Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gävle

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 149 st.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gävle

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 56 mellan Hedesunda-Gävle/Valbo

Nya studentbostäder i Gävle
Avser nybyggnad av 300 nya studentbostäder och 100 nya hyreslägenheter.

Ny stadsdel i Kungsbäck
Nytt bostadsområde i Västra Kungsbäck på före detta övningsområdet.

Integrerat brounderhåll i Dalarnas län, Gävleborgs län mfl
Dalarnas län (W), Gävleborgs län (X), Västernorrlands län (Y), Jämtlands län (Z) och Norrbottens län (BD).

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Om- och nybyggnad vid Stigslundsskolan i Gävle

Nybyggad av skola i Gävle
Planer för nybyggnad av ny skolbyggnad på andra sidan Gavlehov.

Sanering av fd deponi i Gävle

Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser.

Allmän upprustning av stadshus i Gävle, etapp 2
Avser ombyggnad av stadshuset östra flygel plan 2-4. Även ny trappa kommer att byggas för att öppna upp mellan planen.

Exploatering för nytt bostadsområde i Hemlingby
Nya gator och va-ledningar för ca 400 bostäder.

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Gävle
30-40 hus planeras.

Om- och nybyggnad av kontorsbyggnad, GÄvle

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle etapp 5

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle
Avser nybyggnad av parkeringshus på Gävle Strand.

Allmän upprustning av sportanläggning i Valbo
Avser ny badvattenreningsanläggning, upprustning av badhall samt uppdatering av tekniska försörjningssystem.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 36st lägenheter.

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och ombyggnad av industribyggnad till bostäder.

Nybyggnad av utställningslokal i Gävle
Nybyggnad av utställningslokal för järnvägsmuseet i Gävle. Sker parallellt med om- och tillbyggnaden på id: 1337476.

Rivning och nybyggnad av förskola i Gävle
Rivning av Sörby förskola, nybyggnad i 2 våningar.

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Mitt
Stängselåtgärder inom distrikt Mitt på följande sträckor: Hisnoret-Ornäs Avesta-Krylbo-Snickarbo Bomansberget-Gävle Brunflo-Ope Borlänge-Stora Tuna Falun-Österut

Ersättning och utökning av förskola i Gävle
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola för 140 barn samt personalutrymmen och tillagningskök. BTA för rivningen är totalt 773 m2 (Ett plan). BTA för nya förskolan är 949 m2 i två plan.

Varmmassabeläggning i region Mitt

Värmebeläggning i region Mitt

Kall/halvvarm beläggning i region Mitt

Nybyggnad av vattenverk i Gävle

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E16 mellan Gävle-Sandviken

Tankbeläggning i region Mitt

Ombyggnad av järnvägsmuseet i Gävle

Nybyggnad av industrihus på Brynäs, Gävle

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Inv- och utv underhåll av punkthus på Sätra i Gävle
Avser in- och utvändig renovering av Jökelvägen 24, 26 och 28 med totalt 75 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Ny-, om- och tillbyggnad av kontor, verkstadslokaler mm på Kungsbäck i Gävle
I denna entreprenad berörs 7 st byggnader: Hus 45 Dragonen, hus 52 Grenadjären, hus 53 Husaren, hus 84 Stallet, hus 90 K3, hus 168 Infanteristen samt Hus 49 Carport. Kontorslokalerna kommer att vara i Dragonen och Grenadjären medan Infanteristen skall byggas till och om för att få plats med snickeri, verkstads- och personalutrymmen. Den befintliga Husaren skall rivas och en nybyggnad för fordonsverkstad, rekond- och tvätthall uppförs. I Stallet skall golvet få en jämn nivå och förses med ny port och ny lastkaj. Hus 90, K3 byggs ett isolerat förråd och garage för p-service med separat myntrum. Hus 49, Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av kontorshus mm i Gävle
Nybyggnad av kontor i två huskroppar om 3 och 8 våningar.

Trapphusrenovering mm vid flerbostadshus i Forsbacka
Ombyggnad av entréer, uteplatser mm. 20-22 ingångar. Projektet kan komma att delas.

Nybyggnad av kedjehus på Strömsbro i Gävle
13 st kedjehus i 2 våningar.

Om- och tillbyggnad av industribyggnad, kontor mm på Sörby Urfjäll, Gävle
Avser samlokalisering för Gästrike Återvinnare, Markbyggarna och EDV genom ombyggnad av befintlig industribyggnad med tillhörande kontorsdelar. Befintliga lasthus mot öster samt delar av lasthus mot Söder rivs samt ny carport byggs.

Rivning och nybyggnad av bro i Gävle
Avser nybyggnad av bro, rivning av den gamla Avabron samt ombyggnad av väg.

Sanering av markanläggning i Kungsbäck
Avser sanering av en fd skjutbana.

Ombyggnad av torg, busshållplats och gc-väg i Gävle
Avser ombyggnad av ytskikt, busshållplatser och förhöjda GC-överfarter vid anslutande vägar till vid Rådhustorget, Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan mellan Norra Strandgatan och Nygatan. Arbetet infattar även åtgärder del av källarplaner i Stadshuset enligt handling för markvärme och El-arbeten.

Teknisk upprustning av badhus i Valbo

Täckning av deponi i Norrsundet, etapp 2

Fasadrenovering av flerbostadshus i Gävle
Stamrenovering.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för byte av 93 st balkonger på Hantverkargatan 27 och Norra Slottsgatan 22 + 24.

Nybyggnad av LSS-boende i Gävle
Nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter samt gemensamma ytor, total ca 630 kvm BRA.

Nybyggnad av kontorshus i Forsbacka
Nybyggnad av kontor och personalbyggnad vid Ekogas anläggning i Forsbacka.

Renovering av hotell i Gävle
Avser renovering och ändrad planlösning i hotell på 65 st rum.

Ev sanering av marken vid deponin i Åbyfors, Gävle

Renovering av tak och fasad på Staffans kyrka i Gävle
Putsarbeten på torn och långskepp, renovering av klocktorn, plåtarbeten på torn, tornhuv, tak, utbyte av fönsterbleck, målningsbehandling etc av fönster samt renovering av tornur.

Ombyggnad av scengolv i konserthus i Gävle
Avser scengolv av genomfärgat svart massivt spontad ek, minimum 30 mm tjock. Golvytan är ca 220 m2. I golvet placeras ca 20 st lyftbara podier med en max lyfthöjd på 800 mm. Podierna ska kunna styras individuellt.

Exploatering av industriområde i Ersbo syd, Gävle
Avser exploatering inför nybyggnation.

Förbättrad säkerhet på E4 genom Gävleborgs län

Nybyggnad av hantverkshus på Hemlingby, Gävle

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 272 mellan Silverkällan-Gramre

Relining i distrikt mitt, Gävleborgs och Dalarnas län

Upprustning av ställverk samt vägskydd längs järnvägen mellan Gävle-Storvik
Upprustning ställverk m59 samt vägskydd på bandelen.

Om- och nybyggnad av flerbostadshus på Norr, Gävle
Bef kontorsfastighet byggs om till 4 lgh samt att man bygger 5 nya lgh på gården.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och kontorslokaler.

Utbyggnad av ortsammanbindande bredbandsnät till småorter i Gävle kommun, Område 2
Entreprenaden avser utbyggnad av bredbandsnät i ” Bredbandsutbyggnad småorter 2” Gävle kommun. Byarna som ingår i utbyggnaden är Östanbäck, delar av Lund, Häcklinge, Allmänninge NÖ, Allmänninge SV, Alborga och Backa i Valbo. I samband med bredbandsutbyggnad bygger Gävle Energi elnät även om sitt elnät och entreprenören skall samförlägga elkabel, sätta kabelskåp och göra grundläggning för nya nätstationer.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av två industribyggnader på 400 kvm samt 600 kvm.

Nybyggnad av lager i Gävle
Bygglov för nybyggnad av varmlager med solpaneler för självförsörjning.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av skola i Gävle, Etapp 1
Avser ombyggnad av gula huset på Nynässkolan.

Ny kylmaskin i ishall i Valbo
Avser installation av ny kylmaskin till Valbo ishall och som optioner ny ispist med CO2 i eller ammoniak vatten

Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve
Avser exploatering och nybyggnad av gata, va, elkraft, opto och belysning för 11st stycketomter som sedan kommer att säljas via kommunens tomtkö.

Renovering av ytterväggar på badhus i Gävle

Avvattning inom Gävleborgs län

Utförande av DOU samt reinvestering trafiksignaler VVIS i distrikt Mitt
Utförande av DOU samt eventuella reinvesteringar Trafiksignaler VVIS samt övrig ITS utrustning i Distrikt Mitt. Avtalstid 2017-04-01 -- 2019-03-31, option på förlängning med ytterligare 2+2 år.

Ombyggnad av kök på förskola i Gävle
Ur investeringsbudget 2016-2022.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Nybyggnad av industri och butik.

Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Brunn 3:103,Andersberg 17:43,3:102,Storhagen 57:2.

Nya vatten, avlopp och dagvattenledningar i Gävle
Ca 750 meter nya ledningar.

Tillbyggnad av lager på Sätra, Gävle

Utbyggnad av va-ledningar i Gävle,, etapp 3

Markarbeten mm i Gävle, etapp 1

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Gävle

Ombyggnad av gata i Gävle

Ombyggnad av väg 68 i Gävleborgs län

Ramavtal avseende OVK-besikning och kanalrensning i Gävle

Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Gävleborg och Dalarnas län

Årsupphandling avseende glasarbeten, Gavlegårdarna i Gävle

Bärighetsutredningar av broar inom Region Mitt
1-5 st broar.

Ombyggnad av restaurang i Gävle
Avser helombyggnad av restaurang i Gävle.

Ny arbetsgrav för fordonsunderhåll i Gävle
Arbetsgrav för underhåll av Järnvägsmuseets fordonspark.

Underhåll av Kvarnbron i Gävle
Avser underhållsåtgärder på Kvarnbron, Bro 2180-146-1.

Om- och tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Gävle, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/kontor (etapp 1).

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/verkstad (etapp 2).

Nya UV-anläggningar till vattenverk, Gävle Vatten
Projektet omfattar styr- övervakning- och elarbeten till all ny maskinell utrustning i UV-byggnaden och brunnsbyggnaderna.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Gävle
Gång och cykelväg längs Gustavsgatan.

Byte av hissar vid Gävle station
Utbyte av 2 st hissar till plattformarna samt modernisering av omgivningen.

Ny strömförsörjning till ställverk i Hagaström och Örtofta
Signalställverkens kraftanläggning ska bytas ut, all 230V-matning som går genom signalkablarna ska byggas bort. Ett nytt reservelverk installeras i Hagaström. Mindre renoveringsarbeten. Avser teknikbyggnaderna i Örtofta (bdl 912) och Hagaström (bdl 315).

Ombyggnad av kontor i Gävle
Avser ombyggnad av kontorslokaler på ca 600 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: