Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Säter

Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter.

Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Säter
KJ Bygg har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten.

Utbyggnad av lokaler på Kullsvedenområdet i Säter
Dala Mark AB har förvärvat mark på Kullsveden för att utöka verksamheten. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Installation av frånluftsvärmepumpar
Avser utbyte av befintlig frånluftsvärmepump på Fridhemsvägen 7-13 samt Gustav Adolfs Vägen 9.

Utbyte av styr- och reglerutrustning till undercentraler i flerbostadshus i Gustafs
Entreprenaden omfattar: Utbyte av styr och reglerutrustning för undercentraler på Stiftelsevägen 3 A – I. Stiftelsevägen 3 K - M.

Tillbyggnad av affärshus i Säter
Hammaren 8 tillbyggnad av handelsbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Nedernora 1:113 - nybyggnad av transformatorstation el, strandskyddsdispens.

Nybyggnad av transformatorstation i Säter
Skedvi kyrkby 34:1 - nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Storhaga 7:3 - nybyggnad av återvinningsstation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Grenen 9 - utvändig ändring av lokalhus/flerbostadshus (takbyte från plåttak till takduk).

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Säter
Grängshammar 1:12 nybyggnad av brunnsöverbyggnad (avloppsreningsverk) - strandskyddsdispens - jävsnämnden.

Nybyggnad av sophus i Säter
Bikupan 2 - nybyggnad av komplementbyggnad (sophus) samt rivningsanmälan (jordkällare) samt marklov (anordnande av körbar yta).

Nybyggnad av garage i Säter
Bladet 5 - nybyggnation av rullstolsgarage Bladet 5,Enen 2.

Ombyggnad av markanläggning i Säter
Alven 9 - ändring av marknivå och markmaterial vid industribyggnad (från gräs till grusyta).

Nybyggnad av radiomast i Säter
Arkhyttan 8:16 nybyggnad av radiomast och teknikbod (site 80331d).

Fiberblåsning och dokumentation för Österby byalag, Gustafs bredbandsprojekt
Upphandlingen omfattar: Färdigställande av kanalisation avseende en bit luftledning. Blåsning, svetsning och terminering av fiberkabel. Dokumentation av fibernätet utifrån den GPS-inmätning som redan gjorts.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Avser byte av 7 stycken fönster på fastigheten Indianen 2. Kulturmärkt område.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: