Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.
Ombyggnad av kontorshus i Hudiksvall
Ombyggnad av butikslokaler till kontorslokaler för eget bruk.
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket.
Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.
Upprustning av lokalnät, Paket Gävleborg, för Ellevio
I entreprenaderna för paket Gävleborg ingår bl.a Kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas upp i tre entreprenader: Norränge, Näsviken/Sörforsa och Strömsbruk. Geografiskt ligger entreprenaderna norr om Bollnäs och norr och väster om Hudiksvall.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Ombyggnad av Västra kajen mm i Hudiksvall, Etapp 2
Kajstråkets längd är ca 600m . I andra etappen kommer det att läggas nya ytskikt, ny belysning samt utsmyckning.
Ombyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Anläggningarna är belägna i Hälsingland: Sörforsa, Stene och Sunnansjö. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 4st temporära operationslokaler med förberedelserum samt sterilcentral inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 4st kompletta operationssalar om 50vkm vardera. samt en vidbyggs sterilcentral om ca 150 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringshus i Hudiksvall
Nybyggnad av parkeringsdäck på parkeringen bredvid idrottshallen.
Nybyggnad av lackeringsverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackeringsverkstad.
Ombyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Avser ombyggnad av befintlig industri till indunstningsbyggnad.
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.
Nybyggnad av VA-ledning i Lingarö, Hudiksvall
Nybyggnad av vattenledning från Skålbo till Lingarö.
Ombyggnad av skolkök mm i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad av befintliga förskole- och skollokaler, Edsta Skola Hus A och C samt ombyggnad av köket i hus C, med tillhörande markarbeten inkl nya ledningar i mark och ny väg/vändplan i anslutning till hus C.
Nybyggnad av fibernät i Hudiksvalls kommun
Avser utbyggnad av fibernät i Myra och Brännås. Planerat efter etapp 1: 1336931
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola med 1 avdelning.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Objektet avser ombyggnad av kontor, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt i kontor i låghusdelen, plan 2.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser renovering av fasader på 4 huskroppar, totalt 150 lgh. Ev ska projektet indelas i etapper.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.
Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 1
Nybyggnad av industrihus/företagshotell.
Byte av VA-ledning i Hudiksvall
Sanering och byte av VA-ledning
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten kristineberg 3:4.
Nybyggnad av biltvätt i Hudiksvall
Nybyggnad av Gör Det Själv Biltvätt anläggning på Åkarnas hus.
Nybyggnad av målarverkstad i Hudiksvall
Byggs 3 väggar mot en fast vägg.
Nybyggnad av va-ledning i Hudiksvall
Avser ny vattenledning från Helenedalsvägen till Bålsövägen längs Malnvägen och Östanbräcksvägen, samt diverse ledningsarbeten på Heledealsvägen.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 2:24.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus på fastigheten åvik 26:18.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för byte av takmaterial på flerbostadshus på fastigheten sofiedal 8:3 (2179001).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring (inglasade balkonger) på fastigheten gamla lasarettet 7.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten guldsmeden 8.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av servicestation på fastigheten tuna-fors 4:6.
Tillbyggnad av bilvårdsanläggning i Hudiksvall
Bygglov för ny- och tillbyggnad av bilvårdsanläggning på fastigheten sunnansjö 3:16.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av kontor på fastigheten finnflo 4:25.
Ombyggnad av läkarcentral i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av resturang till läkarmottagning på fastigheten åvik 26:14.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av samlingslokal på fastigheten springkällan 1.
Tillbyggnad av cafeteria i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av cafédel på fastigheten kristineberg 11:1.
Nybyggnad av spa i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av spa-anläggning på fastigheten arnön 12:154.
Ombyggnad av restaurang i Hudiksvall
Tillbyggnad med förrådsutrymmen i restauranglokal.
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten fridhem 19:3.
Rivning av flerbostadshus i Enånger
Rivningslov för rivning av flerbostadshus på fastigheten oppänge 2:1.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av trappa på fastigheten färgaren 4.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Tillbyggnad av församlingslokal med förrådsutrymmen på ca 20 kvm och installation av bergvärme.
Ombyggnad av förråd i Hudiksvall
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad på fastigheten rådhuset 2:3.
Nybyggnad av barack i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för etablering av arbetarbodar och skylt på fastigheten köpmanberget 2:9 och köpmanberget 2:13.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolmodul på fastigheten ede 11:9.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för tillfälliga skolmoduler på fastigheten iggesund 14:297.
Rivning av ställverk i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av ställverk på fastigheten måsta 4:2 (su66565).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten köpmanberget 2:9 (sa66465).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av trappor på fastigheten forsa-lund 2:65.
Tillbyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av två st barnvagnstak och tillbyggnad av förråd på fastigheten håsta 13:1.
Nybyggnad av skärmtak i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd på fastigheten friggesund 8:1.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten östanbräck 1:57.
Ombyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning från lägenhet till butik på fastigheten hillsta 6:2.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten idenors-vi 2:44.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 6:4.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten kristineberg 8:2.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten östanbräck 48:1.
Tillbyggnad av soprum i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av soprum på fastigheten kristineberg 6:2.
Tillbyggnad av campingplats i Hudiksvall
Bygglov för utökande av campingplatser på fastigheten enångers-myra 3:1.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Bygglov för utökning av parkering på fastigheten helenedal 3:7.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för grovplanering av tomt på fastigheten ullsätter 2:29.
Ombyggnad av gc-väg i Hudiksvall
Marklov för mindre anläggningsåtgärd av gc-väg på fastigheten håsta 3:204.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för schaktning på fastigheten arnön 12:154.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för ny tankanläggning (diesel och adblue) på fastigheten iggesund 14:1.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten mo 3:28.
Nybyggnad av bastu i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten hållsta 2:19.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten sanna 16:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten blixten 3.
Ombyggnad av innergård i Hudiksvall
Avser omläggning av 3st innergårdar.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Anmälan för ändrad användning av kvarterslokal till gästlägenhet på fastigheten östanbräck 1:47.
Upprustning av utemiljö vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Fridhems förskola.
Upprustning av utemiljön vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Håstahöjdens förskola med nya hårdgjorda ytor, belysning och ny lekutrustning mm.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Iggesund
Avser byte av fönster och fönsterdörrar.
Utbyte av styr- och övervakningssystem i fastighet i Iggesund
Befintliga DUC:ar skall bytas ut mot nya, befintliga apparatskåp behålls och anpassas till de nya installationerna. Det nya Styr- och Övervakningssystemet skall ansluta till Hudiksvalls Kommuns befintlig Mybis plattform.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser mindre nybyggnad av stödmur på fastigheten tullgrinden 11.
Nybyggnad av allaktivitetsarena i Friggesund
En arena som ska uppmuntra spontanidrott.
Nybyggnad av oisolerad maskinhall i Hudiksvall
Avser oisolerad maskinhall/förråd till Reffelmansverket.
Byte av termostater i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av termostater i ca 150 st lägenheter.
Utbyggnad av avfallsstationen i Delsbo
Borttagning av träd, schaktning och planering/asfaltering av mark. Flyttning av koja och nybyggnad av bod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: