Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Orsa

Ombyggnad av väg 1000 genom Orsa
Nybyggnation av GC-väg på en sträcka av ca 2 km. Profilsänkning av befintlig väg ca 100 m. Anläggande av ny cirkulationsplats och 2 st. busshållplatser. Ny gatubelysning på del av sträckan. Breddning av befintlig körbana på delar av sträckan. Ny beläggning på hela sträckan förutom mellan sektion 2/300-2/532 och 2/976-3/079, där utförs endast fräsning av kantlinjer samt ny målning.
Ny ventilation vid högstadieskola i Orsa
Objektet avser ombyggnad av ventilation i delar av Orsaskolan.
Nybyggnad av fritidshus i Orsa
Bygglov för nybyggnad av fritidshus med åtta lägenheter.
Tillbyggnad av bibliotek i Orsa
Bygglov för om- och tillbyggnad av biblioteksbyggnad, nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av pumphus samt rivning av befintligt pumphus.
Nybyggnad av telestation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad för stadsnätet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Orsa
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av servicebyggnad i Orsa
Bygglov för domartorn med förråd.
Rivning av enbostadshus i Orsa
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av telestation i Orsa
Rivningslov för rivning av telekommunikationstorn.
Nybyggnad av idrottsplats i Orsa
Strandskyddsdispens för anläggande av multiskidbana.
Utvändigt underhåll av industrihus i Orsa
Avser byte från tegelfasad till plåtfasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: