Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

Nybyggnad av flerbostadshus i Morängsviken
Avser ca 10-15 lägenheter.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus.

Nybyggnad av enbostadshus och fritidshus i Sörfjärden
Servicebyggnad för båthamn.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Harmånger
Tillbyggnad av livsmedelsbutik med strax under 500 kvm.

Nybyggnad av konstgräsplan i Nordanstigs kommun

Utbyggnad av fiber i Jättendal
Projektet avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan elestation och minst 250 st. fastigheter i Jättendal, Nordanstigs kommun, När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.

Utbyggnad av fiber i Gnarp
Projektet avserprojektering och byggnation av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telesation till minst 450 st fastigheter i Gnarp, Nordanstigs kommun. När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.

Utbyggnad av fiber i Harmånger
Projektet avserprojektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 350 st. fastigheter i Harmånger, Nordanstigs kommun. När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.

Renovering av torn vid Hassela kyrka

Rivning av industrihus i Bergsjö
Ansökan om rivningslov för rivning av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av förskola i Bergsjö
Fasadändring med utbyggnad av barnvagnsparkering på Pilens förskola.

Invändigt underhåll av skola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, backens skola.

Invändigt underhåll av pensionärsbostad i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bergesta äldreboende.

Invändigt underhåll av reningsverk i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bergsjö reningsverk.

Invändigt underhåll av skola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bringstaskolan.

Invändigt underhåll av brandstation i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, jättendals brandstation.

Tillbyggnad av fritidshus i Bergsjö
Ansökan bygglov för tillbyggnad av fritidshus och för nybyggnad av uthus.

Tillbyggnad av kyrkogård i Bergsjö
Ansökan om bygglov för djurkyrkogård.

Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Lindsta 9:1,5:21,Lunde 3:3.

Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Å 1:19,Jättendals-gärde 4:12,1:7,2:17,Djursta 5:2,4:19,Kungsgården 1:8,Frösten 18:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149313 Högen 13:6,Hånick 13:1,Hånick 17:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstaton.

Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och garage.

Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av parkeringsplatser/etableringsytor i Sörfjärden
Avser grusparkering med 86 p-platser.

Ev rivning av kraftverksdammar i Gnarpsån, Nordanstigs kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: