Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Rättvik

Nybyggnad av vindkraftverk i Rättvik/Ovanåker
Uppförande av 80 vindkraftverk med en effekt om 240 MW Broboberget ligger på gränsen mellan Rättviks och Ovanåkerskommuner. Huvuddelen av vindkraftverken är placerade i Rättviks kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Rättvik

Nybyggnad av vindkraftverk i Rättvik
Uppförande av vindkraftspark om 35 vindkraftverk med en effekt om 105 MW.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rättvik
Projektet omfattar en 3-våningsbyggnad med totalt 12 bostadsrättslägenheter fördelat på 6 stycken med 4 rum och kök och 6 stycken med 3 rum och kök. Samtliga lägenheter kommer att ha dubbla balkonger och hiss kommer att nå våning 2 och 3.

Utvändig renovering av Boda kyrka
Projektet avser byte av takspån, renovering av plåttaket på tornet samt renovering av fasaden m m.

Nybyggnad av skatepark i Rättvik
Detaljplaneändring erfordras.

Ombyggnad till djurhus i Rättvik
Markbyggnadshallen vid Stiernhööksgymnasiet ska byggas om till djurhus för smådjur inkl. undervisningslokaler.

Ombyggnad av infart vid Furudals ÅVC, Rättvik

Sanering av industriområde i Rättvik
Upptaget på Länsstyrelsen Dalarnas prioriteringslista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena. Igångsättning och kostnad kan ej anges.

Anläggande av infartsväg i Rättvik
Projektet avser upprustning av befintlig infart till Furudals återvinnigscentral i Rättviks kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: