Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gävle

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 172 st.

Nybyggnad av LNG-anläggning i Gävle

Nybyggnad av bostäder, skola och äldrebostäder i Hemlingby

Basunderhåll järnväg, Banorna i Bergslagen och Godsstråket

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gävle

Utförande av kall/halvvarm beläggning i region Mitt

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus på Andersberg i Gävle

Nytt länscenter för barn & ungdomssjukvård i Gävle

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertull, Gävle

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle

Nybyggnad av högstadieskola i Gävle

Nybyggnad av plattform vid Gävle Västra

Sanering av fd deponi i Gävle

Allmän upprustning av stadshus i Gävle, etapp 2

Nybyggnad av Audi anläggning i Hemlingby, Gävle

Nytt spår över näringen vid Gävle hamn

Exploatering för nytt bostadsområde i Hemlingby

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle

Exploatering för nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle

Allmän upprustning av sportanläggning i Valbo

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle

Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors

Nybyggnad av utställningslokal i Gävle

Om- och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle

Ersättning och utökning av förskola i Gävle

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Mitt

Utförande av värmebeläggningar i region Mitt

Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle

Exploatering för nya stycketomter på Fredriksskans i Gävle

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av student-/ungdomslägenheter/asylboende på Kungsbäck, Gävle, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter på Kungsbäck, Gävle, etapp 3

Nybyggnad av industrihus på Brynäs, Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs i Gävle

Nybyggnad av stadsvillor eller radhus i Gävle

Rivning och nybyggnad av bro i Gävle

Nybyggnad av småhus/villor på Eskön i Gävle

På- samt ombyggnad av flerbostadshus i Gävle

Ombyggnad av kontor på Alderholmen i Gävle

Nybyggnad av industrihus i Gävle

Upprustning av slip-pirer mm i Gävle etapp 2

Teknisk upprustning av badhus i Valbo

Ombyggnad av torg, busshållplats och gc-väg i Gävle

Nybyggnad av radhus i Gävle

Nybyggad av skola i Gävle

Ombyggnad av kontorshus i Gävle, Etapp A och B

Ombyggnad av lägenheter samt stambyte i Gävle

Ombyggnad av skola i Gävle, Etapp 2 mfl

Reinvestering av viltstängsel i Gävleborgs län

Relining i distrikt mitt, W och X-län

Fasadrenovering av flerbostadshus i Gävle

Utförande av DOU samt reinvestering trafiksignaler VVIS i distrikt Mitt

Rivning av kontor samt ny överlast i Gävle

Nybyggnad av LSS-boende i Gävle

Nybyggnad av kontorshus i Forsbacka

Ombyggnad av hotell i Gävle

Om- och tillbyggnad av industribyggnad, kontor mm på Sörby Urfjäll, Gävle

Ev sanering av marken vid deponin i Åbyfors, Gävle

Breddning av cykelfält vid Hamrångevägen i Hamrånge, C74

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Valbo

Nybyggnad av badplats i Gävle, etapp 3

Renovering av tak och fasad på Staffans kyrka i Gävle

Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter i Sätra, Etapp 2

Ny museispårväg i Gävle

Nybyggnad av cykelbana längs Furuviksvägen i Gävle, C31

Nybyggnad av cykelväg i Hamrångebygden

Nyb av cykelbana längs Lundvägen/Hagaströmsvägen i Valbo

Ny-, om- och tillbyggnad av kontor, verkstadslokaler mm på Kungsbäck i Gävle

Avvattning inom Gävleborgs län

Nybyggnad av företagshotell i Hedesunda

Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle

Stamrenovering i flerbostadshus i Brynäs, Gävle

Täckning av deponi i Norrsundet, etapp 2

Överlast/markåtgärder i Gävle Hamn

Ombyggnad av skola i Gävle, Etapp 1

Nybyggnad av cykelväg längs Hamrångevägen i Hamrångebygden

Nybyggnad av cykelbana längs Utvalsnäsvägen på Norrlandet

Ny kylmaskin i ishall i Valbo

Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve

Nybyggnad av cykelbana längs Harkskärsvägen på Norrlandet

Nybyggnad av cykelbana längs Redargatan-Krickvägen i Gävle

Nya vatten, avlopp och dagvattenledningar i Gävle

Ny cykelväg längs Södra Gävlevägen i Hedesunda, del C67a

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Forsbacka, C65

Nybyggnad av kontorshus på Kungsbäck, Gävle

Tillbyggnad av läkemedelsindustri på Näringen, Gävle

Nybyggnad av cykelbana längs Norra Milbostigen i Gävle

Nybyggnad av cykelväg till Bergbyvägen i Hamrångebygden

Nybyggnad av cykelbana längs Kyrkogatan i Gävle

Nybyggnad av cykelbana längs Grafikergatan i Gävle

Nya UV-anläggningar till vattenverk, Gävle Vatten

Anläggande av gc-passage Järvsta

Förbättring sidoområden/räcken/hållplatser Gävle-Skutskär

Ombyggnad av restaurang i Gävle

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: