Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

Nybyggnad av vindkraftverk vid Högkölen
Avser nybyggnad av 18 st turbiner på Högkölens vindpark cirka 15 km sydväst om Färila. OX2 är Nätägare i vindparken och Ellevio äger anslutningsnätet.

Nybyggnad av äventyrsbad i Järvsö

Nybyggnad av fritidshus och flerbostadshus i Järvsö, Etapp 2
Kommer efter etapp 1: 1348451

Nybyggnad av timmer/bioenergiterminal i Ljusdals kommun
Tegeltjär- Bräntaområdet eller Böle.

Nyb av överföringsledning och pumpstationer Färila-Ljusdal, etapp 1-3
Avser ny överföringsledning (TS250 och V250) mellan Färila och Ljusdal längs med Ljusnan. Ett antal delsträckor är utförda. I denna entreprenad ska ca 9,9 km VA-ledning förläggas där den största delen skall utföras med borrning. Entreprenaden består av 3st etapper.

Nybyggnad av lägenhetshotell med restaurang i Järvsö
http://bergshotellet.se/

Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.

Ombyggnad av aula, Ljusdal
Avser ombyggnad av aulan (Hus G) på Slottegymnasiet. Arbetet innefattar: Renovering av salong, scen och loger Tillgänglighetshöjande åtgärder med hiss, trapphiss och dörrautomatik Förbättring av brandskydd Ny teknikplats Byte av port, utrymningsdörrar och fönster Byte av fällbara stolar med skrivskivor Byte av 4 brandgasventiler. Nya ytskikt Komplettering av vs-installationer El,-tele- , och datainstallationer kompletteras och byts delvis. Byte och komplettering av centraler. Nya belysningsarmaturer. Luftbehandlingsinstallationer åtgärdas ej.

Nya kontorslokaler i Ljusdal, Etapp 2
Huset levereras och monteras i etapp 1 (1400246). Denna del avser invändig ombyggnation och anpassning. Det kommer även ingå markarbeten på plats. Det ska bli en samordnad lokal för flera kommunala bolag.

Nya ställverk för anslutning av vindkraft i Högkölsmyran
Uppdraget avser nybyggnad av ny 130/30 kV transformering i station Högkölsmyran.

Utbyggnad av camping med ny servicebyggnad mm i Järvsö
Väntar beslut angående översiktsplanen. 30-40 platser för husvagnar, ny servicebyggnad med duschar och kokmöjligheter, ny infart från Stationsgatan, nytt bullerplank mot järnvägen mm. Framflyttad byggstart och kostnad.

Ny stamnätsstation i Ljusdals kommun

Nya kontorslokaler i Ljusdal, Etapp 1
Avser flytt av byggnad från Gävle med anpassaning på plats. Det ska bli en samordnad lokal för flera kommunala bolag.

Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsens transformatorstation och Högkölens vindkraftpark. Ledningen är ca 27 km och byggs för konstruktionsspänning 145 kV.

Nybyggnad av garagebyggnaer i Ljusdal
Nybyggnad av ca 400 m2 varmgarage och ca 200 m2 kallgarage på befintliga plattor.

Nybyggnad av reningsanläggning på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.

Byte av fönster på flerbostadshus i Färila
Avser byte av fönster, dörrar och utvändiga målnings och byggarbeten vid 3st fastigheter på Annbacksvägen och Kärleksstigen i Färila.

Byte till vattenburen värme i Ljusdals kyrka

Utvändig målning av Färila kyrka

Fogning av fasader på affärshus i Ljusdal

Byte av gavelspetsar på flerbostadshus i Ljusdal
Avser utvändiga fasadarbeten på Verkstadsskolevägen 22-32 samt Gärdeåsvägen 2-8 och 14-24 i Ljusdal. Fasadarbetena innefattar byte av fasad på gavelspetsar på flerbostadshus.

Ombyggnad av värmeförsörjning i flerbostadshus i Ljusdal
Bygg- och installationsarbeten på Ämbarbovägen 2-64 i Ljusdal i samband med ombyggnad av värmeförsörjning.

Ventilbyten mm i flerbostadshus i Järvsö
Objektet avser ventilbyten mm (rör- och isoleringsarbeten) i 6 st hus på adresserna Turistvägen 60, 62, 64 och Stationsgatan 31, 33 och 35 i Järvsö.

Nybyggnad av stugby i Ljusdal
Nybyggnad av 10 st fritidshus och förråd etapp 2.

Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Ljusdal
Tillbyggnad av kontorslokal.

Utvändigt underhåll av industrihus i Ljusdal
Utvändig ändring av industribyggnad.

Ombyggnad av frisersalong i Ljusdal
Ändrad användning från kontor till skönhetssalong samt uppsättande av skylt.

Tillbyggnad av soprum i Ljusdal
Tillbyggnad av soprum.

Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Tidsbegränsat periodiserat bygglov i tre år för marknadsbodar.

Tillbyggnad av förråd i Ljusdal
Tillbyggnad av förråd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ändrad användning av gemensamhetslokal till lägenhet.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Nybyggnad av 3 st bullerskyddsskärmar Svedja 9:18, Storbyn 4:4, 52:3.

Nybyggnad av cistern i Ljusdal
Nybyggnad av bränslecistern.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Nybyggnad av bullerskyddsskärm.

Utvändigt underhåll av industrihus i Ljusdal
Insättning av port och flyttning av skylt.

Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av förrådsbyggnad.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av kontroll och ställverksbyggnad.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av kontrollrumsbyggnad.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av ställverksbyggnad.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Nybyggnad av två bullerskyddsskärmar.

Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Nybyggnadav två bullerskyddsskärmar.

Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnadav två transforamtorstationer öster-Skästra 4:31, Råsjöskogen 1:2.

Ombyggnad av hembygdsgård i Ljusdal
Anmälan för brandskyddsåtgärder.

Ombyggnad av skärmtak i Ljusdal
Ansökan om bygglov för byte av väderskydd på åkersta 29:1 i ljusdal.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddsskärm på väster-skästra 5:33 i järvsö.

Installation av fjärrvärme i omklädningsrum i Ljusdal
Installation av fjärrvärme.

Utvändig målning av äldreboende i Färila

Fasadarbeten på flerbostadshus i Järvsö

Utvändig målning av Los kyrka
Planerat projekt. Beräknad byggstart under 2017, budgetbeslut ska tas.

Utvändigt underhåll av affärshus i Ljusdal
Utvändig ändring av affärshus, byte av dörr.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: