Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bollnäs

Nybyggnad av vindkraftverk i Kilafors
Projektet avser nybyggnad av 25 vindkraftverk (3 MW) 180 meter höga.
Nybyggnad av servicehus i Bollnäs
72 platser särskilt boende
Ombyggnad av väg 83 mellan Bollnäs-Vallsta
Landsväg med mötande trafik och räfflad mittremsa. Ca 17 km lång sträcka, vägbredd ca 8-8,5 km. Ombyggnad för ökad trafiksäkerhet och förbättrad vägstandard. Nytt gc-nät inklusive ny bro över Röste å, nya gc-passager med mittrefug över väg 83, sidoområdesåtgärder, viltstängsel och fartkameror.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Huset kommer rymma 42 bostadsrättslägenheter i olika storlekar, från tvåor till fyror. Högst upp i huset är det tänkt att en relaxavdelning med takterass.
Nybyggnad av passivhus i Bollnäs
Miljöklassat, 6 våningar + vindsvåning.
Exploatering av tomter samt nybyggnad av bostäder, Bollnäs
Norra tomten får bebyggas med 30 % max 2 våningar. Södra tomten får bebyggas med 35% max 2-3 våningar.
Nybyggnad av bussterminal i Bollnäs
En ny bussterminalbyggnad föreslås på samma plats som dagens busstorg, viss justering av Järnvägsgatans sträckning kommer behöva göras för att skapa plats för terminalen
Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Norränge
Placering: strax norr om Bollnäs. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Nya 46kV lednings-, transformator- och enkelbrytarfack. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt ny oljegrop för en av dem. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.
Nybyggnad av fritidshus i Backa, Vallsta
10-12 tomter belägen på ett berg med utsikt över Ljusnan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Avser nybyggnad av 16st lägenheter i tvåplan (8 st lgh per plan) med loftgångar, balkonger och utrymningstrappor, total bya om ca 643 m2. Bostäderna kommer att hyras ut som gruppbostäder och 4 av lägenheterna anpassas för gemensamma utrymmen för de boende resp, för personal. Blir en kombinerad stomme p.g.a. att järnvägen är i närheten.
Sanering av markområde i Bollnäs
Sanering för ev ny bandyhall. Beställare = markägare.
Nybyggnad av gruppbostad i Kilafors
Avser nybyggnad av 6st lägenheter i treplan samt källarvåning med utrymme för undercentral och lgh, förråd. Befintligt trapphus rivs och nytt uppförs i tillbyggnad. BTA för tillbyggnad om ca 115 m2
Ny kraftledning i Kilafors
Ca 6,5 km från Kilån i söder till Kvarnböle i norr.
Anläggande av busshållplatser längs väg 83 mellan Kilafors-Ljusdal
Valsbäcken, Skogens kol, Sibo, Biografteatern, Hällagården, Norrbyn, Granbo, Fällene, Framnäs väg 83, Koldemo, Parkgatan, Ängeslundsvägen, Arbråskolan, Kyrkbyn, Vallsta Skolvägen, Bergsänge, Kalles, Simeå N, Teve, Lörstrand v 83, Ulvsta, Kramsta, Järvsöbaden, Järvzoo, Järvsö Järnvägsstation, Våga, Åsgård, Skästra, Skriksvik, Ede, Edeforsen, Lassa, Myra, Ede-gräns, Söromberget, Våxäng, Tegeltjär, Ljusdals Boda, Lock, Storhaga.
Stambyte på Nyhedsbacken i Bollnäs, etapp 1 (Hus 4)
Arbetena avser framför allt installationer för vatten, avlopp och värme. Även trapphusrenovering kommer ingå i denna etapp.
Byte av konstgräsplan i Bollnäs
Byte av konstgräsmatta.
Ombyggnad av bro över bäck vid Rimsbo
Bro över bäck 2 km nv Rimsbo.
Ventilationsåtgärder i sporthall i Bollnäs
Avser demontering av befintligt ventilationsaggregat och installation av nytt aggregat med vissa tillhörande kanaler mm. I entreprenaden ingår även el- och rörarbeten i anslutning till det nya aggregatet.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser rivning av befintliga balkonger samt uppsättning av nya med inglasning. Även tillbyggnad carport.
Renovering av yttertak på flerbostadshus i Arbrå
Avser takrenovering på flera fastigheter: Svarvaren 11 Objektet avser renovering av tak på 2st byggnader. Nytt tegel på delar av byggnaderna. Renovering av takfot. Skolmästaren 14, 16, 17, 18 - Renovering av taksarg på 5st byggnader. Byte från takshingel till falsad plåt. Sälgen 1 - Takrenovering av 3st byggnader. Byte från lertegel till betongtegel. Ny tätskiktsmatta på tvättstuga och soprumstak.
Nybyggnad av museum vid skola i Bollnäs
Avser nybyggnad av museibyggnad vid skola i Bollnäs.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Bollnäs
Nyanläggande av spontanidrottsplats.
Dagvattenarbete i Bollnäs
Upprustning av dagvattenledning.
Tillbyggnad av butik i Bollnäs
Tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av lager i Arbrå
Tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av begravningsplats i Bollnäs
Bygglov för bygglov/marklov av askgravplats med stödmur på fastigheten säversta 5:4.
Utvändigt underhåll av butik i Bollnäs
Bygglov för fasadändring av butikslokal på fastigheten häggesta 8:121.
Markarbeten Kv Videt i Arbrå
Avser höjdjustering och urgrävning mark, plattläggning och asfaltering.
Tillbyggnad av fritidshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med lägenheter på orbaden 7:1.
Tillbyggnad av hotell i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av hotell på fastigheten orbaden 5:1.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av katthem på fastigheten häggesta 4:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för ny transformatorstation, bollnäs gäversta s:2 bollnäs gäversta 3:13.
Nybyggnad av garage i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten born 8:17.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov För Nybyggnad Av Miljöhus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Bollnäs
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av brandtrappa på flerbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Bollnäs
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Tillbyggnad av ventilationsanläggning.
Utvändigt underhåll av gatukök i Bollnäs
Utvändig ändring av tak på gatukök.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Ombyggnad av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av servering i Bollnäs
Ändrad användning från butik till servering.
Ombyggnad av fritidshem i Bollnäs
Ändrad användning från lägenheter till fritidshem och förskola.
Trapphusmålning i flerbostadshus, Bollnäs Bostäder
Avser Hamrevägen 22 A-E, 24 A-D samt Kvarnvägen 2,4.
Byte av kylanläggning för serverrum i Bollnäs kommun
Objektet avser byte av befintlig kylanläggning för serverrum för IT-enheten vid Bollnäs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: