Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hofors

Utbyte av bro 40-1092-1 över Tolvens utlopp i Hofors
Objektet avser anläggande av ny rörbro vid Tolvens utlopp.
Utbyggnad av optokabelnät i Berg, Hofors
Objektet avser förläggning av kanalisation.
Byte av VA-ledningar, Råbackaområdet i Hofors
Avser byte av ca 3km VA-leddningar samt nyanläggning av drygt 100 m längs Råbackavägen och angränsande gator/tomtmark i Torsåker, Hofors.
Anläggning av gata vid rondellen i Hofors
Nybyggnad av gata ca 180 M.
Anläggande av damm vid Malmjärn, Torsåker
Avser mark- och anläggningsarbeten vid Malmjärns utlopp i Hofors Kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Hofors
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Hofors
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hofors
Tillbyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Hofors
Nybyggnad av cykelgarage.
Tillbyggnad av skärmtak i Hofors
Tillbyggnad av skärmtak för Hoforshus tjänstebilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: