Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Grängsjö
16 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Harmånger
Tillbyggnad av livsmedelsbutik med strax under 500 kvm.
Ombyggnad av markanläggning i Hassela
Ombyggnaden avser Containerramp för avfall.
Ombyggnad till lager i Gnarp
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lokal.
Ombyggnad av va-ledning i Bergsjö
Ansökan om strandskyddsdispens för grävning för avloppsledning. Högen 13:6,13:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bergsjö
Anmälan om installation av anordning för ventilation. Radonåtgärder.
Ombyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Anmälan om ombyggnation samt hissinstallation.
Nybyggnad av pumpstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av uthus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/åvs.
Invändigt underhåll av skola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, arthur engbergskolan.
Invändigt underhåll av samlingslokal i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bergsjögården.
Ombyggnad av utemiljö skola och förskola i Nordanstig
Utemiljö skola och förskola i Nordanstigs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: