Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Säter

Nybyggnad av bostäder i Säter
Avser rivning och nybyggnad av bostäder, Fasta paviljongen i Säter.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter och gemensamhetslokaler.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Säter
KJ Bygg har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av högreservoar i Mora By, Gustafs
Nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Säter
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten på Vretvägen 1 och Bergtäktsvägen 11.
Ombyggnad av gårdsmiljöer i Säter
Omfattar ombyggnad av gårdsmiljöer på tre fastigheter- Kv. Druvan, Kv. Ormen och Kyrkberget i Säter.
Ombyggnad av ventilation i musikskola i Säter
Avser byte av luftbehandlingssystem samt brandskyddsåtgärder.
Installation av frånluftsvärmepumpar
Avser utbyte av befintlig frånluftsvärmepump på Fridhemsvägen 7-13 samt Gustav Adolfs Vägen 9.
Utbyte av styr- och reglerutrustning i undercentraler på flerbostadshus i Stora Skedvi
Avser utbyte av styr och reglerutrustning för undercentraler på fastigheterna: Fridhemsvägen 3,7, Vinkelvägen 7 samt Villavägen 7 i Stora Skedvi.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Fyrken 2 - tillbyggnad, ombyggnad, rivning och utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Säter
Landa 18:2 - nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Säter
Solvarbo 19:40 - nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 16:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 - (grenen 9) tidsbegränsat bygglov uteservering 2017-05-01 till 2017-09-30.
Nybyggnad av toalett i Säter
Säter 4:5 - ljusterns badplats - tidsbegränsat bygglov för toalettbyggnad samt strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 - rådhustorget - (iris 2) - tidsbegränsat bygglov för uteservering 2017-05-01 till 2017-09-30.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 (grenen 9) - tidsbegränsat bygglov för uteservering 2017-05-01 till 2017-08-31.
Rivning av telestation i Säter
Ulvshyttan 7:17 - rivning av teknikbod och radiomast/torn (site 2331 ulvshyttan).
Nybyggnad av elektrisk ledning i Säter
Övre heden 9:131 - nybyggnad av snabbladdningsstation för fordon.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Övre stubbersbo 8:8 och nedre stubbersbo 14:9 - marklov för grävning för fiberoptisk ledning.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi kyrkby 34:1 - nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Säter
Skedvi kyrkby 35:2 - utvändig ändring (fasadbyte) - ej bygglovpliktig åtgärd.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Säter
Skedvi kyrkby 9:5 - installation av solceller på tak (enbostadshus och uthus) samt byte av takmaterial (uthus).
Ombyggnad av förskola i Säter
Skönvik 1:6 - ändrad användning av vårdbyggnad från landstingsverksamhet till förskoleverksamhet - tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Landa 21:2, landa 23:9 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Nybyggnad av garage i Säter
Mora 44:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (garagelänga, carport och kallförråd).
Nybyggnad av telestation i Säter
Mora 8:76 - nybyggnad av torn och teknikbod (site nb64981a).
Nybyggnad av förråd i Säter
Myran 4 - rivning och nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Ombyggnad av kontor i Säter
Idun 1 - ombyggnad av kontorsbyggnad (entrétrappa) - ej bygglovpliktig åtgärd.
Tillbyggnad av servering i Säter
Junkern 5 - tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Grenen 9 - utvändig ändring av lokalhus/flerbostadshus (takbyte från plåttak till takduk).
Tillbyggnad av carport i Säter
Gruvby 1:11 - tillbyggnad av industribyggnad (carport).
Ombyggnad av butik i Säter
Hammaren 8 - ändring av butikslokal - ej bygglovpliktig åtgärd.
Nybyggnad av sophus i Säter
Bikupan 2 - nybyggnad av komplementbyggnad (sophus) samt rivningsanmälan (jordkällare) samt marklov (anordnande av körbar yta).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Enbacka 1:27 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Enbacka 19:193 - rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av affärshus i Säter
Hammaren 8, tillbyggnad av ett soprum vid handelshus.
Ombyggnad av industrihus i Säter
Fabriken 7 - ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad (ny port och ommålning av befintliga portar).
Utbyte av styr- och reglerutrustning till undercentraler i flerbostadshus i Gustafs
Entreprenaden omfattar: Utbyte av styr och reglerutrustning för undercentraler på Stiftelsevägen 3 A – I. Stiftelsevägen 3 K - M.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: