Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bollnäs

Nybyggnad av vindkraftverk i Kilafors
Projektet avser nybyggnad av 25 vindkraftverk (3 MW) 180 meter höga.
Nybyggnad av passivhus i Bollnäs
Miljöklassat, 6 våningar + vindsvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Norränge
Placering: strax norr om Bollnäs. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Nya 46kV lednings-, transformator- och enkelbrytarfack. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt ny oljegrop för en av dem. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Nybyggnad av fritidshus i Backa, Vallsta
10-12 tomter belägen på ett berg med utsikt över Ljusnan.
Ombyggnad av väg 622 genom Segersta
Ny vägsträcka och vägport för väg 622 under järnvägen i Segersta samt bullerplank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Avser nybyggnad av 16st lägenheter i tvåplan (8 st lgh per plan) med loftgångar, balkonger och utrymningstrappor, total bya om ca 643 m2. Bostäderna kommer att hyras ut som gruppbostäder och 4 av lägenheterna anpassas för gemensamma utrymmen för de boende resp, för personal. Blir en kombinerad stomme p.g.a. att järnvägen är i närheten.
Sanering av markområde i Bollnäs
Sanering för ev ny bandyhall. Beställare = markägare.
Nybyggnad av gruppbostad i Kilafors
Avser nybyggnad av 6st lägenheter i treplan samt källarvåning med utrymme för undercentral och lgh, förråd. Befintligt trapphus rivs och nytt uppförs i tillbyggnad. BTA för tillbyggnad om ca 115 m2
Stambyte på Nyhedsbacken i Bollnäs, etapp 1 (Hus 4)
Arbetena avser framför allt installationer för vatten, avlopp och värme. Även trapphusrenovering kommer ingå i denna etapp.
Nybyggnad av kontor i Bollnäs
Nybyggnad av kontor.
Anläggande av busshållplatser längs väg 83 mellan Kilafors-Ljusdal
Valsbäcken, Skogens kol, Sibo, Biografteatern, Hällagården, Norrbyn, Granbo, Fällene, Framnäs väg 83, Koldemo, Parkgatan, Ängeslundsvägen, Arbråskolan, Kyrkbyn, Vallsta Skolvägen, Bergsänge, Kalles, Simeå N, Teve, Lörstrand v 83, Ulvsta, Kramsta, Järvsöbaden, Järvzoo, Järvsö Järnvägsstation, Våga, Åsgård, Skästra, Skriksvik, Ede, Edeforsen, Lassa, Myra, Ede-gräns, Söromberget, Våxäng, Tegeltjär, Ljusdals Boda, Lock, Storhaga.
Byte av konstgräsplan i Bollnäs
Byte av konstgräsmatta.
Upprustning av Växbovägen på Ren, Bollnäs, Etapp 1
Avvattning, förstärkning av vägkroppen, ny beläggning, upprustning av gc-vägar samt siktförbättrande åtgärder på en 2 km lång sträcka. Kostnad för båda etapperna är ca 9 mkr.
Beläggningsarbeten väg/gata i Bollnäs
Beläggningsarbeten på Örsängesvägen.
Ombyggnad av väg/gata i Bollnäs
Planer på ombyggnation av hela Örsängesvägen.
Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Utvändig målning av 3 st byggnader med träfasad på: Nordanbäck 2:17. 2:26
Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Utvändig målning av en byggnad på: Nordanbäck 2:27.
Takrenovering på flerbostadshus i Kilafors
Avser takrenovering av 5st byggnader med takkupor på Sågstigen, Kilafors 5:109-5:124.
Byte av fönster och tilläggsisolering av väggar på särskilt boende i Karlslund, Bollnäs
Avser byte av fönster, igenbyggnad av vissa fönster, plåtinklädnad, tilläggsisolering på insida av ytterväggar, byte av konvektorer till radiatorer mm.
Ventilationsåtgärder i sporthall i Bollnäs
Avser demontering av befintligt ventilationsaggregat och installation av nytt aggregat med vissa tillhörande kanaler mm. I entreprenaden ingår även el- och rörarbeten i anslutning till det nya aggregatet.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser rivning av befintliga balkonger samt uppsättning av nya med inglasning. Även tillbyggnad carport.
Renovering av yttertak på flerbostadshus i Arbrå
Avser takrenovering på flera fastigheter: Svarvaren 11 Objektet avser renovering av tak på 2st byggnader. Nytt tegel på delar av byggnaderna. Renovering av takfot. Skolmästaren 14, 16, 17, 18 - Renovering av taksarg på 5st byggnader. Byte från takshingel till falsad plåt. Sälgen 1 - Takrenovering av 3st byggnader. Byte från lertegel till betongtegel. Ny tätskiktsmatta på tvättstuga och soprumstak.
Ny fläktanläggning vid fjärrvärmeverk, Bollnäs
Avser ett paket kylfläktar för s.k. sommarkylning av turbinkondensor för el-produktion vid Säverstaverket i Bollnäs. Fläktanläggningen planeras markförlagd i nära anslutning till kraftvärmeblocket.
Nybyggnad av museum vid skola i Bollnäs
Avser nybyggnad av museibyggnad vid skola i Bollnäs.
Omläggning av yttertak i Bollnäs
Arbetet omfattar: Byte av takpannor, bär- och ströläkt och underlagspapp samt plåtarbeten, rivning av plåtskorstenar och ventilationshuvar, byte av rötskadat råsponttak, montage av snörasskydd, takbryggor, stegar, skyddsräcken mm samt målningsarbeten. Avser hus 3 och 4 samt byggnader mellan hus 3 och 4.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus, Bollnäs
Omfattar relining av spillvattenledningar från kök och badrum i 41 st lägenheter.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus, Kilafors
Omfattar relining av spillvattenledningar från kök och badrum i 41 st lägenheter.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus, Bollnäs
Omfattar relining av spillvattenledningar från kök och badrum i 54 st lägenheter.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser balkongrenovering på 3 st byggnader med 99 st balkongplattor belägna på Björkhamregatan 8, 10, 12 i Bollnäs.
Dagvattenarbete i Bollnäs
Upprustning av dagvattenledning.
Omläggning av yttertak på skola i Bollnäs
Avser omläggning av yttertak på Hus B1, Hus B2 och Hus B3 på Kilafors skola.
Markarbeten Kv Videt i Arbrå
Avser höjdjustering och urgrävning mark, plattläggning och asfaltering.
Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Fasadrenovering och utvändig målning av 3st garagebyggnader med träfasad och en gavelfasad på bostadshus på: Arbrå Kyrkby 27:1
Ombyggnad av fritidshem i Bollnäs
Ändrad användning från lägenheter till fritidshem och förskola.
Nybyggnad av maskinhall i Bollnäs
Nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av butik i Bollnäs
Tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av förskola i Bollnäs
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av lager i Arbrå
Tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Tillbyggnad av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av gatukök i Bollnäs
Uppförande av gatukök, tidsbegränsat bygglov 5 år.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Uppförande av två miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Bollnäs
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Bollnäs
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnad av två miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Nybyggnada av två miljöhus.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Ombyggnad av lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av gatukök i Bollnäs
Utvändig ändring av tak på gatukök.
Ombyggnad av frisersalong i Bollnäs
Ändrad användning från bank till skönhetssalong.
Ombyggnad av servering i Bollnäs
Ändrad användning från butik till servering.
Nybyggnad av skärmtak i Bollnäs
Litet tak för skydd av släpvagnar.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Bollnäs
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av brandtrappa på flerbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Bollnäs
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av grillkiosk i Bollnäs
Nybyggnad av grillhus.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: