Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

Nybyggnad av vindkraftverk norr om Los

Nybyggnad av vindkraftverk vid Högkölen

Nybyggnad av äventyrsbad i Järvsö

Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Ljusdal

Nybyggnad av fritidshus och flerbostadshus i Järvsö, Etapp 2

Nybyggnad av boende på Öjeberget, etapp 3

Nyb av överföringsledning och pumpstationer Färila-Ljusdal, etapp 1-3

Nybyggnad av lägenhetshotell med restaurang i Järvsö

Anläggande av cirkulationsplatser i Ljusdal

Nybyggnad av biogasanläggning i Ljusdal

Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal

Ombyggnad av aula, Ljusdal

Ombyggnad av kraftstation i Laforsen

Nybyggnad av va-ledning på Öjeberget

Nya ställverk för anslutning av vindkraft i Högkölsmyran

Ombyggnad av förskola i Ljusdal

Ombyggnad till gc-bro mm i Ljusdal

Ny stamnätsstation i Ljusdals kommun

Utbyggnad av camping med ny servicebyggnad mm i Järvsö

Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran

Nya kontorslokaler i Ljusdal

Nybyggnad av garagebyggnaer i Ljusdal

Underhåll av spåntak på Ljusdals kyrka

Nybyggnad av reningsanläggning på Lappmyran, Ljusdal

Nybyggnad av stugby i Järvsö, Etapp 1

Byte av fönster på flerbostadshus i Färila

Byte till vattenburen värme i Ljusdals kyrka

Nybyggnad av kontorsmodul i Ljusdal

Utvändig målning av Färila kyrka

Ventilbyten mm i flerbostadshus i Järvsö

Byte av ventilationsaggregat i fastighet i Ljusdal

Utvändigt underhåll av industrihus i Ljusdal

Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal

Nybyggnad av cistern i Ljusdal

Nybyggnad av förråd i Ljusdal

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal

Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal

Ombyggnad av hembygdsgård i Ljusdal

Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal

Ombyggnad av skärmtak i Ljusdal

Tillbyggnad av förråd i Ljusdal

Tillbyggnad av soprum i Ljusdal

Utvändig målning av Los kyrka

Utvändigt underhåll av affärshus i Ljusdal

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: