Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Sanering av markområde i Mora
Projektet avser sanering av fd sågverksområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 7 våningar samt källare och vindutrymme. Totalt 39 lägenheter och ca 90 parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Projektet omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 16 lägenheter samt 2 carportar med totalt 16 p-platser inklusive lägenhetsförråd samt en separat byggnad för tvättstuga och undercentral.
Ombyggnad av centrum i Mora
Avser upprustning av Kyrkogatan i Mora.
Framtida evenemangsområde i Mora
Avser evenemangsområde med en mindre byggrätt för kommunens kulturförvaltning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser uppförande av inglasade balkonger från de franska i ett tidigare skede. Detta kan ses som etapp 2. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad till dagcenter i Mora
Avser ombyggnad av Mora utbildningscenter till lokaler för daglig verksamhet (Arbete & utveckling).
Tillbyggnad av sjukhus i Mora
Projektet avser ett nytt kommunikationsstråk tillbyggt mot norra fasaden på hus 01 mellan hus 07 och 09 i 2 plan under mark och 2 plan ovan mark. Syftet med projektet är att skapa bättre flöde för patienter och verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av.
Renovering och ombyggnation av vattentornet i Mora
Avser renovering och ombyggnad av vattentornet i Noret, Mora.
Ombyggnad till familjens hus i Mora
Avser ombyggnad av lokaler för BVC, MVC, öppen förskola och familjerådgivning under ett tak.
Ny värmeinstallation i Sollerö kyrka, Mora
Avser ny värme-, åskskydd-, el- och styranläggning.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industribyggnad på Älvstigen i Mora.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industrilokal om 500-600 kvm.
Ombyggnad av förskola i Våmhus
Avser integrering av befintliga skollokaler.
Byte av inflygningsljus vid Mora/siljan flygplats
Avser inflygningsljus för Mora/Siljan Flygplats.
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret
Avser ny gång- och cykelväg efter Lasarettsvägen och Norra Bergvägen i Mora Noret. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Rivning av värn samt återställning av mark i Mora
Avser rivning av 2 stycken LV-pjäsvärn, 4 stycken SK10-värn och 25 stycken ståvärn samt återställning av mark.
Åtgärder av markföroreningar i Mora
Avser sanering av markområde vid Ströms f.d sågverksområde, Saxviken.
Leverans av avloppspumpstationer, Mora
Avser leverans av ca 140 LTA-pumpar.
Renovering av parkeringsgarage i Mora
Avser en totalrenovering av parkeringshuset omfattande reparationer av betongskador och asfalt, byte portar mm samt byte av befintlig el och uppgradering av vvs och styr.
Utvändigt underhåll av fastigheter i Mora
Avser utvändig ommålning av av de äldre delarna i område Saxnäs i Mora.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak om 300 kvm.
Upprustning av yttre miljö vid Monumentsvägen i Mora
Avser angöringen till område med flerbostadshus och Tomtebo äldreboende. Parkeringar med primära tillfartsväar rustas genom anläggande av nya överbyggnader. Upphandlas tillsammans med projektid: 1488424
Upprustning av yttre miljö vid trygghetsboende i Mora
Avser nybyggnad av parkeringar där flertalet förses med motorvärmaruttag och genomfartsvägen rustas upp. Upphandlas tillsammans med projektid: 1488429
Tillbyggnad av skola i Mora
Bygglov för tillbyggnad och ändring av skola.
Tillbyggnad av butik i Mora
Tillbyggnad av butikslokal.
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Mora
Ändring av föreningslokal till övernattningsbostad.
Ombyggnad av lägenhet i Mora
Inredande av ytterligare bostad.
Nybyggnad av campingstuga i Mora
Bygglov för nybyggnad av campingstugor.
Tillbyggnad av skärmtak i Mora
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mora
Bygglov för takbyte samt uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Mora
Bygglov för fasadändring av vattentorn mora.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Anmälan om väsentlig ändring av planlösning, Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält Utmeland 557:5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: