Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vansbro

Ombyggnad av väg 66 mellan Vansbro-Hulån
Ca 7 km. Mötesseparerad 1+1 väg med omkörningsmöjligheter. Ny bro över Hulån, planskild korsning med järnvägen, skoterviadukt.
Nybyggnad av vattenverk i Flögforsen, Vansbro
Avser uppförande av ett komplett vattenverk med tillhörande brunnsöverbyggnader, reservkraftaggregat samt en ca 4 km lång överföringsledning till Vansbro. Utöver detta tillkommer även mindre rivningsarbeten.
Upprustning av järnvägsspår mellan Rågsveden-Malung
Sliperbyte, spårriktning, trumrensning, vegetationsröjning och byte av väglämmar. Bandel 376, km 162+000 - 195+200.
Nybyggnad av LSS-boende i Vansbro
Projektet omfattar nybyggnad av 6 lägenheter, gemensamhetsytor, personalutrymmen, teknikutrymmen, tvättstuga och förråd. Fyra lägenheter kommer att användas för Lss-boendet och två lägenheter som korttidsboende. Till varje lägenhet skall en egen uteplats iordningställas. Solcellsanläggningen kommer att handlas upp som en egen entreprenad av beställaren.
Tillbyggnad av befintligt lager i Vansbro
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Installation av sprinkler mm i äldreboende och vårdcentral i Vansbro
Objektet avser installation av boendesprinkler, el- och teleinstallationer gällande brandskyddsåtgärder mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vansbro
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Vansbro
Anmälan om nybyggnad lagerlokaler, Anmälan om tillbyggnad av industrilokaler Näset 52:1.
Tillbyggnad av lager i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av elverk i Vansbro
Ansökan om bygglov för uppförande av reservkraftverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Vansbro
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation Vansbro 14:2,Järna S:1,Saltvik 99:1.
Ombyggnad av sophus i Vansbro
Ansökan om bygglov för ändring av sophus.
Ombyggnad av skola i Vansbro
Avser uppfräschning av ytskikten på skola i Vansbro.
Ombyggnad av vårdhem i Vansbro
Anmälan om ändring av brandskydd vårdlokaler.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Vansbro
Ansökan om bygglov för anordnande av utegym.
Nybyggnad av telestation i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vansbro
Ansökan om bygglov för fasadändring på industrilokaler samt uppsättande av banderoll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: