Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Säter
Avser rivning och nybyggnad av bostäder, Fasta paviljongen i Säter.
Nybyggnad av bytespunkt i Säter
Planerat projekt, diskussioner pågår. Idéskisser utförda, avvaktar utredning från trafikverket.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter och gemensamhetslokaler.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Säter
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st fastigheter inom området Ulvsjöarna - Silvberg.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs, Säter
Avser utbyggnad av ett passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs.
Takbyte vid flerbostadshus i Säter
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Säter
Avser nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).
Nybyggnad av högreservoar i Mora By, Gustafs
Nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Säter
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten på Vretvägen 1 och Bergtäktsvägen 11.
Balkongbyte på flerbostadshus i Säter
Avser byte av 14 balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Säter
Avser ändrad användning av pastorsexpedition till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av värmeväxlare i flerbostadshus i Säter
Avser ombyggnad av befintlig fjärrvärmecentral som är belägen på Kristinegatan 1 och försörjer via kulvert även Västra Långgatan 6 med värme och varmvatten. Med denna ombyggnad ska fastigheternas värmesystem separeras via varsin VVX för värme, varmvattnet växlas i en gemensam VVX.
Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Säter
Avser renovering av yttertak samt träfasad på två våningars flerbostadshus.
Installation av styr- och reglerutrustning i flerbostadshus i Säter
Avser installation av styr- och övervakningssystem på adresserna Kaplansvägen 3, Engelbrektsgatan 2 och Kungsvägen 20.
Nybyggnad av multisportarena i Säter
Avser nybyggnad av multisportarena och förråd samt jordläktare.
Installation av fjärrvärmeväxlare på servicehus i Säter
Befintlig fjärrvärmecentral ska demonteras och ersättas med nya växlare.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Björänget 11:2 (t327) - nybyggnad av transformatorstation Björänget 11:2,6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Fäggeby 25:2 (t017) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Gussarvshyttan 2:6 (t325) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Säter
Harhyttan 1:3, grängshammar 1:10, 1:27, södra åsen 2:2, 2:3, mellanåsen 6:2, norra åsen 1:3, norbohyttan 3:12, 3:13, 17:4, 3:6, 3:11, 3:10 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Säter
Iris 2 - utvändig ändring av bibliotek (nytt fönster).
Utvändigt underhåll av restaurang i Säter
Junkern 4 - rivning och nybyggnad av tak samt utvändig ändring (byte av fönster och ommålning av fasad) på restaurang efter brand.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Kvarnsveden 4:2 (t081) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Kvista 3:4 (t080) - nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av butik i Säter
Landa 23:2 - utvändig ändring av butik (placering av tre kompressorer på taket), uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Säter
Landa 23:2 - utvändning ändring på butik (från fönster till panel).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Landa 95:6 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Lassbo 1:2 (t073) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Mora 44:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Pingbo 2:1 (t013) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Säter
Rusgården 2:8, 2;5, grängshammar 1:10, bondhyttan 4:4, 4:2, 1:9, 2:5 med flera - ansökan om marklov och strandskyddsdispens för nedgrävning av fiberoptiskt nät.
Tillbyggnad av förskola i Säter
Siggebo 1 (aspvägen) - tillbyggnad av förskola - tidsbegränsat bygglov tom 2024-12-31.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Solvarbo s:71 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (förråd/torrtoalett).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Säter 3:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 nybyggnad av grillplats med tak (av typ slogbod).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Säter 4:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Rivning av fritidshus i Säter
Säter 6:81 rivning av fritidshus - ej bygglovpliktig åtgärd.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Tyskbo 5:2 (t074) - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Ålen 2 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Säter
Övre heden 21:6 - nybyggnad av idrottsanläggning för bågskytte.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Övre heden 21:6 - nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Landa 95:2 - tillbyggnad av industribyggnad efter brand samt utvändig ändring av fasad och tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: