Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mora

Nybyggnad av bostäder i Gesunda
Ca 300 lägenheter.
Nybyggnad av vårdcentral i Mora
Projektet avser nybyggnad av vårdcentral med en yta på 2500 m2 i 4 plan samt källare.
Nybyggnad av affärlokaler i Mora
Planer finns på fortsatt utbyggnad av handelsområdet. Byggstart och kostnad kan för dagen ej anges.
Sanering av markområde i Mora
Projektet avser sanering av fd sågverksområde.
Ombyggnad av väg samt nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av genomfarten genom Mora, väg 45/70 samt nybyggnad av bostäder på f.d busstationen.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flera bostäder i centrala Mora och att den kulturhistoriskt värdefulla Komministergården värnas. Planen ska även möjliggöra centrum och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 7 våningar samt källare och vindutrymme. Totalt 39 lägenheter och ca 90 parkeringsplatser.
Nybyggnad av radhus på Morkarlby, Mora
Planer för radhus med ca 40 lägenheter på 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Etapp 2 avser nybyggnad av 14 lägenheter i radhusform. Option på byggherre från projektid: 1455989 (etapp 1)
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Projektet omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 16 lägenheter samt 2 carportar med totalt 16 p-platser inklusive lägenhetsförråd samt en separat byggnad för tvättstuga och undercentral.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhusform. Etapp 2 finns på projektid: 1481621
Ombyggnad av centrum i Mora
Avser upprustning av Kyrkogatan i Mora.
Framtida evenemangsområde i Mora
Avser evenemangsområde med en mindre byggrätt för kommunens kulturförvaltning.
Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler för ögon- och medicinklinikerna mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av.
Renovering och ombyggnation av vattentornet i Mora
Avser renovering och ombyggnad av vattentornet i Noret, Mora.
Ombyggnad till familjens hus i Mora
Avser ombyggnad av lokaler för BVC, MVC, öppen förskola och familjerådgivning under ett tak.
Utbyggnad av VA-nät (LTA) till Ryssa i Mora
Uppdraget omfattar i etapp 1 utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 95 småhus i byn Ryssa samt överföringsledningar till befintligt kommunalt VA-nät i södra Vika. Etapp 2 omfattar utbyggnad av VA-huvudledningar för ca 45 småhus i byn Borstnäs.
Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser exploatering för kommande industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industrilokal om 500-600 kvm.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Leverans av avloppspumpstationer, Mora
Avser leverans av ca 140 LTA-pumpar.
Byte av fönster flerbostadshus i Mora
Avser byte av fönster i 44 lägenheter samt uppförande av franska balkonger. Detta kan ses som etapp 1. Uppskattad start och kostnad.
Rivning av värn samt återställning av mark i Mora
Avser rivning av 2 stycken LV-pjäsvärn, 4 stycken SK10-värn och 25 stycken ståvärn samt återställning av mark.
Åtgärder av markföroreningar i Mora
Avser sanering av markområde vid Ströms f.d sågverksområde, Saxviken.
Ombyggnad av kontor i Mora
Avser installation av ventilation i kontorsbyggnad i Mora.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak om 300 kvm.
Ombyggnad av kontor i Mora
Anmälan för anordning för ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Bonäs 340:1,345:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för transformatorkiosk.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad till flerbostadshus i Mora
Avser ändrad användning från vård/hvb till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Anmälan för invändig ändring av byggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Mora
Marklov för uppfyllnad av tomt i syfte att utöka gårdsplan.
Nybyggnad av carport i Mora
Bygglov för nybyggnad av carport/soprum/förråd.
Nybyggnad av carport i Mora
Bygglov för nybyggnad av carport/väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av ishall i Mora
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av ishall.
Rivning av industrihus i Mora
Anmälan för rivning av lokaler.
Anbud identitetshanteringssystem i Mora, Älvdalen o Orsa
Avser identitetshanteringssystem för hantering av tjänstekort/passagehantering. Systemet kommer att användas i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: