Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Smedjebacken

Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 50 bostadsrätter. Kommer att byggas i etapper och i den första etappen planeras det 16 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Smedjebacken
Avser nybyggnad av förskola. Omfattar 8 avdelningar med storkök.
Nybyggnad av bostäder i Smedjebacken
Detaljplaneärende. Förslag finns på nybyggnad av ca 13 bostäder vid sjön Haggen.
Totalrenovering av grundskola i Smedjebacken
Avser omfattande ombyggnation och upprustning av Röda Berga, för grundskolans yngre år. Projektet omfattar arbetsmiljö, energi, tillgänglighet samt upprustning.
Nybyggnad av industri i Vad
Intresserade byggherrar är välkomna att kontakta planansvarig! Byggklar mark. Uppskattad start och kostnad.
Ny- och ombyggnad av el-/kraftledning i Ludvika
Avser ny- och ombyggnad av 12-0,4kV-nätet mellan Nybtgget till Kvarnsnäs samt Nor till Norsäng i Söderbärke, Smedjebackens kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Smedjebacken
Ombyggnad och ändrad användning av butikslokaler på bottenvåningen till ca 4-5 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Energisparprojekt på Folkets Hus i Smedjebacken
Avser fläktbyte samt styr- och reglerarbeten vid Folkets hus i Smedjebacken.
Ramavtal avseende grävtjänster inom Smedjebackens kommun
Upphandlingen omfattar Smedjebackens kommuns och dess aktiebolags behov av grävmaskintjänster för de arbeten som bedrivs i egen regi. Arbeten som utförs på entreprenad upphandlas separat. Uppdraget löper från 2017-10-01 till 2019-12-31 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare ett (1) år, plus ett (1) år.
Ventilationsåtgärder flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser installation av mekanisk ventilation.
Energisparprojekt på Barken Arena, Smedjebacken
Planerat projekt. Avser byte av belysning och byta ut värmesystem.
Ombyggnad av gymnastiksal i Smedjebacken
Projektet kommer att utföras i etapper. Första etappen startar i december 2017 och pågår till januari 2018. Andra etappen påbörjas i april/maj och ska vara färdigställt till sommaren 2018. Avser ombyggnation och höjning av tak på gymnastiksal. Rivning av fönster och igensättning av fönsteröppningar. Ny fasadpanel vid höjning tak. Ny trappa och flytt av befintlig trappa till ny passage för tillträde fläktrum.
Nybyggnad av regionnät i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens anläggande av sjökabel Stora Tolvsbo 1:3,20:3,18:11,2:5.
Nybyggnad av regionnät i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens förläggning av mark- och sjökabel avseende harnäs 16:1, harnäs 3:7 och västansjö 6:26.
Nybyggnad av va-ledning i Smedjebacken
Ansökan om strandskyddsdispens utbyggnad/ nyanläggning av kommunalt va avser fastigheterna vibberbo 6:2 med flera.
Nybyggnad av lekplats i Smedjebacken
Avser ersättning av gammal gungställning med ny lekplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Smedjebacken
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av servering i Smedjebacken
Ansökan om bygglov höjning av golvnivå i den yttre serveringslokalen.
Nybyggnad av förråd i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av lokal för vedförvaring.
Nybyggnad av elverk i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av reservkraftaggregat.
Tillbyggnad av klubbhus i Smedjebacken
Ansökan om bygglov tillbyggnad klubbstuga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Smedjebacken
Ansökan om marklov anläggande av 14 st parkeringsplatser.
Ombyggnad av sågverk i Smedjebacken
Projektet avser inbyggnad av befintligt såghus.
Reparation av Flatenbergs hytta i Smedjebacken
Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Smedjebacken
Ändring av fasadfärg på gruppbostad nordvalls väg 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: