Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bollnäs

Nybyggnad av bandyhall & konstgräsplan i Bollnäs

Nybyggnad av bostäder i Bollnäs

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Norränge

Sanering av markområde i Bollnäs

Nybyggnad av bro över väg 622 mellan Söderhamn-Kilafors

Nybyggnad av flerbostadshus i Arbrå

Beläggning av väg 83 mellan Vallsta-Kramsta

Beläggning av väg 83 mellan Vallsta-Lörstrand

Upprustning av Växbovägen på Ren, Bollnäs

Nytt villaområde i Bollnäs

Om- och tillbyggnad av kök i förskola i Bollnäs

Byte av fönster på flerbostadshus på Öster i Bollnäs

Byte av fönster och tilläggsisolering av väggar på särskilt boende i Karlslund, Bollnäs

Utbyggnad av fiber till bostäder i Bollnäs

Utvändig renovering på flerbostadshus i Kilafors

Ventilationsåtgärder i sporthall i Bollnäs

Ombyggnad av biograf i Kilafors

Asfaltering av konstsnöspår i Bollnäs

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Bollnäs

Ombyggnad av yttertak på skola i Arbrå

Byte av ventilationsaggregat i reningsverk, Arbrå

Nybyggnad av bulleravgränsare i Bollnäs

Nybyggnad av campingplats i Bollnäs

Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs

Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs

Invändigt underhåll av bulleravgränsare i Bollnäs

Nybyggnad av förskola i Bollnäs

Nybyggnad av garage i Bollnäs

Nybyggnad av skärmtak i Bollnäs

Trapphusmålning, Bollnäs Bostäder

Ombyggnad av förråd i Bollnäs

Ombyggnad och modernisering av hiss i kontorshus i Bollnäs

Utökning av verksamhet i Bollnäs

Byte av värmepanna, Alfta

Ombyggnad av växthus till konferenslokal i Kilafors

Utvändigt underhåll vid skola i Bollnäs

Tillbyggnad av flerbostadshus i Bollnäs

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: