Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planer för nybyggnad av bostäder.
Ombyggnad av kontorshus i Hudiksvall
Ombyggnad av butikslokaler till kontorslokaler för eget bruk.
Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Avser utbyte av 3 transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området. Avser Stene (Järvsö), Sunnansjö (Delsbo) och Sörforsa.
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket.
Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.
Upprustning av lokalnät, Paket Gävleborg, för Ellevio
I entreprenaderna för paket Gävleborg ingår bl.a Kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas upp i tre entreprenader: Norränge, Näsviken/Sörforsa och Strömsbruk. Geografiskt ligger entreprenaderna norr om Bollnäs och norr och väster om Hudiksvall.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Ombyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Anläggningarna är belägna i Hälsingland: Sörforsa, Stene och Sunnansjö. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall
Planer finns för nybyggnad av ett parkeringshus i samband med bostadsbyggandet p Kattvikskajen.
Förstärkning av väg 771 vid Österstråsjö
Avser bärighetsåtgärder, 6 km grusväg.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 4st temporära operationslokaler med förberedelserum samt sterilcentral inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 4st kompletta operationssalar om 50vkm vardera. samt en vidbyggs sterilcentral om ca 150 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten gamla skolan 2 och 3.
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.
Nybyggnad av lackeringsverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackeringsverkstad.
Ombyggnad av skolkök mm i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad av befintliga förskole- och skollokaler, Edsta Skola Hus A och C samt ombyggnad av köket i hus C, med tillhörande markarbeten inkl nya ledningar i mark och ny väg/vändplan i anslutning till hus C.
Nybyggnad av fibernät i Hudiksvalls kommun
Avser utbyggnad av fibernät i Myra och Brännås. Planerat efter etapp 1: 1336931
Om- & tillbyggnad av skolkök i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad vid Idenors skola samt anslutande markarbeten. Mark: dränering tillbyggnad, komplettering med grus på körytor, lika bef. Tillbyggnad: Teknikrum, lastkaj. Fettavskiljare med tryckplatta. Ombyggnad: Byte av vissa väggssyllar, utrivning och nyuppbyggnad av betongplatta i köksutrymmen. Delvis nytt yttertak. Byte av köksinredning med ny golvuppbyggnad, ombyggnader med ändrade rumsbuldning, nya ytskikt.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser renovering av fasader på 4 huskroppar, totalt 150 lgh. Ev ska projektet indelas i etapper.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av matvaruaffär med ca 100 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Objektet avser ombyggnad av kontor, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt i kontor i låghusdelen, plan 2.
Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten ede 18:1.
Nybyggnad av biltvätt i Hudiksvall
Nybyggnad av Gör Det Själv Biltvätt anläggning på Åkarnas hus.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Avser byte av ventilation på Humlans förskola, samt tillbyggnad för aggregatet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ombyggnad av banklokal till 3 st lägenheter i Oppänge 1:55.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten kopparslagaren 6.
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten fridhem 19:3.
Ombyggnad av restaurang i Hudiksvall
Tillbyggnad med förrådsutrymmen i restauranglokal.
Nybyggnad av lager i Hudiksvall
Uppsättning av lagertält.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Tillbyggnad av församlingslokal med förrådsutrymmen på ca 20 kvm och installation av bergvärme.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten håsta 3:24.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av entrétak på fastigheten helenedal 5:1.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av entrétak på fastigheten håsta 3:195.
Ombyggnad av veterinärstation i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning från lokal till hundverksamhet på fastigheten åvik 26:14.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten forsa-lund 9:19 (forsagården).
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten solbacka 3:12, Rivningslov för rivning av sophus på fastigheten solbacka 3:12 Solbacka 3:12.
Nybyggnad av ställverk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på fastigheten byberg 3:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:10 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:17 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten blästa 5:26 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 3:10 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 3:7 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten fläsbro 8:1 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten hållsta 5:1 (sa63900).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten mo 3:30 (sa66635).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten norrbobyn 30:3 (sa66687).
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten slasta 3:1 (sa63900).
Ombyggnad av bulleravgränsare i Hudiksvall
Marklov för flytt av bullervall på fastigheten iggesund 14:294.
Ombyggnad av gc-väg i Hudiksvall
Marklov för mindre anläggningsåtgärd av gc-väg på fastigheten håsta 3:204.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för nybyggnad av upplag/parkering på fastigheten ullsätter 2:35.
Ombyggnad av innergård i Hudiksvall
Avser omläggning av 3st innergårdar.
Utvändigt underhåll av garage i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av garage på fastigheten sofiedal 8:3.
Utvändigt underhåll av servering i Hudiksvall
Bygglov för inglasning av befintlig uteservering på fastigheten stadshuset 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten mo 3:30 (sa66635).
Ombyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning från sjöbod till boende på fastigheten hallen 2:11.
Upprustning av utemiljö vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Fridhems förskola.
Upprustning av utemiljön vid förskola i Hudiksvall
Avser iordningställande av utemiljön på Håstahöjdens förskola med nya hårdgjorda ytor, belysning och ny lekutrustning mm.
Installation av solcellsanläggning på tak på äldreboende i Hudiksvall
Avser leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning på två av taken på äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall.
Utbyte av styr- och övervakningssystem i fastighet i Iggesund
Befintliga DUC:ar skall bytas ut mot nya, befintliga apparatskåp behålls och anpassas till de nya installationerna. Det nya Styr- och Övervakningssystemet skall ansluta till Hudiksvalls Kommuns befintlig Mybis plattform.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Iggesund
Avser byte av fönster och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser mindre nybyggnad av stödmur på fastigheten tullgrinden 11.
Nybyggnad av allaktivitetsarena i Friggesund
En arena som ska uppmuntra spontanidrott.
Nytt utegym, sitt- & betongytor mm Sportparken i Delsbo, etapp 2
Det ska byggas utegym och sittytor i höst, sen hoppas vi på en betongyta.
Byte av termostater i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av termostater i ca 150 st lägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: