Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Orsa

Uppförande av vindkraftspark i Orsa kommun
Planerat projekt. Antal vindkraftverk, byggplats, byggstart m.m. kan ej anges. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Orsa
Avser installation av från/tillufts-aggregat på flerbostadshus i Orsa.
Ny ventilation vid högstadieskola i Orsa
Objektet avser ombyggnad av ventilation i delar av Orsaskolan.
Ny köksventilation i fastighet i Orsa
Objektet avser ombyggnad av ventilation i kök på Dalagatan 1. Ombyggnationen omfattar nytt aggregat som försörjer Café och kök.
Rivning av kiosk i Orsa
Rivningslov för rivning av biljettkiosk.
Rivning av enbostadshus i Orsa
Anmälan för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av carport i Orsa
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av fritidshus i Orsa
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport.
Nybyggnad av lager i Orsa
Bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Skattungbyn 39:2,61:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Orsa
Bygglov för nybyggnad av två fritidshus.
Tillbyggnad av pumpstation i Orsa
Bygglov för tillbyggnad av pumphus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: