Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bollnäs

Nybyggnad av vindkraftverk i Kilafors
Projektet avser nybyggnad av 25 vindkraftverk (3 MW) 180 meter höga.
Nybyggnad av bostäder i Bollnäs
Nybyggnad av 70-80 hyreslägenheter.
Nybyggnad av servicehus i Bollnäs
72 platser särskilt boende
Ombyggnad av väg 83 mellan Bollnäs-Vallsta
Landsväg med mötande trafik och räfflad mittremsa. Ca 17 km lång sträcka, vägbredd ca 8-8,5 km. Ombyggnad för ökad trafiksäkerhet och förbättrad vägstandard. Nytt gc-nät inklusive ny bro över Röste å, nya gc-passager med mittrefug över väg 83, sidoområdesåtgärder, viltstängsel och fartkameror. Ombyggnad korsning i Norrborn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Huset kommer rymma 42 bostadsrättslägenheter i olika storlekar, från tvåor till fyror. Högst upp i huset är det tänkt att en relaxavdelning med takterass.
Nybyggnad av passivhus i Bollnäs
Miljöklassat, 6 våningar + vindsvåning.
Exploatering av tomter samt nybyggnad av bostäder, Bollnäs
Norra tomten får bebyggas med 30 % max 2 våningar. Södra tomten får bebyggas med 35% max 2-3 våningar.
Nybyggnad av bussterminal i Bollnäs
En ny bussterminalbyggnad föreslås på samma plats som dagens busstorg, viss justering av Järnvägsgatans sträckning kommer behöva göras för att skapa plats för terminalen
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Avser nybyggnad av 16st lägenheter i tvåplan (8 st lgh per plan) med loftgångar, balkonger och utrymningstrappor, total bya om ca 643 m2. Bostäderna kommer att hyras ut som gruppbostäder och 4 av lägenheterna anpassas för gemensamma utrymmen för de boende resp, för personal. Blir en kombinerad stomme p.g.a. att järnvägen är i närheten.
Nybyggnad av gruppbostad i Kilafors
Avser nybyggnad av 6st lägenheter i treplan samt källarvåning med utrymme för undercentral och lgh, förråd. Befintligt trapphus rivs och nytt uppförs i tillbyggnad. BTA för tillbyggnad om ca 115 m2
Ny kraftledning i Kilafors
Ca 6,5 km från Kilån i söder till Kvarnböle i norr.
Stambyte på Nyhedsbacken i Bollnäs, etapp 2 (Hus 3)
Arbetena avser framför allt installationer för vatten, avlopp och värme.
Anläggande av busshållplatser längs väg 83 mellan Kilafors-Ljusdal
Valsbäcken, Skogens kol, Sibo, Biografteatern, Hällagården, Norrbyn, Granbo, Fällene, Framnäs väg 83, Koldemo, Parkgatan, Ängeslundsvägen, Arbråskolan, Kyrkbyn, Vallsta Skolvägen, Bergsänge, Kalles, Simeå N, Teve, Lörstrand v 83, Ulvsta, Kramsta, Järvsöbaden, Järvzoo, Järvsö Järnvägsstation, Våga, Åsgård, Skästra, Skriksvik, Ede, Edeforsen, Lassa, Myra, Ede-gräns, Söromberget, Våxäng, Tegeltjär, Ljusdals Boda, Lock, Storhaga.
Nybyggnad av maskinhall i Bollnäs
Nybyggnad av maskinhall.
Utvändig målning på stadsdelen Öster i Bollnäs
Avser utvändig målning på flerfamiljshus med tillhörande förrådsbyggnad och caraport/garagelängor, soprum och tvättstuga. Kommer att utföras i tre etapper 2018-2020: Etapp 1 2018 avser kv Fisken 2 på Trädgårdsgatan 20 och Östergatan 2, kv Trädgården 2 på Trädgårdsgatan 15 och Östra Stationsgatan 18. Etapp 2 2019 avser kv Åkaren 4 på Trädgårdsgatan 23. Östra Stationsgatan 20A, 20B, Trädgårdsgatan 19 samt Östra Stationsgatan 22. Etapp 3 2020 avser kv Röret 3 på Trädgårdsgatan 25 och Östra Stationsgatan 28 och 30.
Omläggning av yttertak i Bollnäs
Arbetet omfattar: Byte av takpannor, bär- och ströläkt och underlagspapp samt plåtarbeten, byte av ev rötskadat råsponttak, montage av snörasskydd, takbryggor, stegar, skyddsräcken, taksäkerhet mm samt målningsarbeten. Avser Hus 7, hus 8 samt sidobyggnad mellan hus 7 och hus 8.
Utvändig målning på stadsdelen Ren i Bollnäs
Avser utvändig målning på flerfamiljshus med tillhörande förrådsbyggnad och caraport/garagelängor, kontorshus samt gruppboende. Kommer att utföras i två etapper: Etapp 1 2018 Örsängsvägen 79-125 samt Etapp 2 2019 Örsängsvägen 53-77 och Virvelvägen 27.
Nybyggnad av skatepark i Bollnäs
Nybyggnad av skatepark på 1800 kvm, som skall asfalteras.
Dagvattenarbete i Bollnäs
Upprustning av dagvattenledning.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Bollnäs
Nyanläggande av spontanidrottsplats.
Tillbyggnad av butik i Bollnäs
Tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av lager i Arbrå
Tillbyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten höle 1:26.
Tillbyggnad av hotell i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av hotell på fastigheten orbaden 5:1.
Nybyggnad av kontor i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av butik och kontor på fastigheten ren 30:479.
Markarbeten Kv Videt i Arbrå
Avser höjdjustering och urgrävning mark, plattläggning och asfaltering.
Nybyggnad av begravningsplats i Bollnäs
Bygglov för bygglov/marklov av askgravplats med stödmur på fastigheten säversta 5:4.
Utvändigt underhåll av butik i Bollnäs
Bygglov för fasadändring av butikslokal på fastigheten häggesta 8:121.
Nybyggnad av garage i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten born 8:17.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov För Nybyggnad Av Miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöstation på fastigheten kilafors 22:25.
Nybyggnad av mur i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten bro 4:4.
Nybyggnad av nätstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten koldemo 30:47.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för miljöhus på fastigheten torsberg 6.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för ny transformatorstation, bollnäs gäversta s:2 bollnäs gäversta 3:13.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten björktjära 2:246.
Nybyggnad av brygga i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av brygga på fastigheten bro 10:1.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av katthem på fastigheten häggesta 4:27.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med carport, på fastigheten sågaren 3.
Tillbyggnad av fritidshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med lägenheter på orbaden 7:1.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Ombyggnad av lokal till lägenhet.
Nybyggnad av brygga i Bollnäs
Nybyggnad av brygga.
Ombyggnad av markanläggning i Bollnäs
Marklov på fastigheten häggesta 12:3.
Trapphusmålning i flerbostadshus, Bollnäs Bostäder
Avser Hamrevägen 22 A-E, 24 A-D samt Kvarnvägen 2,4.
Byte av kylanläggning för serverrum i Bollnäs kommun
Objektet avser byte av befintlig kylanläggning för serverrum för IT-enheten vid Bollnäs kommun.
Fönsterbyte på skola i Bollnäs
Bygglov för fönsterbyte på skola på fastigheten säversta 15:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: