Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

Nybyggnad av vindkraftverk vid Högkölen
Avser nybyggnad av 18 st turbiner på Högkölens vindpark cirka 15 km sydväst om Färila. OX2 är Nätägare i vindparken och Ellevio äger anslutningsnätet.

Nybyggnad av vindkraftverk vid Gubbaberget
Planerat projekt, är under samråd. 70 verk planeras. Berör Ljusdal och Ånge kommuner.

Nybyggnad av äventyrsbad i Järvsö

Nybyggnad av fritidshus och flerbostadshus i Järvsö, Etapp 2
Kommer efter etapp 1: 1348451

Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
24 lgh i två flyglar på 2 våningar som byggs ihop med en byggnad i 3 våningar innehållande gemensamma utrymmen.

Nyb av överföringsledning och pumpstationer Färila-Ljusdal, etapp 1-3
Avser ny överföringsledning (TS250 och V250) mellan Färila och Ljusdal längs med Ljusnan. Ett antal delsträckor är utförda. I denna entreprenad ska ca 9,9 km VA-ledning förläggas där den största delen skall utföras med borrning. Entreprenaden består av 3st etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tälle, Ljusdal
SABO - kombohus.

Nybyggnad av lägenhetshotell med restaurang i Järvsö
http://bergshotellet.se/

Nybyggnad av gc-tunnel under bangårdsområdet i Ljusdal
GC-tunnel med trappa och hiss samt ca 60 parkeringsplatser.

Nybyggnad av va-ledning på Öjeberget

Nybyggnad av kontor och lager i Kläppa
Nybyggnad av kontor och lager på ca 250-300 kvm.

Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.

Ombyggnad av aula, Ljusdal
Avser ombyggnad av aulan (Hus G) på Slottegymnasiet. Arbetet innefattar: Renovering av salong, scen och loger Tillgänglighetshöjande åtgärder med hiss, trapphiss och dörrautomatik Förbättring av brandskydd Ny teknikplats Byte av port, utrymningsdörrar och fönster Byte av fällbara stolar med skrivskivor Byte av 4 brandgasventiler. Nya ytskikt Komplettering av vs-installationer El,-tele- , och datainstallationer kompletteras och byts delvis. Byte och komplettering av centraler. Nya belysningsarmaturer. Luftbehandlingsinstallationer åtgärdas ej.

Växelbyte i Hennan

Nya kontorslokaler i Ljusdal, Etapp 2
Huset levereras och monteras i etapp 1 (1400246). Denna del avser invändig ombyggnation och anpassning. Det kommer även ingå markarbeten på plats. Det ska bli en samordnad lokal för flera kommunala bolag.

Ombyggnad av kraftstation i Laforsen
Utökning av med en krafttransformator 230/140KV 400MVA, vilken levereras av beställaren. Entreprenaden omfattar nytt 220 kV fack för anslutning av den nya transformatorn, ny 130 kV skena för anslutning av nya transformatorn samt ledning från vindparken Högkölsmyran. Vidare ingår flytt av två befintliga ledningsfack till nya 130 kV skenan samt byggnad med kontrollutrustning.

Nya ställverk för anslutning av vindkraft i Högkölsmyran
Uppdraget avser nybyggnad av ny 130/30 kV transformering i station Högkölsmyran.

Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum på Älvvallen.

Förlängning av plattform i Ljusdal

Ny stamnätsstation i Ljusdals kommun

Ombyggnad av värmeförsörjning i flerbostadshus i Ljusdal
Bygg- och installationsarbeten på Ämbarbovägen 2-64 i Ljusdal i samband med ombyggnad av värmeförsörjning.

Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsens transformatorstation och Högkölens vindkraftpark. Ledningen är ca 27 km och byggs för konstruktionsspänning 145 kV.

Ombyggnad av torg och parkeringsplatser i Ljusdal
Upprustning av torgyta samt omdisponering av parkeringsplatser.

Nybyggnad av garagebyggnaer i Ljusdal
Nybyggnad av ca 400 m2 varmgarage och ca 200 m2 kallgarage på befintliga plattor.

Nybyggnad av reningsanläggning på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.

Byte av fönster på flerbostadshus i Färila
Avser byte av fönster, dörrar och utvändiga målnings och byggarbeten vid 3st fastigheter på Annbacksvägen och Kärleksstigen i Färila.

Tillbyggnad av tvätthall i Ljusdal
Tillbyggnad av tvätthall för lastbilar.

Byte till vattenburen värme i Ljusdals kyrka

Fogning av fasader på affärshus i Ljusdal

Ventilbyten mm i flerbostadshus i Järvsö
Objektet avser ventilbyten mm (rör- och isoleringsarbeten) i 6 st hus på adresserna Turistvägen 60, 62, 64 och Stationsgatan 31, 33 och 35 i Järvsö.

Tillbyggnad av kontor i Ljusdal
Tillbyggnad av kontorslokal.

Utvändigt underhåll av industrihus i Ljusdal
Utvändig ändring av industribyggnad.

Byte av gavelspetsar på flerbostadshus i Ljusdal
Avser utvändiga fasadarbeten på Verkstadsskolevägen 22-32 samt Gärdeåsvägen 2-8 och 14-24 i Ljusdal. Fasadarbetena innefattar byte av fasad på gavelspetsar på flerbostadshus.

Nybyggnad av stugby i Ljusdal
Nybyggnad av 10 st fritidshus och förråd etapp 2.

Nybyggnad av cistern i Ljusdal
Nybyggnad av bränslecistern.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Nybyggnad av bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av kontroll och ställverksbyggnad.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av kontrollrumsbyggnad.

Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Nybyggnad av reservkraftscontainer.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av ställverksbyggnad.

Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av väderskydd.

Ombyggnad av hembygdsgård i Ljusdal
Anmälan för brandskyddsåtgärder.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ändrad användning av gemensamhetslokal till lägenhet.

Ombyggnad av frisersalong i Ljusdal
Ändrad användning från kontor till skönhetssalong samt uppsättande av skylt.

Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Tidsbegränsat periodiserat bygglov i tre år för marknadsbodar.

Installation av fjärrvärme i omklädningsrum i Ljusdal
Installation av fjärrvärme.

Utvändig målning av äldreboende i Färila

Fasadarbeten på flerbostadshus i Järvsö

Utvändig målning av Los kyrka
Planerat projekt. Beräknad byggstart under 2017, budgetbeslut ska tas.

Utvändigt underhåll av affärshus i Ljusdal
Utvändig ändring av affärshus, byte av dörr.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: