Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (43)
Gävle (150)
Hofors (11)
Hudiksvall (85)
Ljusdal (51)
Nordanstig (25)
Ockelbo (10)
Ovanåker (28)
Sandviken (56)
Söderhamn (47)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 496 st.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gävle

Nya studentbostäder i Gävle
Avser nybyggnad av 300 nya studentbostäder och 100 nya hyreslägenheter.

Ny stadsdel i Kungsbäck
Nytt bostadsområde i Västra Kungsbäck på före detta övningsområdet.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Hedesunda-Gävle/Valbo, etapp 2- 3

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Edsbyn
Ca 823 km väg varav grusväg 137 km och gc-väg 14 km.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gävle
Ca 865 km väg varav grusväg 13 km och gc-väg 56 km.

Integrerat brounderhåll i Dalarnas län, Gävleborgs län mfl
Dalarnas län (W), Gävleborgs län (X), Västernorrlands län (Y), Jämtlands län (Z) och Norrbottens län (BD).

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Ökat kapacitet mellan Söderhamn-Kilafors, etapp 2
Projektet avser mark och BEST åtgärder samt 3 broar.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nyb av bostäder på Alderholmen i Gävle, kvarter 4
3-4 våningar.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Nybyggad av demoanläggning i Hofors
Planen är att bygga en demonstrationsanläggning i Hofors som ska kunna producera 40.000 ton råjärn per år från stålskrot och järnmalm.

Om- och nybyggnad vid Stigslundsskolan i Gävle

Nybyggad av skola i Gävle
Planer för nybyggnad av ny skolbyggnad på andra sidan Gavlehov.

Nybyggnad av bandyhall & konstgräsplan i Bollnäs

Sanering av fd deponi i Gävle

Nybyggnad av bostadsrätter i Hudiksvall, etapp 2
30-50 lgh

Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser.

Allmän upprustning av stadshus i Gävle, etapp 2
Avser ombyggnad av stadshuset östra flygel plan 2-4. Även ny trappa kommer att byggas för att öppna upp mellan planen.

Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Avser utbyte av 3 transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området. Avser Stene (Järvsö), Sunnansjö (Delsbo) och Sörforsa.

Nybyggnad av bostäder i Sandviken
Avser både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av Biltema i Hudiksvall

Nybyggnad av mötesstation vid Kungsgården
Ny mötesstation för tåg upp till 750 meter. Avser kapacitetshöjning.

Nybyggnad av industrilokaler mm i Sandviken
Omfattar ca 400 000 kvm detaljplanelagd industrimark. Ligger invid E16.

Exploatering för nytt bostadsområde i Hemlingby
Nya gator och va-ledningar för ca 400 bostäder.

Stamrenovering i flerbostadshus i Sandviken
Avser stamrenovering samt renovering av kök, badrum och el i ca 200 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle etapp 5

Om- och nybyggnad av kontorsbyggnad, GÄvle

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Gävle
30-40 hus planeras.

Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Bredbandsutbyggnad i Sandviken, Etapp 4 mfl
Planer att bygga fyra sträckor för bredband ut från Kungsgården mot Hillsta, övre Mom, Norrberg och Nor via Hällhammar. Det finns även en till prioriterad sträckning, mellan Kungsberget och Botjärn. Kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av bandyhall i Söderhamn
Avser rivning av befintlig bandyplan med läktare. En ny bandyhall byggs på samma plats. Hallen byggs ihop med befintliga omklädningsrum. Åskådarantalet är dimensionerat till 3 500 personer. Ovan entrébyggnad förbereds för framtida påbyggnad med en extra våning innehållande bl.a. restaurang.

Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle
Avser nybyggnad av parkeringshus på Gävle Strand.

Ombyggnad av gymnasieskola i Söderhamn

Nybyggnad av fritidshus och flerbostadshus i Järvsö, Etapp 2

Nybyggnad av förskola i Storvik
5 avdelningar.

Allmän upprustning av sportanläggning i Valbo
Avser ny badvattenreningsanläggning, upprustning av badhall samt uppdatering av tekniska försörjningssystem.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 36st lägenheter.

Ombyggnad av hamnmagasin i Hudiksvall

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och ombyggnad av industribyggnad till bostäder.

Ersättning och utökning av förskola i Gävle
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola för 140 barn samt personalutrymmen och tillagningskök. BTA för rivningen är totalt 773 m2 (Ett plan). BTA för nya förskolan är 949 m2 i två plan.

Kall/halvvarm beläggning i region Mitt

Spårväxelbyte vid Gävle C

Tankbeläggning i region Mitt

Varmmassabeläggning i region Mitt

Värmebeläggning i region Mitt

Rivning och nybyggnad av förskola i Gävle
Rivning av Sörby förskola, nybyggnad i 2 våningar.

Om- och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle
Planer för om och tillbyggnad av järnvägsmuseet i Gävle. Sker parallellt med nybyggnad för utställning på id: 1347559.

Nybyggnad av utställningslokal i Gävle
Nybyggnad av utställningslokal för järnvägsmuseet i Gävle. Sker parallellt med om- och tillbyggnaden på id: 1337476.

Nybyggnad av passivhus i Bollnäs
Miljöklassat, 6 våningar + vindsvåning.

Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Mitt
Stängselåtgärder inom distrikt Mitt på följande sträckor: Hisnoret-Ornäs Avesta-Krylbo-Snickarbo Bomansberget-Gävle Brunflo-Ope Borlänge-Stora Tuna Falun-Österut

Ny attraktion i Parkbadet i Sandviken
Nybyggnad av ny vattenattraktion med hiss och torn.

Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.

Inv- och utv underhåll av punkthus på Sätra i Gävle
Avser in- och utvändig renovering av Jökelvägen 24, 26 och 28 med totalt 75 lägenheter.

Totalrenovering av flerbostadshus i Sandviken etapp 3 m.fl.

Exploatering av tomter samt nybyggnad av bostäder, Bollnäs

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av industrihus på Brynäs, Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Ny-, om- och tillbyggnad av kontor, verkstadslokaler mm på Kungsbäck i Gävle
I denna entreprenad berörs 7 st byggnader: Hus 45 Dragonen, hus 52 Grenadjären, hus 53 Husaren, hus 84 Stallet, hus 90 K3, hus 168 Infanteristen samt Hus 49 Carport. Kontorslokalerna kommer att vara i Dragonen och Grenadjären medan Infanteristen skall byggas till och om för att få plats med snickeri, verkstads- och personalutrymmen. Den befintliga Husaren skall rivas och en nybyggnad för fordonsverkstad, rekond- och tvätthall uppförs. I Stallet skall golvet få en jämn nivå och förses med ny port och ny lastkaj. Hus 90, K3 byggs ett isolerat förråd och garage för p-service med separat myntrum. Hus 49, Nybyggnad av carport.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Edeforsen
Placering: Mellan Ljusdal och Järvsö. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Ny ställverksbyggnad för 46/12kV-ställverk. Ny relä- och kontrollutrustning 46kV och 12kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av tre transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Norränge
Placering: strax norr om Bollnäs. Nya ställverk 145kV, 46kV och 12kV. Nya 46kV lednings-, transformator- och enkelbrytarfack. Ny kontroll- och ställverksbyggnad inkl. ny LS-utrustning, batterier, relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt ny oljegrop för en av dem. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Ny- och ombyggnad av transformatorstation i Näsviken
Placering: Söder om orten Näsviken. Nya ställverk 145kV, 46kV, 24kV och 12 kV. Ny kontroll- och ställverksbyggnad för 46/24/12kV ställverk inkl. ny LS-utrustning och batterier. Ny relä- och kontrollutrustning. Byte av två transformatorer (tillhandahålls av Ellevio) samt nya oljegropar. Ny portal. Kanalisation och kabelförläggning inkl. mark- och byggarbeten. Raseringsarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.

Ombyggnad av skola i Bergvik
Ombyggnation av slöjd och hemkunskapssalar.

Trapphusrenovering mm vid flerbostadshus i Forsbacka
Ombyggnad av entréer, uteplatser mm. 20-22 ingångar. Projektet kan komma att delas.

Nybyggnad av kontorshus mm i Gävle
Nybyggnad av kontor i två huskroppar om 3 och 8 våningar.

Nybyggnad av seniorboende i Sandviken

Nybyggnad av bostadsrätter i Sandviken

Nybyggnad av fritidshus i Backa, Vallsta
10-12 tomter belägen på ett berg med utsikt över Ljusnan.

Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.

Nyb av överföringsledning och pumpstationer Färila-Ljusdal, etapp 1-3
Avser ny överföringsledning (TS250 och V250) mellan Färila och Ljusdal längs med Ljusnan. Ett antal delsträckor är utförda. I denna entreprenad ska ca 9,9 km VA-ledning förläggas där den största delen skall utföras med borrning. Entreprenaden består av 3st etapper.

Om- och tillbyggnad av industribyggnad, kontor mm på Sörby Urfjäll, Gävle
Avser samlokalisering för Gästrike Återvinnare, Markbyggarna och EDV genom ombyggnad av befintlig industribyggnad med tillhörande kontorsdelar. Befintliga lasthus mot öster samt delar av lasthus mot Söder rivs samt ny carport byggs.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tälle, Ljusdal
SABO - kombohus.

Nybyggnad av lägenhetshotell med restaurang i Järvsö
http://bergshotellet.se/

Sanering av markanläggning i Kungsbäck
Avser sanering av en fd skjutbana.

Ombyggnad av byggvaruhus i Söderhamn
Avser ombyggnad av byggvaruhus.

Ombyggnad av transformatorstationer i Hälsingland
Anläggningarna är belägna i Hälsingland: Sörforsa, Stene och Sunnansjö. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alfta

Teknisk upprustning av badhus i Valbo

Ombyggnad av torg, busshållplats och gc-väg i Gävle
Avser ombyggnad av ytskikt, busshållplatser och förhöjda GC-överfarter vid anslutande vägar till vid Rådhustorget, Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan mellan Norra Strandgatan och Nygatan. Arbetet infattar även åtgärder del av källarplaner i Stadshuset enligt handling för markvärme och El-arbeten.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för byte av 93 st balkonger på Hantverkargatan 27 och Norra Slottsgatan 22 + 24.

Täckning av deponi i Norrsundet, etapp 2

Förstärkning av väg 771 vid Österstråsjö
Avser bärighetsåtgärder, 6 km grusväg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Edsbyn

Nybyggnad av snickeri och tillverkningslokal i Hudiksvall

Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 4st temporära operationslokaler med förberedelserum samt sterilcentral inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 4st kompletta operationssalar om 50vkm vardera. samt en vidbyggs sterilcentral om ca 150 kvm.

Fasadrenovering av flerbostadshus i Gävle
Stamrenovering.

Ombyggnad av genomfart i Hofors
Projektet avser förbättring/effektivisering av genomfarten. Faluvägen.

Badrumsrenovering och stambyte i flerbostadshus i Hofors
Projektet avser två stycken flerfamiljshus med tre våningar och källare som ska renoveras. Byggnaderna omfattar 42 st lägenheter med 42 stycken wc/dusch i sex lägenheter finns det även wc, och en st tvättstuga i källarplan. Projektet omfattar byte av installationer, inredningar och ytskikt i samtliga badrum. Samtliga vatten- och avloppsstammar byts samt all elinstallation byts.

Sanering av markområde i Bollnäs
Sanering för ev ny bandyhall. Beställare = markägare.

Nybyggnad av LSS-boende i Gävle
Nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter samt gemensamma ytor, total ca 630 kvm BRA.

Nybyggnad av omklädningsrum, klubbstuga mm i Sätra

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: