Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hofors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggad av demoanläggning i Hofors
Planen är att bygga en demonstrationsanläggning i Hofors som ska kunna producera 40.000 ton råjärn per år från stålskrot och järnmalm.
Nybyggnad av förskola i Hofors
Nybyggnad av förskola 6 avdelningar
Tillbyggnad av förskola i Torsåker
Tillbyggnad av förskolelokaler och kök.
Fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus i Hofors
Fasadrenovering och fönsterbyte på Storgatan 16-18
Korsningsåtgärder vid väg 68/513 i Torsåker
Korsningen anpassas så den får ett södergående vänstersvängfält.
Nybyggnad av växthus i Hofors
Objektet Nybyggnad av administrationsdelar med tillhörande markarbeten samt grundläggning för växthus och markarbeten för detta. Totalentreprenad för växthusentreprenad från och med på av TE-bygg upprättad grundläggning handlas upp separat av beställaren. TE-bygg övertar tidssamordning, arbetsmiljösamordning samt ansvar för samordning av projektering för av beställaren upphandlad entreprenör för växthus benämns.
Utbyte av kylanläggning i ishall i Hofors
Utbyte av befintlig kylmaskin till en CO2 kylmaskin. Syftet är att tryggakylfunktion och drift samt att förbättra hela anläggningens energiprestanda framförallt genom värmeåtervinning.
Byte av VA-ledningar, Råbackaområdet i Hofors
Infodring och nyläggning av vatten, spill och dagvattenledning vid Råbacka, Hofors kommun. Arbetet omfattar infodring av ca 3000 m VA-ledningar samt nyläggning av drygt 100 m.
Nybyggnad av affärshus i Hofors
Nybyggnad av affärshus/lokal.
Tillbyggnad av kontor i Hofors
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Hofors
Tillbyggnad av enbostadshus Hofors 11:132,11:133.
Tillbyggnad av enbostadshus i Hofors
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Hofors
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: