Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Orsa

Nybyggnad av enbostadshus i Orsa
Projektet ligger på is. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av väg 1000 genom Orsa
Nybyggnation av GC-väg på en sträcka av ca 2 km. Profilsänkning av befintlig väg ca 100 m. Anläggande av ny cirkulationsplats och 2 st. busshållplatser. Ny gatubelysning på del av sträckan. Breddning av befintlig körbana på delar av sträckan. Ny beläggning på hela sträckan förutom mellan sektion 2/300-2/532 och 2/976-3/079, där utförs endast fräsning av kantlinjer samt ny målning.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Orsa
Bygglov för nybyggnad snabbladdningsstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: