Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

Anläggande av ny förbifart i Ljusdal
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kyrksjönäsvägen inför att den ska bli nya väg 84, genomfart Ljusdal.
Om- och tillbyggnad av kraftverk vid Ljusnan
Ny kraftstationsbyggnad, dammsäkerhetshöjande åtgärder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdal
Planerat projekt, är under samråd. 6 verk planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av planskild korsning mellan Smedgatan/Norra Stambanan i Ljusdal
Bomanläggningen rivs och en ny vägport under järnvägen planeras.
Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
Det blir ett traditionellt och hållbart trähusbygge i två våningar som kommer att inrymma 24 lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Storleken på lägenheterna kommer att vara 58, 61 och 65 kvm och bestå av två rum och kök.
Ny kraftledning öster om Ljusdal
Projektet avser byggnation av ny sträckning för Svk:s 220 kV ledning KL1 runt Ljusdal, ca 12 km. För att möjliggöra detta innefattas även ombyggnation av två stolpar på KL2. I projektet ingår även rivning av KL1:s befintlig sträcka genom Ljusdal, ca 4,5 km och dess OPGW som idag går i separata stolpar på en sträcka om ca 4,5 km. Rivningen är option 1 i denna upphandling.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Tillbyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.
Nya kontorslokaler i Ljusdal, Etapp 2
Huset levereras och monteras i etapp 1 (1400246). Denna del avser invändig ombyggnation och anpassning, samt tillbyggnad av entré och fläktrum. Det kommer även ingå markarbeten på plats. Det ska bli en samordnad lokal för flera kommunala bolag.
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Nybyggnad av omklädningsrum på Älvvallen med 4 st omklädningsrum, domarrum, publika toaletter mm. Även dragning av fjärrvärme.
Ombyggnad till gc-bro mm i Ljusdal
Förslag finns att bygga gc-väg från bron till Järvsö. Utredningar pågår.
Ombyggnad till byggvaruhus, Ljusdal
Avser ombyggnad av lokal till byggvaruhus.
Utbyggnad av camping med ny servicebyggnad mm i Järvsö
Väntar beslut angående översiktsplanen. 30-40 platser för husvagnar, ny servicebyggnad med duschar och kokmöjligheter, ny infart från Stationsgatan, nytt bullerplank mot järnvägen mm. Framflyttad byggstart och kostnad.
Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsens transformatorstation och Högkölens vindkraftpark. Ledningen är ca 27 km och byggs för konstruktionsspänning 145 kV.
Nybyggnad av reningsanläggning för lakvatten på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.
Tillbyggnad av lager i Ljusdal
Tillbyggnad av fabrikslokaler samt ombyggnation av kontorsyta.
Nybyggnad av garagebyggnader i Ljusdal
Nybyggnad av ca 400 m2 varmgarage och ca 200 m2 kallgarage på befintliga plattor.
Nybyggnad av personallokal i Ljusdal
Nybyggnad av personalbyggnad och tillbyggnad av skärmtak på förskola och flytt av sophus.
Nytt tak på gymnasieskola i Ljusdal
Byte av tak på Slottegymnasiet.
Ombyggnad av förskola i Ljusdal
Ändrad användning av förskoleverksamhet.
Ombyggnad av frisersalong i Ljusdal
Ändrad användning till solarieverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ombyggnad av bef hotell till bostadsrättslägenheter, hus D.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Ljusdal
Ombyggnad av omsorgsboende till trygghetsboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ombyggnada v lokal till bostad.
Nybyggnad av barack i Ljusdal
Tidsbegränsat lov för uppställning av marknadsbodar under tiden 20/11-15/3 och 1/6-15/9.
Nybyggnad av carport i Ljusdal
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Nybyggnad av elkraftsaggregat.
Nybyggnad av fördelningsstation i Ljusdal
Nybyggnad av fördelningstation.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Tillbyggnad industri/lagerlokal.
Ombyggnad av affärshus i Ljusdal
Ändrad användning av affärslokal till Deli.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Inglasning av bef balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av skärmtak, insättande av portar och uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Nybyggnad av sopbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av underhållsbyggnad och kopplingsstationer på Lillbyn 6:7 mfl vid Högkölen.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Valla 10:1, Yg 7:3, Storbyn 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Valla 4:53, 4:12, 12:2, Katrineberg 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 8 st transformatorstationer Ygsbo 3:45, 10:1, 2:35, 5:21, 1:39, 2:35, 1:39, 8:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av 9 st transformatorstationer Yg 24:1, 3:30, 4:24, 2:8, 12:1, 10:33, 5:13, 8:13, Föne 16:25.
Ombyggnad av gata i Ljusdal
Ingår i köpingens fördjupade översiktsplan och avser uppfräschning av Bokhandlargränd i centrala Ljusdal, med gatu och fasad-arbeten. Samarbete med fastighetsbolaget Seglet och Ljusdals kommun.
Byte av ventilationsaggregat i fastighet i Ljusdal
Avser byte av ventilationsaggregat LA1 och 2 vid Postplan 14-16 i Ljusdal.
Utvändig målning och takbyte av Los kyrka
Utvändig målning och takbeläggning av takspån och tjära.
Nybyggnad av sopanläggning i Ljusdal
Nybyggnad av matavfallsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: