Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ljusdal

Nybyggnad av vindkraftverk vid Högkölen
Avser nybyggnad av 18 st turbiner på Högkölens vindpark cirka 15 km sydväst om Färila. OX2 är Nätägare i vindparken och Ellevio äger anslutningsnätet.
Anläggande av ny förbifart i Ljusdal
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kyrksjönäsvägen inför att den ska bli nya väg 84, genomfart Ljusdal.
Nybyggnad av planskild korsning mellan Smedgatan/Norra Stambanan i Ljusdal
Planskild korsning Smedgatan-Norra Stambanan Bomanläggningen rivs och en ny port under järnvägen planeras.
Nybyggnad av hotell i Ljusdal
Nybyggnad av hotell vid skidbacke/mountainbike bana på ca 1200 kvm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
24 lgh i två flyglar på 2 våningar som byggs ihop med en byggnad i 3 våningar innehållande gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av kontor och lager i Kläppa
Nybyggnad av kontor och lager på ca 250-300 kvm.
Ny kraftledning öster om Ljusdal
Projektet avser byggnation av ny sträckning för Svk:s 220 kV ledning KL1 runt Ljusdal, ca 12 km. För att möjliggöra detta innefattas även ombyggnation av två stolpar på KL2. I projektet ingår även rivning av KL1:s befintlig sträcka genom Ljusdal, ca 4,5 km och dess OPGW som idag går i separata stolpar på en sträcka om ca 4,5 km. Rivningen är option 1 i denna upphandling.
Nybyggnad av småindustri och handelshus på Kläppa, Ljusdal
Tomterna styckas av och säljes separat.
Ombyggnad av kraftstation i Laforsen
Utökning av med en krafttransformator 230/140KV 400MVA, vilken levereras av beställaren. Entreprenaden omfattar nytt 220 kV fack för anslutning av den nya transformatorn, ny 130 kV skena för anslutning av nya transformatorn samt ledning från vindparken Högkölsmyran. Vidare ingår flytt av två befintliga ledningsfack till nya 130 kV skenan samt byggnad med kontrollutrustning.
Nya kontorslokaler i Ljusdal, Etapp 2
Huset levereras och monteras i etapp 1 (1400246). Denna del avser invändig ombyggnation och anpassning, samt tillbyggnad av entré och fläktrum. Det kommer även ingå markarbeten på plats. Det ska bli en samordnad lokal för flera kommunala bolag.
Ombyggnad av korsning väg 83/696 vid Sörvåga i Järvsö
Projektet avser anpassning av korsningen Turistvägen/Rödmyravägen till lastbilstrafik och ett norrgående vänstersvängsfält, gång- och cykelvägar samt busshållplatser.
Nya ställverk för anslutning av vindkraft i Högkölsmyran
Uppdraget avser nybyggnad av ny 130/30 kV transformering i station Högkölsmyran.
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Nybyggnad av omklädningsrum på Älvvallen med 4 st omklädningsrum, domarrum, publika toaletter mm. Även dragning av fjärrvärme.
Tillbyggnad av lager i Ljusdal
Tillbyggnad av fabrikslokaler samt ombyggnation av kontorsyta.
Ombyggnad av värmeförsörjning i flerbostadshus i Ljusdal
Bygg- och installationsarbeten på Ämbarbovägen 2-64 i Ljusdal i samband med ombyggnad av värmeförsörjning.
Nybyggnad av garagebyggnaer i Ljusdal
Nybyggnad av ca 400 m2 varmgarage och ca 200 m2 kallgarage på befintliga plattor.
Nybyggnad av reningsanläggning på Lappmyran, Ljusdal
Lakvattnet från Lappmyran ska renas så ett reningsverk ska byggas.
Nybyggnad av personallokal i Ljusdal
Nybyggnad av personalbyggnad och tillbyggnad av skärmtak på förskola och flytt av sophus.
Ombyggnad av gata mm i Ljusdal
Ingår i köpingens fördjupade översiktsplan och avser uppfräschning av Bokhandlargränd i centrala Ljusdal, med gatu och fasad-arbeten. Samarbete med fastighetsbolaget Seglet och Ljusdals kommun.
Ny bussgata, taxificka samt parkeringsytor vid skola i Ljusdal
Objektet avser nybyggnad av bussgata, flytt av parkeringsyta, ny taxificka, uppsättning av staket samt dragning av el och sättning av fundament till motorvärmarstolpar och belysningsstolpar.
Tillbyggnad av affärshus i Ljusdal
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av bensinstation i Ljusdal
Installation av oljeavskiljare.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Tillbyggnad industri/lagerlokal.
Rivning av fritidshus i Ljusdal
Rivning av jaktstuga.
Ombyggnad av regionnät i Ljusdal
Strandskyddsdispens för nybyggnad av 220 kV-luftledning mellan Temor och Ställverket i Kläppa.
Nybyggnad av cistern i Ljusdal
Uppställning av cistern.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Uppsättning av solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Ljusdal
Uppsättning av solcellspaneler på kontorshus.
Utvändigt underhåll av betongindustri i Ljusdal
Utvändig färgsättning av betongstation.
Ombyggnad av affärshus i Ljusdal
Ändrad användning av affärslokal till Deli.
Ombyggnad av förråd i Ljusdal
Ombyggnad av förrådslokal.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av stuga/båthus.
Nybyggnad av toalett i Ljusdal
Nybyggnad av toalett, periodiserat tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggna av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Ljusdal
Nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av toalett i Ljusdal
Nybyggnad av dass Håvrahällarna.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av jaktstuga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av busshållplats i Ljusdal
Flyttning av busshållplats.
Nybyggnad av sopanläggning i Ljusdal
Nybyggnad av matavfallsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: