Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av bostäder på Hornån/Överås i Hudiksvall
Tidiga planer. Ett planprogram tas fram. Ca 70 lgh/bostäder totalt i stadsvillor, radhus, kedjehus och villor. 1-2 våningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av Biltema i Hudiksvall
Färdigställande juni 2018.
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, etapp 1
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 40 lägenheter med tillhörande förråd.
Upprustning av lokalnät, Paket Gävleborg, för Ellevio
I entreprenaderna för paket Gävleborg ingår bl.a Kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas upp i tre entreprenader: Norränge, Näsviken/Sörforsa och Strömsbruk. Geografiskt ligger entreprenaderna norr om Bollnäs och norr och väster om Hudiksvall.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus på fastigheten åvik 26:18.
Ombyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Anläggningarna är belägna i Hälsingland: Sörforsa, Stene och Sunnansjö. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall
Planer finns för nybyggnad av ett parkeringshus i samband med bostadsbyggandet p Kattvikskajen.
Nybyggnad av kontor och kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark och kontor
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Hudiksvall
Osäkert, framflyttat projekt. Detaljplaneändringar krävs. Rivning av bef fastighet. Omfattning/kostnad oklar.
Ombyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Avser ombyggnad av befintlig industri till indunstningsbyggnad.
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.
Ombyggnad av skolkök mm i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad av befintliga förskole- och skollokaler, Edsta Skola Hus A och C samt ombyggnad av köket i hus C, med tillhörande markarbeten inkl nya ledningar i mark och ny väg/vändplan i anslutning till hus C.
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola med 1 avdelning.
Nybyggnad av lackverkstad i Hudiksvall
Nybyggnad av lackverkstad med en del kontor och förråd.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 2:24.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser renovering av fasader på 4 huskroppar, totalt 150 lgh. Ev ska projektet indelas i etapper.
Ombyggnad av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 1
Nybyggnad av industrihus/företagshotell.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Planer för nybyggnation på ca 1200- 1800 kvm.
Ombyggnad av pizzeria i Hudiksvall
Ombyggnad åt den norska kedjan Pizzabakeren
Ombyggnad av affärshus i Hudiksvall
Ombyggnad åt HM Home
Nybyggnad av ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus
Omfattar rivning av befintligt ambulansgarage och nybyggnation av ny ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av samlingslokal på fastigheten springkällan 1.
Nybyggnad av målarverkstad i Hudiksvall
Byggs 3 väggar mot en fast vägg.
Utvändig renovering av industrihus i Hudiksvall
Utvändig upprustning, byte av fönster mm
Byte av VA-ledning i Hudiksvall
Sanering och byte av VA-ledning
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Nybyggnad av va-ledning i Hudiksvall
Avser ny vattenledning från Helenedalsvägen till Bålsövägen längs Malnvägen och Östanbräcksvägen, samt diverse ledningsarbeten på Heledealsvägen.
Tillbyggnad av bilvårdsanläggning i Hudiksvall
Bygglov för ny- och tillbyggnad av bilvårdsanläggning på fastigheten sunnansjö 3:16.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten kristineberg 3:4.
Nybyggnad av restaurang i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang och personalbyggnad på fastigheten västansjö 5:26.
Nybyggnad av spa i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av spa-anläggning på fastigheten arnön 12:154.
Nybyggnad av lekplats i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av lekpark på fastigheten håsta 3:200.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring (inglasade balkonger) på fastigheten gamla lasarettet 7.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten guldsmeden 8.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av kontor på fastigheten modisten 2.
Utvändigt underhåll av ishall i Hudiksvall
Anmälan för förstärkning av takkonstruktion på fastigheten solbacka 4:1.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sprinklerhus på fastigheten iggesund 14:294.
Ombyggnad av restaurang i Hudiksvall
Tillbyggnad med förrådsutrymmen i restauranglokal.
Tillbyggnad av cafeteria i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av cafédel på fastigheten kristineberg 11:1.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av kontor på fastigheten finnflo 4:25.
Nybyggnad av lekplats i Hudiksvall
Information om anläggande av lekpark i bergmansparken på fastigheten rådhuset 2:1.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för anläggningsåtgärd på fastigheten håsta 3:202.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för grovplanering av tomt på fastigheten ullsätter 2:29.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för schaktning på fastigheten arnön 12:154.
Nybyggnad av plank i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten idenors-vi 2:44.
Ombyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning från lägenhet till butik på fastigheten hillsta 6:2.
Rivning av fritidshus i Hudiksvall
Bygglov med rivningsplan för rivning av fritidshus på fastigheten östanbräck 3:29.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av hamnstuga på fastigheten västanbäck 3:31.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten östanbräck 1:57.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten fiskeby 3:2 (3 st tomter).
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av trappa på fastigheten färgaren 4.
Ombyggnad av förråd i Hudiksvall
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad på fastigheten rådhuset 2:3.
Nybyggnad av barack i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för etablering av arbetarbodar och skylt på fastigheten köpmanberget 2:9 och köpmanberget 2:13.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolmodul på fastigheten ede 11:9.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för tillfälliga skolmoduler på fastigheten iggesund 14:297.
Rivning av ställverk i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av ställverk på fastigheten måsta 4:2 (su66565).
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av ambulansgarage på fastigheten jakobsberg 7:6.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av flytbryggor på fastigheten östanbräck 1:98.
Ombyggnad av innergård i Hudiksvall
Avser omläggning av 3st innergårdar.
Rivning av fritidshus i Hudiksvall
Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten gårdsfjärd s:1.
Rivning av ställverk i Hudiksvall
Anmälan för rivning av ställverksbyggnader på fastigheten skarmyra 8:2.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Anmälan för ändrad användning av kvarterslokal till gästlägenhet på fastigheten östanbräck 1:47.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för ny tankanläggning (diesel och adblue) på fastigheten iggesund 14:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten sanna 16:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd och sommartoalett på fastigheten ede 6:11 och ede 42:4.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten blixten 3.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten helenedal 3:6.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten mo 3:28.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: