Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vansbro

Nybyggnad av LSS-boende i Vansbro
Projektet omfattar nybyggnad av 6 lägenheter, gemensamhetsytor, personalutrymmen, teknikutrymmen, tvättstuga och förråd. Fyra lägenheter kommer att användas för Lss-boendet och två lägenheter som korttidsboende. Till varje lägenhet skall en egen uteplats iordningställas. Solcellsanläggningen kommer att handlas upp som en egen entreprenad av beställaren.
Ramavtal avseende bygg-, el-, målning-, vs-, vent- och golvläggningsarbeten, Vansbro kommun
Avser ramavtal inom områdena bygg-, el., vs-, vent- och golvläggningsarbeten. El- och byggnadsarbeten omfattar även Stiftelsen Vansbrohem. Avtalstid 3 år med möjlighet till förlängning 1 år.
Ombyggnad/upprustning av äldreboende i Vansbro
Planer finns på ombyggnad av kök till dagcentral samt renovering av boendeflyglarna. Kommer utföras i etapper.
Utbyggnad av va-ledning mellan Överborg-Borgheden
Avser utbyggnad av va-ledning mellan Överborg-Borgheden.
Upprustning av stationshus i Vansbro
Förslag finns på upprustning av fastigheten. Inga beslut tagna, oklar byggstart.
Stambyten i lägenheter i Vansbro
Framflyttat projekt. Osäker byggstart. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Ombyggnad av kontor i Vansbro
Avser ändring av ventilation i kontorslokaler.
Rivning av industrihus i Vansbro
Projektet avser rivning av industrilokaler.
Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av ishall i Vansbro
Ansökan om bygglov för tak över entré på ishall.
Tillbyggnad av industrihus i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av skärmtak i Vansbro
Ansökan om bygglov för uppförande av väderskydd.
Nybyggnad av värmestuga i Vansbro
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av värmestuga och dass.
Nybyggnad av utbildningslokal i Vansbro
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av värmestuga/utbildningslokal, dass och iordningställande av väg.
Rivning av förråd i Vansbro
Ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.
Rivning av godsmagasin i Vansbro
Rivningsanmälan för rivning av godsmagasin.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: