Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

Utbyggnad av fiber i Jättendal
Projektet avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan elestation och minst 250 st. fastigheter i Jättendal, Nordanstigs kommun, När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.
Tillbyggnad av panncentral i Harmånger
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av panncentral.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för transformatorkiosk n148071.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bergsjö
Ansökan om marklov för anläggande av parkering.
Invändigt underhåll av gruppbostad i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, berge gruppboende.
Invändigt underhåll av bibliotek i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bergsjö bibliotek.
Invändigt underhåll av förskola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bollebergets förskola.
Invändigt underhåll av skola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, komvux, södra vägen 6 och 8.
Invändigt underhåll av förskola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, pilens förskola.
Ombyggnad av bensinstation i Bergsjö
Anmälan om oljeavskiljare vid bensinstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk n149412.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149409.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149410.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149411.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149413.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149414.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149415.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation n149417.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tak över sandficka, Ansökan om bygglov för uppsättande av tak över sandficka Rösta 8:2,Ilsbo-berge 2:46.
Tillbyggnad av reception i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av éntrehus i trolska skogen.
Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av gymnastiksal i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av gymnastiksal med hisschakt.
Tillbyggnad av kallförråd vid återvinningscentral i Jättendal
Avser uppförande av kallförråd på ca 100 kvm i anslutning till skärmtak.
Renovering av fönster på Ersk-Matsgården, Hassela
Avser fönsterrenovering på följande byggnader: Bostadshuset ”Norr på gården”, bostadshuset ”Yst på gården”, stallet samt ladugårdskomplexet och bryggstugan. Totalt rör det sig om ca 50 fönster i varierande storlek.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: