Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

Om- och tillbyggnad av kraftverk vid Ljusnan
Ny kraftstationsbyggnad, dammsäkerhetshöjande åtgärder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdal
Planerat projekt, är under samråd. 6 verk planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hotell i Ljusdal
Nybyggnad av hotell vid skidbacke/mountainbike bana på ca 1200 kvm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
24 lgh i två flyglar på 2 våningar som byggs ihop med en byggnad i 3 våningar innehållande gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av bostadsrätter i Ljusdal
Idéer finns för nybyggnad av bostadsrätter i Ljusdal.
Ny kraftledning öster om Ljusdal
Projektet avser byggnation av ny sträckning för Svk:s 220 kV ledning KL1 runt Ljusdal, ca 12 km. För att möjliggöra detta innefattas även ombyggnation av två stolpar på KL2. I projektet ingår även rivning av KL1:s befintlig sträcka genom Ljusdal, ca 4,5 km och dess OPGW som idag går i separata stolpar på en sträcka om ca 4,5 km. Rivningen är option 1 i denna upphandling.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.
Tillbyggnad av ishall i Järvsö
Planerat osäkert projekt. Uppskattad byggstart. Tillb handikappwc, omklädningsrum samt ev gym.
Nya kontorslokaler i Ljusdal, Etapp 2
Huset levereras och monteras i etapp 1 (1400246). Denna del avser invändig ombyggnation och anpassning, samt tillbyggnad av entré och fläktrum. Det kommer även ingå markarbeten på plats. Det ska bli en samordnad lokal för flera kommunala bolag.
Utvändig målning av Färila kyrka
Målning av putsad fasad samt fasadrenovering.
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Nybyggnad av omklädningsrum på Älvvallen med 4 st omklädningsrum, domarrum, publika toaletter mm. Även dragning av fjärrvärme.
Ombyggnad till gc-bro mm i Ljusdal
Förslag finns att bygga gc-väg från bron till Järvsö. Utredningar pågår.
Utbyggnad av camping med ny servicebyggnad mm i Järvsö
Väntar beslut angående översiktsplanen. 30-40 platser för husvagnar, ny servicebyggnad med duschar och kokmöjligheter, ny infart från Stationsgatan, nytt bullerplank mot järnvägen mm. Framflyttad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av lager i Ljusdal
Tillbyggnad av fabrikslokaler samt ombyggnation av kontorsyta.
Nybyggnad av reningsanläggning för lakvatten på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.
Nybyggnad av personallokal i Ljusdal
Nybyggnad av personalbyggnad och tillbyggnad av skärmtak på förskola och flytt av sophus.
Nytt tak på gymnasieskola i Ljusdal
Byte av tak på Slottegymnasiet.
Upprustning av fasader mm i Ljusdal
Ingår i köpingens fördjupade översiktsplan och avser uppfräschning av Bokhandlargränd i centrala Ljusdal, med gatu och fasad-arbeten. Samarbete med fastighetsbolaget Seglet och Ljusdals kommun.
Byte av ventilationsaggregat i fastighet i Ljusdal
Avser byte av ventilationsaggregat LA1 och 2 vid Postplan 14-16 i Ljusdal.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Ljusdal
Ombyggnad av omsorgsboende till trygghetsboende.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Valla 10:1, Yg 7:3, Storbyn 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Valla 4:53, 4:12, 12:2, Katrineberg 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 9 st transformatorstationer Yg 24:1, 3:30, 4:24, 2:8, 12:1, 10:33, 5:13, 8:13, Föne 16:25.
Nybyggnad av carport i Ljusdal
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av fördelningsstation i Ljusdal
Nybyggnad av fördelningstation.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Tillbyggnad industri/lagerlokal.
Ombyggnad av affärshus i Ljusdal
Ändrad användning av affärslokal till Deli.
Ombyggnad av bensinstation i Ljusdal
Installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Inglasning av bef balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av skärmtak, insättande av portar och uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Nybyggnad av sopbod.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av stuga/båthus.
Nybyggnad av toalett i Ljusdal
Nybyggnad av toalett, periodiserat tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av underhållsbyggnad och kopplingsstationer på Lillbyn 6:7 mfl vid Högkölen.
Ombyggnad av gata i Ljusdal
Ingår i köpingens fördjupade översiktsplan och avser uppfräschning av Bokhandlargränd i centrala Ljusdal, med gatu och fasad-arbeten. Samarbete med fastighetsbolaget Seglet och Ljusdals kommun.
Upprustning av fasad i Ljusdal
Avser ommålning av bokhandeln i Ljusdal. Ingår i köpingens fördjupade översiktsplan och avser uppfräschning av Bokhandlargränd i centrala Ljusdal, med gatu och fasad-arbeten. Samarbete med fastighetsbolaget Seglet och Ljusdals kommun.
Utvändig målning och takbyte av Los kyrka
Utvändig målning och takbeläggning av takspån och tjära.
Nybyggnad av sopanläggning i Ljusdal
Nybyggnad av matavfallsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: