Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hudiksvall

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av Västra kajen mm i Hudiksvall, Etapp 2
Kajstråkets längd är ca 600m . I andra etappen kommer det att läggas nya ytskikt, ny belysning samt utsmyckning.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall, kv C
Parkeringshus kombinerat med byggande av lägenheter (projekt 1112694). Både trygghetsboende och vanliga lägenheter. Totalt mellan 50-70 lägenheter.
Tillbyggnad av industri i Hudiksvall
Tillbyggnad av OilQuicks befintliga lokaler.
Ombyggnad av indunstningsbyggnad i Iggesund
Avser ombyggnad av befintlig industri till indunstningsbyggnad.
Nybyggnad av VA-ledning i Lingarö, Hudiksvall
Nybyggnad av vattenledning från Skålbo till Lingarö.
Nybyggnad av ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus
Omfattar rivning av befintligt ambulansgarage och nybyggnation av ny ambulanstvätthall vid Hudiksvalls Sjukhus.
Ombyggnad av bostäder i Johannesberg
Ombyggnad av ett hotell till boende
Ny entré mm på affärshus/galleria i Hudiksvall
Ny entré och lägenheter i två våningar ovanpå.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten tuna-fors 2:24.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för tillfälliga skolmoduler på fastigheten iggesund 14:297.
Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall, etapp 1
Nybyggnad av industrihus/företagshotell.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Planer för nybyggnation på ca 1200- 1800 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Uppfräschning av lokala utrymmen samt tillbyggnad av personalutrymme med ca 50 kvm.
Tillbyggnad av galleria i Hudiksvall
Ett tak över cykelparkeringen samtidigt kan då en ny butikslokal byggas ovanpå "taket".
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av samlingslokal på fastigheten springkällan 1.
Nybyggnad av va-ledning i Hudiksvall
Avser ny vattenledning från Helenedalsvägen till Bålsövägen längs Malnvägen och Östanbräcksvägen, samt diverse ledningsarbeten på Heledealsvägen.
Renovering av kontorshus i Hudiksvall
Renovering av kontorshus i Hudiksvall.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten kristineberg 3:4.
Tillbyggnad av lager i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av lager på fastigheten ullsätter 2:34.
Utvändigt underhåll av hotell i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av takterass på hotell på fastigheten stadshuset 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus på fastigheten åvik 17:4.
Tillbyggnad av veterinärstation i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av djurklinik på fastigheten sanna 2:66.
Tillbyggnad av industrihus i Hudiksvall
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sprinklerhus på fastigheten iggesund 14:294.
Nybyggnad av lekplats i Hudiksvall
Information om anläggande av lekpark i bergmansparken på fastigheten rådhuset 2:1.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av kontor på fastigheten håsta 3:205.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av kontor på fastigheten finnflo 4:25.
Nybyggnad av restaurang i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang och personalbyggnad på fastigheten västansjö 5:26.
Utvändigt underhåll av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten furulund 5:1.
Ombyggnad av vandrarhem i Hudiksvall
Bygglov för installation av hiss i härbärge på fastigheten pantbanken 4.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av busshållplats på fastigheten lill-sanna 2:7.
Nybyggnad av busshållplats i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av busshållplats på fastigheten sanna 1:33.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten håsta 3:204.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd och sommartoalett på fastigheten ede 6:11 och ede 42:4.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten helenedal 3:6.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av kontor på fastigheten modisten 2.
Nybyggnad av brygga i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av flytbryggor på fastigheten östanbräck 1:98.
Nybyggnad av lekplats i Hudiksvall
Bygglov för anläggande av lekpark på fastigheten håsta 3:200.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten enångers-prästgård 2:3.
Nybyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten fegärde 1:305.
Nybyggnad av ställverk i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av ställverk/transformatorstation på fastigheten skarmyra 8:2.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten brännås 12:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten rådhuset 2:1 (sa63900).
Tillbyggnad av cafeteria i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av cafédel på fastigheten kristineberg 11:1.
Rivning av fritidshus i Hudiksvall
Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten gårdsfjärd s:1.
Rivning av ställverk i Hudiksvall
Anmälan för rivning av ställverksbyggnader på fastigheten skarmyra 8:2.
Tillbyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av hamnstuga på fastigheten västanbäck 3:31.
Ombyggnad av markanläggning i Hudiksvall
Marklov för anläggningsåtgärd på fastigheten håsta 3:202.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hudiksvall
Marklov för ny parkeringsyta på fastigheten ullsätter 2:29.
Rivning av fritidshus i Hudiksvall
Bygglov med rivningsplan för rivning av fritidshus på fastigheten östanbräck 3:29.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten fiskeby 3:2 (3 st tomter).
Ombyggnad av staket i Hudiksvall
Renovering och målning av järnstaketet på fastigheten kyrkbacken 3:1, Renovering och målning av järnstaketet på fastigheten sofiedal 8:19 Kyrkbacken 3:1,Sofiedal 8:19.
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningsanmälan för rivning av bostadshus med tillhörande uthus på fastigheten funsta 4:1 (50030601).
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av ambulansgarage på fastigheten jakobsberg 7:6.
Utbyte av styr- och övervakningssystem i fastighet i Iggesund
Befintliga DUC:ar skall bytas ut mot nya, befintliga apparatskåp behålls och anpassas till de nya installationerna. Det nya Styr- och Övervakningssystemet skall ansluta till Hudiksvalls Kommuns befintlig Mybis plattform.
Nybyggnad av oisolerad maskinhall i Hudiksvall
Avser oisolerad maskinhall/förråd till Reffelmansverket.
Byte av tak på balkonger i Hudiksvall
Byte av takmaterial på balkonger från glas till plåt.
Rivning av flerbostadshus i Enånger
Rivningslov för rivning av flerbostadshus på fastigheten oppänge 2:1.
Utbyggnad av avfallsstationen i Delsbo
Borttagning av träd, schaktning och planering/asfaltering av mark. Flyttning av koja och nybyggnad av bod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: