Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Säter

Nybyggnad av förskola i Stora Skedvi, Etapp 1-3
Etapp 1 omfattar nybyggnad av förskola med plats för 72 barn med möjlighet till ytterligare 18 barn. Förskolan ska byggas i 2 plan, där plan 2 även kommer att innehålla skollokaler. Etapp 2 omfattar ombyggnad av skolan Stora Skedvi. Skolan ska byggas om för att ge plats för minst 200 elever. Gymnastiksalen inom skolan byggs om till skolsalar på ett plan. Nytt plan är avsett att rymma skolsalar i framtiden och ska ställas i ordning som ett stort utrymme, användbart som t.ex. samlingssal.Etapp 3 omfattar nybyggnation av en mindre gymnastikhall för skolans behov. Efter senare beslut kan komma att byggas en fullstor hall.

Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter.

Ny bro över väg vid Solvarbo

Fasadrenovering av flerbostadshus i Säter
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten på Vretvägen 1 och Bergtäktsvägen 11.

Tillgänglighetsanpassning vid tågstation i Säter

Ombyggnad för värmeproduktion i flerbostadshus i Säter
Objektet avser ombyggnad av undercentraler för värmeproduktion samt nybyggnad av VP-ledningar i mark.

Installation av frånluftsvärmepumpar
Avser utbyte av befintlig frånluftsvärmepump på Fridhemsvägen 7-13 samt Gustav Adolfs Vägen 9.

Utbyte av styr- och reglerutrustning i undercentraler på flerbostadshus i Stora Skedvi
Avser utbyte av styr och reglerutrustning för undercentraler på fastigheterna: Fridhemsvägen 3,7, Vinkelvägen 7 samt Villavägen 7 i Stora Skedvi.

Tillbyggnad av industrihus i Säter
Fyrken 2 - tillbyggnad, ombyggnad, rivning och utvändig ändring av industribyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Säter
Hammaren 8 tillbyggnad av handelsbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Säter
Landa 18:2 - nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av lager i Säter
Solvarbo 19:40 - nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).

Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 7:3 - nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Nedernora 1:113 - nybyggnad av transformatorstation el, strandskyddsdispens.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Grenen 9 - utvändig ändring av lokalhus/flerbostadshus (takbyte från plåttak till takduk).

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Säter
Grängshammar 1:12 nybyggnad av brunnsöverbyggnad (avloppsreningsverk) - strandskyddsdispens - jävsnämnden.

Ombyggnad av butik i Säter
Hammaren 8 - ändring av butikslokal - ej bygglovpliktig åtgärd.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi kyrkby 34:1 - nybyggnad av transformatorstation.

Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Säter
Skedvi kyrkby 35:2 - utvändig ändring (fasadbyte) - ej bygglovpliktig åtgärd.

Ombyggnad av förskola i Säter
Skönvik 1:6 - ändrad användning av vårdbyggnad från landstingsverksamhet till förskoleverksamhet - tidsbegränsat bygglov.

Nybyggnad av sophus i Säter
Bikupan 2 - nybyggnad av komplementbyggnad (sophus) samt rivningsanmälan (jordkällare) samt marklov (anordnande av körbar yta).

Nybyggnad av garage i Säter
Bladet 5 - nybyggnation av rullstolsgarage Bladet 5,Enen 2.

Ombyggnad av markanläggning i Säter
Alven 9 - ändring av marknivå och markmaterial vid industribyggnad (från gräs till grusyta).

Nybyggnad av radiomast i Säter
Arkhyttan 8:16 nybyggnad av radiomast och teknikbod (site 80331d).

Utbyte av styr- och reglerutrustning till undercentraler i flerbostadshus i Gustafs
Entreprenaden omfattar: Utbyte av styr och reglerutrustning för undercentraler på Stiftelsevägen 3 A – I. Stiftelsevägen 3 K - M.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Avser byte av 7 stycken fönster på fastigheten Indianen 2. Kulturmärkt område.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: