Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Smedjebacken

Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Smedjebacken

Nybyggnad av flerbostadshus i Smedjebacken

Sanering av exploateringsområde i Smedjebacken

Uppförande av enskilda bostadshus i Hagge, Smedjebacken

Utbyggnad av va-försörjning i Smedjebackens kommun

Nybyggnad av industrihus i Smedjebacken

Ombyggnad av flerbostadshus i Smedjebacken

Ventilationsarbeten på Folkets Hus i Smedjebacken

Anläggande av konstgräsplan för fotboll i Smedjebacken

Konvertering/ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Söderbärke

Upprustning av skolgård i Smedjebacken

Ventilationsåtgärder flerbostadshus i Smedjebacken

Ombyggnad av gata och korsningar i Smedjebacken

Utvändigt underhåll av Folkets Hus i Smedjebacken

Inv underhåll av flerbostadshus

Ombyggnad av idrottshall i Smedjebacken

Uppförande av klubbhus i Smedjebacken

Ombyggnad av gata och va-ledning i Smedjebacken

Sanering av gruva i Smedjebacken

Nybyggnad av pensionärsbostad i Smedjebacken

Ombyggnad av lägenhet i Smedjebacken

Rivning av enbostadshus i Smedjebacken

Rivning av telestation i Smedjebacken

Nybyggnad av förråd i Smedjebacken

Nybyggnad av förskola i Smedjebacken

Nybyggnad av bulleravgränsare i Smedjebacken

Nybyggnad av cistern i Smedjebacken

Nybyggnad av danslokal i Smedjebacken

Nybyggnad av enbostadshus i Smedjebacken

Tillbyggnad av förråd i Smedjebacken

Tillbyggnad av industrihus i Smedjebacken

Utvändigt underhåll av matsal i Smedjebacken

Ombyggnad av befintlig kiosk till restaurang i Morgårdshammar

Tillbyggnad av kontor i Smedjebacken

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: