Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vansbro

Upprustning av järnvägsspår mellan Rågsveden-Malung
Sliperbyte, spårriktning, trumrensning, vegetationsröjning och byte av väglämmar. Bandel 376, km 162+000 - 195+200.

Nybyggnad av vattenverk i Flögforsen, Vansbro
Avser uppförande av ett komplett vattenverk med tillhörande brunnsöverbyggnader, reservkraftaggregat samt en ca 4 km lång överföringsledning till Vansbro. Utöver detta tillkommer även mindre rivningsarbeten.

Nybyggnad av LSS-boende i Vansbro
Projektet omfattar nybyggnad av 6 lägenheter, gemensamhetsytor, personalutrymmen, teknikutrymmen, tvättstuga och förråd. Fyra lägenheter kommer att användas för Lss-boendet och två lägenheter som korttidsboende. Till varje lägenhet skall en egen uteplats iordningställas. Solcellsanläggningen kommer att handlas upp som en egen entreprenad av beställaren.

Nybyggnad av lager i Vansbro
Nybyggnad av kallagerlokal på 1200 kvm.

Installation av sprinkler mm i äldreboende och vårdcentral i Vansbro
Objektet avser installation av boendesprinkler, el- och teleinstallationer gällande brandskyddsåtgärder mm.

Tillbyggnad av industrihus i Vansbro
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vansbro
Ansökan om bygglov för fasadändring på flerbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av mast i Vansbro
Ansökan om bygglov för uppförande av mast och teknikbodar.

Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation Vansbro 14:2,Järna S:1,Saltvik 99:1.

Nybyggnad av telestation i Vansbro
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Ombyggnad av vårdhem i Vansbro
Anmälan om ändring av brandskydd vårdlokaler.

Utvändigt underhåll av industrihus i Vansbro
Ansökan om bygglov för fasadändring på industrilokaler samt uppsättande av banderoll.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: