Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

Nybyggnad av vindkraftverk norr om Los
Ca 92 verk planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av fritidshus och flerbostadshus i Järvsö, Etapp 2

Nyb av överföringsledning och pumpstationer Färila-Ljusdal, etapp 1-3
Avser ny överföringsledning (TS250 och V250) mellan Färila och Ljusdal längs med Ljusnan. Ett antal delsträckor är utförda. I denna entreprenad ska ca 9,9 km VA-ledning förläggas där den största delen skall utföras med borrning. Entreprenaden består av 3st etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tälle, Ljusdal
SABO - kombohus.

Nybyggnad av lägenhetshotell med restaurang i Järvsö
http://bergshotellet.se/

Nybyggnad av va-ledning på Öjeberget

Nybyggnad av kontor och lager i Kläppa
Nybyggnad av kontor och lager på ca 250-300 kvm.

Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.

Ombyggnad av aula, Ljusdal
Avser ombyggnad av aulan (Hus G) på Slottegymnasiet. Arbetet innefattar: Renovering av salong, scen och loger Tillgänglighetshöjande åtgärder med hiss, trapphiss och dörrautomatik Förbättring av brandskydd Ny teknikplats Byte av port, utrymningsdörrar och fönster Byte av fällbara stolar med skrivskivor Byte av 4 brandgasventiler. Nya ytskikt Komplettering av vs-installationer El,-tele- , och datainstallationer kompletteras och byts delvis. Byte och komplettering av centraler. Nya belysningsarmaturer. Luftbehandlingsinstallationer åtgärdas ej.

Nya kontorslokaler i Ljusdal, Etapp 2
Huset levereras och monteras i etapp 1 (1400246). Denna del avser invändig ombyggnation och anpassning, samt tillbyggnad av entré och fläktrum. Det kommer även ingå markarbeten på plats. Det ska bli en samordnad lokal för flera kommunala bolag.

Beläggning av väg 84 mellan Kårböle-Hovra

Ombyggnad av kraftstation i Laforsen
Utökning av med en krafttransformator 230/140KV 400MVA, vilken levereras av beställaren. Entreprenaden omfattar nytt 220 kV fack för anslutning av den nya transformatorn, ny 130 kV skena för anslutning av nya transformatorn samt ledning från vindparken Högkölsmyran. Vidare ingår flytt av två befintliga ledningsfack till nya 130 kV skenan samt byggnad med kontrollutrustning.

Beläggning av väg 84 mellan Kårböle-Laforsen
Varma massor grupp X2.

Ombyggnad av korsning väg 83/696 vid Sörvåga i Järvsö
Projektet avser anpassning av korsningen Turistvägen/Rödmyravägen till lastbilstrafik och ett norrgående vänstersvängsfält, gång- och cykelvägar samt busshållplatser.

Nya ställverk för anslutning av vindkraft i Högkölsmyran
Uppdraget avser nybyggnad av ny 130/30 kV transformering i station Högkölsmyran.

Ombyggnad av förskola i Ljusdal
Om- och tillbyggnad av förskola med ca 180 kvm.

Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum på Älvvallen samt dragning av fjärrvärme.

Ombyggnad av värmeförsörjning i flerbostadshus i Ljusdal
Bygg- och installationsarbeten på Ämbarbovägen 2-64 i Ljusdal i samband med ombyggnad av värmeförsörjning.

Uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsen-Högkölsmyran
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning mellan Laforsens transformatorstation och Högkölens vindkraftpark. Ledningen är ca 27 km och byggs för konstruktionsspänning 145 kV.

Nybyggnad av garagebyggnaer i Ljusdal
Nybyggnad av ca 400 m2 varmgarage och ca 200 m2 kallgarage på befintliga plattor.

Byte av fönster på flerbostadshus i Färila
Avser byte av fönster, dörrar och utvändiga målnings och byggarbeten vid 3st fastigheter på Annbacksvägen och Kärleksstigen i Färila.

Tillbyggnad av tvätthall i Ljusdal
Tillbyggnad av tvätthall för lastbilar.

Byte till vattenburen värme i Ljusdals kyrka

Beläggning av väg 83 mellan Kramsta-Lörstrand

Fogning av fasader på affärshus i Ljusdal

Ventilbyten mm i flerbostadshus i Järvsö
Objektet avser ventilbyten mm (rör- och isoleringsarbeten) i 6 st hus på adresserna Turistvägen 60, 62, 64 och Stationsgatan 31, 33 och 35 i Järvsö.

Tillbyggnad av affärshus i Ljusdal
Tillbyggnad av affärshus.

Tillbyggnad av kontor i Ljusdal
Tillbyggnad av kontorslokal.

Ombyggnad av skola i Ljusdal
Ändrad användning av kontor till skola och kultur.

Byte av gavelspetsar på flerbostadshus i Ljusdal
Avser utvändiga fasadarbeten på Verkstadsskolevägen 22-32 samt Gärdeåsvägen 2-8 och 14-24 i Ljusdal. Fasadarbetena innefattar byte av fasad på gavelspetsar på flerbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Ljusdal
Nybyggnad av hotell.

Nybyggnad av kontor i Ljusdal
Nybyggnad av kontor/lagerbyggnad.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljusdal
Nybyggnad av bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggna av 6 st väderskydd Lock 2:22, Öje 3:16, 8:27, Öster-Skästra 9:31, 24:2, Storhaga 9:19.

Nybyggnad av toalett i Ljusdal
Nybyggnad av dass Håvrahällarna.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av kontroll och ställverksbyggnad.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av kontrollrumsbyggnad.

Nybyggnad av elverk i Ljusdal
Nybyggnad av reservkraftscontainer.

Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Nybyggnad av ställverksbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av tre transformatorstationer Klösbo 2:4, Sörkämsta 11:1, Ljusdals-Boda 2:8.

Nybyggnad av vindkraftverk i Ljusdal
Nybyggnad av vindkraftspark.

Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av väderskydd.

Ombyggnad av busshållplats i Ljusdal
Flyttning av busshållplats.

Ombyggnad av hembygdsgård i Ljusdal
Anmälan för brandskyddsåtgärder.

Ombyggnad av frisersalong i Ljusdal
Ändrad användning från kontor till skönhetssalong samt uppsättande av skylt.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ändrad användning av gemensamhetslokal till lägenhet.

Utvändigt underhåll av kontor i Ljusdal
Uppsättning av solcellspaneler på kontorshus.

Utvändigt underhåll av betongindustri i Ljusdal
Utvändig färgsättning av betongstation.

Nybyggnad av turistbyrå i Ljusdal
periodiserat lov under tiden 2017-06-01 - 2017-08-31 för turistinformation.

Rivning av automatstation i Ljusdal
Rivning av automatbensinstation.

Nybyggnad av barack i Ljusdal
Tidsbegränsat lov för kökscontainer.

Installation av fjärrvärme i omklädningsrum i Ljusdal
Installation av fjärrvärme.

Utvändig målning av äldreboende i Färila

Fasadarbeten på flerbostadshus i Järvsö

Utvändig ändring av butik i Ljusdal
Omprofilering av affärshus med nya skyltar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: