Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Säter

Nybyggnad av förskola i Stora Skedvi, Etapp 1-3
Etapp 1 omfattar nybyggnad av förskola med plats för 72 barn med möjlighet till ytterligare 18 barn. Förskolan ska byggas i 2 plan, där plan 2 även kommer att innehålla skollokaler. Etapp 2 omfattar ombyggnad av skolan Stora Skedvi. Skolan ska byggas om för att ge plats för minst 200 elever. Gymnastiksalen inom skolan byggs om till skolsalar på ett plan. Nytt plan är avsett att rymma skolsalar i framtiden och ska ställas i ordning som ett stort utrymme, användbart som t.ex. samlingssal.Etapp 3 omfattar nybyggnation av en mindre gymnastikhall för skolans behov. Efter senare beslut kan komma att byggas en fullstor hall.
Nybyggnad av seniorbostäder i Stora Skedvi
Planer finns för nybyggnation av nytt seniorboende på åkermark. Avvaktar svar från kommun och markägare.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter och gemensamhetslokaler.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Säter
KJ Bygg har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av högreservoar i Mora By, Gustafs
Nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas.
Ombyggnad av återvinningsstation i Säter
Avser bland annat förbättring av rampen till återvinningsstationen i Säter.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Säter
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten på Vretvägen 1 och Bergtäktsvägen 11.
Ombyggnad av gårdsmiljöer i Säter
Omfattar ombyggnad av gårdsmiljöer på tre fastigheter- Kv. Druvan, Kv. Ormen och Kyrkberget i Säter.
Ombyggnad av ventilation i musikskola i Säter
Avser byte av luftbehandlingssystem samt brandskyddsåtgärder.
Utbyte av styr- och reglerutrustning i undercentraler på flerbostadshus i Stora Skedvi
Avser utbyte av styr och reglerutrustning för undercentraler på fastigheterna: Fridhemsvägen 3,7, Vinkelvägen 7 samt Villavägen 7 i Stora Skedvi.
Ombyggnad av ventilation mm i Kendahuset i Säter
Befintliga luftbehandlingssystem skall bytas i sin helhet mot nytt gemensamt luftbehandlingssystem med tillhörande FXT-aggregat som skall betjäna hela byggnaden, befintlig spisfläkt i kök skall behållas, förslag till placering av nytt aggregat på vindsplan.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Enbacka 1:27 - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Enbacka 19:193 - rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Landa 16:24 - tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Landa 21:2, landa 23:9 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Nybyggnad av garage i Säter
Mora 44:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (garagelänga, carport och kallförråd).
Nybyggnad av telestation i Säter
Mora 8:76 - nybyggnad av torn och teknikbod (site nb64981a).
Nybyggnad av förråd i Säter
Myran 4 - rivning och nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Säter
Fäggeby 35:2 - nybyggnad av komplementbyggnad (arbetsbod och wc).
Tillbyggnad av carport i Säter
Gruvby 1:11 - tillbyggnad av industribyggnad (carport).
Ombyggnad av kontor i Säter
Idun 1 - ombyggnad av kontorsbyggnad (entrétrappa) - ej bygglovpliktig åtgärd.
Nybyggnad av driftledning i Säter
Ingvarshyttan 2:7, gussarvshyttan 28:10, björänget 6:1, björänget 11:2 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Tillbyggnad av servering i Säter
Junkern 5 - tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Säter
Skedvi kyrkby 9:5 - installation av solceller på tak (enbostadshus och uthus) samt byte av takmaterial (uthus).
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 16:5 - nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 - (grenen 9) tidsbegränsat bygglov uteservering 2017-05-01 till 2017-09-30.
Nybyggnad av toalett i Säter
Säter 4:5 - ljusterns badplats - tidsbegränsat bygglov för toalettbyggnad samt strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 - rådhustorget - (iris 2) - tidsbegränsat bygglov för uteservering 2017-05-01 till 2017-09-30.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 (grenen 9) - tidsbegränsat bygglov för uteservering 2017-05-01 till 2017-08-31.
Rivning av telestation i Säter
Ulvshyttan 7:17 - rivning av teknikbod och radiomast/torn (site 2331 ulvshyttan).
Nybyggnad av elektrisk ledning i Säter
Övre heden 9:131 - nybyggnad av snabbladdningsstation för fordon.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
Övre stubbersbo 8:8 och nedre stubbersbo 14:9 - marklov för grävning för fiberoptisk ledning.
Tillbyggnad av affärshus i Säter
Hammaren 8, tillbyggnad av ett soprum vid handelshus.
Ombyggnad av industrihus i Säter
Fabriken 7 - ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad (ny port och ommålning av befintliga portar).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: