Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Säter

Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet avser nybyggnad av ett nytt särskilt boende med plats för 60 personer med möjlighet till utbyggnad vav 40 platser.
Ombyggnad och tillbyggnad av äldreboende i Säter
Planerat projekt som vilar för närvarande.
Nybyggnad av bytespunkt i Säter
Planerat projekt, diskussioner pågår. Idéskisser utförda, avvaktar utredning från trafikverket.
Nybyggnad av bostäder i Säter
Avser rivning och nybyggnad av bostäder, Fasta paviljongen i Säter.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs, Säter
Avser utbyggnad av ett passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Säter
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st fastigheter inom området Ulvsjöarna - Silvberg.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter och gemensamhetslokaler.
Nybyggnad av lager i Säter
Avser nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).
Takbyte vid flerbostadshus i Säter
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av högreservoar i Mora By, Gustafs
Nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas.
Balkongbyte på flerbostadshus i Säter
Avser byte av 14 balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Säter
Avser ändrad användning av pastorsexpedition till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av gårdsmiljöer i Säter
Omfattar ombyggnad av gårdsmiljöer på tre fastigheter- Kv. Druvan, Kv. Ormen och Kyrkberget i Säter.
Nybyggnad av vattenverk i Säter
Nybyggnad av vattenverk för ca 20-25 hushåll.
Installation av styr- och reglerutrustning i flerbostadshus i Säter
Avser installation av styr- och övervakningssystem på adresserna Kaplansvägen 3, Engelbrektsgatan 2 och Kungsvägen 20.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Säter
Avser byte av luftbehandlingssystem samt brandskyddsåtgärder och byggnation av nytt fläktrum.
Ombyggnad av affärshus i Säter
Bikupan 6, kendahuset - ändring av befintlig ventilationsanläggning.
Ombyggnad av musiksal i Säter
Kungsgården 1, musikskolan fyrken - ändring av befintlig ventilationsanläggning.
Ombyggnad av ventilation mm i Kendahuset i Säter
Befintliga luftbehandlingssystem skall bytas i sin helhet mot nytt gemensamt luftbehandlingssystem med tillhörande FXT-aggregat som skall betjäna hela byggnaden, befintlig spisfläkt i kök skall behållas, förslag till placering av nytt aggregat på vindsplan.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Landa 95:2 - tillbyggnad av industribyggnad efter brand samt utvändig ändring av fasad och tak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Säter
Eken 4 - tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Säter
Fordonet 1 - nybyggnad (kallager) och tillbyggnad (kontor) av industribyggnad samt uppförande av grind.
Nybyggnad av läktare i Säter
Skedvi kyrkby 34:1 - nybyggnad av förråd samt anläggning av multisportarena, jordläktare.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 - nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 (del av) - nybyggnad av slogbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Tyskbo 5:2 (t074) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Uggelbo 12:3 - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Pingbo 2:1 (t013) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Säter
Rusgården 2:8, 2;5, grängshammar 1:10, bondhyttan 4:4, 4:2, 1:9, 2:5 med flera - ansökan om marklov och strandskyddsdispens för nedgrävning av fiberoptiskt nät.
Tillbyggnad av förskola i Säter
Siggebo 1 (aspvägen) - tillbyggnad av förskola - tidsbegränsat bygglov tom 2024-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Fäggeby 25:2 (t017) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Säter
Fäggeby 35:2 - nybyggnad av komplementbyggnad (arbetsbod och wc).
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Gussarvshyttan 2:6 (t325) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Säter
Harhyttan 1:3, grängshammar 1:10, 1:27, södra åsen 2:2, 2:3, mellanåsen 6:2, norra åsen 1:3, norbohyttan 3:12, 3:13, 17:4, 3:6, 3:11, 3:10 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Nybyggnad av driftledning i Säter
Ingvarshyttan 2:7, gussarvshyttan 28:10, björänget 6:1, björänget 11:2 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Nybyggnad av förråd i Säter
Jönshyttan 1:1 - nybyggnad av skjutkur vid skjutbana.
Nybyggnad av lager i Säter
Kullsveden 1:16 - nybyggnad av lagertält samt anordnande av parkering och upplag, samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av bibliotek i Säter
Avser ändrad användning från förskola till bibliotek på Skedvi prästgård 1:67.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Lassbo 1:2 (t073) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Säter
Liljan 2 - tidsbegränsat bygglov gällande nybyggnad av plasthall för tillfälligt förvaringsutrymme.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
marklov för grävning av fiberoptisk ledning - Krafsbo 1:2, krafsbo 1:3, murmästarbo 1:1, kökelbo 1:2, pingbo 2:1, piparbo s:1, södersätra s:3 .
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Björänget 11:2 (t327) - nybyggnad av transformatorstation Björänget 11:2,6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Kvarnsveden 4:2 (t081) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Kvista 3:4 (t080) - nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Landa 16:24 - tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av butik i Säter
Landa 23:2 - utvändig ändring av butik (placering av tre kompressorer på taket), uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Säter
Landa 23:2 - utvändning ändring på butik (från fönster till panel).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: