21,Lunde 3:3.
Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Å 1:19,Jättendals-gärde 4:12,1:7,2:17,Djursta 5:2,4:19,Kungsgården 1:8,Frösten 18:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk n149412.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149313 Högen 13:6,Hånick 13:1,Hånick 17:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149409.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149410.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149411.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149413.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149414.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149415.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149417.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstaton.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av reception i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av éntrehus i trolska skogen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: