Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
24 lgh i två flyglar på 2 våningar som byggs ihop med en byggnad i 3 våningar innehållande gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av timmer/bioenergiterminal i Ljusdals kommun
Tegeltjär- Bräntaområdet eller Böle.
Nybyggnad av kontor och lager i Kläppa
Nybyggnad av kontor och lager på ca 250-300 kvm.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.
Ombyggnad av kraftstation i Laforsen
Utökning av med en krafttransformator 230/140KV 400MVA, vilken levereras av beställaren. Entreprenaden omfattar nytt 220 kV fack för anslutning av den nya transformatorn, ny 130 kV skena för anslutning av nya transformatorn samt ledning från vindparken Högkölsmyran. Vidare ingår flytt av två befintliga ledningsfack till nya 130 kV skenan samt byggnad med kontrollutrustning.
Ombyggnad av korsning väg 83/696 vid Sörvåga i Järvsö
Projektet avser anpassning av korsningen Turistvägen/Rödmyravägen till lastbilstrafik och ett norrgående vänstersvängsfält, gång- och cykelvägar samt busshållplatser.
Nya kontorslokaler i Ljusdal, Etapp 2
Huset levereras och monteras i etapp 1 (1400246). Denna del avser invändig ombyggnation och anpassning, samt tillbyggnad av entré och fläktrum. Det kommer även ingå markarbeten på plats. Det ska bli en samordnad lokal för flera kommunala bolag.
Nya ställverk för anslutning av vindkraft i Högkölsmyran
Uppdraget avser nybyggnad av ny 130/30 kV transformering i station Högkölsmyran.
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum på Älvvallen samt dragning av fjärrvärme.
Ombyggnad av värmeförsörjning i flerbostadshus i Ljusdal
Bygg- och installationsarbeten på Ämbarbovägen 2-64 i Ljusdal i samband med ombyggnad av värmeförsörjning.
Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsens transformatorstation och Högkölens vindkraftpark. Ledningen är ca 27 km och byggs för konstruktionsspänning 145 kV.
Byte av fönster på flerbostadshus i Färila
Avser byte av fönster, dörrar och utvändiga målnings och byggarbeten vid 3st fastigheter på Annbacksvägen och Kärleksstigen i Färila.
Nybyggnad av reningsanläggning på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.
Tillbyggnad av tvätthall i Ljusdal
Tillbyggnad av tvätthall för lastbilar.
Ventilbyten mm i flerbostadshus i Järvsö
Objektet avser ventilbyten mm (rör- och isoleringsarbeten) i 6 st hus på adresserna Turistvägen 60, 62, 64 och Stationsgatan 31, 33 och 35 i Järvsö.
Ombyggnad av gata mm i Ljusdal
Ingår i köpingens fördjupade översiktsplan och avser uppfräschning av Bokhandlargränd i centrala Ljusdal, med gatu och fasad-arbeten. Samarbete med fastighetsbolaget Seglet och Ljusdals kommun.
Ny bussgata, taxificka samt parkeringsytor vid skola i Ljusdal
Objektet avser nybyggnad av bussgata, flytt av parkeringsyta, ny taxificka, uppsättning av staket samt dragning av el och sättning av fundament till motorvärmarstolpar och belysningsstolpar.
Nybyggnad av personallokal i Ljusdal
Nybyggnad av personalbyggnad och tillbyggnad av skärmtak på förskola och flytt av sophus.
Byte av gavelspetsar på flerbostadshus i Ljusdal
Avser utvändiga fasadarbeten på Verkstadsskolevägen 22-32 samt Gärdeåsvägen 2-8 och 14-24 i Ljusdal. Fasadarbetena innefattar byte av fasad på gavelspetsar på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Ljusdal
Tillbyggnad och uppsättning av skylt.
Ombyggnad av skola i Ljusdal
Ändrad användning av kontor till skola och kultur.
Tillbyggnad av affärshus i Ljusdal
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av frisersalong i Ljusdal
Ändrad användning från kontor till skönhetssalong samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av cistern i Ljusdal
Uppställning av cistern.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Uppsättning av solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Ljusdal
Uppsättning av solcellspaneler på kontorshus.
Utvändigt underhåll av betongindustri i Ljusdal
Utvändig färgsättning av betongstation.
Nybyggnad av barack i Ljusdal
Tidsbegränsat lov för kökscontainer.
Rivning av automatstation i Ljusdal
Rivning av automatbensinstation.
Rivning av fritidshus i Ljusdal
Rivning av jaktstuga.
Ombyggnad av regionnät i Ljusdal
Strandskyddsdispens för nybyggnad av 220 kV-luftledning mellan Temor och Ställverket i Kläppa.
Ombyggnad av busshållplats i Ljusdal
Flyttning av busshållplats.
Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Nybyggnad av reservkraftscontainer.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av tre transformatorstationer Klösbo 2:4, Sörkämsta 11:1, Ljusdals-Boda 2:8.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdal
Nybyggnad av vindkraftspark.
Nybyggnad av turistbyrå i Ljusdal
periodiserat lov under tiden 2017-06-01 - 2017-08-31 för turistinformation.
Ombyggnad av förråd i Ljusdal
Ombyggnad av förrådslokal.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggna av 6 st väderskydd Lock 2:22, Öje 3:16, 8:27, Öster-Skästra 9:31, 24:2, Storhaga 9:19.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggna av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av toalett i Ljusdal
Nybyggnad av dass Håvrahällarna.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av jaktstuga.
Utvändig ändring av butik i Ljusdal
Omprofilering av affärshus med nya skyltar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: