Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

Utbyggnad av fiber i Jättendal
Projektet avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan elestation och minst 250 st. fastigheter i Jättendal, Nordanstigs kommun, När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Grängsjö
16 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Ombyggnad till lager i Gnarp
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av lokal.
Ombyggnad av va-ledning i Bergsjö
Ansökan om strandskyddsdispens för grävning för avloppsledning. Högen 13:6,13:1.
Ombyggnad av markanläggning i Hassela
Ombyggnaden avser Containerramp för avfall
Nybyggnad av parkeringsplats i Bergsjö
Ansökan om marklov för anläggande av parkering.
Invändigt underhåll av skola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, arthur engbergskolan.
Invändigt underhåll av bibliotek i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bergsjö bibliotek.
Invändigt underhåll av samlingslokal i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bergsjögården.
Invändigt underhåll av förskola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bollebergets förskola.
Invändigt underhåll av förskola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bäckebo fsk.
Invändigt underhåll av hälsovårdscentral i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, hälsocentralen.
Invändigt underhåll av förskola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, pilens förskola.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Invändigt underhåll av förskola i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Invändigt underhåll av kontor i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Anmälan om installation av anordning för ventilation.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Anmälan om installation av anordning för ventilation. Radonåtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bergsjö
Anmälan om installation av anordning för ventilation. Radonåtgärder.
Ombyggnad av bensinstation i Bergsjö
Anmälan om oljeavskiljare vid bensinstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Anmälan om ombyggnation samt hissinstallation.
Nybyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av uthus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/åvs.
Nybyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tak över sandficka, Ansökan om bygglov för uppsättande av tak över sandficka Rösta 8:2,Ilsbo-berge 2:46.
Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för transformatorkiosk n148071.
Tillbyggnad av kallförråd vid återvinningscentral i Jättendal
Avser uppförande av kallförråd på ca 100 kvm i anslutning till skärmtak.
Renovering av fönster på Ersk-Matsgården, Hassela
Avser fönsterrenovering på följande byggnader: Bostadshuset ”Norr på gården”, bostadshuset ”Yst på gården”, stallet samt ladugårdskomplexet och bryggstugan. Totalt rör det sig om ca 50 fönster i varierande storlek.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: