Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hofors

Ombyggnad av genomfart i Hofors
Projektet avser förbättring/effektivisering av genomfarten. Faluvägen.
Korsningsåtgärder vid väg 68/513 i Torsåker
Korsningen anpassas så den får ett södergående vänstersvängfält.
Utbyggnad av optokabelnät i Berg, Hofors
Objektet avser förläggning av kanalisation.
Tillbyggnad av industrihus i Hofors
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Hofors
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hofors
Tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Hofors
Tillbyggnad av enbostadshus Hofors 11:132,11:133.
Nybyggnad av garage i Hofors
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av transformatorstation i Hofors
Nybyggnad av två transformatorstationer.
Tillbyggnad av skärmtak i Hofors
Tillbyggnad av skärmtak för Hoforshus tjänstebilar.
Tillbyggnad av skola i Hofors
Avse två handikappramper.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: