Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nordanstig

Utbyggnad alt. nybyggnad av servicehus i Bergsjö
Minst 50 platser.

Nybyggnad av enbostadshus och fritidshus i Sörfjärden
Servicebyggnad för båthamn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnarp
8-10 lägenheter.

Nybyggnad av konstgräsplan i Nordanstigs kommun

Ombyggnad för förskoleverksamhet i Hassela

Utbyggnad av va-ledningar i Morängsviken

Nybyggnad av servicehus på camping i Strömsbruk
Förutom servicebyggnad så blir det även elstolpar till husvagnar.

Utbyggnad av fiber i Jättendal
Projektet avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan elestation och minst 250 st. fastigheter i Jättendal, Nordanstigs kommun, När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.

Utbyggnad av fiber i Gnarp
Projektet avserprojektering och byggnation av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telesation till minst 450 st fastigheter i Gnarp, Nordanstigs kommun. När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.

Utbyggnad av fiber i Harmånger
Projektet avserprojektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 350 st. fastigheter i Harmånger, Nordanstigs kommun. När fibernätet är färdigbyggt och slutgodkänt kommer det att ägas och förvaltas av Zitius systerbolag Skanova AB. Projektstart är planerad till Q2 2017 och projektavslut Q4 2018.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt bredband i Sundsvalls och Nordanstigs kommun
Avser utbyggning av fiberkablar i Nordanstigs kommun och södra Njurundaområdet. Kommunikationsleverantör blir Zitius, Hexatronic från Hudiksvall levererar material.

Ombyggnad av flerbostadshus i Harmånger
Avser ändrad användning och ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.

Renovering av torn vid Hassela kyrka

Rivning av industrihus i Bergsjö
Ansökan om rivningslov för rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av markanläggning i Hassela
Avser nybyggnad av kontor/servicehus vid Hassela återvinningscentral.

Nybyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Anmälan om rivning av bostadshus.

Tillbyggnad av kyrkogård i Bergsjö
Ansökan om bygglov för djurkyrkogård.

Utvändigt underhåll av kontor i Bergsjö
Ansökan om bygglov för mindre fasadändring av kommunhus, Bergvik S:2, högen 6:16, bergsjö Kyrkby 12:22, bergsjö Kyrkby 12:21, bergsjö Prästgård 1:12, bergsjö Kyrkby 9:2, högen 6:9, högen 6:11.

Nybyggnad av nätstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Lindsta 9:1,5:21,Lunde 3:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstaton.

Nybyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd vid busshållplats.

Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.

Tillbyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för väderskydd vid busshållplats.

Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplatser/etableringsytor i Sörfjärden
Avser grusparkering med 86 p-platser.

Offentlig vattentoalett vid Sörfjärden
Avser offentliga vattentoaletter vid badstranden i Sörfjärden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: