Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Säter

Nybyggnad av bostäder i Säter
Avser rivning och nybyggnad av bostäder, Fasta paviljongen i Säter.
Nybyggnad av bytespunkt i Säter
Planerat projekt, diskussioner pågår. Idéskisser utförda, avvaktar utredning från trafikverket.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter och gemensamhetslokaler.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs, Säter
Avser utbyggnad av ett passivt fiberoptiskt nät i Östra Gustafs.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Säter
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st fastigheter inom området Ulvsjöarna - Silvberg.
Nybyggnad av lager i Säter
Avser nybyggnad av lagerbyggnader (tre förrådsbyggnader och en manskapsbod).
Takbyte vid flerbostadshus i Säter
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Säter
KJ Bygg har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av högreservoar i Mora By, Gustafs
Nuvarande vattentorn är i dåligt skick och måste ersättas omgående för att vattenförsörjningen i Gustafs tätort ska säkerställas.
Ombyggnad av återvinningsstation i Säter
Avser bland annat förbättring av rampen till återvinningsstationen i Säter.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Säter
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten på Vretvägen 1 och Bergtäktsvägen 11.
Ombyggnad av gårdsmiljöer i Säter
Omfattar ombyggnad av gårdsmiljöer på tre fastigheter- Kv. Druvan, Kv. Ormen och Kyrkberget i Säter.
Nybyggnad av vattenverk i Säter
Nybyggnad av vattenverk för ca 20-25 hushåll.
Installation av styr- och reglerutrustning i flerbostadshus i Säter
Avser installation av styr- och övervakningssystem på adresserna Kaplansvägen 3, Engelbrektsgatan 2 och Kungsvägen 20.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Säter
Avser byte av luftbehandlingssystem samt brandskyddsåtgärder och byggnation av nytt fläktrum.
Ombyggnad av ventilation i musikskola i Säter
Avser byte av luftbehandlingssystem samt brandskyddsåtgärder.
Ombyggnad av affärshus i Säter
Bikupan 6, kendahuset - ändring av befintlig ventilationsanläggning.
Ombyggnad av musiksal i Säter
Kungsgården 1, musikskolan fyrken - ändring av befintlig ventilationsanläggning.
Ombyggnad av ventilation mm i Kendahuset i Säter
Befintliga luftbehandlingssystem skall bytas i sin helhet mot nytt gemensamt luftbehandlingssystem med tillhörande FXT-aggregat som skall betjäna hela byggnaden, befintlig spisfläkt i kök skall behållas, förslag till placering av nytt aggregat på vindsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Säter
Eken 4 - tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Säter
Fordonet 1 - nybyggnad (kallager) och tillbyggnad (kontor) av industribyggnad samt uppförande av grind.
Nybyggnad av förråd i Säter
Fäggeby 35:2 - nybyggnad av komplementbyggnad (arbetsbod och wc).
Ombyggnad av kontor i Säter
Idun 1 - ombyggnad av kontorsbyggnad (entrétrappa) - ej bygglovpliktig åtgärd.
Nybyggnad av driftledning i Säter
Ingvarshyttan 2:7, gussarvshyttan 28:10, björänget 6:1, björänget 11:2 - strandskyddsdispens för grävning för fiberoptisk ledning i mark.
Nybyggnad av förråd i Säter
Jönshyttan 1:1 - nybyggnad av skjutkur vid skjutbana.
Nybyggnad av lager i Säter
Kullsveden 1:16 - nybyggnad av lagertält samt anordnande av parkering och upplag, samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av bibliotek i Säter
Avser ändrad användning från förskola till bibliotek på Skedvi prästgård 1:67.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Landa 16:24 - tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Säter
Liljan 2 - tidsbegränsat bygglov gällande nybyggnad av plasthall för tillfälligt förvaringsutrymme.
Ombyggnad av markanläggning i Säter
marklov för grävning av fiberoptisk ledning - Krafsbo 1:2, krafsbo 1:3, murmästarbo 1:1, kökelbo 1:2, pingbo 2:1, piparbo s:1, södersätra s:3 .
Nybyggnad av garage i Säter
Mora 44:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (garagelänga, carport och kallförråd).
Nybyggnad av förråd i Säter
Myran 4 - rivning och nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Säter
Skedvi kyrkby 9:5 - installation av solceller på tak (enbostadshus och uthus) samt byte av takmaterial (uthus).
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 - nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Säter
Säter 3:5 (del av) - nybyggnad av slogbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Uggelbo 12:3 - nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: