Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gävle

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 201 st.

Nybyggnad av bostäder, skola och äldrebostäder i Hemlingby
Ca 340 bostäder, skola och äldrebostäder planeras i etapp 1.

Basunderhåll järnväg, Banorna i Bergslagen och Godsstråket

Nybyggnad av containerhamn i Gävle

Ombyggnad av vårdavdelningar mm i Höghuset i Gävle
Planer finns bla på att samtliga vårdavdelningar byggs om. Flerbäddssalar ersätts av enkel- och dubbelrum med egen toalett. Neonatalvården byggs om så att barn och mamma kan vårdas tillsammans. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Kanalhuset, Sockertoppshuset och Stuvarehuset.

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby
Uppskattad oklar byggstart och kostnad.

Om- & tillbyggnad av akuten och bb i på Gävle sjukhus, Gävle
ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.

Nybyggnad av friidrotts- och sportarena i Sätra
Total BYA 15 000 kvm. Friidrotts- och sportarena. Friidrottshallen rymmer runt 1000 åskådare, en löparbana på 200m, sprintbanor på 60 och 110 meter och dessutom utrymmen för stavhopp, längdhopp, kulstötning, spjut och slägga, höjdhopp, tresteg. Arenan innehåller också en större sporthall med plats för 2200 personer. Slutligen inryms även en normalstor sporthall med en mindre läktare för 200 personer.

Nyb av flerbostadshus och stadsradhus på Södertull i Gävle
Kommer att bli både hyresrätter och bostadsrätter. Södra Kungsgatan/Flemingsgatan. 89 lägenheter och 5 stadsradhus.

Utförande av kall/halvvarm beläggning i region Mitt

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Nytt länscenter för barn & ungdomssjukvård i Gävle
Planer finns på ett länscenter för rehabilitering och habilitering. Placering ej klar, Gävle eller Sandviken finns med i utredningarna.

Påbyggnad av entréhuset vid Gävle sjukhus
ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd. 6 nya våningsplan. Nya lokaler för evakueringsavdelning och samlad medicinmottagning.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nybyggnad av bostäder på Gävle Strand
Kvarteret ligger längst ut mot den inre hamnbassängen Nyhamn och i anslutning till den nya Alderholmskanalens utlopp.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Nybyggad av skola i Gävle
Planer för nybyggnad av ny skolbyggnad på andra sidan Gavlehov.

Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av ca 60-65 lägenheter i 12 våningar. Säljsläpp under maj 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen, Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden. I en första etapp byggs på området 35 000 kvm BTA hyresrätter som möter kommunens behov av ett klimatsmart och modernt boende för kommunens invånare.

Nytt cancercentrum vid Gävle sjukhus
ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd. 20 vårdplatser och mottagning samt 15 trygghetsplatser för vård i livets slutskede.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
I arenaområdet Gavlehov med omedelbar närhet till fotbollsarena, travbana och hockeyarena utvecklar RSS Nordic Development en helt ny och innovativ stadsdel tillsammans med Gävle kommun. Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden.

Sanering av fd deponi i Gävle

Allmän upprustning av stadshus i Gävle, etapp 2
Avser ombyggnad av stadshuset östra flygel plan 2-4. Även ny trappa kommer att byggas för att öppna upp mellan planen.

Nytt spår över näringen vid Gävle hamn
Ca 2 km.

Ombyggnad för BUP på sjukhus i Gävle
En fastighets utvecklingsplan för Gävle- och Hudiksvalls sjukhus pågår. Projektet kommer att omarbetas. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.

Nybyggnad av Audi anläggning i Hemlingby, Gävle
En komplett bilanläggning med bilförsäljning, verkstad, reservdelar och däcksverkstad.

Exploatering för nytt bostadsområde i Hemlingby
Nya gator och va-ledningar för ca 400 bostäder.

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Gävle
30-40 hus planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle etapp 5

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Exploatering för nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle
Avser nybyggnad av parkeringshus på Gävle Strand.

Allmän upprustning av sportanläggning i Valbo
Avser ny badvattenreningsanläggning, upprustning av badhall samt uppdatering av tekniska försörjningssystem.

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.

Ersättning och utökning av förskola i Gävle
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola för 140 barn samt personalutrymmen och tillagningskök.

Kollektivtrafikåtgärder i Gävleborgs län

Utförande av värmebeläggningar i region Mitt

Inv- och utv underhåll av punkthus på Sätra i Gävle, etapp 8
Gråstensvägen 19, 21 och Sicksackvägen 25, 27

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Mitt
Stängselåtgärder inom distrikt Mitt på följande sträckor: Hisnoret-Ornäs Avesta-Krylbo-Snickarbo Bomansberget-Gävle Brunflo-Ope Borlänge-Stora Tuna Falun-Österut

Nybyggnad av industri och kontor i Ersbo syd, Gävle
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo-Skogmur söder ut. Planområdet är idag oexploaterat.

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser.

Nybyggnad av industrihus på Brynäs, Gävle

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av student-/ungdomslägenheter/asylboende på Kungsbäck, Gävle, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter på Kungsbäck, Gävle, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs i Gävle

Rivning och nybyggnad av bro i Gävle
Avser nybyggnad av bro, rivning av den gamla Avabron samt ombyggnad av väg.

Nybyggnad av stadsvillor eller radhus i Gävle
Ca 10 bostäder, radhus eller villor.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Avser nybyggnad av industribyggnad och skärmtak.

Upprustning av slip-pirer mm i Gävle etapp 2
Planerat projekt som ligger på is. Renovering och ombyggnad av fd. utrustningskaj. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av torg, busshållplats och gc-väg i Gävle
Avser ombyggnad av ytskikt, busshållplatser och förhöjda GC-överfarter vid anslutande vägar till vid Rådhustorget, Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan mellan Norra Strandgatan och Nygatan. Arbetet infattar även åtgärder del av källarplaner i Stadshuset enligt handling för markvärme och El-arbeten.

Teknisk upprustning av badhus i Valbo

Ombyggnad av kontorshus i Gävle, Etapp A och B
Ombyggnad av fd Skogmurskolan till kontorslokaler.

Ombyggnad av lägenheter samt stambyte i Gävle
Inredande av vind till 4 st lägenheter . Renovering samt stambyte i 26 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Fasadrenovering av flerbostadshus i Gävle
Stamrenovering.

Vvs- och värmearbeten i dagcenter i Gävle
Ur investeringsbudget 2016-2022.

Utförande av DOU samt reinvestering trafiksignaler VVIS i distrikt Mitt
Utförande av DOU samt eventuella reinvesteringar Trafiksignaler VVIS samt övrig ITS utrustning i Distrikt Mitt. Avtalstid 2017-04-01 -- 2019-03-31, option på förlängning med ytterligare 2+2 år.

Rivning av kontor samt ny överlast i Gävle
Rivning av fastigheter, flytt av VA-ledningar, uppförande av överlast, förlängning av lokalgata.

Nybyggnad av LSS-boende i Gävle
Nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter samt gemensamma ytor, total ca 630 kvm BRA.

Nybyggnad av kontorshus i Forsbacka
Nybyggnad av kontor och personalbyggnad vid Ekogas anläggning i Forsbacka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Ev sanering av marken vid deponin i Åbyfors, Gävle

Renovering av hotell i Gävle
Avser renovering och ändrad planlösning i hotell på 65 st rum.

Om- och tillbyggnad av industribyggnad, kontor mm på Sörby Urfjäll, Gävle
Avser samlokalisering för Gästrike Återvinnare, Markbyggarna och EDV genom ombyggnad av befintlig industribyggnad med tillhörande kontorsdelar. Befintliga lasthus mot öster samt delar av lasthus mot Söder rivs samt ny carport byggs.

Breddning av cykelfält vid Hamrångevägen i Hamrånge, C74
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Valbovägen i Valbo
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelbana längs Trödjevägen i Trödje, del C89

Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter. Etapp 1: 1047278.

Nybyggnad av badplats i Gävle, etapp 3
Omfattar ett familjebad med sandstrand.

Renovering av tak och fasad på Staffans kyrka i Gävle
Putsarbeten på torn och långskepp, renovering av klocktorn, plåtarbeten på torn, tornhuv, tak, utbyte av fönsterbleck, målningsbehandling etc av fönster samt renovering av tornur.

Ny museispårväg i Gävle
Planer för byggnation av en museispårväg på ca 3km.

Nybyggnad av cykelbana längs Furuviksvägen i Gävle, C31
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Nybyggnad av cykelväg i Hamrångebygden

Nyb av cykelbana längs Lundvägen/Hagaströmsvägen i Valbo
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Ombyggnad av scengolv i konserthus i Gävle
Avser scengolv av genomfärgat svart massivt spontad ek, minimum 30 mm tjock. Golvytan är ca 220 m2. I golvet placeras ca 20 st lyftbara podier med en max lyfthöjd på 800 mm. Podierna ska kunna styras individuellt.

Ombyggnad av affärshus i Gävle
Avser om- och tillbyggnad av affärshus.

Täckning av deponi i Norrsundet, etapp 2

Exploatering av industriområde i Ersbo syd, Gävle
Avser exploatering inför nybyggnation.

Elektrifiering av järnväg vid Gävle hamn

Avvattning inom Gävleborgs län

Nybyggnad av hantverkshus på Hemlingby, Gävle

Nybyggnad av företagshotell i Hedesunda

Stamrenovering i flerbostadshus i Brynäs, Gävle
Omfattar stamrenovering av 51 st lgh inkl lokaler och allmänna utrymmen på Brynäsgatan 34-38. Badrummen utformas enligt Gavlegårdarnas 3 fastställda alternativ. I lgh bytes el, höjning köksbänkar och diskbänk, nytt stänkskydd VA Rör samt nya ventilationskåpor i kök m.m. samt renovering av tvättstugor.

Ny-, om- och tillbyggnad av kontor, verkstadslokaler mm på Kungsbäck i Gävle
I denna entreprenad berörs 7 st byggnader: Hus 45 Dragonen, hus 52 Grenadjären, hus 53 Husaren, hus 84 Stallet, hus 90 K3, hus 168 Infanteristen samt Hus 49 Carport. Kontorslokalerna kommer att vara i Dragonen och Grenadjären medan Infanteristen skall byggas till och om för att få plats med snickeri, verkstads- och personalutrymmen. Den befintliga Husaren skall rivas och en nybyggnad för fordonsverkstad, rekond- och tvätthall uppförs. I Stallet skall golvet få en jämn nivå och förses med ny port och ny lastkaj. Hus 90, K3 byggs ett isolerat förråd och garage för p-service med separat myntrum. Hus 49, Nybyggnad av carport.

Utbyggnad av ortsammanbindande bredbandsnät till småorter i Gävle kommun, Område 2
Entreprenaden avser utbyggnad av bredbandsnät i ” Bredbandsutbyggnad småorter 2” Gävle kommun. Byarna som ingår i utbyggnaden är Östanbäck, delar av Lund, Häcklinge, Allmänninge NÖ, Allmänninge SV, Alborga och Backa i Valbo. I samband med bredbandsutbyggnad bygger Gävle Energi elnät även om sitt elnät och entreprenören skall samförlägga elkabel, sätta kabelskåp och göra grundläggning för nya nätstationer.

Överlast/markåtgärder i Gävle Hamn
Projektet avser mark/stabiliseringsåtgärder=överlast jord/schaktmassor läggs på marken för att pressa ur vatten i underliggande lerlager för att möjliggöra byggande av järnväg. Överlasten ligger ca 18 månader innan byggnationer kan inledas i projektet ingår även rivningsarbeten.

Nybyggnad av industri och kontorshus i Gävle
Planerat projekt efter rivning (1348453). Nybyggnad av hall för industri och kontor.

Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av skola i Gävle, Etapp 1
Avser ombyggnad av gula huset på Nynässkolan.

Nybyggnad av cykelväg längs Hamrångevägen i Hamrångebygden

Nybyggnad av cykelbana längs Utvalsnäsvägen på Norrlandet
Ur cykelplan. Byggstart ännu oklar.

Ny kylmaskin i ishall i Valbo
Avser installation av ny kylmaskin till Valbo ishall och som optioner ny ispist med CO2 i eller ammoniak vatten

Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve
Avser exploatering och nybyggnad av gata för 11st stycketomter som sedan kommer att säljas via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av cykelbana längs Upplandsleden i Gävle

Nybyggnad av cykelbana längs Harkskärsvägen på Norrlandet

Nybyggnad av friskola i Andersberg, Gävle

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: