Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vansbro

Ombyggnad av väg 66 mellan Vansbro-Hulån
Ca 7 km. Mötesseparerad 1+1 väg med omkörningsmöjligheter. Ny bro över Hulån, planskild korsning med järnvägen, skoterviadukt.
Nybyggnad av LSS-boende i Vansbro
Projektet omfattar nybyggnad av 6 lägenheter, gemensamhetsytor, personalutrymmen, teknikutrymmen, tvättstuga och förråd. Fyra lägenheter kommer att användas för Lss-boendet och två lägenheter som korttidsboende. Till varje lägenhet skall en egen uteplats iordningställas. Solcellsanläggningen kommer att handlas upp som en egen entreprenad av beställaren.
Ramavtal avseende bygg-, el-, målning-, vs-, vent- och golvläggningsarbeten, Vansbro kommun
Avser ramavtal inom områdena bygg-, el., vs-, vent- och golvläggningsarbeten. El- och byggnadsarbeten omfattar även Stiftelsen Vansbrohem.
Nybyggnad av lager i Äppelbo
Nybyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad/upprustning av äldreboende i Vansbro
Planer finns på ombyggnad av kök till dagcentral samt renovering av boendeflyglarna. Kommer utföras i etapper.
Utbyggnad av va-ledning mellan Överborg-Borgheden
Avser utbyggnad av va-ledning mellan Överborg-Borgheden.
Upprustning av stationshus i Vansbro
Förslag finns på upprustning av fastigheten. Inga beslut tagna, oklar byggstart.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Installation av sprinkler mm i äldreboende och vårdcentral i Vansbro
Objektet avser installation av boendesprinkler, el- och teleinstallationer gällande brandskyddsåtgärder mm.
Stambyten i lägenheter i Vansbro
Framflyttat projekt. Osäker byggstart. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Vansbro
Avser ändring av ventilation i kontorslokaler.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Vansbro
Ansökan om bygglov för anordnande av utegym.
Nybyggnad av telestation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av elverk i Vansbro
Ansökan om bygglov för uppförande av reservkraftverk.
Nybyggnad av skärmtak i Vansbro
Ansökan om bygglov för uppförande av väderskydd.
Ombyggnad av sophus i Vansbro
Ansökan om bygglov för ändring av sophus.
Nybyggnad av värmestuga i Vansbro
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av värmestuga och dass.
Rivning av förråd i Vansbro
Ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: